Το οικολογικό κίνημα είναι ένα πολιτικό και κοινωνικό κίνημα που αντιμάχεται την ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας, την περιβαλλοντική ρύπανση, την κλιματική αλλαγή και άλλες διαταραχές του φυσικού περιβάλλοντος οι οποίες οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία ποικιλία διαφορετικών τάσεων, οι οποίες αναδύθηκαν στο πλαίσιο των νέων κοινωνικών κινημάτων της δεκαετίας του 1960. Ορισμένες από αυτές υποστηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος για να επιτύχουν την ανθρώπινη ευημερία και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, ενώ άλλες (όπως η βαθιά οικολογία) επειδή προσδίδουν αυταξία στη φύση. Κάποιες φορές, αλλά όχι πάντα, οι διάφορες τάσεις του οικολογικού κινήματος τοποθετούνται στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της Αριστεράς. Ο πριμιτιβισμός και ο οικοαναρχισμός συσχετίζονται περισσότερο με τον μετααριστερό χώρο.

Συχνά οι γενικώς σχετιζόμενοι (ακτιβιστές, ιδεαλιστές κ.λπ.) με το οικολογικό κίνημα και τα περιβαλλοντικά θέματα αποκαλούνται "οικολόγοι". Ο όρος όμως αυτός αφορά και τους επιστημονικά ασχολούμενους με την οικολογία και τους εφαρμοσμένους κλάδους της. Επίσης, υπάρχουν οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, που εστιάζουν σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ζητήματα, χωρίς γενικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις.

Οργανώσεις του οικολογικού κινήματος

Επεξεργασία

Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Επεξεργασία

Τάσεις του οικολογικού κινήματος

Επεξεργασία

Προσωπικότητες του οικολογικού κινήματος

Επεξεργασία

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «Πράσινο Κίνημα». prasinokinima.gr. Ανακτήθηκε στις 16 Απριλίου 2018.