Διοικητική διαίρεση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι Περιφερειακές Ενότητες, οι Δήμοι, οι Δημοτικές Ενότητες, οι Κοινότητες και οι οικισμοί της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την Απογραφή πληθυσμού της Ελλάδας του 2011, λαμβάνοντας υπόψη και την τροποποίηση του προαναφερθέντος αρχείου σύμφωνα με το ΦΕΚ 698/Β'/20.03.2014 Αρχειοθετήθηκε 2021-10-04 στο Wayback Machine..

Όνομα Γεωγραφικός
κωδικός
Καλλικράτη
Πληθυσμός

Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου

(Έδρα: Μυτιλήνη, η)
53 86.436
(Έδρα: Μυτιλήνη, η) 5301 86.436
Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής 530102 2.497
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 53010201 2.234
Αγία Παρασκευή, η 5301020101 2.195
Καντρί, το 5301020102 19
Μέσα, τα 5301020103 20
Τοπική Κοινότητα Νάπης 53010202 263
Νάπη, η 5301020201 263
Δημοτική Ενότητα Αγιάσου 530103 2.373
Δημοτική Κοινότητα Αγιάσου 53010301 2.373
Αγιάσος, η 5301030101 2.320
Καρήνη, η 5301030102 6
Μεγάλη Λίμνη, η 5301030103 1
Σανατόριον, το 5301030104 46
Δημοτική Ενότητα Γέρας 530104 6.101
Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού 53010402 766
Άγιος Βασίλειος, ο (νησίς) 5301040205 0
Αύλωνας, ο 5301040202 29
Μεσαγρός, ο 5301040201 631
Πύργοι, οι 5301040203 91
Φτέλι, το 5301040204 15
Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκήπου 53010403 1.112
Αγλέφυρος, ο 5301040302 23
Ευρειακή, η 5301040303 113
Παλαιόκηπος, ο 5301040301 976
Δημοτική Κοινότητα Παππάδου 53010401 1.588
Μάρμαρο, το 5301040103 106
Παππάδος, ο 5301040101 1.442
Χαλατσές, οι 5301040104 40
Δημοτική Κοινότητα Σκοπέλου 53010406 1.607
Καριώνας, ο 5301040602 7
Λαγκάδα, η 5301040603 3
Λιγονάρι, το 5301040604 7
Σκόπελος, ο 5301040601 1.530
Τάρτι, το 5301040605 27
Τσάφι, το 5301040606 9
Τσίλια, τα 5301040607 18
Φαρά, τα 5301040608 6
Τοπική Κοινότητα Περάματος 53010404 726
Πέραμα, το 5301040401 726
Τοπική Κοινότητα Πλακάδου 53010405 302
Απηδιάς Λάκκος, ο 5301040502 64
Πλακάδος, ο 5301040501 238
Δημοτική Ενότητα Ερεσού - Αντίσσης 530105 5.269
Δημοτική Κοινότητα Αντίσσης 53010502 1.205
Άντισσα, η 5301050201 908
Γαββαθάς, ο 5301050202 90
Κάμπος, ο 5301050203 101
Λυγερή, η 5301050204 43
Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, η 5301050205 19
Πεδινόν, το 5301050206 37
Πόχης, ο (νησίς) 5301050207 0
Τζίθρα, η 5301050208 7
Δημοτική Κοινότητα Ερεσού 53010501 1.611
Ερεσός, η 5301050101 1.086
Σκάλα Ερεσού, η 5301050102 349
Χλιαρά, τα 5301050103 59
Χριστός, ο 5301050104 47
Ψίνια, τα 5301050105 70
Δημοτική Κοινότητα Μεσοτόπου 53010504 904
Μεσότοπος, ο 5301050401 773
Ποδαράς, ο 5301050402 23
Ταβάρι, το 5301050403 88
Χρούσος, ο 5301050404 20
Τοπική Κοινότητα Βατούσας 53010503 598
Βατούσα, η 5301050301 574
Ρεύμα, το 5301050302 24
Τοπική Κοινότητα Πτερούντος 53010505 146
Πτερούντα, η 5301050501 146
Τοπική Κοινότητα Σιγρίου 53010506 333
Μεγαλονήσιον, το (νησίς) 5301050602 0
Σίγρι, το 5301050601 333
Τοπική Κοινότητα Χιδήρων 53010507 472
Χίδηρα, τα 5301050701 472
Δημοτική Ενότητα Ευεργετούλα 530106 2.771
Τοπική Κοινότητα Ασωμάτου 53010602 259
Ασώματος, ο 5301060201 259
Τοπική Κοινότητα Ιππείου 53010603 847
Ίππειον, το 5301060301 818
Καγιάνι, το 5301060302 9
Λάρσος, η 5301060303 20
Τοπική Κοινότητα Κάτω Τρίτους 53010604 646
Κάτω Τρίτος, το 5301060401 518
Πηγαδάκια, τα 5301060402 128
Τοπική Κοινότητα Κεραμείων 53010605 402
Άγιος Γεώργιος, ο 5301060502 24
Κεραμεία, τα 5301060501 378
Τοπική Κοινότητα Λάμπου Μύλων 53010606 89
Λάμπου Μύλοι, οι 5301060601 89
Τοπική Κοινότητα Μυχού 53010607 230
Γεράνια, τα 5301060702 10
Κουφό Βουνό, το 5301060703 118
Μυχός, η 5301060701 102
Τοπική Κοινότητα Συκούντος 53010601 298
Γιαλού Πηγάδι, το 5301060102 13
Σκάλα Συκούντος, η 5301060103 4
Συκούντα, η 5301060101 281
Δημοτική Ενότητα Καλλονής 530107 8.504
Δημοτική Κοινότητα Άγρας 53010702 1.013
Άγιος Γεώργιος, ο (νησίς) 5301070202 0
Άγρα, η 5301070201 955
Αποθήκαι, αι 5301070203 58
Δημοτική Κοινότητα Καλλονής 53010701 2.171
Καλλονή, η 5301070101 1.978
Μονή Παναγίας Μυρσινιωτίσσης Λειμώνος, η 5301070102 5
Πετσοφάς, ο 5301070103 188
Τοπική Κοινότητα Ανεμότιας 53010703 449
Ανεμότια, η 5301070301 449
Τοπική Κοινότητα Αρίσβης 53010704 700
Αρίσβη, η 5301070401 700
Τοπική Κοινότητα Δαφίων 53010705 1.009
Δάφια, τα 5301070501 992
Ιερά Μονή Λειμώνος, η 5301070502 17
Τοπική Κοινότητα Κεραμίου 53010706 1.054
Κεράμιον, το 5301070601 584
Σκάλα Καλλονής, η 5301070602 470
Τοπική Κοινότητα Παρακοίλων 53010707 818
Παράκοιλα, τα 5301070701 818
Τοπική Κοινότητα Σκαλοχωρίου 53010708 605
Αρχαία Άντισσα, η 5301070802 35
Καλό Λιμάνι, το 5301070803 17
Μπαλίνη, η 5301070804 19
Σκαλοχώρι, το 5301070801 534
Τοπική Κοινότητα Φίλιας 53010709 685
Κεχράδα, η 5301070902 32
Φίλια, η 5301070901 653
Δημοτική Ενότητα Λουτροπόλεως Θερμής 530108 3.135
Δημοτική Κοινότητα Λουτροπόλεως Θερμής 53010801 1.066
Άγιος Γεώργιος, ο 5301080102 56
Λουτρόπολις Θερμής, η 5301080101 900
Μονή Αγίου Ραφαήλ, η 5301080103 40
Παραλία Θερμής, η 5301080104 70
Τοπική Κοινότητα Κώμης 53010802 139
Κώμη, η 5301080201 139
Τοπική Κοινότητα Μιστεγνών 53010803 539
Μιστεγνά, τα 5301080301 407
Σκάλα Μιστεγνών, η 5301080302 123
Τούμπες, οι 5301080303 9
Τοπική Κοινότητα Νέων Κυδωνιών 53010804 553
Νέαι Κυδωνίαι, αι 5301080401 485
Ξαμπέλια, τα 5301080402 13
Σκάλα Νέων Κυδωνιών, η 5301080403 55
Τοπική Κοινότητα Πηγής 53010805 350
Πηγή, η 5301080501 350
Τοπική Κοινότητα Πύργων Θερμής 53010806 488
Παναγία, η 5301080602 38
Πύργοι Θερμής, οι 5301080601 450
Δημοτική Ενότητα Μανταμάδου 530109 2.447
Δημοτική Κοινότητα Μανταμάδου 53010901 1.172
Άγιος Στέφανος, ο 5301090102 6
Άσπρη Πλακούδα, η (νησίς) 5301090103 0
Ασπρονήσια, τα (νησίς) 5301090104 0
Ασπροπόταμος, ο 5301090105 54
Λαγκάδα, η 5301090106 4
Μανταμάδος, ο 5301090101 941
Μαύρη Πλακούδα, η (νησίς) 5301090107 0
Μπαρμπαλιάς, ο (νησίς) 5301090108 0
Παλιός, ο 5301090109 5
Παναγιά, η (νησίς) 5301090110 0
Πέδη, η 5301090111 30
Ταξιάρχες, οι 5301090112 132
Τσουκαλάς, ο (νησίς) 5301090113 0
Τοπική Κοινότητα Κάπης 53010902 546
Κάπη, η 5301090201 544
Λιμάνιον, το 5301090202 2
Τοπική Κοινότητα Κλειούς 53010903 378
Κλειώ, η 5301090301 356
Τσόνια, τα 5301090302 22
Τοπική Κοινότητα Πελόπης 53010904 351
Πελόπη, η 5301090401 351
Δημοτική Ενότητα Μηθύμνας 530110 2.255
Δημοτική Κοινότητα Μηθύμνης 53011001 1.570
Βαφειός, ο 5301100102 137
Ευθαλού, η 5301100103 34
Μήθυμνα, η 5301100101 1.399
Τοπική Κοινότητα Αργέννου 53011002 209
Άργεννος, η 5301100201 209
Τοπική Κοινότητα Λεπετύμνου 53011003 167
Λεπέτυμνος, ο 5301100301 167
Τοπική Κοινότητα Συκαμινέας 53011004 309
Σκάλα Συκαμινέας, η 5301100402 140
Συκαμινέα, η 5301100401 169
Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης 530101 37.890
Δημοτική Κοινότητα Λουτρών 53010105 1.420
Άνω Χαραμίδα, η 5301010502 41
Λουτρά, τα 5301010501 1.085
Σκάλα Λουτρών, η 5301010503 259
Χαραμίδα, η 5301010504 35
Δημοτική Κοινότητα Μόριας 53010106 1.450
Αχλιά, η 5301010602 118
Λάρισος, η 5301010603 168
Μάρμαρο, το 5301010604 0
Μόρια, η 5301010601 1.164
Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης 53010101 29.656
Βαρειά, η 5301010102 1.133
Μυτιλήνη, η 5301010101 27.871
Νεάπολις, η 5301010103 422
Πλιγόνιον, το 5301010104 230
Δημοτική Κοινότητα Παμφίλων 53010107 1.477
Νησέλια, τα 5301010702 33
Πάμφιλα, τα 5301010701 1.413
Παραλία, η 5301010703 31
Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνης 53010102 746
Αγία Μαρίνα, η 5301010201 522
Αγία Παρασκευή, η 5301010202 137
Αγριλιά Κρατήγου, η 5301010203 87
Τοπική Κοινότητα Αλυφαντών 53010103 646
Αλυφαντά, τα 5301010301 360
Κέδρον, το 5301010302 89
