1631 Κοπφ

αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών


Ο Κοπφ (Kopff) είναι ένας μικρός αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών, με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 12,048. Ανακαλύφθηκε το 1936 από τον Φινλανδό αστρονόμο Ούργιο Βάισαλα, που παρατηρούσε από το Τούρκου της Φινλανδίας και τον ονόμασε έτσι προς τιμή του Γερμανού αστρονόμου Άουγκουστ Κοπφ.

1631 Κοπφ
Ανακάλυψη A
Ανακαλύψας (-ασα): Ούργιο Βάισαλα
Ημερομηνία ανακάλυψης: 11 Οκτωβρίου 1936
Εναλλακτικές ονομασίες B: 1936 UC, 1926 TH, 1935 FG,
1946 SA
Κατηγορία:
Τροχιακά χαρακτηριστικά Γ
Εποχή 14 Μαρτίου 2012 (Ι.Η. (JD) 2456000,5)
Εκκεντρότητα (e): 0,213
Μεγάλος ημιάξονας (a): 2,236 AU (334,45 εκατομ. km)
Απόσταση περιηλίου (q): 1,7594 AU (263,2 εκατομ. km)
Απόσταση αφηλίου (Q): 2,712 AU (405,7 εκατομ. km)
Περίοδος περιφοράς («έτος») (P): 1220,9 ημέρες
Κλίση ως προς την εκλειπτική (i): 7,490 ° (μοίρες)
Μήκος του
ανερχόμενου συνδέσμου
(Ω):

16,95 °
Όρισμα του περιηλίου (ω): 314,68 °
Μέση ανωμαλία (M): 237,84 °

Κατά το περιήλιό του ο Κοπφ εξέρχεται από τα εσώτατα όρια της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών και πλησιάζει την τροχιά του πλανήτη Άρη.

Φυσικά χαρακτηριστικά Επεξεργασία

Η μέση διάμετρος του Κοπφ εκτιμάται σε 9,66 ± 1,2 χιλιόμετρα. Ο φασματικός τύπος του είναι άγνωστος, ενώ το γεωμετρικό άλβεδό του είναι 0,250 ± 0,074. Ο Κοπφ περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του μία φορά κάθε 6 ώρες και 41 λεπτά.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία