Ρόμβος στην ευκλείδεια γεωμετρία είναι το παραλληλόγραμμο που έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες. Ειδική περίπτωση ρόμβου είναι το τετράγωνο.

Σε έναν ρόμβο όλες οι πλευρές είναι ίσες και οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα, διχοτομούν τις γωνίες και είναι άξονες συμμετρίας.

ΙδιότητεςΕπεξεργασία

  • Σε έναν ρόμβο όλες οι πλευρές είναι ίσες.
  1. Έχει όλες τις πλευρές του ίσες.
  2. Είναι παραλληλόγραμμο με δύο διαδοχικές πλευρές ίσες.
  3. Είναι παραλληλόγραμμο με κάθετες διαγωνίους.
  4. Είναι παραλληλόγραμμο με μία διαγώνιο να διχοτομεί γωνία του.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία