Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) ιδρύθηκε το 1957 και ήταν το μονοπώλιο διαχείρισης και λειτουργίας των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης μέχρι το 2017, ωστόσο ακόμα κατέχει την διαχείρηση των λεωφορείων. Σύμφωνα με τον νόμο 4482/2017 - ΦΕΚ 102/Α/25-7-2017 με τίτλο "Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.", κρατικοποιείται και τίθεται σε ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) και συστήνεται ένας νέος δημόσιος φορέας, ο Οργανισµός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.), και ένας νέος εκτελεστικός του συγκοινωνιακού έργου φορέας, οι Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης (Α.ΣΥ.Θ.)

Οργανισμός Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης
Εμπορική επ.ΟΑΣΘ
Ίδρυση1957
ΈδραΑ. Παπαναστασίου 90, 54644, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Σημαντικά πρόσωπαΓεώργιος Σκόδρας(Πρόεδρος)
ΙδιοκτήτηςΕλληνικό Δημόσιο
Υπάλληλοι2.600
ΙστότοποςΕπίσημος ιστότοπος

Ο Οργανισµός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) είναι ο Εποπτικός Φορέας, έχει τον έλεγχο, την εποπτεία, το συντονισμό όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της πόλης και της Περιφερειακής Ενότητας: λεωφορεία, μετρό, τραμ, θαλάσσιες συγκοινωνίες, αστικά ΚΤΕΛ και παράλληλα επίσης, με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον έλεγχο των αγοραίων ταξί.

Οι Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης (ΑΣΥΘ) είναι ο Φορέας Λειτουργίας, αναλαμβάνει το έργο της λειτουργία των λεωφορείων και στη συνέχεια και του μετρό και ξεκινά τη λειτουργία του μόλις διαπιστώσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΘ ότι έχει την κατάλληλη υποδομή. Αυτό προβλέπεται να γίνεται το αργότερο στις 3 Δεκεμβρίου του 2019.

Ο μέτοχος της Α.ΣΥ.Θ είναι ο Ο.Σ.Ε.Θ, μπορεί να μεταβιβάσει ως το 49% των μετοχών στους ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Στα Διοικητικά Συμβούλια των δυο Φορέων, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Α’ και Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στον Ο.Σ.Ε.Θ, στον Εποπτικό Φορέα, θα συμμετάσχει και εκπρόσωπος των Κοινωνικών Φορέων της πόλης και των Επιμελητηρίων.

Η περιουσία παραμένει στην κατοχή του ΟΑΣΘ για τους σκοπούς της προσωρινής ανάθεσης σ’ αυτόν, του συγκοινωνιακού έργου, μέχρι τις 3/12/2019, ενώ στη συνέχεια, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως όλη η περιουσία του ΟΑΣΘ στο Ελληνικό Δημόσιο. Τέλος, διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας του προσωπικού του πρώην ΟΑΣΘ, το οποίο μεταφέρεται στους δύο νέους φορείς και θα αμείβεται από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η εκκαθάριση με βάση το ενιαίο μισθολόγιο.

Μετοχές

 • Το μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Σ.Ε.Θ. ορίζεται σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) ευρώ.
 • Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ εκάστη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται ελεύθερα, χωρίς χρονικό περιορισμό με την έκδοση νέων μετοχών.
 • Το μετοχικό κεφάλαιο κατατίθεται σε μετρητά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που αποτελεί και μοναδικό μέ- τοχο της εταιρίας, σε λογαριασμό που τηρείται σε οποιοδήποτε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα ή στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της Ο.Σ.Ε.Θ..
 • Οι μετοχές της Ο.Σ.Ε.Θ. είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και μη μεταβιβάσιμες. Αναγνωρίζεται μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής.

