Βικιπαίδεια:Εξωτερικοί σύνδεσμοι

(Ανακατεύθυνση από Βικιπαίδεια:SPAM)

Η Βικιπαίδεια δεν είναι κατάλογος συνδέσμων διαδικτύου, καμία σελίδα δεν πρέπει να αποτελείται ως επί το πλείστον ή αποκλειστικά από συλλογή εξωτερικών συνδέσμων. Πάντα προτιμάται η χρήση εσωτερικών συνδέσμων επί της χρήσης εξωτερικών. Εντούτοις, η προσθήκη μικρού αριθμού εξωτερικών συνδέσμων με σχετικές πληροφορίες μπορεί να είναι χρήσιμη στους αναγνώστες μας.

Ποιοι σύνδεσμοι είναι χρήσιμοι

Επεξεργασία

Στη Βικιπαίδεια, είναι δυνατό να υπάρξουν σύνδεσμοι σε εξωτερικές ιστοσελίδες. Τέτοιοι σύνδεσμοι αναφέρονται ως "εξωτερικοί σύνδεσμοι". Πολλά λήμματα έχουν ένα μικρό τμήμα συνήθως στο τέλος τους με μερικούς εξωτερικούς συνδέσμους. Υπάρχουν μερικά πράγματα που θα έπρεπε κάποιος να αναλογιστεί πριν προσθέσει κάποιον εξωτερικό σύνδεσμο:

 • Είναι προσβάσιμος από όλους τους αναγνώστες της Βικιπαίδειας και ανταποκρίνεται στην πολιτική προσβασιμότητάς της;
 • Ενδείκνυται ο σύνδεσμος για χρήση από την εγκυκλοπαίδεια (χρησιμότητα, ποιότητα, γούστο κτλ);
 • Είναι τοποθετημένος σωστά;
 • Θα έχει ο σύνδεσμος, στο πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται, μία σχετική διάρκεια ζωής; Για παράδειγμα, δεν είναι χρήσιμο να παραθέτουμε συνδέσμους σε μία αρχική σελίδα μιας ιστοσελίδας που αλλάζει συχνά και συμβαίνει να παραθέτει μία εικόνα ή λήμμα στην αρχική της σελίδα τη στιγμή που προστίθεται ο σύνδεσμος. Όμοια, να είστε πολύ προσεκτικοί όταν παραθέτετε έναν εξωτερικό σύνδεσμο προς μη σταθερή ιστοσελίδα, ως πηγή ή αναφορά για το λήμμα σας.

Ποιοι σύνδεσμοι να χρησιμοποιηθούν

Επεξεργασία
 1. Ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται ως αναφορές στη δημιουργία ενός λήμματος, θα πρέπει να συνδέονται σε ένα ξεχωριστό τμήμα του λήμματος με επικεφαλίδα "αναφορές" ή "σημειώσεις" και όχι σε εξωτερικούς συνδέσμους κατά το βασικό τμήμα του λήμματος. Δείτε στα Βικιπαίδεια:Επαληθευσιμότητα και Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών. Οι πηγές που είναι διαθέσιμες τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε έντυπη μορφή θα πρέπει να έχουν αναφορά στην έντυπη πηγή όσο και στο διαδικτυακό σύνδεσμο.
 2. Λήμματα για οποιοδήποτε οργανισμό, πρόσωπο, ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα, πρέπει να έχουν τον εξωτερικό σύνδεσμο στην επίσημη ιστοσελίδα του αν υπάρχει. Ένα λήμμα για ένα βιβλίο, μουσική σύνθεση ή κάποιο άλλο μέσο πρέπει να έχει σύνδεσμο προς κάποια ιστοσελίδα που περιλαμβάνει ένα αντίγραφό τους, αν κανένα από τα κριτήρια για τους συνδέσμους που κανονικά θα έπρεπε να αποφεύγονται ισχύει.
 3. Σε λήμματα με πολλές απόψεις επί του αντικειμένου τους, πρέπει να υπάρχει ένας σύνδεσμος που είναι κατά κύριο λόγο αφιερωμένος σε κάθε άποψη, με λεπτομερή περιγραφή για τον καθένα. Ο αριθμός των συνδέσμων που υπάρχουν για κάθε θέση - άποψη, δεν πρέπει να υπερισχύει των υπολοίπων. Πρέπει να γίνεται προσπάθεια προσθήκης ικανοποιητικών σχολίων από την οπτική γωνία του αναγνώστη ως προς το λήμμα. Αν μία άποψη αποτελείται από ενημερωμένη επιχειρηματολογία, θα πρέπει ο σύνδεσμός της να παρατίθεται αρχικά. (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο Βικιπαίδεια:Ουδετερότητα.)
 4. Σε λήμματα που παρέχουν ουδέτερο και ακριβές υλικό που δεν παρατίθεται στο λήμμα. Στην ιδανική περίπτωση το περιεχόμενο αυτό θα πρέπει να ενσωματώνεται με το λήμμα και ο σύνδεσμος να παραμένει ως σημείωση, αλλά σε μερικές περιπτώσεις αυτό δεν είναι δυνατόν λόγω προστασίας από πνευματικά δικαιώματα ή επειδή η ιστοσελίδα του συνδέσμου περιέχει τέτοιο επίπεδο λεπτομέρειας που δεν είναι το δέον για ένα λήμμα της Βικιπαίδειας.
 5. Σε σελίδες με άλλο επεξηγηματικό, σχετικό περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλες να συμπεριληφθούν στο λήμμα, όπως προσωπικά στατιστικά για αθλήματα ή αθλητές, σύνολο ανθρώπων που εργάστηκαν για κάποιο έργο, συνεντεύξεις ή διαθέσιμα on-line εγχειρίδια.

Σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται περιστασιακά

Επεξεργασία
 1. Για μουσικά άλμπουμ, ταινίες, βιβλία και άλλες πνευματικές δημιουργίες, ένας ή δύο σύνδεσμοι προς επαγγελματικές κριτικές.
 2. Κατηγορία διαδικτυακών καταλόγων όταν κρίνεται απαραίτητο από αυτούς που συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός λήμματος, με προτίμηση σε ανοιχτούς καταλόγους (open directories).
 3. Σε λήμματα με θέματα για τα οποία υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες οπαδών (fansites), η προσθήκη συνδέσμου προς μια μεγάλη ιστοσελίδα θαυμαστών μπορεί να είναι κατάλληλη, εφόσον και ο σύνδεσμος παρατίθεται ως τέτοιος. Οι λίστες οπαδών (fanlists), δεν παρέχουν γενικά ιδιαίτερες πληροφορίες και κανονικά δε θα έπρεπε να περιλαμβάνονται.
 4. Πολύ μεγάλες σελίδες που θεωρούνται ξεχωριστές από άλλες. Παγκοσμίως, πολλοί χρησιμοποιούν τη Βικιπαίδεια με χαμηλή ταχύτητα σύνδεσης. Ασυνήθιστα μεγάλες σελίδες πρέπει να σημειώνονται ως τέτοιες.
 5. Η σύνδεση προς έργα που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα συνήθως δεν αποτελεί πρόβλημα, εφόσον έχετε κάνει μία ικανοποιητική προσπάθεια να εξακριβώσετε ότι η ιστοσελίδα δεν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα. Δείτε επίσης στο Βικιπαίδεια:Πνευματικά δικαιώματα. Η εσκεμμένη και με γνώση σύνδεση προς ιστοσελίδες που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα θεωρείται συνεισφορά στην παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων (contributory infringement) στις ΗΠΑ.

Σύνδεσμοι που κανονικά θα έπρεπε να αποφεύγονται

Επεξεργασία
Κύριο λήμμα: ΒΠ:Spam

Εκτός από αυτούς στους οποίους σημειώνεται, οι παρακάτω δε θα πρέπει να υπερισχύουν της λίστας των συνδέσμων που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα, αν το αντικείμενο ενός λήμματος είναι μία επίσημη ιστοσελίδα, τότε θα πρέπει να έχει έναν σύνδεσμο προς αυτήν ακόμη και αν περιλαμβάνει ανακριβές περιεχόμενο.

