Χριστιανοδημοκρατικό και Φλαμανδικό Κόμμα - Άλλες γλώσσες