Αγγείο (βιολογία)

(Ανακατεύθυνση από Αγγείο(Βιολογία))

Ως αγγείο εννοείται οποιοδήποτε αγωγό σύστημα μεταφέρει υγρά στο ανθρώπινο, το ζωικό και το φυτικό βασίλειο. Όσον αφορά στην ανθρώπινη και τη ζωική ανατομία τα αγγεία διακρίνονται σε αιμοφόρα και λεμφοφόρα ή λεμφαγγεία. Σε ό,τι αφορά στη βοτανική, αγγείο εννοείται συνήθως στοιχείο του αγγειακού ιστού των τραχειόφυτων φυτών.

Τα αγγεία μπορεί να είναι κλειστά ή ανοιχτά μεγάλης ή μικρής διατομής.