 1. Σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που δεν παρέχει μία μοναδική πηγή πέρα από το τι θα περιλάμβανε το λήμμα αν γίνει προβεβλημένο. Με άλλα λόγια, ο ιστότοπος δεν πρέπει απλώς να επαναλαμβάνει τις πληροφορίες που υπάρχουν ήδη ή θα έπρεπε να υπάρχουν στο λήμμα.
 2. Σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που περιλαμβάνει ανακριβές περιεχόμενο ή μη επαληθευμένη πρωτότυπη έρευνα.
 3. Σε μία ιστοσελίδα που διατηρείτε εσείς ακόμη και αν παραπάνω αναφέρεται ότι θα έπρεπε να προστεθεί ο σύνδεσμος. Αυτό γίνεται σύμφωνα με την προώθηση της ουδετερότητας. Η ουδετερότητα είναι από τους σημαντικότερους και πιο δύσκολους στόχους της Βικιπαίδειας. Αν θεωρείτε ότι πρέπει να παρατεθεί ο σύνδεσμος, αναφέρετέ το στη σελίδα συζήτησης του λήμματος και αφήστε άλλους χρήστες να τον προσθέσουν αν το θεωρούν χρήσιμο.
 4. Σε ιστοσελίδες που υπάρχουν κυρίως για να πωλούν προϊόντα ή να παρέχουν υπηρεσίες με μεγάλο αριθμό διαφημίσεων, ή σε ιστοσελίδες που απαιτούν πληρωμή για το περιεχόμενο που παρέχουν.
 5. Σε ιστοσελίδες που δεν είναι προσβάσιμες από μία μεγάλη μερίδα της κοινότητας, όπως ιστοσελίδες που εμφανίζονται σωστά μόνο με έναν browser.
 6. Σε ιστοσελίδες που έχουν συνδέσμους που απαιτούν συγκεκριμένες εφαρμογές για να λειτουργήσουν (όπως Flash και Java) για να εμφανίσουν το σχετικό περιεχόμενο, εκτός και αν το λήμμα αναφέρεται σε τέτοιου είδους περιεχόμενο. Αν προσθέσετε έναν σύνδεσμο προς τέτοια ιστοσελίδα, αναφέρετε στη σημείωση για το σύνδεσμο τι είδους εφαρμογή απαιτείται.
 7. Σε ξενόγλωσσες ιστοσελίδες, εκτός και αν παρέχουν οπτικό υλικό όπως χάρτες, διαγράμματα ή πίνακες. Αν παραθέτετε κάποιον τέτοιον σύνδεσμο αναφέρετε σε τι γλώσσα είναι γραμμένη η ιστοσελίδα (μπορείτε για παράδειγμα, σε περίπτωση που είναι γραμμένη η ιστοσελίδα στα αγγλικά, να χρησιμοποιήσετε το {{en}}).
 8. Σε ιστοσελίδες βιβλιοπωλείων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ISBN του βιβλίου στο οποίο αναφέρεστε.
 9. Σε ιστολόγια (blogs) (τα ιστολόγια δεν θεωρούνται αξιόπιστες πηγές), ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων (όπως το YouTube και το MySpace) (πολλές φορές τα βίντεο είναι υλικό που δεν είναι ελεύθερο, π.χ. τμήμα τηλεοπτικής εκπομπής, συνεπώς θα βοηθούσαμε την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων) και σε forum (μη αξιόπιστες πηγές). Η οδηγία να αποφεύγονται τέτοιοι σύνδεσμοι αφορά σελίδες τρίτων μη αξιόπιστων (δηλαδή δεν συνδέουμε με ένα ιστολόγιο ενός άγνωστου που ασχολείται π.χ. με τον Γ. Παπανδρέου, αλλά είναι απολύτως αποδεκτό να συνδέσουμε με το blog του Γ. Παπανδρέου) και όχι σελίδες των ίδιων των αναφερόμενων.
 10. Σε συνδέσμους που παρέχουν αποτελέσματα αναζήτησης κάποιας μηχανής αναζήτησης για το διαδίκτυο.
 11. Σε ιστοσελίδες με χάρτες πλοήγησης, π.χ. Google Maps, Wikimapia, DriveMe, Mapquest κλπ, όταν το λήμμα χρησιμοποιεί ήδη το πρότυπο συντεταγμένων {{coord}}. Εκτός του ότι με το πρότυπο παρέχεται αμερόληπτα σύνδεση (μέσω του Geohack) με τις περισσότερες γνωστές ιστοσελίδες χαρτών, αυτές οι ιστοσελίδες είναι εν γένει εμπορικές με μεγάλο αριθμό διαφημίσεων.

