Καλώς ήρθες!


MacedońskaKrewetka, καλώς όρισες στη Βικιπαίδεια! Αυτοί είναι μερικοί σύνδεσμοι που θα σου φανούν χρήσιμοι:

Οδηγός χρήσης κώδικα μορφοποίησης
Οδηγός χρήσης του οπτικού επεξεργαστή κειμένων

Μπορείς να υπογράφεις στις σελίδες συζήτησης γράφοντας ~~~~ ή πατώντας το κουμπί της υπογραφής (Signature button beta.png). Για οποιαδήποτε βοήθεια ή απορία, μπορείς να απευθυνθείς στην Αγορά. Καλή συνέχεια! Xaris333 (συζήτηση) 15:12, 16 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)

Λήμματα σχετικά με τη ΜακεδονίαΕπεξεργασία

Τι ακριβώς κάνεις;--Kalogeropoulos (συζήτηση) 21:50, 24 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)

I am going to edit articles about Macedonia, but first I have to learn Modern Greek. My actual knowledge ables me only to delete fanaticisms here. MacedońskaKrewetka (συζήτηση) 21:57, 24 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)
Since you are not able even to undestand what these articles are saying, which way you are going to edit, and why do you remove referenced scientific knowledge?--Kalogeropoulos (συζήτηση) 22:01, 24 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)
There is currently a discussion taking place in the Αγορά of the Greek Wikipedia about the name that should be used to describe the (slavic) Macedonian language and you might want to contribute to the discussion, despite the difficulties arising from your ignorance of modern Greek, but please allow me to remind you that unilaterally editing contentious articles while ignoring these attempts to build consensus through discussion is not a practice befitting a co-operative enterprise. Ασμοδαίος (συζήτηση) 15:17, 25 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)
@Kalogeropoulos - actually I mostly understand that article using a dictionary (no, I'm not using Google Translate. @Asmodeos - I see that discussion, so I can write there something in broken Greek, but still it is just a form to find a consensus with pseudosciencie. MacedońskaKrewetka (συζήτηση) 20:31, 25 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)

We actually have Greek-speaking non-partial administators who can themselves revert "fanaticisms". Thank you for trying to help but I think your edits couse more disruption than they help. --Antondimak (συζήτηση) 16:44, 25 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)

So, I report that article as fanaticism and pseudoscience. This language is everywhere recognised as „Macedonian” and using that name „Slavic-Macedonian” is simply a persecution of the Macedonians and their language. MacedońskaKrewetka (συζήτηση) 20:31, 25 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)


Before you criticise someone of "fanaticism", "persecution" or even "pseudosciencie" (sic) you should understand some things.

  • First of all, a term (here "Macedonian") don't have the same meaning in every language. For example, in our case, here in the Wikipedia of the Greek language and as a matter of fact, in that specific language, the usage of this term ("Macedonian") on it's own is strictly connected with the Greek region of the larger area of Macedonia, whith Greece and Greek culture.
  • Moreover, in Greek language when we address someone simply as "Macedonian", we mean a Greek from the geographic region of Macedonia. When we call a dialect sole "Macedonian" we usually mean the ancient Greek dialect. When we use the term "Macedonia" we mean (right or wrong) 99% of the cases the Greek part of the wider geographic area of Macedonia. That's why i.e. a person from Korçë belonging to the Greek minority of Albania will never call himself as "Macedonian" but as "Epirotan", because in the Greek consciousness, Korçë isn't a part of the Macedonian historic/geographic region but of the Epirotan one. And finally, when we are talking in Greek about "Macedonian" culture we are referring to the local culture of the Macedonian Greeks from antiquity till modern days.
  • As you can see, the term "Macedonian" is very closed connected in the everyday life of a Greek-speaking person with Greece, Greeks and Greek culture. That's why in Greek language, when we are reffering to a person from the ethnicity, the language and the culture which is known to the rest of the world as Macedonian, we are using the compound word Slavomacedonian. It's not pseudoscience, not a persecution or a fanaticism. It's how we are using our own language.

And let me give you some examples from other sides (aka other languages):

  • I don't know if you are Macedonian (see? When I use a language different from my own I respect it's rules), but if you are, then I'm sure you're very familiar with terms like "Grekoman", "Aegean Macedonia", "Solun" etc. So, let me inform you, if you don't know, that even though those terms are strictly connected with the everyday life, the culture and the consciousness of a Macedonian-speaking and a Bulgarian-speaking person, for Greeks are insulting, especially when they are used in Greek (and as about Wikipedia also in a language different from the couple I've mentioned). I can give more examples of the "behaviour" of other languages towards Greece and Greek people but it's not the right moment.
  • As about myself, I fully respect that a person of Macedonian (as you can see in English I use the worldwide term, not the one of my own language) or Bulgarian origin consider these terms as inseparable part of his/her everyday language, and I also have the good faith that this happens because it's just the way he/she learned to call them.

That's why I don't have problem if someone in his/her own language use terms about Greece and Greeks that I may found inappropriate. But the other hand, I demand the same attitude from non-speaking people when I am doing the same thing, because it's just the way I've learned some terms about other regions and countries.


That's all and I hope I didn't waste my time. Pavlos1988 (συζήτηση) 22:28, 25 Φεβρουαρίου 2019 (UTC)