Ουτζά, η 5301010303 36
Πυργίον, το 5301010304 161
Τοπική Κοινότητα Αφάλωνος 53010104 482
Αφάλωνας, ο 5301010401 482
Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας 53010108 906
Παναγιούδα, η 5301010801 906
Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών 53010109 1.107
Ταξιάρχαι, οι 5301010901 1.107
Δημοτική Ενότητα Πέτρας 530111 3.358
Δημοτική Κοινότητα Πέτρας 53011101 1.208
Άγιος Γεώργιος, ο (νησίς) 5301110102 0
Μιραδέλλια, τα 5301110103 61
Πέτρα, η 5301110101 1.108
Πετρίον, το 5301110104 39
Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρου 53011103 1.037
Αμπέλια, τα 5301110302 4
Άναξος Σκουτάρου, ο 5301110303 152
Σκουτάρος, ο 5301110301 881
Δημοτική Κοινότητα Στύψης 53011104 855
Στύψη, η 5301110401 855
Τοπική Κοινότητα Λαφιώνας 53011102 154
Λαφιώνας, ο 5301110201 154
Τοπική Κοινότητα Υψηλομετώπου 53011105 104
Υψηλομέτωπον, το 5301110501 104
Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου 530112 5.602
Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου 53011201 3.276
Άγιος Ισίδωρος, ο 5301120102 241
Άνω Χωριό, το 5301120103 5
Κάτω Χωρίον, το 5301120104 32
Κουρνέλα, η 5301120105 2
Μέσουνα, η 5301120106 0
Πλωμάριον, το 5301120101 2.996
Τοπική Κοινότητα Ακρασίου 53011202 228
Ακράσιον, το 5301120201 214
Δρότα, η 5301120202 3
Παραλία Δρότας, η 5301120203 11
Τοπική Κοινότητα Αμπελικού 53011203 326
Αμπελικόν, το 5301120301 326
Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου 53011204 347
Μεγαλοχώρι, το 5301120401 325
Σπίδες, οι 5301120402 22
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 53011205 169
Νεοχώρι, το 5301120501 169
Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου 53011206 338
Μελίντα, η 5301120602 23
Παλαιοχώρι, το 5301120601 314
Ραχίδι, το 5301120603 1
Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς 53011207 618
Αγία Βαρβάρα, η 5301120702 67
Ευαγγελίστρια, η 5301120703 13
Μηλέαι, αι 5301120704 9
Πλαγιά, η 5301120701 529
Τοπική Κοινότητα Τρύγονα 53011208 300
Κολυμβάτερα, τα 5301120802 0
Τρύγονας, ο 5301120801 300
Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου 530113 4.234
Δημοτική Κοινότητα Πολιχνίτου 53011301 2.406
Αμπέλια, τα 5301130102 19
Γηροκομείον Λαμανδρίου, το 5301130103 3
Γλάρος, ο 5301130104 9
Νυφίδα, η 5301130105 87
Πολιχνίτος, ο 5301130101 2.102
Σκάλα, η 5301130106 186
Τοπική Κοινότητα Βασιλικών 53011302 436
Άγιος Παύλος, ο 5301130202 29
Αχλαδερή, η 5301130203 7
Βασιλικά, τα 5301130201 400
Τοπική Κοινότητα Βρίσας 53011303 852
Άγιος Φωκάς, ο 5301130302 16
Βατερά, τα 5301130303 219
Βρίσα, η 5301130301 617
Τοπική Κοινότητα Λισβορίου 53011304 453
Θερμοπηγές, οι 5301130402 6
Λιβάδια, τα 5301130403 11
Λισβόριον, το 5301130401 408
Σκαμιούδι, το 5301130404 28
Τοπική Κοινότητα Σταυρού 53011305 87
Κάτω Σταυρός, ο 5301130502 31
Σταυρός, ο 5301130501 56

Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας

54 9.882
(Έδρα: Άγιος Κήρυκος, ο) 5401 8.423
Δημοτική Ενότητα Αγίου Κηρύκου 540101 3.511
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κηρύκου 54010101 2.955
Άγιος Κήρυκος, ο 5401010101 2.218
Έξω Φάρος, ο 5401010102 0
Θέρμα Λευκάδος, τα 5401010103 28
Θέρμα, τα 5401010104 122
Κάμπα, η 5401010105 1
Καταφύγιον, το 5401010106 62
Λαρδάδες, οι 5401010107 10
Μαυράτον, το 5401010108 51
Μαυρικάτον, το 5401010109 10
Μονή Λευκάδος Ευαγγελισμός, η 5401010110 15
Ξύλινο, το 5401010111 16
Ξυλοσύρτης, ο 5401010112 265
Οξέα, η 5401010113 47
Τσουρέδες, οι 5401010114 29
Φανάριον, το 5401010115 81
Τοπική Κοινότητα Περδικίου 54010102 334
Αγία Κυριακή, η 5401010202 3
Κιόνιον, το 5401010203 36
Μηλεωπόν, το 5401010204 31
Μονοκάμπιον, το 5401010205 73
Περδίκιον, το 5401010201 157
Πλουμάριον, το 5401010206 34
Τοπική Κοινότητα Χρυσοστόμου 54010103 222
Βαρδαράδες, οι 5401010302 5
Βαώνη, η 5401010303 13
