Διοικητική διαίρεση νομού Άρτας (πρόγραμμα Καποδίστριας)

Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι δήμοι, οι κοινότητες, τα δημοτικά, κοινοτικά διαμερίσματα και οι οικισμοί του νομού Άρτας σύμφωνα με το Σχέδιο Καποδίστριας, που ήταν σε ισχύ μέχρι το 2010.

  • Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου της στατιστικής υπηρεσίας για την απογραφή πληθυσμού (Ελλάδας) του 2001.
  • Ο αριθμός μέσα στα [ ] είναι ο πραγματικός πληθυσμός κατά περίπτωση.
  • Η σειρά είναι (γενικά) αλφαβητική.


Νομός Άρτας [ 78.134 ]

Arta municipalities numbered.svg

-- Δήμος Αρταίων --Επεξεργασία

Ο δήμος Αρταίων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 23.863 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Αρταίων [ 21.642 ]
Δ.δ. Κεραματών -- οι Κεραμάτες [ 394 ]
Δ.δ. Κωστακιών [ 1.508 ]
Δ.δ. Λιμίνης -- η Λιμίνη [ 319 ]

-- Δήμος Αγνάντων --Επεξεργασία

Ο δήμος Αγνάντων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.022 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Αγνάντων [ 886 ]
Δ.δ. Γραικικού [ 621 ]
Δ.δ. Καταρράκτου [ 682 ]
Δ.δ. Κουκκουλίων -- τα Κουκκούλια [ 315 ]
Δ.δ. Κτιστάδων -- οι Κτιστάδες [ 243 ]
Δ.δ. Λεπιανών [ 443 ]
Δ.δ. Μικροσπηλιάς [ 428 ]
Δ.δ. Ράμιας [ 404 ]

-- Δήμος Αθαμανίας --Επεξεργασία

Ο δήμος Αθαμανίας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 6.382 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Βουργαρελίου [ 792 ]
Δ.δ. Αθαμανίου [ 967 ]
Δ.δ. Ανεμορράχης -- η Ανεμορράχη [ 371 ]
Δ.δ. Διστράτου [ 314 ]
Δ.δ. Κάτω Αθαμανίου [ 599 ]
Δ.δ. Κάτω Καλεντίνης [ 197 ]
Δ.δ. Καψάλων [ 150 ]
Δ.δ. Κεντρικού [ 375 ]
Δ.δ. Κυψέλης [ 596 ]
Δ.δ. Μεσούντας [ 487 ]
Δ.δ. Παλαιοκατούνου [ 676 ]
Δ.δ. Τετρακώμου [ 858 ]

-- Δήμος Αμβρακικού --Επεξεργασία

Ο δήμος Αμβρακικού έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.742 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Ανέζης [ 1.599 ]
Δ.δ. Βίγλας -- η Βίγλα [ 405 ]
Δ.δ. Γαβριάς -- η Γαβριά [ 399 ]
Δ.δ. Καλογερικού -- το Καλογερικό [ 510 ]
Δ.δ. Κορωνησίας -- η Κορωνησία [ 192 ]
Δ.δ. Πολυδρόσου [ 516 ]
Δ.δ. Ράχης -- η Ράχη [ 633 ]
Δ.δ. Στρογγυλής -- η Στρογγυλή [ 235 ]
Δ.δ. Ψαθοτοπίου -- το Ψαθοτόπι [ 253 ]

-- Δήμος Αράχθου --Επεξεργασία

Ο δήμος Αράχθου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 6.011 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Νεοχωρίου -- το Νεοχώρι [ 2.207 ]
Δ.δ. Αγίας Παρασκευής [ 1.267 ]
Δ.δ. Ακροποταμιάς -- η Ακροποταμιά [ 547 ]
Δ.δ. Λουτροτόπου [ 408 ]
Δ.δ. Παχυκαλάμου -- ο Παχυκάλαμος [ 607 ]
Δ.δ. Περάνθης -- η Περάνθη [ 388 ]
Δ.δ. Συκεών -- οι Συκιές [ 587 ]

-- Δήμος Βλαχέρνας --Επεξεργασία

Ο δήμος Βλαχέρνας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.326 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Γραμμενίτσης [ 1.371 ]
Δ.δ. Βλαχέρνας [ 336 ]
Δ.δ. Γριμπόβου [ 613 ]
Δ.δ. Κορφοβουνίου [ 1.006 ]


-- Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη --Επεξεργασία

Ο δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.245 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Διάσελλου [ 781 ]
Δ.δ. Δημαρίου [ 531 ]
Δ.δ. Κλειδίου [ 753 ]
Δ.δ. Πέτρας [ 553 ]
Δ.δ. Σκουληκαριάς [ 627 ]


-- Δήμος Ηρακλείας --Επεξεργασία

Ο δήμος Ηράκλειας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 1.979 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Άνω Καλεντίνης [ 811 ]
Δ.δ. Βελεντζικού [ 323 ]
Δ.δ. Διχομοιρίου [ 589 ]
Δ.δ. Ρετσιανών [ 256 ]

-- Δήμος Κομποτίου --Επεξεργασία

Ο δήμος Κομποτίου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.485 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Κομποτίου [ 2.586 ]
Δ.δ. Σελλάδων [ 754 ]
Δ.δ. Φωτεινού -- το Φωτεινό [ 374 ]

-- Δήμος Ξηροβουνίου --Επεξεργασία

Ο δήμος Ξηροβουνίου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.083 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Αμμοτόπου [ 1.229 ]
Δ.δ. Δαφνωτής [ 221 ]
Δ.δ. Καμπής -- η Καμπή [ 1.012 ]
Δ.δ. Παντανάσσης [ 379 ]
Δ.δ. Πιστιανών [ 325 ]
Δ.δ. Ροδαυγής [ 557 ]
Δ.δ. Σκούπας [ 201 ]
Δ.δ. Φανερωμένης -- η Φανερωμένη [ 159 ]

-- Δήμος Πέτα --Επεξεργασία

Ο δήμος Πέτα έχει (πραγματικό) πληθυσμό 4.904 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Πέτα [ 3.896 ]
Δ.δ. Μαρκινιάδας [ 625 ]
Δ.δ. Μεγάρχης -- η Μεγάρχη [ 383 ]

-- Δήμος Τετραφυλίας --Επεξεργασία

Ο δήμος Τετραφυλίας έχει (πραγματικό) πληθυσμό 3.792 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Αστροχωρίου [ 309 ]
Δ.δ. Ελάτης [ 366 ]
Δ.δ. Καστανέας [ 532 ]
Δ.δ. Μεγαλόχαρης [ 463 ]
Δ.δ. Μεσοπύργου [ 571 ]
Δ.δ. Μηλιανών [ 472 ]
Δ.δ. Πηγών [ 1.079 ]

-- Δήμος Φιλοθέης --Επεξεργασία

Ο δήμος Φιλοθέης έχει (πραγματικό) πληθυσμό 5.800 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται:

Δ.δ. Χαλκιάδων -- οι Χαλκιάδες [ 1.277 ]
Δ.δ. Αγίου Σπυρίδωνος [ 1.340 ]
Δ.δ. Καλαμιάς -- η Καλαμιά [ 1.186 ]
Δ.δ. Καλοβάτου [ 646 ]
Δ.δ. Κιρκιζατών [ 789 ]
Δ.δ. Ρόκκας -- η Ρόκκα [ 562 ]

-- Κοινότητα Θεοδωριάνων --Επεξεργασία

Η κοινότητα Θεοδωριάνων έχει (πραγματικό) πληθυσμό 994 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Θεοδωριάνων [ 994 ]


-- Κοινότητα Κομμένου --Επεξεργασία

Η κοινότητα Κομμένου έχει (πραγματικό) πληθυσμό 835 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Κομμένου [ 835 ]


-- Κοινότητα Μελισσουργών --Επεξεργασία

Η κοινότητα Μελισσουργών έχει (πραγματικό) πληθυσμό 671 κατοίκους και περιλαμβάνει:

Κ.δ. Μελισσουργών -- οι Μελισσουργοί [ 671 ]