Ιστοσελίδες που απαιτούν εγγραφή / σύνδεση

Επεξεργασία

Πολλές χρήσιμες ιστοσελίδες δεν παρέχουν πλήρη πρόσβαση στους περισσότερους αναγνώστες επειδή η ιστοσελίδα απαιτεί εγγραφή (registration) ή συνδρομή επί πληρωμή. Πολλές on-line εφημερίδες απαιτούν εγγραφή για την πρόσβαση σε τμήμα ή στο σύνολο του περιεχομένου τους, ενώ άλλες απαιτούν συνδρομή. Διαδικτυακά περιοδικά συχνά απαιτούν συνδρομή για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα τους ή σε κάποιο πρόσθετο περιεχόμενο (premium content). Αν παλιές εφημερίδες ή περιοδικά παρέχονται αρχειοθετημένες, υπάρχει συνήθως κάποιο κόστος για την πρόσβαση τους.

Δεν πρέπει να υπάρχουν σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες που απαιτούν εγγραφή / σύνδεση (registration) εκτός και αν:

 • Χρησιμοποιείται ως πηγή
 • Η ίδια η ιστοσελίδα είναι το θέμα του λήμματος ή
 • Έχει σχετικό περιεχόμενο ή σαφώς καλύτερη ποιότητα από οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα.

Ξενόγλωσσοι σύνδεσμοι

Επεξεργασία

Οι ελληνόγλωσσοι σύνδεσμοι προτιμούνται στη Βικιπαίδεια, την ελληνική έκδοση της Wikipedia. Μπορεί να θεωρείται κατάλληλος ο σύνδεσμος προς μία ξενόγλωσση ιστοσελίδα, όπως όταν η επίσημη ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη στα ελληνικά, ή όταν ο σύνδεσμος οδηγεί στο κείμενο του αντικειμένου στη γλώσσα που αυτό γράφτηκε.

Όταν οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι προς ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες, είναι χρήσιμο να παρατίθεται σχόλιο με εικονίδια γλωσσών, συμπεριλαμβανομένης παράθεσης των ελληνόγλωσσων ιστοσελίδων στη λίστα με το {{Πρότυπο:fr}}, το οποίο εμφανίζεται ως εξής: (Γαλλικά).

Ιστοσελίδες περιεχομένου τύπου Rich Media

Επεξεργασία

Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάρχει προτίμηση σε συνδέσμους απευθείας προς το περιεχόμενο Rich Media, όταν ο σύνδεσμος προς αυτό κρίνεται αναγκαίος. Θεωρείται αποδεκτή η σύνδεση προς σελίδες σε HTML, PHP, ASP, κτλ., όταν με τη σειρά τους οδηγούν στο πλούσιο περιεχόμενο.

Σε περίπτωση όπου ένας σύνδεσμος απευθείας στο περιεχόμενο τύπου Rich Media είναι κατάλληλος, μία ξεκάθαρη δήλωση της τεχνολογίας που απαιτείται για την πρόσβαση στο περιεχόμενο πρέπει να δίνεται όπως στα κάτωθι παραδείγματα:

Τι μπορεί να γίνει με έναν ανενεργό εξωτερικό σύνδεσμο

Επεξεργασία

Σύνδεσμοι προς νεκρά URLs σε μία λίστα εξωτερικών συνδέσμων δεν είναι χρήσιμοι σε λήμματα της Βικιπαίδειας. Οι νεκροί σύνδεσμοι πρέπει είτε να αφαιρούνται ή να αναβαθμίζονται με αρχειοθετημένες εκδόσεις τους, που μπορεί να βρεθούν στο Internet Archive Wayback Machine. Σημειώστε, παρόλα αυτά, πως το ζήτημα είναι τελείως διαφορετικό όταν αναφερόμαστε σε παράθεση πηγών: δείτε στο Βικιπαίδεια:Παράθεση παραπομπών#Τι να κάνετε όταν ένας σύνδεσμος παραπομπής γίνεται "ανενεργός".

Σημειώστε ότι πολλοί ανενεργοί σύνδεσμοι προέρχονται από βανδαλισμό (για παράδειγμα, ένας βάνδαλος μπορεί να αφαιρεί τους συνδέσμους προς το ανταγωνιστικό του αγαπημένου του προϊόν). Επομένως είναι χρήσιμο να δει κάποιος αν υπάρχει ενεργός σύνδεσμος σε προηγούμενη έκδοση του λήμματος. Βανδαλισμοί αυτού του είδους μπορεί να είναι αρχικά μη αναγνωρίσιμοι, όπως με αντικατάσταση των ASCII χαρακτήρων με όμοιους ως προς την εμφάνιση χαρακτήρες άλλου αλφαβήτου (πχ Ελληνικού).