Λιβάδιον, το 5401010304 5
Πλαγιά, η 5401010305 78
Χρυσόστομος, ο 5401010301 121
Δημοτική Ενότητα Ευδήλου 540102 2.749
Τοπική Κοινότητα Αρεθούσης 54010202 178
Αρέθουσα, η 5401020201 109
Κυπαρίσσι Αρεθούσης, το 5401020202 14
Πέρα Αρέθουσα, η 5401020203 47
Φοίνικας, ο 5401020204 8
Τοπική Κοινότητα Δάφνης 54010203 516
Ακαμάτρα, η 5401020302 193
Δάφνη, η 5401020301 125
Κοσοίκια, τα 5401020303 82
Πετροπούλιον, το 5401020304 40
Πλαγιά, η 5401020305 18
Πλατάνι, το 5401020306 10
Στελί, το 5401020307 48
Τοπική Κοινότητα Ευδήλου 54010201 768
Αγία Κυριακή, η 5401020102 80
Δεκάκια, τα 5401020103 4
Δρούτσουλας, ο 5401020104 10
Εύδηλος, ο 5401020101 501
Κεραμείον, το 5401020105 88
Κυπαρίσσιον, το 5401020106 6
Ξανθή, η 5401020107 29
Φύτεμα, το 5401020108 50
Τοπική Κοινότητα Καραβοστάμου 54010204 499
Καραβόσταμον, το 5401020401 499
Τοπική Κοινότητα Μαγγανίτου 54010205 180
Καλαμονάρι, το 5401020502 15
Μαγγανίτης, ο 5401020501 165
Τοπική Κοινότητα Φραντάτου 54010206 608
Αυλάκιον, το 5401020602 119
Καλαμουρίδα, η 5401020603 10
Κάμπος, ο 5401020604 223
Κρεμαστή, η 5401020605 8
Μάραθον, το 5401020606 50
Πηγή, η 5401020607 49
Στάβλος, ο 5401020608 13
Φραντάτον, το 5401020601 136
Δημοτική Ενότητα Ραχών 540103 2.163
Δημοτική Κοινότητα Ραχών 54010301 1.125
Άγιος Δημήτριος, ο 5401030102 191
Αρμενιστής, ο 5401030103 132
Βρακάδες, οι 5401030104 82
Καρές, οι 5401030105 24
Κάτω Ράχες, οι 5401030106 50
Κουνιάδοι, οι 5401030107 34
Μαυριαννός, ο 5401030108 7
Νάνουρας, ο 5401030109 3
Ξήντα, τα 5401030110 1
Προεσπέρα, η 5401030111 19
Προφήτης Ηλίας, ο 5401030112 194
Τσακάδες, οι 5401030113 29
Χριστός, ο 5401030101 359
Τοπική Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου 54010302 757
Άγιος Παντελεήμων, ο 5401030202 33
Άγιος Πολύκαρπος, ο 5401030201 234
Γιαλισκάριον, το 5401030203 206
Καστανιές, οι 5401030204 152
Κατω Λομβαρδάδες, οι 5401030205 18
Λαψαχάδες, αι 5401030206 16
Λομβαρδάδες, οι 5401030207 27
Μανδριά, τα 5401030208 71
Μονή Μουντέ, η 5401030209 0
Τοπική Κοινότητα Καρκιναγρίου 54010303 281
Αμάλον, το 5401030302 55
Βουδαντάδες, οι 5401030303 8
Κάλαμος, ο 5401030304 7
Καρκινάγριον, το 5401030301 193
Λαγκάδα, η 5401030305 4
Πέζιον, το 5401030306 5
Τραπάλον, το 5401030307 9
(Έδρα: Φούρνοι, οι) 5402 1.459
Άγιος Ιωάννης Θερμαστής, ο 5402000002 1
Άγιος Μηνάς, ο (νησίς) 5402000003 3
Αλατονήσι, το (νησίς) 5402000004 0
Ανθρωποφάς, ο (νησίς) 5402000005 0
Δαφνολιές, οι 5402000006 2
Θύμαινα, η (νησίς) 5402000007 136
Θυμαινάκι, το (νησίς) 5402000008 0
Καμάρι, το 5402000009 14
Καμπί Φούρνων, το 5402000010 15
Καμπί Χρυσομηλέας, το 5402000011 50
Κεραμειδού, η 5402000012 7
Κισηριά, η (νησίς) 5402000013 0
Μακρονήσι, το (νησίς) 5402000014 0
Μικρός Ανθρωποφάς, ο (νησίς) 5402000015 0
Μπαλί, το 5402000016 6
Πετροκάραβο, το (νησίς) 5402000017 0
Πλαγιά, η 5402000018 1
Πλάκα, η (νησίς) 5402000019 0
Πλακάκι, το (νησίς) 5402000020 0
Στρογγυλό, το (νησίς) 5402000021 0
Φούρνοι, οι 5402000001 1.120
Χρυσομηλέα, η 5402000022 104

Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου

55 17.262
(Έδρα: Άγιος Ευστράτιος, ο) 5502 270
Άγιοι Απόστολοι, οι (νησίς) 5502000002 0
Άγιος Ευστράτιος, ο 5502000001 270
Ρούμπος, ο (νησίς) 5502000003 0
(Έδρα: Μύρινα, η) 5501 16.992
Δημοτική Ενότητα Ατσικής 550102 2.535
Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου 55010202 812
Άγιος Δημήτριος, ο 5501020201 812
Τοπική Κοινότητα Ατσικής 55010201 900
Ατσική, η 5501020101 848
Προπούλιον, το 5501020102 52
Τοπική Κοινότητα Βάρους 55010203 223
Αερολιμήν, ο 5501020302 34
Βάρος, το 5501020301 189
Τοπική Κοινότητα Δάφνης 55010204 158
Δάφνη, η 5501020401 158
Τοπική Κοινότητα Καρπασίου 55010205 181
Καρπάσιον, το 5501020501 181
Τοπική Κοινότητα Καταλάκκου 55010206 46
Κατάλακκον, το 5501020601 46
Σεργίτσι, το (νησίς) 5501020602 0
Τοπική Κοινότητα Σαρδών 55010207 215
Σαρδαί, αι 5501020701 215
Δημοτική Ενότητα Μούδρου 550103 3.925
Δημοτική Κοινότητα Μούδρου 55010301 974
Κουκονήσιο, το (νησίς) 5501030102 0
Μούδρος, ο 5501030101 974
Τοπική Κοινότητα Καλλιόπης 55010302 207
Καλλιόπη, η 5501030201 207
Τοπική Κοινότητα Καμινίων 55010303 243
Βοροσκόπος, ο 5501030302 9
Καμίνια, τα 5501030301 234
Τοπική Κοινότητα Κοντοπουλίου 55010304 634
Άγιος Αλέξανδρος, ο 5501030402 0
Άγιος Θεόδωρος, ο 5501030403 11
Κοντοπούλιον, το 5501030401 623
Τοπική Κοινότητα Λύχνων 55010305 320
Ανεμόεσσα, η 5501030502 210
Λύχνα, τα 5501030501 110
Τοπική Κοινότητα Παναγίας 55010306 383
Κορτισώνας, ο 5501030602 2
Παναγία, η 5501030601 381
Τοπική Κοινότητα Πλάκας 55010307 310
Πλάκα, η 5501030701 310
Τοπική Κοινότητα Ρεπανιδίου 55010308 266
Κότσινας, ο 5501030802 6
Ρεπανίδιον, το 5501030801 260
Τοπική Κοινότητα Ρουσσοπουλίου 55010309 94
Ρουσσοπούλιον, το 5501030901 94
Τοπική Κοινότητα Ρωμανού 55010310 302
Ρωμανόν, το 5501031001 302
Τοπική Κοινότητα Σκανδαλίου 55010311 85
Σκανδάλιον, το 5501031101 85
Τοπική Κοινότητα Φισίνης 55010312 107
Αγία Σοφία, η 5501031202 50
Φισίνη, η 5501031201 57
Δημοτική Ενότητα Μύρινας 550101 8.006
Δημοτική Κοινότητα Μυριναίων 55010101 5.711
Μύρινα, η 5501010101 5.711
Τοπική Κοινότητα Θάνους 55010102 451
Θάνος, το 5501010201 448
Παραλία Θάνους, η 5501010202 3
Τοπική Κοινότητα Κάσπακα 55010103 792
Άγιος Ιωάννης, ο 5501010302 130
Γάλη, η 5501010303 104
Κάσπακας, ο 5501010301 525
Λιμενάρια, τα 5501010304 33
Τοπική Κοινότητα Κορνού 55010104 267
Κορνός, ο 5501010401 242
Ψύλλοι, οι 5501010402 25
Τοπική Κοινότητα Πλατέος 55010105 785
Άγιοι Ανάργυροι, οι 5501010502 64
Παραλία Πλατέος, η 5501010503 107
Πλαγίσος Μώλος, ο 5501010504 11
Πλατύ, το 5501010501 603
Δημοτική Ενότητα Νέας Κούταλης 550104 2.526
Τοπική Κοινότητα Αγκαρυώνων 55010402 116
Αγκαρυώνες, οι 5501040201 116
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 55010403 182
Καλλιθέα, η 5501040301 182
Τοπική Κοινότητα Κοντιά 55010401 572
Κοντιάς, ο 5501040101 572
Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου 55010404 373
Λιβαδοχώρι, το 5501040401 237
Πολιόχνη, η 5501040402 136
Τοπική Κοινότητα Νέας Κούταλης 55010405 442
Νέα Κούταλη, η 5501040501 442
Τοπική Κοινότητα Πεδινού 55010406 268
Αλογονήσιο, το (νησίς) 5501040602 0
Βουνάρια, τα 5501040603 93
Νέο Πεδινό, το 5501040604 161
Πεδινόν, το 5501040601 14
Τοπική Κοινότητα Πορτιανού 55010407 314
Πορτιανόν, το 5501040701 314
Τοπική Κοινότητα Τσιμανδρίων 55010408 259
Καστριά, τα (νησίς) 5501040802 0
Κόμπιον, το (νησίς) 5501040803 0
Τσιμάνδρια, τα 5501040801 259

Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

(Έδρα: Σάμος, η)
56 32.977
(Έδρα: Σάμος, η, Ιστορική έδρα: Πυθαγόρειο, το) 5601 32.977
Δημοτική Ενότητα Βαθέος 560101 12.517
Δημοτική Κοινότητα Βαθέος 56010104 3.147
Αγία Ζώνη, η 5601010402 128
Αγία Μαρκέλλα, η 5601010403 7
Αγία Τριάδα, η 5601010404 46
Άη Θανάσης, ο 5601010405 21
Βαθύ, το 5601010401 1.888
Βαρέλλα, η 5601010406 106
Δροσιά, η 5601010407 69
Ζερβού, η 5601010408 34
Ζωοδόχος Πηγή, η 5601010409 6
Καμάρα, η 5601010410 258
Κέδρον, το 5601010411 109
Κουμαριώνας, ο 5601010412 112
Μεσόκαμπος, ο 5601010413 110
Μωραϊτοχώρι, το 5601010414 30
Νικόλα, η 5601010415 144
Παναΐτσα, η 5601010416 19
Πλάτανος, ο 5601010417 23
Τουρκομυλωνάς, ο 5601010418 16
Φλόκα, η 5601010419 21
Δημοτική Κοινότητα Σαμίων 56010101 6.251
Αγία Παρασκευή, η 5601010102 26
Άγιος Νικόλαος, ο (νησίς) 5601010103 0
Ασπροχόρτι, το 5601010104 11
Γαλάζιο, το 5601010105 23
Διαπόρτι, το (νησίς) 5601010106 0
Κασονήσι, το (νησίς) 5601010107 0
Μακρόνησο, το (νησίς) 5601010108 0
Πρασονήσιο, το (νησίς) 5601010109 0
Σάμος, η 5601010101 6.191
Στρογγυλό, το (νησίς) 5601010110 0
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 56010102 369
Άγιος Κωνσταντίνος, ο 5601010201 368
Βαλεοντάδες, οι 5601010202 1
Τοπική Κοινότητα Αμπέλου 56010103 309
Άμπελος, η 5601010301 252
Λιβαδάκι, το 5601010302 28
Πεταλίδες, οι 5601010303 29
Τοπική Κοινότητα Βουρλιωτών 56010105 501
Αυλάκια, τα 5601010502 18
Βουρλιώται, οι 5601010501 376
Κάμπος, ο 5601010503 91
Μονή Βροντά, η 5601010504 16
Τοπική Κοινότητα Κοκκαρίου 56010106 1.060
Κοκκάριον, το 5601010601 1.060
Τοπική Κοινότητα Μανολατών 56010107 131
Μανολάτες, οι 5601010701 131
Μαργαρίτες, οι 5601010702 0
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου 56010108 707
Αργυρός, ο 5601010802 45
Κλήμα, το 5601010803 26
Παλαιόκαστρον, το 5601010801 502
Ποσειδώνιον, το 5601010804 31
Χαραυγή, η 5601010805 54
Ψιλή Άμμος, η 5601010806 49
Τοπική Κοινότητα Σταυρινήδων 56010109 42
Σταυρινήδες, οι 5601010901 42
Δημοτική Ενότητα Καρλοβασίων 560102 9.855
Δημοτική Κοινότητα Καρλοβασίων 56010201 6.869
Μονή Προφήτου Ηλιού, η 5601020102 97
Νέον Καρλοβάσιον, το 5601020101 6.708
Ποτάμι, το 5601020103 19
Σακκουλαίικα, τα 5601020104 16
Σουρήδες, οι 5601020105 29
Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων 56010202 123
Άγιοι Θεόδωροι, οι 5601020201 123
Τοπική Κοινότητα Δρακαίων 56010203 112
Δρακαίοι, οι 5601020301 89
Όρμος Αγίου Ισιδώρου, ο 5601020302 23
Τοπική Κοινότητα Καστανέας 56010204 164
Καστανέα, η 5601020401 164
Τοπική Κοινότητα Κονταιίκων 56010205 350
Κονταίικα, τα 5601020501 350
Τοπική Κοινότητα Κοντακαιίκων 56010206 962
Άγιος Δημήτριος, ο 5601020602 240
Άγιος Ηλίας, ο 5601020603 33
Άγιος Νικόλαος, ο 5601020604 26
Βρύσαι, αι 5601020605 136
Κοντακαίικα, τα 5601020601 527
Χατζησταμούληδες, οι 5601020606 0
Τοπική Κοινότητα Κοσμαδαίων 56010207 91
Κοσμαδαίοι, οι 5601020701 80
Νικολούδες, οι 5601020702 11
Τοπική Κοινότητα Λέκας 56010208 419
Άγιος Παντελεήμων, ο 5601020802 7
Λέκα, η 5601020801 412
Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 56010209 396
Πλάτανος, ο 5601020901 396
Τοπική Κοινότητα Υδρούσσης 56010210 369
Υδρούσσα, η 5601021001 369
Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου 560103 2.609
Δημοτική Κοινότητα Μαραθοκάμπου 56010301 1.900
Αγία Κυριακή, η 5601030102 43
Βελανιδιά, η (Δ.Κ.Μαραθοκάμπου) 5601030103 72
Ισώματα, τα 5601030104 6
Κάμπος, ο (Δ.Κ.Μαραθοκάμπου) 5601030105 471
Λιμνιώνας, ο 5601030106 29
Μαραθόκαμπος, ο 5601030101 1.069
Όρμος Μαραθοκάμπου, ο 5601030107 194
Παλαιοχώρι, το 5601030108 16
Σεβασταίικα, τα 5601030109 0
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας 56010302 136
Καλλιθέα, η 5601030201 136
Τοπική Κοινότητα Κουμαιίκων 56010303 376
Βελανιδιά, η (Τ.Κ.Κουμαιίκων) 5601030302 10
Κουμαίικα, τα 5601030301 323
Όρμος Κουμαιίκων, ο 5601030303 43
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 56010304 62
Νεοχώρι, το 5601030401 62
Τοπική Κοινότητα Σκουραιίκων 56010305 135
Κάμπος, ο (Τ.Κ.Σκουραιίκων) 5601030502 7
Πέρρη, η 5601030503 23
Πεύκος, ο 5601030504 13
Σκουραίικα, τα 5601030501 92
Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου 560104 7.996
Δημοτική Κοινότητα Μυτιληνιών 56010406 2.107
Καμάρα, η 5601040602 3
Μονή Αγίας Τριάδος, η 5601040603 19
Μυτιληνιοί, οι 5601040601 1.982
Ποτάμι Μεσοκάμπου, το 5601040604 40
Ριζοβράχος, ο 5601040605 63
Δημοτική Κοινότητα Παγώνδου 56010407 1.395
Ηραίον, το 5601040702 849
Κολόνα, η 5601040703 28
Παγώνδας, ο 5601040701 518
Δημοτική Κοινότητα Πυθαγορείου 56010401 1.500
Καρπόβουλος, ο 5601040102 29
Νέα Πόλη, η 5601040103 76
Πούντες, οι 5601040104 123
Πυθαγόρειο, το 5601040101 1.272
Δημοτική Κοινότητα Χώρας 56010411 1.340
Ποτοκάκι, το 5601041102 122
Χώρα, η 5601041101 1.218
Τοπική Κοινότητα Κουμαραδαίων 56010402 130
Κουμαραδαίοι, οι 5601040201 123
Μονή Μεγάλης Παναγίας, η 5601040202 7
Τοπική Κοινότητα Μαυρατζαίων 56010403 301
Γιώνιδες, οι 5601040302 49
Μαυρατζαίοι, οι 5601040301 249
