Η Νόνι (Nonie) είναι ένας αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 11,4. Ανακαλύφθηκε το 1977 από το προσωπικό του Αστεροσκοπείου του Περθ (Μπίκλεϋ της Αυστραλίας), και πήρε το όνομά της από το όνομα της κόρης του μέλους της αστρομετρικής ομάδας του αστεροσκοπείου Πήτερ Γιέκαμπσονς.

2382 Νόνι
Ανακάλυψη A
Ανακαλύψας (-ασα): Αστεροσκοπείο του Περθ
Ημερομηνία ανακάλυψης: 13 Απριλίου 1977
Εναλλακτικές ονομασίες B: 1977 GA, 1979 YT
Κατηγορία:
Τροχιακά χαρακτηριστικά Γ
Εποχή 30 Σεπτεμβρίου 2012 (Ι.Η. (JD) 2456200,5)
Εκκεντρότητα (e): 0,331
Μεγάλος ημιάξονας (a): 2,759 AU (412,8 εκατομ. km)
Απόσταση περιηλίου (q): 1,847 AU (276,3 εκατομ. km)
Απόσταση αφηλίου (Q): 3,671 AU (549,2 εκατομ. km)
Περίοδος περιφοράς («έτος») (P): 1674,0 ημέρες
Κλίση ως προς την εκλειπτική (i): 30,984 ° (μοίρες)
Μήκος του
ανερχόμενου συνδέσμου
(Ω):

246,04 °
Όρισμα του περιηλίου (ω): 66,94 °
Μέση ανωμαλία (M): 217,66 °

Εξαιτίας της πολύ μεγάλης εκκεντρότητας της τροχιάς της, η Νόνι διατρέχει σε κάθε περιφορά της ολόκληρο σχεδόν το πλάτος της Κύριας Ζώνης. Αξιοσημείωτη είναι και η μεγάλη κλίση της τροχιάς της ως προς την εκλειπτική, πάνω από 30 μοίρες.

Φυσικά χαρακτηριστικά Επεξεργασία

Ο φασματικός τύπος της Νόνι είναι B. Η Νόνι περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της μία φορά κάθε 15 ώρες και 5 λεπτά.


Εξωτερικοί σύνδεσμοι-πηγές Επεξεργασία