Ιστοσελίδες ανακατεύθυνσης

Επεξεργασία

Μη χρησιμοποιείται URLs ανακατεύθυνσης σε εξωτερικούς συνδέσμους. Αυτές οι συνδέσεις περιλαμβάνουν συνδέσμους προς τις σελίδες tinyurl.com και makeashorterlink.com. Οι περισσότερες από αυτές στις ιστοσελίδες αναφέρονται στο m:Spam blacklist (Αγγλικά) επειδή χρησιμοποιούνται συχνά από spammers συνδέσμων, που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να αποθηκεύσει κάποιος μια σελίδα που περιλαμβάνεται σε έναν τέτοιον σύνδεσμο. Εφόσον οι σελίδες ανακατεύθυνσης URL προστίθενται σε αυτή τη μαύρη λίστα, μπορεί με τη χρήση τους να δημιουργήσετε προβλήματα σε χρήστες που θα επεξεργαστούν στο μέλλον το λήμμα.

Οι σελίδες με μόνιμο URL όπως το purl.org, μπορεί να αποτελούν διαφορετική περίπτωση, αφού μερικές φορές η PURL έκδοση της ιστοσελίδας θεωρούνται από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας ως πιο επίσημο URL από το απευθείας URL - σε αυτή την περίπτωση η έκδοση PURL Θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

Πώς να δημιουργήσετε συνδέσμους

Επεξεργασία

Τμήμα εξωτερικών συνδέσμων

Επεξεργασία

Υπάρχουν δύο βασικά είδη μορφοποίησης για τους εξωτερικούς συνδέσμους. Το πιο κοινό είναι η προσθήκη μιας λίστας με εξωτερικούς συνδέσμους στο τέλος ενός λήμματος. Βάλτε σε αυτό το τμήμα, με τη μορφή λίστας, όποιες ιστοσελίδες χρησιμοποιήσατε ή προτείνετε για τους αναγνώστες του λήμματος. Η καθιερωμένη μορφοποίηση είναι να έχουν μία επικεφαλίδα επιπέδου 2 (δηλαδή == Επικεφαλίδα ==) με τίτλο "Εξωτερικοί σύνδεσμοι" ακολουθούμενη από μία λίστα με bullets όπου εμφανίζονται οι σύνδεσμοι.

Αν ένα λήμμα έχει μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνδέσμων, μπορεί να είναι χρήσιμο να χρησιμοποιούνται επεξηγηματικές επικεφαλίδες μικρότερων επιπέδων από 2, που χρησιμοποιείται κυρίως για το τμήμα εξωτερικών συνδέσμων στο σύνολο του. Σε αυτές τις επικεφαλίδες μικρότερου επιπέδου μπορεί να γίνει η κατηγοριοποίηση ως προς το είδος των συνδέσμων. Αυτό μπορεί να γίνει με προσθήκη επικεφαλίδας επιπέδου 5, και φαίνεται πως, στο παράδειγμα που ακολουθεί:

===== Επικεφαλίδα κατηγοριοποίησης συνδέσμων =====
* [http://example.com/link_1 Link 1]
* [http://example.com/link_2 Link 2]

... ή με τη σύνταξη που χρησιμοποιεί το ελληνικό ερωτηματικό (semicolon):

; Επικεφαλίδα κατηγοριοποίησης συνδέσμων
* [http://example.com/link_1 Link 1]
* [http://example.com/link_2 Link 2]

Και τα δύο παραπάνω παραδείγματα δίνουν το εξής αποτέλεσμα:

Επικεφαλίδα κατηγοριοποίησης συνδέσμων

Εάν προσθέσετε σύνδεσμο προς άλλη ιστοσελίδα, θα πρέπει να δώσετε στον αναγνώστη μια καλή περίληψη του περιεχομένου της ιστοσελίδας και να δώσετε τους λόγους για τους οποίους η ιστοσελίδα θεωρείται σχετική με το λήμμα στο οποίο παραθέτετε τους συνδέσμους. Αν κάνετε αναφορά σε ένα λήμμα που υπάρχει στο διαδίκτυο, προσπαθήστε να παρέχετε όσο πιο επαρκείς πληροφορίες γίνεται για την αναφορά σας.

