Άνοιγμα κυρίου μενού
μεγαλύτερη από τις τρεις εθνοτικές ομάδες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού το 2013 οι Βόσνιοι Μουσουλμάνοι αποτελούσαν περίπου το 50,5% του συνολικού πληθυσμού της πρώην γιουγκοσλαβικής αυτής δημοκρατίας.

Η πληθυσμιακή αυτή ομάδα δεν πρέπει να συγχέεται με τους Βόσνιους, οι οποίοι είναι όλοι οι κάτοικοι της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ανεξαρτήτως εθνοτικού/ θρησκευτικού υποβάθρου. Στα ελληνικά έχει υιοθετηθεί ο όρος "Βοσνιάκοι" ως μετάφραση του όρου που υπάρχει στα αγγλικά (Bosniaks) ή τα σερβο-κροάτικα (bošnjaci). Δόκιμος βέβαια είναι και ο περιφραστικός όρος 'Βόσνιοι Μουσουλμάνοι' ο οποίος επίσης αποδίδει τη διαφορά μεταξύ του συνόλου του βοσνιακού λαού και της ιδιαίτερης αυτής εθνοτικής ομάδας. Ο εθνοτικός αυτός προσδιορισμός έχει προκύψει με το Σύνταγμα της ΒκΕ του 1993 και αποτελεί την μεταστοιχείωση της Μουσουλμανικής Θρησκευτικής Οργάνωσης όπως αυτή εμφανίστηκε στον βοσνιακό χώρο μετά τους συστηματικούς εξισλαμισμούς εκ μέρους των Θθωμανών έναντι του σλαβικού στοιχείου (κυρίως Σέρβων και Κροατών) αυτοχθόνων κατοίκων της περιοχής. Έτσι η θρησκευτική κοινότητα εξελίχθηκε σε μια πολιτική οντότητα η οποία έλαβε στοιχεία εθνοφυλετικά.<Αθανασιάδης Αθανάσιος, Ιδεατά έθνη στα Βαλκάνια, Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 2016>

Μετά τον πόλεμο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη οι Βόσνιοι Μουσουλμάνοι αποτελούν την πλειοψηφία στα καντόνια 1, 3, 4, 5, και 9 της Ομοσπονδίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της μεγαλύτερης από τις δύο οντότητες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ενώ εντοπίζονται σε ποσοστό περίπου ίσο με αυτό των Κροατών στα καντόνια 6 και 7 της ίδιας οντότητας. Στην άλλη οντότητα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, τη Σερβική Δημοκρατία, παρατηρείται μια τάση επιστροφής των εκτοπισμένων και επαναπατρισμού των προσφύγων Βόσνιων Μουσουλμάνων, αλλά χωρίς να πλησιάζουν τα προπολεμικά τους ποσοστά, ιδίως στην κοιλάδα του Δρίνου, όπου και αποτελούσαν την πλειοψηφία μέχρι τη δεκαετία του 1990. Οι μεγαλύτερες πόλεις με πλειοψηφία Βόσνιων Μουσουλμάνων είναι το Σαράγεβο, η Τούζλα, η Ζένιτσα,