ΙστορικόΕπεξεργασία

Πριν από τη δημιουργία του ΟΑΣΘ, οι δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης καλύπτονταν από έναν συνδυασμό δημόσιων τραμ, τα οποία λειτουργούσε η Κρατική Εκμετάλλευση Τροχιοδρομικών Θεσσαλονίκης (ΚΕΤΘ), και ιδιωτικών λεωφορείων που λειτουργούσαν υπό το Κοινό Ταμείο Εκμετάλλευσης Αστικών Λεωφορείων Θεσσαλονίκης (ΚΤΕΑΛΘ). Το 1957 αποφασίστηκε η κατάργηση και το ξήλωμα των τραμ και της ΚΕΤΘ και η αντικατάσταση της από τον ΟΑΣΘ, μια εταιρεία που ίδρυσαν ιδιώτες λεωφορειούχοι.[1]

Ο ΟΑΣΘ ιδρύθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 3721/1957 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με σκοπό να εκτελεί το έργο των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, με συμβάσεις παραχώρησης (οικονομικές συμφωνίες) που υπογράφονται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΑΣΘ. Ο αρχικός στόλος του ΟΑΣΘ περιελάμβανε 283 λεωφορεία 60 έως 80 θέσεων.

Το 1978 ο ΟΑΣΘ αγόρασε τα πρώτα αρθρωτά λεωφορεία στην Ελλάδα. Το 1979 επεκτάθηκε και ανέλαβε πολλά δρομολόγια προς τα προάστια της Θεσσαλονίκης που μέχρι τότε εκτελούσαν τα ΚΤΕΛ και, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η θαλάσσια συγκοινωνία. Ταυτόχρονα επεκτάθηκε η σύμβαση με το κράτος μέχρι το 2000.[2]

To 2001 υπογράφτηκε η τρίτη συμφωνία με το ελληνικό δημόσιο, με ισχύ μέχρι το 2009. Το 2003 ο ΟΑΣΘ επεκτάθηκε εκ νέου σε 15 νέους δήμους και δημιουργήθηκαν 12 νέες γραμμές προς τα προάστια της Θεσσαλονίκης. Το 2009 προστέθηκαν 64 νέα λεωφορεία στον στόλο του, ο οποίος έφθασε έτσι τα 604 οχήματα συνολικά. Η τελευταία συμφωνία με το ελληνικό δημόσιο για το μονοπώλιο και τη χρηματοδότηση του οργανισμού, που υπογράφτηκε το 2008, ισχύει μέχρι και για δύο χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του Μετρό της Θεσσαλονίκης. Με τη λήξη της σύμβασης τα αμαξοστάσια και το τροχαίο υλικό του προβλέπεται να περιέλθουν στο ελληνικό δημόσιο και οι μέτοχοι του ΟΑΣΘ να αποζημιωθούν για το αναπόσβεστο της αξίας τους.[3]

Τον Μάΐο του 2017, ο Χρήστος Σπίρτζης, υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ανακοίνωσε ότι ο ΟΑΣΘ θα μπει σε καθεστώς εκκαθάρισης μέχρι το 2019[4]. Τον Ιούλιο του 2017, ο Σπίρτζης ανακοίνωσε ότι ο ΟΑΣΘ κρατικοποιείται.[5]

ΓραμμέςΕπεξεργασία

O ΟΑΣΘ λειτουργεί συνολικά 77 γραμμές εντός της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Εκτός από το κυρίως πολεοδομικό συγκρότημα, εξυπηρετεί με περιαστικές γραμμές τους γειτονικούς δήμους Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου. Για κάποιες από τις περιοχές που βρίσκονται εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος υπάρχει ανταπόκριση με άλλες λεωφορειακές γραμμές από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, από το Κ.Τ.Ε.Λ. και από τον Α.Σ. ΙΚΕΑ.

ΑΜΕΑΕπεξεργασία

Στον ΟΑΣΘ εφαρμόζεται απο το 2005 ειδικό πρόγραμμα για την δωρεάν μεταφορά ΑμεΑ (άτομα με αναπηρία) και κάθε χρόνο γύρω στις 12.000 μετακινήσεις ΑμεΑ πραγματοποιούνται με τα 4 ειδικά διαμορφωμένα λεωφορεία του ΟΑΣΘ (3 κανονικά και 1 εφεδρικό).

ΤηλεματικήΕπεξεργασία

Ο ΟΑΣΘ έχει εγκαταστήσει σύστημα τηλεματικής για τον εντοπισμό των λεωφορείων και την διαχείριση της κυκλοφορίας αυτών, ως και για την πληροφόρηση των επιβατών δια της οπτικής και ηχητικής αναγγελίας των στάσεων εντός όλων των λεωφορείων και σε 200 τηλεματικές έξυπνες στάσεις δια της αναγγελίας της ώρας διέλευσης των διερχόμενων λεωφορείων.

Στόλος ΛεωφορείωνΕπεξεργασία

Ο στόλος του ΟΑΣΘ αριθμεί 622 λεωφορεία. Από αυτά τα 347 είναι κανονικά, τα 249 αρθρωτά, τα 22 μικρά και 4 ειδικά διαμορφωμένα για μετακίνηση ΑμεΑ.

 
Λεωφορείο του ΟΑΣΘ
 • Σαρακάκης Αλέξανδρος (Volvo B10MA) (1998-)
 • ΕΛΒΟ C93.113CLL (Scania L113CLL) (1998-)
 • Irisbus Europolis (2003-)
 • Irisbus CityClass (2003-)
 • Mercedes-Benz Citaro G (2006-)Mercedes-Benz Citaro G(2012)
 • ΕΛΒΟ C05.B7L-11M (Volvo B7L)(2005)
 • ΕΛΒΟ C04.B7LA (Volvo B7LA)
 • Σαρακάκης Μακεδονία(Volvo B7RLE)(2003)
 • ΕΛΒΟ C03.B7L (Volvo B7L) (2006-)
 • ΕΛΒΟ C06.B9LA (Volvo B9LA) (2007-)
 • Mercedes-Benz Citaro (2009-)
 • ΕΛΒΟ C08.B9L (Volvo B9L) (2010-)
 • ΕΛΒΟ C08.B9LA (Volvo B9LA) (2010-)
 • Irisbus Citelis 12 (2010-)(2012-)
 • Mercedes-Benz Sprinter City 35 (2010-)

Το 2020 αναμένεται να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια και συντήρηση (για 15 έτη) 350 νέων λεωφορείων (150 ηλεκτρικά, 150 φυσικού αερίου και 50 πετρελαίου) για την πόλη της Θεσσαλονίκης.[6]

ΑμαξοστάσιαΕπεξεργασία

Για την στάθμευση και συντήρηση των λεωφορείων του ΟΑΣΘ διατίθενται δύο αμαξοστάσια στην Ευκαρπία και τον Φοίνικα.

ΚριτικήΕπεξεργασία

Ο ΟΑΣΘ δεχόταν συχνά κριτική για το ύψος της επιδότησης που ελάμβανε και για το κέρδος των μετόχων του περί τα €16,45 εκατομμύρια ανά έτος που του εξασφάλιζαν οι συμβάσεις που είχε υπογράψει με το ελληνικό δημόσιο. Για την περίοδο 2007-2013 έλαβε συνολική επιδότηση €910 εκατομμυρίων, μόλις €70 εκατομμύρια λιγότερα από τον ΟΑΣΑ ο οποίος διακίνησε υπερτριπλάσιους επιβάτες την ίδια περίοδο. Στις κατα καιρούς δικαστικές διαμάχες του με το δημόσιο, ο οργανισμός έχει καταφέρει να δικαιωθεί συστηματικά.[3]

Κριτική δέχεται επίσης για τον μονοπωλιακό του χαρακτήρα,[7] καθώς και για το ότι δεν επέτρεψε να αντικατασταθούν οι τρεις γραμμές των τραμ από αντίστοιχες γραμμές των τρόλεϋ στη Θεσσαλονίκη, όπως προβλεπόταν από την σύμβαση του 1957.[8][9]

Με την λειτουργία του μετρό το 2020, θα παύσει το συγκοινωνιακό μονοπώλιο εντός της πόλεως της Θεσσαλονίκης και θα γίνει αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών, ώστε να ανταποκρίνονται με το νέο δίκτυο από Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως Νέα Ελβετία.

