Μαρία της Αραγωνίας, βασίλισσα της Πορτογαλίας - Άλλες γλώσσες