Συζήτηση:Αλέξανδρος ο Μέγας

Τελευταίο σχόλιο: πριν από 2 μήνες από 62.103.24.179 στο θέμα Σχόλιο 30-1-2024
Αυτή είναι η σελίδα συζήτησης για τη βελτίωση του λήμματος «Αλέξανδρος ο Μέγας».
Επιχείρηση Αποτίμησης Ζωτικών Λημμάτων Αυτό το λήμμα είναι αντικείμενο της Επιχείρησης Αποτίμησης Ζωτικών Λημμάτων, μιας συλλογικής προσπάθειας για την αποτίμηση και δημιουργία στατιστικών για τα λήμματα ζωτικής σημασίας της Βικιπαίδειας.
Β Αυτό το λήμμα αποτιμήθηκε ως λήμμα τάξης Β κατά την κλίμακα ποιότητας.
Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Αρχαία Ελλάδα Αυτό το λήμμα είναι στο πλαίσιο ενδιαφέροντος της «Βικιεπιχείρησης Αρχαία Ελλάδα», μια προσπάθεια για την βελτίωση και εμπλουτισμό της Βικιπαίδειας με λήμματα που αφορούν αυτό τον τομέα.
Για να συμμετάσχετε και εσείς στη Βικιεπιχείρηση, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα όπου μπορείτε να συμμετάσχετε στη συζήτηση και να δείτε ανοιχτά ζητήματα για εργασία.
Β Αυτό το λήμμα αποτιμήθηκε ως τάξης Β κατά την κλίμακα ποιότητας.
Ύψιστης Αυτό το λήμμα έχει αποτιμηθεί ως λήμμα με Ύψιστη σπουδαιότητα κατά την κλίμακα σπουδαιότητας.
Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Βιογραφία Αυτό το λήμμα είναι στο πλαίσιο ενδιαφέροντος της «Βικιεπιχείρησης Βιογραφία», μια προσπάθεια για την βελτίωση και εμπλουτισμό της Βικιπαίδειας με λήμματα που αφορούν αυτό τον τομέα.
Για να συμμετάσχετε και εσείς στη Βικιεπιχείρηση, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα όπου μπορείτε να συμμετάσχετε στη συζήτηση και να δείτε ανοιχτά ζητήματα για εργασία.
Β Αυτό το λήμμα αποτιμήθηκε ως τάξης Β κατά την κλίμακα ποιότητας.
Ύψιστης Αυτό το λήμμα έχει αποτιμηθεί ως λήμμα με Ύψιστη σπουδαιότητα κατά την κλίμακα σπουδαιότητας.
Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Στρατιωτική Ιστορία Αυτό το λήμμα είναι στο πλαίσιο ενδιαφέροντος της «Βικιεπιχείρησης Στρατιωτική Ιστορία», μια προσπάθεια για την βελτίωση και εμπλουτισμό της Βικιπαίδειας με λήμματα που αφορούν αυτό τον τομέα.
Για να συμμετάσχετε και εσείς στη Βικιεπιχείρηση, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα όπου μπορείτε να συμμετάσχετε στη συζήτηση και να δείτε ανοιχτά ζητήματα για εργασία.
Β Αυτό το λήμμα αποτιμήθηκε ως τάξης Β κατά την κλίμακα ποιότητας.
Ύψιστης Αυτό το λήμμα έχει αποτιμηθεί ως λήμμα με Ύψιστη σπουδαιότητα κατά την κλίμακα σπουδαιότητας.

Μέγεθος λήμματος Επεξεργασία

Στην παρουσα έκδοση του λήμματος, το μεγεθος του είναι 190.966 bytes. Σύμφωνα με την en:Wikipedia:Article size είναι αρκετά υπερβολικό. Παραθέτω ενδεικτικά το πίνακα.

Readable prose size What to do
> 100 kB Almost certainly should be divided
> 60 kB Probably should be divided (although the scope of a topic can sometimes justify the added reading material)
> 50 kB May need to be divided (likelihood goes up with size)
< 40 kB Length alone does not justify division
< 1 kB If an article or list has remained this size for over a couple of months, consider combining it with a related page. Alternatively, the article could be expanded; see Wikipedia:Stub.

