Ορθόδοξοι αποκαλoύνται τα άτομα που ανήκουν σε μία ομάδα η οποία, όπως ορίζεται από μία ανώτερη αρχή, που αντιπροσωπεύει την αυθεντία, ακολουθεί την σωστή θεολογική, δογματική ή ιδεολογική γραμμή μίας θρησκείας ή ενός πολιτικού οργανισμού.

Η έννοια του ορθόδοξου αποδίδεται σήμερα περισσότερο στα μέλη της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας αλλά χρησιμοποιείται και από τις Προχαλκηδόνιες Εκκλησίες.

Μέχρι την εποχή του Σχίσματος του 1054 ο όρος χαρακτήριζε τα μέλη της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας. Μετά το Σχίσμα επικράτησε να αποδίδεται μόνο στους χριστιανούς που βρίσκονταν σε κοινωνία με τα τέσσερα πρεσβυγενή Πατριαρχεία της Ανατολής.