Στην γεωμετρία, το τετράπλευρο είναι ένα πολύγωνο με τέσσερις πλευρές. Ένα τετράπλευρο με κυρτό χωρίο λέγεται κυρτό τετράπλευρο.

Ταξινόμηση Επεξεργασία

 
Ταξινόμηση των τετραπλεύρων.

Τα τετράπλευρα μπορούν να ταξινομηθούν με βάση, διαδοχικά, την συνεπιπεδότητα των κορυφών, την κυρτότητα του χωρίου, την παραλληλία των πλευρών και την ισότητα γωνιών ή πλευρών, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

Σημαντικές ειδικές περιπτώσεις είναι συγκεκριμένα οι παρακάτω:

  • Τραπέζιο: ένα κυρτό τετράπλευρο όπου δύο απέναντι πλευρές είναι παράλληλες.
  • Παραλληλόγραμμο: ένα κυρτό τετράπλευρο όπου οι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες.
  • Ορθογώνιο: ένα παραλληλόγραμμο όπου μία γωνία είναι ορθή (άρα και οι υπόλοιπες).
  • Ρόμβος: ένα παραλληλόγραμμο όπου δύο διαδοχικές πλευρές είναι ίσες.
  • Τετράγωνο: ένα παραλληλόγραμμο που είναι ταυτόχρονα ορθογώνιο και ρόμβος.

Ιδιότητες Επεξεργασία

 
Επίπεδο κυρτό τετράπλευρο και οι διαγώνιοί του.
  • Σε ένα κυρτό τετράπλευρο οι δύο διαγώνιοι τέμνονται σε εσωτερικό σημείο.

Περαιτέρω ανάγνωση Επεξεργασία

Ελληνικά άρθρα Επεξεργασία

Κάκκουλος, Θ.; Νεστορίδης, Β.; Παπαδάτος, Ν. (Ιουλίου 2021). «Μέγιστο εμβαδό κυρτών τετραπλεύρων με δοσμένα μήκη πλευρών». Ευκλείδης Β΄ (121): 71-76. http://www.hms.gr/sites/default/files/subsites/problems/material/EYKLEIDHS_B_t121_2021.pdf. 

Ξενόγλωσσα άρθρα Επεξεργασία

Δείτε επίσης Επεξεργασία