Λατίνοι Αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης - Άλλες γλώσσες