Ως αγγείο εννοείται οποιοδήποτε αγωγό σύστημα μεταφέρει υγρά στο ανθρώπινο, το ζωικό και το φυτικό βασίλειο. Όσον αφορά στην ανθρώπινη και τη ζωική ανατομία τα αγγεία διακρίνονται σε αιμοφόρα και λεμφοφόρα ή λεμφαγγεία. Σε ό,τι αφορά στη βοτανική, αγγείο εννοείται συνήθως στοιχείο του αγγειακού ιστού των τραχειόφυτων φυτών.

Τα αγγεία μπορεί να είναι κλειστά ή ανοιχτά μεγάλης ή μικρής διατομής.