Νομίζω πως η καλύτερη λύση ειναι να μεταφερθει η εκστρατεία του Μεγάλου Αλέξανδρου σε ξεχωριστό λήμμα. Cinadon36μίλαμου 09:56, 1 Νοεμβρίου 2018 (UTC)Απάντηση

Δεν είναι επείγουσα ανάγκη η διάσπαση του λήμματος (ενδεικτικά, αυτή τη στιγμή, το μέγεθος του αντίστοιχου αγγλικού λήμματος είναι 166 Kbytes) αλλά, θα χρειαστεί στο μέλλον, όταν επεκταθεί κι άλλο το τμήματης εκστρατείας.--Dipa1965 (συζήτηση) 09:44, 5 Ιουνίου 2019 (UTC)Απάντηση


Νεκρός σύνδεσμος Επεξεργασία

Κατά την διάρκεια αρκετών αυτόματων ελέγχων ο ακόλουθος εξωτερικός σύνδεσμος βρέθηκε να είναι μη διαθέσιμος. Παρακαλούμε ελέγξτε αν ο σύνδεσμος είναι πράγματι νεκρός και διορθώστε τον ή αφαιρέστε τον κατά περίπτωση.

Η ιστοσελίδα έχει αποθηκευτεί από το Internet Archive. Παρακαλούμε να εξετάσετε τη σύνδεση με μια κατάλληλη αρχειοθετημένη έκδοση: [1] --Gerakibot (συζήτηση) 20:29, 23 Αυγούστου 2019 (UTC)Απάντηση


Νεκρός σύνδεσμος 2 Επεξεργασία

Κατά την διάρκεια αρκετών αυτόματων ελέγχων ο ακόλουθος εξωτερικός σύνδεσμος βρέθηκε να είναι μη διαθέσιμος. Παρακαλούμε ελέγξτε αν ο σύνδεσμος είναι πράγματι νεκρός και διορθώστε τον ή αφαιρέστε τον κατά περίπτωση.

Η ιστοσελίδα έχει αποθηκευτεί από το Internet Archive. Παρακαλούμε να εξετάσετε τη σύνδεση με μια κατάλληλη αρχειοθετημένη έκδοση: [2] --Gerakibot (συζήτηση) 20:30, 23 Αυγούστου 2019 (UTC)Απάντηση


Νεκρός σύνδεσμος 3 Επεξεργασία

Κατά την διάρκεια αρκετών αυτόματων ελέγχων ο ακόλουθος εξωτερικός σύνδεσμος βρέθηκε να είναι μη διαθέσιμος. Παρακαλούμε ελέγξτε αν ο σύνδεσμος είναι πράγματι νεκρός και διορθώστε τον ή αφαιρέστε τον κατά περίπτωση.

--Gerakibot (συζήτηση) 20:30, 23 Αυγούστου 2019 (UTC)Απάντηση


Νεκρός σύνδεσμος 4 Επεξεργασία

Κατά την διάρκεια αρκετών αυτόματων ελέγχων ο ακόλουθος εξωτερικός σύνδεσμος βρέθηκε να είναι μη διαθέσιμος. Παρακαλούμε ελέγξτε αν ο σύνδεσμος είναι πράγματι νεκρός και διορθώστε τον ή αφαιρέστε τον κατά περίπτωση.

Η ιστοσελίδα έχει αποθηκευτεί από το Internet Archive. Παρακαλούμε να εξετάσετε τη σύνδεση με μια κατάλληλη αρχειοθετημένη έκδοση: [3] --Gerakibot (συζήτηση) 20:31, 23 Αυγούστου 2019 (UTC)Απάντηση

Παραποίηση πηγής και τυφλές αναιρέσεις Επεξεργασία

Η Reames 1999, σελ. 82=: Η Reames παραθέτει μια σειρά από ιστορικούς που αποδέχονται ή απορρίπτουν τον εν λόγω ισχυρισμό. Συγκεκριμένα, σημειώνει πως "Other Alexander historians who assume a sexual relationship include Africa 1982, E.N. Borza (personal conversation), Bosworth 1988, E. Carney (personal conversation), Green 1991, Heckel 1992, Lane Fox 1974 and 1980, O'Brien 1992, Renault 1975. Those who argue against it or simply ignore it are Burn 1962, Fuller 1960, Milns 1969, Robinson 1947, Saville 1990, Stark 1958, Tarn 1948, Welles 1970, and Wilcken 1967. The dates of publication in the two different categories are, of course, to be noted. Hammond 1980: 246 and 322 n.14 is cagey on the subject, but implies their relationship was platonic, yet in another place, he implies otherwise: Hammond and walbank 1988"

Με ποίον ακριβώς τρόπο τεκμηριώνεται από αυτή τη πηγή πως:

"Σύμφωνα με την Αμερικανίδα ιστορικό Τζιν Ριμς (Jeanne Reames), οι περισσότεροι σύγχρονοι ιστορικοί καταλήγουν πως η σχέση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τον Ηφαιστίωνα ήταν κάτι περισσότερο από πλατωνική."

Επίσης να σημειώσω πως και η ίδια η Reames στο abstract αναφέρει πως οι δύο άντρες είχαν την ίδια ηλικία και συνεπώς δεν είχαν τα κριτήρια για ομοφυλοφιλική σχέση της εποχής. 2A02:587:380B:3000:A071:5529:2AE5:6018 14:56, 25 Απριλίου 2020 (UTC)Απάντηση

Στην πιο πρόσφατη τυφλή αναίρεση ο χρήστης Dipa1965 πρόσθεσε οι ιστορικοί "μετά τη δεκαετία του '70" το οποίο είναι προφανώς πρωτότυπη έρευνα2A02:587:380B:3000:A071:5529:2AE5:6018 14:59, 25 Απριλίου 2020 (UTC)Απάντηση

Τα ψεύδη σας και η άγνοια της πηγής, την οποία είναι πια προφανές ότι δεν έχετε καν διαβάσει ολόκληρη αλλά στηρίζεστε στο απόσπασμα που υπήρχε προηγουμένως στο λήμμα, έχουν ήδη αναφερθεί στο Σημειωματάριο Διαχειριστών. Σε περίπτωση, πάντως, που ενδιαφέρεστε για την αλήθεια και όχι για τις εντυπώσεις, μπορείτε να την κατεβάσετε δημιουργώντας ελεύθερο λογαριασμό στο academia.edu.--Dipa1965 (συζήτηση) 15:24, 25 Απριλίου 2020 (UTC)Απάντηση

Την έχω κατεβάσει και σου προτείνω να τη διαβάσεις και εσύ, ιδίως τη σελίδα 82. 2A02:587:380B:3000:A071:5529:2AE5:6018 15:42, 25 Απριλίου 2020 (UTC)Απάντηση

Δυστυχώς για εσάς, "ανώνυμε" χρήστη, φροντίσατε ο ίδιος/α να προδοθείτε: το επίμαχο απόσπασμα και οι σημειώσεις, τις οποίες επιλεκτικά πετσοκόψατε, βρίσκονται στη σελίδα 81 και όχι στην 82, όπως εσείς υποστηρίζετε. Είναι ολοφάνερο ότι δεν έχετε στη διάθεσή σας παρά μόνο την περίληψη και το απόσπασμα σημειώσεων που υπήρχε στο λήμμα. Οπότε, με τέτοιο επικό τρολάρισμα, δεν πρόκειται να συμμετέχω σε καμία περαιτέρω συζήτηση μαζί σας. Ελπίζω να προστατευτεί η Βικιπαίδεια.--Dipa1965 (συζήτηση) 18:07, 25 Απριλίου 2020 (UTC)Απάντηση

Απορία Επεξεργασία

Ο μέγας Αλέξανδρος από όσο ξέρω ήταν στρατηλάτης, αν υπήρχε σήμερα αυτός ο βαθμός θα ήταν αντάξιος του στρατηγού με 4 αστέρια; Η θα ήταν κάτι σαν αρχιστράτηγος η κάτι ανώτερο σαν στρατάρχης; Η ακόμα και ένα βαθμό πάνω από τον στρατάρχη όπως ήταν ο βαθμός grand marshal στην Κίνα η ο reichsmarschall στην Γερμανία; Alexiska98 (συζήτηση) 18:53, 23 Μαΐου 2020 (UTC)Απάντηση

Έχω ενώσει τους ελληνικούς βαθμούς αξιωματικών με τις εξής χώρες. Βόρεια Κορέα, Κίνα, Ιαπωνία, Γερμανία, Ιταλία, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες κι Ηνωμένο Βασίλειο, κι έβγαλα το εξής αποτέλεσμα, σαν έναν ενιαίο στρατό πως θα ήταν:

OF-12 Στρατηλάτης - Generalissimus OF-11 Αρχιστρατάρχης - Grand Marshal OF-10a Στρατάρχης - Field Marshal OF-10b Αντιστρατάρχης - Vice Marshal OF-9a Αρχιστράτηγος - Colonel General OF-9b Στρατηγός - General OF-8 Αντιστράτηγος - Lieutenant General OF-7 Υποστράτηγος - Major General OF-6 Ταξίαρχος - Brigadier General OF-5a Αρχισυνταγματάρχης - Colonel Commandant OF-5b Συνταγματάρχης - Colonel OF-4 Αντισυνταγματάρχης - Lieutenant Colonel OF-3a Ταγματάρχης - Major OF-3b Υποταγματάρχης - Lieutenant Major OF-2a Επιλοχαγός - Staff Captain OF-2b Λοχαγός - Captain OF-1a Πρωθυπολοχαγός - Senior Lieutenant OF-1b Υπολοχαγός - Lieutenant OF-1c Ανθυπολοχαγός - Junior Lieutenant Alexiska98 (συζήτηση) 22:21, 12 Μαΐου 2021 (UTC)Απάντηση

Ημερομηνίες γάμου των συζύγων του Αλέξανδρου Επεξεργασία

Θα ήθελα να γίνει αλλαγή από πιο έμπειρο μέλος στις ημερομηνίες γάμου του Αλέξανδρου με τις δύο συζύγους του, την Παρύσατις και τη Στάτειρα, στη δεξιά πλευρά του κειμένου μέσα στο πλαίσιο. Μάλλον κάνω κάτι λάθος και δεν μπορώ να τροποιήσω τις ημερομηνίες, οι οποίες είναι 324-323 π.Χ. και για τις δύο. Επίσης, η ημερομηνία γάμου του Αλέξανδρου με τη Ροξάνη ήταν το 327 π.Χ.(πηγή Encyclopedia Britannica)

Εθνικότητα του Αλεξάνδρου Επεξεργασία

Καλησπέρα, θα ήθελα να μου λύσετε μία απορία περί του λήμματος: Για ποιο λόγο έχει ο Αλέξανδρος την εθνικότητα Μακεδόνας στις γενικές πληροφορίες, ενώ το λήμμα "Μακεδόνες" κάνει λόγο για αρχαίο ελληνικό φύλο και οι πρώτες προτάσεις του αρχικού κειμένου σε αυτό το λήμμα τον χαρακτηρίζουν Έλληνα; Προσωπικώς εισηγούμαι την αλλαγή της εθνικότητας από Μακεδόνας σε Έλληνας.

Koukouzelis (συζήτηση) 17:50, 2 Δεκεμβρίου 2020 (UTC)KoukouzelisΑπάντηση

Τότε που ήταν αρχαία χρόνια οι φυλές ήταν ελληνικές. Όμως δεν υπήρχε φυλή ή κράτος που λεγόταν Ελλάδα. 2A02:85F:9A24:7300:F47D:F676:8D15:2AB9 09:09, 14 Ιουλίου 2022 (UTC)Απάντηση

Σχόλιο 13-12-2023 Επεξεργασία

Κατάσταση: νέα κοινοποίηση

Στο λήμμα "Αλέξανδρος ο Μέγας" κάποιος συνειδητά έχει αλλοιώσει το κείμενο, βανδαλίζοντάς το. Στην αρχή του λήμματος λέει: "Ο Αλέξανδρος Γ΄ ο Μακεδών (Αρχαία Πέλλα, 20 Ιούλιος 356 π.Χ. – Βαβυλώνα, 10 Ιουνίου 323 π.Χ.), κοινώς γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος ή Αλέξανδρος ο Μέγας ήταν αλβανιας βασιλιάς του αρχαίου ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας. " Όπως διαπιστώνετε, έχει προστεθεί η λέξη "αλβανιας". Παρακαλώ διορθώστε το. Μπορεί να έχουν γίνει όμως και άλλοι βανδαλισμοί στο λήμμα. Καλό θα είναι να γίνει κάποιος έλεγχος. Με εκτίμηση, Παρασκευόπουλος Δημήτρης dparaskevop@yahoo.gr Αναφορά: Παρασκευόπουλος Δημήτρης 2A02:586:2F21:2B10:2D70:FC24:39D9:63A0 19:48, 13 Δεκεμβρίου 2023 (UTC)Απάντηση

Σχόλιο 30-1-2024 Επεξεργασία

Κατάσταση: νέα κοινοποίηση

Στην ενότητα Σύντροφοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου αναφέρει και τον Ηφαιστίωνα. Δεν Προκύπτει από πουθενά κάτι τέτοιο. Ο Αρριανός αναφέρει μία φορά την λέξη ερωμένος η οποία δεν είχε την ίδια έννοια που έχει σήμερα. Με τον όρο “έρως οι αρχαίοι φιλόσοφοι αναφέρονταν στην σχέση που βασίζεται σε αισθήματα βαθύτατης φιλίας και σεβασμού. Αναφορά: 62.103.24.179 14:56, 30 Ιανουαρίου 2024 (UTC)Απάντηση

Επιστροφή στη σελίδα "Αλέξανδρος ο Μέγας".