Φλεγμονή

Το σύνολο των τοπικών και συστηματικών μηχανισμών που ενεργοποιεί ο οργανισμός αντιδραστικά μετά από την επίδραση σε αυτόν διαφόρων βλαπτικών παραγόντων.

Φλεγμονή είναι το σύνολο των τοπικών και συστηματικών μηχανισμών που ενεργοποιεί ο οργανισμός αντιδραστικά μετά από την επίδραση σε αυτόν διαφόρων βλαπτικών παραγόντων. Οι φλεγμονές διακρίνονται σε οξείες (διάρκειας λίγων ημερών), υποξειες (μεταβατικο σταδιο) και σε χρόνιες (μεγαλύτερης διάρκειας).

Κλινικά συμπτώματα Τοπικής ΦλεγμονήςΕπεξεργασία

  1. Ερυθρότητα (υπεραιμία*)
  2. Θερμότητα (υπερθερμία)
  3. Οίδημα (πρήξιμο)
  4. Πόνος (άλγος)
  5. Λειτουργικές διαταραχές των ιστών.

Κλινικά συμπτώματα Συστηματικής ΦλεγμονήςΕπεξεργασία

  1. Πυρετός
  2. Ταχυσφυγμία
  3. Ταχύπνοια
  4. Διατάραξη της ισορροπίας νερού και ηλεκτρολυτών
  5. Δημιουργία μικρών όγκων στη περιοχή του στόματος