Ορθόδοξοι αποκαλoύνται τα άτομα που ανήκουν σε μία ομάδα η οποία, όπως ορίζεται από μία ανώτερη αρχή, που αντιπροσωπεύει την αυθεντία, ακολουθεί την σωστή θεολογική, δογματική ή ιδεολογική γραμμή μίας θρησκείας ή ενός πολιτικού οργανισμού.

Η έννοια του ορθόδοξου αποδίδεται σήμερα περισσότερο στα μέλη της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας αλλά χρησιμοποιείται και από τις Προχαλκηδόνιες Εκκλησίες.

Μέχρι την εποχή του Σχίσματος του 1054 ο όρος χαρακτήριζε τα μέλη της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας. Μετά το Σχίσμα επικράτησε να αποδίδεται μόνο στους χριστιανούς που βρίσκονταν σε κοινωνία με τα τέσσερα πρεσβυγενή Πατριαρχεία της Ανατολής.

Βλέπε επίσηςΕπεξεργασία