"Εξωτερικοί σύνδεσμοι" και "Εξωτερικός σύνδεσμος"

Επεξεργασία

Μερικοί χρήστες χρησιμοποιούν την επικεφαλίδα "Εξωτερικός σύνδεσμος" αν υπάρχει ένας μόνο σύνδεσμος, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν το "Εξωτερικοί σύνδεσμοι" σε κάθε περίπτωση. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια προτίμηση σε κάποιον από τους δύο τρόπους. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν τον πληθυντικό μπορεί να το προτιμούν για τους παρακάτω λόγους:

 1. Η πείρα δείχνει ότι σε μελλοντικές επεξεργασίες του λήμματος προστίθενται και άλλοι σύνδεσμοι χωρίς αλλαγή της επικεφαλίδας
 2. Η προσθήκη της φράσης "Εξωτερικός σύνδεσμος" ως επικεφαλίδα μπορεί να αποτρέψει μερικούς χρήστες από την προσθήκη περισσοτέρων συνδέσμων εφόσον η επικεφαλίδα μπορεί να φαίνεται ότι υπονοεί την παρουσίαση ενός μόνο συνδέσμου.
 3. Η χρήση της φράσης εξωτερικοί σύνδεσμοι προσδίδει μία συνοχή ως προς το ύφος στο σύνολο των λημμάτων της Βικιπαίδειας.
 4. Η αλλαγή μιας επικεφαλίδας καθιστά ανενεργούς τους συνδέσμους προς το τμήμα του λήμματος με την επικεφαλίδα που αλλάχτηκε.
 5. Ο σκοπός του τμήματος του λήμματος με τίτλο Εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι να παρέχει εξωτερικούς συνδέσμους και όχι έναν εξωτερικό σύνδεσμο, επομένως δεν έχει σημασία πόσοι σύνδεσμοι εμφανίζονται.

Τα επιχειρήματα για την αντίθετη άποψη είναι τα ακόλουθα:

 1. Η επεξεργασία της Βικιπαίδειας από την κοινότητα οδηγεί συχνά σε διορθώσεις τέτοιων αβλεψιών.
 2. Δεν υπάρχει απόδειξη που να δηλώνει ότι κάποιος που θα επεξεργαστεί ένα λήμμα δε θα προσθέσει εξωτερικούς συνδέσμους στο τμήμα του λήμματος με τίτλο: Εξωτερικός σύνδεσμος.
 3. Υπό μία άποψη η χρήση της φράσης Εξωτερικοί σύνδεσμοι σαν επικεφαλίδα τμήματος λήμματος που περιέχει έναν μόνο σύνδεσμο θεωρείται γραμματικώς λάθος.

Παραπομπές

Επεξεργασία
Κύριο λήμμα: Βικιπαίδεια:Παράθεση παραπομπών

Ο δεύτερος βασικός τύπος μορφοποίησης για τους εξωτερικούς συνδέσμους καλύπτει προτάσεις ή παραγράφους που απαιτούν συγκεκριμένες αναφορές. Αυτές οι αναφορές μπορούν να τοποθετηθούν στο κυρίως σώμα ενός λήμματος στο τέλος της παραγράφου ή πρότασης στην οποία αναφερόμαστε. Αυτοί οι σύνδεσμοι δεν έχουν περιγραφή εκτός από έναν αριθμό που τίθεται αυτόματα κατά αύξουσα σειρά.

Για παράδειγμα,

Το όνομα '''Φράνκτον''' (Frankton) ήταν ένα από τα ονόματα που λήφθηκαν υπ'όψιν για την ονομασία της πολιτείας Franklin. [http://www.next1000.com/family/GRUBB/sullivan.tenn.html]

θα εμφανιστεί ως:

Το όνομα Φράνκτον (Frankton) ήταν ένα από τα ονόματα που λήφθηκαν υπ'όψιν για την ονομασία της πολιτείας Franklin. [1]

Παρ'όλα αυτά, επειδή σύνδεσμοι όπως αυτός παύουν να λειτουργούν χωρίς προειδοποίηση, προτείνεται η χρήση περισσότερο ολοκληρωμένων παραπομπών.

Προβλήματα εξωτερικών συνδέσμων

Επεξεργασία

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Για πιο λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με την πολιτική της Βικιπαίδειας για τη σύνταξη και παράθεση εξωτερικών συνδέσμων δείτε: