52 Ευρώπη

αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών
Για άλλες χρήσεις, δείτε: Ευρώπη (αποσαφήνιση).
52 Ευρώπη

Ανακάλυψη
Ανακαλύφθηκε από Χέρμαν Γκόλντσμιντ
Ανακαλύφθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1858
Χαρακτηριστικά τροχιάς
Αφήλιο 511.201.000 km
(3,417 AU)
Περιήλιο 416.621.000 km
(2,785 AU)
Ημιάξονας τροχιάς 463.911.000 km
(3,101 AU)
Εκκεντρότητα 0,102
Περίοδος περιφοράς 1.994,629 ημέρες
(5,46 χρόνια)
Μέση Ταχύτητα Τροχιάς 16,87 km/s
Κλίση 7,466° ως προς την Εκλειπτική
Μήκος του ανερχόμενου σημείου 128,992°
Όρισμα του περιηλίου 343,553°
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Ακτίνα 150 km
Μάζα 1,65 ×1019 kg
Μέση πυκνότητα 1,14 ± 0,13 g/cm3
Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό ~0,11 m/s2
Ταχύτητα Διαφυγής ~0,20 km/s
Αστρονομική περίοδος περιστροφής 0,2347 ημέρες
Λευκαύγεια 0,058
Φασματικός τύπος C
Φαινόμενο μέγεθος -
Απόλυτο μέγεθος 6,31
Θερμοκρασία
ελάχ.μέσημεγ.
~173 K 258 K

Ο αστεροειδής Ευρώπη (αγγλικά: Europa) είναι ο μικρός πλανήτης με αύξοντα αριθμό ανακαλύψεως 52 και δεν πρέπει να συγχέεται με τον ομώνυμο τέταρτο μεγαλύτερο δορυφόρο του Δία. Ο αστεροειδής ανακαλύφθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1858 από τον Χέρμαν Γκόλντσμιντ, που παρατηρούσε από το Παρίσι και της έδωσε το όνομα της μυθικής Ευρώπης. Η Ευρώπη περιφέρεται περί τον Ήλιο σε μέση απόσταση (μεγάλος ημιάξονας της τροχιάς της) 3,101 αστρονομικών μονάδων ή 463,9 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μία περιφορά της Ευρώπης περί τον Ήλιο συμπληρώνεται σε 5,46 γήινα έτη.

Οι διαστάσεις της Ευρώπης είναι 360×315×240 χλμ. (μέσος όρος 289), πράγμα που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους αστεροειδείς της Κύριας Ζώνης (τον έβδομο σε όγκο), και η μάζα της περίπου 50 τετράκις εκατομμύρια τόνοι ή σχεδόν το 2% της συνολικής μάζας των σωμάτων της Κύριας Ζώνης. Η Ευρώπη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της μία φορά κάθε 5 ώρες και 38 λεπτά. Πρόκειται για ένα σκουρόχρωμο ουράνιο σώμα, με γεωμετρική λευκαύγεια (άλβεδο) μόλις 0,058. Ανήκει στον φασματικό τύπο C των αστεροειδών (ανθρακούχοι). Η μέγιστη θερμοκρασία στην επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τους –15 °C, ενώ η μέση είναι περί τους –100 °C.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι-πηγές Επεξεργασία