Μονή Τιμίου Σταυρού, η 5601040303 3
Τοπική Κοινότητα Μεσογείου 56010404 109
Μεσόγειον, το 5601040401 109
Τοπική Κοινότητα Μύλων 56010405 248
Μύλοι, οι 5601040501 248
Τοπική Κοινότητα Πανδρόσου 56010408 110
Πάνδροσον, το 5601040801 110
Τοπική Κοινότητα Πύργου 56010409 419
Πύργος, ο 5601040901 419
Τοπική Κοινότητα Σπαθαραίων 56010410 337
Αβάντι, το 5601041002 16
Απόστολος Παύλος, ο 5601041003 8
Βεργή, η 5601041004 13
Καλογερικό, το 5601041005 9
Κύργιαννη, η 5601041006 25
Λιμνονάκι, το 5601041007 14
Μετόχι, το 5601041008 0
Σαμιοπούλα, η (νησίς) 5601041009 4
Σπαθαραίοι, οι 5601041001 236
Συκιά, η 5601041010 12

Περιφερειακή Ενότητα Χίου

(Έδρα: Χίος, η)
57 52.674
(Έδρα: Οινούσσαι, αι) 5702 826
Άγιος Παντελεήμων Οινουσσών, ο (νησίς) 5702000002 0
Αρχοντόνησο Οινουσσών, το (νησίς) 5702000003 0
Ασπαλαθρόκαμπος Οινουσσών, ο 5702000004 5
Βάτος Οινουσσών, η (νησίς) 5702000005 0
Γάδρος Οινουσσών, ο (νησίς) 5702000006 0
Γαϊδουρόνησος Οινουσσών, η (νησίς) 5702000007 0
Κάστρον Οινουσσών, το 5702000008 29
Μαλλιαρόπετρα Οινουσσών, η (νησίς) 5702000009 0
Μονάφτης Οινουσσών, ο (νησίς) 5702000010 0
Νησί Παναγιάς Οινουσσών, το (νησίς) 5702000011 0
Νησί Πίττας Οινουσσών, το (νησίς) 5702000012 0
Οινούσσαι Οινουσσών, αι (νησίς) 5702000001 792
Παπαποντικάδικο Οινουσσών, το (νησίς) 5702000013 0
Πατερόνησο Οινουσσών, το (νησίς) 5702000014 0
Ποντικονήσι Οινουσσών, το (νησίς) 5702000015 0
Πρασονήσια Οινουσσών, τα (νησίς) 5702000016 0
Σάντα Παναγιά Οινουσσών, η (νησίς) 5702000017 0
(Έδρα: Χίος, η) 5701 51.390
Δημοτική Ενότητα Αγίου Μηνά 570102 3.271
Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών 57010201 2.606
Αγία Ερμιόνη, η 5701020102 478
Θυμιανά, τα 5701020101 1.566
Καρφάς, ο 5701020103 393
Κεραμεία, τα 5701020104 11
Λευκωνιά, η 5701020105 128
Μονή Αγίου Κωνσταντίνου Φραγκοβουνίου, η 5701020106 0
Πλάκα, η 5701020107 30
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 57010202 665
Μονή Αγίου Μηνά, η 5701020202 29
Νεοχώρι, το 5701020201 587
Παραλία Αγίας Φωτεινής, η 5701020203 49
Δημοτική Ενότητα Αμανής 570103 983
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γάλακτος 57010302 38
Άγιον Γάλα, το 5701030201 38
Τοπική Κοινότητα Βολισσού 57010301 313
Βολισσός, η 5701030101 223
Κοσκινάς, ο 5701030102 20
Λήμνος, η 5701030103 7
Λιμιά, τα 5701030104 29
Μαναγρός, ο 5701030105 9
Μονή Αγίας Μαρκέλλας, η 5701030106 0
Σκαριώτης, ο 5701030107 5
Χωρή, η 5701030108 20
Τοπική Κοινότητα Διευχών 57010303 20
Διευχά, τα 5701030301 7
Κατάβασις, η 5701030302 13
Τοπική Κοινότητα Κεράμου 57010304 37
Αγιάσματα, τα (Τ.Κ.Κεράμου) 5701030402 3
Κέραμος, η 5701030401 34
Τοπική Κοινότητα Κουρουνίων 57010305 75
Εγρηγόρος, ο 5701030502 27
Κουρούνια, τα 5701030501 48
Τοπική Κοινότητα Λεπτοπόδων 57010306 37
Αγιάσματα, τα (Τ.Κ.Λεπτοπόδων) 5701030602 3
Λεπτόποδα, τα 5701030601 34
Τοπική Κοινότητα Μελανιού 57010307 7
Μελανιός, ο 5701030701 7
Τοπική Κοινότητα Νέας Ποταμιάς 57010308 64
Νέα Ποταμιά, η 5701030801 64
Τοπική Κοινότητα Νενητουρίων 57010309 53
Κοσμάδος, ο 5701030902 16
Νενητούρια, τα 5701030901 37
Τοπική Κοινότητα Παρπαριάς 57010310 138
Άγιος Ισίδωρος, ο 5701031002 3
Παρπαριά, η 5701031001 135
Τοπική Κοινότητα Πιραμάς 57010311 40
Πιραμά, η 5701031101 40
Τοπική Κοινότητα Πισπιλούντος 57010312 60
Πισπιλούντα, η 5701031201 60
Τοπική Κοινότητα Τρυπών 57010313 53
Εζούσα, η 5701031302 5
Τρύπαι, αι 5701031301 48
Τοπική Κοινότητα Φυτών 57010314 17
Κηπουριαί, αι 5701031402 10
Φυτά, τα 5701031401 7
Τοπική Κοινότητα Χαλάνδρων 57010315 31
Αφροδίσια, τα 5701031502 19
Χάλανδρα, τα 5701031501 12
Δημοτική Ενότητα Ιωνίας 570104 3.956
Δημοτική Κοινότητα Καλλιμασιάς 57010401 1.100
Άγιος Αιμιλιανός, ο 5701040102 52
Βουδότοπος, ο 5701040104 17
Καλλιμασιά, η 5701040101 958
Μονή Παναγίας Κοιμήσεως Πλακιδιωτίσσης, η 5701040105 0