ΤρόλλεϋΕπεξεργασία

Υπήρξε μελέτη του 1957 για την αντικατάσταση των τραμ με τρόλλεϋ στην Θεσσαλονίκη στις γραμμές:

 • Γραµµή Ι : Νέος Σιδηροδροµικός Σταθµός – Πλατεία Ι.Μεταξά - Πανεπιστήμιον - Δημοτικόν Νοσοκομείον - Λεωφ. Στρατού - Χαριλάου
 • Γραµµή ΙΙ: Νέος Σιδηροδροµικός Σταθµός – Πλατεία Ι.Μεταξά - Βενιζέλου - Μητρόπολις - Λευκός Πύργος - Γεωργίου - Όλγας - Αποθήκη

Επίσης, προέβλεπε οχήµατα 100 θέσεων και δροµολόγια με συχνότητα µικρότερης των 3 λεπτών, ωστόσο το αρμόδιο υπουργείο μεταφορών υπήρξε αρνητικό για την προοπτική αυτή.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. «50 χρόνια μονοπώλιο». parallaximag.gr. 8 Νοεμβρίου 2008. Ανακτήθηκε στις 8 Απριλίου 2015. 
 2. «Ιστορία». oasth.gr. 8 Απριλίου 2015. 
 3. 3,0 3,1 Χεκίμογλου, Αχιλλέας (6 Σεπτεμβρίου 2014). «ΟΑΣΘ: Το σκάνδαλο διαρκείας της Θεσσαλονίκης». tovima.gr. Ανακτήθηκε στις 8 Απριλίου 2015. 
 4. «Κρατικοποιεί τον ΟΑΣΘ ο Χρ. Σπίρτζης». capital.gr. 11 Μαΐου 2017. Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017. 
 5. «Στον έλεγχο του ελληνικού Δημοσίου περνάει ο ΟΑΣΘ». tribune.gr. 6 Ιουλίου 2017. Ανακτήθηκε στις 6 Ιουλίου 2017. 
 6. «Ξεκίνησε η προετοιμασία του διαγωνισμού για τα 750 αστικά λεωφορεία σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη - ypodomes.com». www.ypodomes.com. Ανακτήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2019. 
 7. «Οι αστικές συγκοινωνίες στη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης». voria.gr. Ανακτήθηκε στις 8 Απριλίου 2015. 
 8. Noμοθετικόν Διάταγμα υπ'αριθμ. 3721 περί συστάσεως Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ)
 9. Kείμενον Συμβάσεως Άρθρα 5 & 6 Οι Τροχιοδρομικές γραμμές Αποθήκη - Πλατεία Ι.Μεταξά (Βαρδάρι), Χαριλάου - Πλατεία Ι.Μεταξά και Χαριλάου - Αποθήκη έπρεπε να αντικατασταθούν από τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλλεϋ) Ι. Αποθήκη - Βενιζέλου και ΙΙ. Χαριλάου - Πλατεία Ι.Μεταξά μετά των τυχόν επεκτάσεων τούτων δηλαδη Γραµµή Ι Αποθήκη - Νέος Σιδηροδροµικός Σταθµός, Γραµµή ΙΙ Χαριλάου – ΝΣΣΘ και με συχνότητα δρομολογίων αρχικά ανά 3 λεπτά της ώρας και αργότερα λιγότερο από τρίλεπτο (σελ.1020 και 1021 της σύμβασης του 1957)

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία