Οι Βαλτοσλαβικές γλώσσες[1] είναι μια ομάδα των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Διακρίνονται σε δύο κύριους κλάδους, τις Βαλτικές γλώσσες και τις Σλαβικές γλώσσες. Στις βαλτικές γλώσσες συγκαταλέγονται τα Λιθουανικά, τα Λετονικά που αποτελούν την Ανατολική Βαλτική γλώσσα, και η εξαφανισμένη πλέον, Αρχαία Πρωσσική γλώσσα, ως Δυτική Βαλτική γλώσσα. Καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλκανικής χερσονήσου και έχουν μεταξύ τους πολλά κοινά σημεία.

Χάρτης με τα κράτη όπου μιλιούνται οι Βαλτοσλαβικές γλώσσες.

Η ύπαρξη μιας κοινής βαλτοσλαβικής γλώσσας αποτελεί πεδίο έριδας των γλωσσολόγων, με κάποιους να υποστηρίζουν την ύπαρξη μιας ενιαίας βαλτοσλαβικής πρωτογλώσσας, και με άλλους να την αρνούνται. [2]

Κύριες Ομάδες

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Balto-Slavic languages, Concise Encyclopedia of Languages of the World
  2. ό.π.