Γεγονότα

Επεξεργασία
  • Ο βασιλιάς Ξέρξης Α΄ της Περσίας ενθαρρύνεται από τον εξάδελφο και γυναικαδελφό του Μαρδόνιο, υποστηριζόμενο από αρκετούς εξόριστους Έλληνες που έχουν καταφύγει στην αυλή του, να εκδικηθεί την ήττα του Δαρείου Α΄ στη Μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ.. Ο Ξέρξης πείθεται και αρχίζει προετοιμασίες για μεγάλη εκστρατεία κατά της Ελλάδας.
  • Ο Αθηναίος άρχων Θεμιστοκλής πείθει την Εκκλησία του Δήμου να δαπανήσει όλα τα έσοδα από την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων αργύρου στο Λαύριο στην αύξηση του αθηναϊκού στόλου σε 200 πλοία.
  • Ο Γέλων, τύραννος των Συρακουσών, κατακτά τις γειτονικές πόλεις της Σικελίας Εύβοια και Υβλαία Μέγαρα, και πουλά όλους τους κατοίκους τους (πλην των ολιγαρχών τους) ως δούλους.
  • Αρχίζει ο «Φαβιανός Πόλεμος» των Ρωμαίων με τους Ετρούσκους.