Ορθόδοξοι αποκαλoύνται οι άνθρωποι που ανήκουν στην Εκκλησία η οποία ακολουθεί την σωστή θεολογική ή δογματική ερμηνεία του χριστιανισμού.

Μέχρι την εποχή του Σχίσματος του 1054 ο όρος χαρακτήριζε τα μέλη της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας. Μετά το Σχίσμα επικράτησε να αποδίδεται μόνο στους χριστιανούς που βρίσκονταν σε κοινωνία με τα τέσσερα πρεσβυγενή Πατριαρχεία της Ανατολής. Η έννοια του Ορθόδοξου αποδίδεται σήμερα περισσότερο στα μέλη της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας, στους Έλληνες Ορθόδοξους Παλαιοημερολογίτες, αλλά χρησιμοποιείται και από τις Προχαλκηδόνιες Εκκλησίες (Ανατολίτικες Ορθόδοξες Εκκλησίες).

Βυζαντινή αγιογραφία από Ορθόδοξους αγιογράφους στην Αγία Σοφία
Βυζαντινή αγιογραφία από Ορθόδοξους αγιογράφους στην Αγιά Σοφιά