Μονολιά, η 5701040103 73
Δημοτική Κοινότητα Νενήτων 57010409 924
Βοκαριά, η 5701040902 0
Γρίδια, τα 5701040903 18
Μονή Ταξιαρχών, η 5701040904 3
Νένητα, τα 5701040901 903
Τοπική Κοινότητα Βουνού 57010402 180
Άγιος Ιωάννης, ο 5701040202 6
Βουνό, το 5701040201 171
Λιλικάς, ο 5701040203 3
Τοπική Κοινότητα Έξω Διδύμας 57010403 40
Έξω Διδύμα, η 5701040301 40
Τοπική Κοινότητα Θολοποταμίου 57010404 692
Θολοποτάμιον, το 5701040401 647
Σκλαβιά, τα 5701040402 45
Τοπική Κοινότητα Καταρράκτου 57010405 408
Καταρράκτης, ο 5701040501 408
Τοπική Κοινότητα Κοινής 57010406 146
Κοινή, η 5701040601 146
Τοπική Κοινότητα Μέσα Διδύμας 57010407 169
Μέσα Διδύμα, η 5701040701 168
Μονή Αγίας Ματρώνης Χαλάνδρων, η 5701040702 1
Τοπική Κοινότητα Μυρμηγκίου 57010408 92
Μυρμήγκιον, το 5701040801 92
Τοπική Κοινότητα Παγίδος 57010410 129
Παγίς, η 5701041001 129
Τοπική Κοινότητα Φλατσίων 57010411 76
Νεκτά, η 5701041102 6
Φλάτσια, τα 5701041101 70
Δημοτική Ενότητα Καμποχωρών 570105 2.897
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Συκούση 57010502 579
Άγιος Γεώργιος Συκούσης, ο 5701050201 579
Τοπική Κοινότητα Βαβιλών 57010503 209
Βαβίλοι, οι 5701050301 209
Τοπική Κοινότητα Βασιλεωνοίκου 57010504 377
Βασιλεώνοικον, το 5701050401 377
Τοπική Κοινότητα Βερβεράτου 57010505 231
Βερβεράτον, το 5701050501 231
Τοπική Κοινότητα Δαφνώνος 57010506 385
Δαφνών, ο 5701050601 385
Τοπική Κοινότητα Ζυφιά 57010507 166
Ζυφιάς, ο 5701050701 166
Τοπική Κοινότητα Χαλκείου 57010501 950
Χαλκειόν, το 5701050101 950
Δημοτική Ενότητα Καρδαμύλων 570106 2.234
Δημοτική Κοινότητα Καρδαμύλων 57010601 1.643
Άμπελος, η 5701060102 0
Βλυχάδα, η 5701060103 23
Γιόσωνας, ο 5701060104 20
Γλαστριά, η (νησίς) 5701060105 0
Δελφίνι, το 5701060106 0
Καρδάμυλα, τα 5701060101 710
Μαργαρίτι, το (νησίς) 5701060107 0
Μάρμαρον, το 5701060108 875
Ναγός, ο 5701060109 0
Πυργιά, τα 5701060110 15
Σαρακηνόπετρα, η (νησίς) 5701060111 0
Στροβίλι, το (νησίς) 5701060112 0
Τοπική Κοινότητα Αμάδων 57010602 140
Αμάδες, αι 5701060201 136
Κέρτης, ο (νησίς) 5701060202 0
Παραλία Αμάδων, η 5701060203 4
Τοπική Κοινότητα Βικίου 57010603 108
Βίκιον, το 5701060301 108
Κεραμός, ο 5701060302 0
Τοπική Κοινότητα Καμπιών 57010604 50
Καμπιά, τα 5701060401 50
Τοπική Κοινότητα Πιτυούντος 57010605 257
Πιτυούς, η 5701060501 257
Τοπική Κοινότητα Σπαρτούντος 57010606 36
Σπαρτούντα, η 5701060601 36
Δημοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων 570107 3.672
Δημοτική Κοινότητα Πυργίου 57010701 832
Βενέτικο, το (νησίς) 5701070102 0
Δότια, τα 5701070103 24
Εμπορειός, ο 5701070104 47
Καρύντα, η 5701070105 6
Μονή Αγίου Γεωργίου, η 5701070106 0
Πελαγόνησος, η (νησίς) 5701070107 0
Πυργίον, το 5701070101 755
Τοπική Κοινότητα Αρμολίων 57010702 442
Αρμόλια, τα 5701070201 442
Τοπική Κοινότητα Βέσσης 57010703 113
Βέσσα, η 5701070301 113
Τοπική Κοινότητα Ελάτας 57010704 248
Άγιος Στέφανος, ο (νησίς) 5701070402 0
Ελάτα, η 5701070401 248
Τοπική Κοινότητα Καλαμωτής 57010705 706
Αλμυρός, ο 5701070502 0
Καλαμωτή, η 5701070501 569
Κώμη, η 5701070503 137
Τοπική Κοινότητα Λιθίου 57010706 398
Λιθίον, το 5701070601 397
Λιμένας Λιθίου, ο 5701070602 1
Τοπική Κοινότητα Μεστών 57010707 437
Καλόγερος, ο (νησίς) 5701070702 0
Λιμένας, ο 5701070703 72
Μερικούντα, η 5701070704 13
Μεστά, τα 5701070701 337
Νησάκι, το (νησίς) 5701070705 0
Τραχύλια, τα 5701070706 15
Τοπική Κοινότητα Ολύμπων 57010708 376
Ολύμποι, οι 5701070801 376
Τοπική Κοινότητα Πατρικών 57010709 120
Πατρικά, τα 5701070901 120
Δημοτική Ενότητα Ομηρούπολης 570108 7.527
Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου 57010801 5.332
Αίπος, ο 5701080102 7
Βροντάδος, ο 5701080101 5.323
Μονή Αγίου Στεφάνου, η 5701080103 0
Μονή Μυρσινιδίου, η 5701080104 2
Δημοτική Κοινότητα Λαγκάδας 57010805 856
Άγιος Στέφανος, ο (νησίς) 5701080502 0
Αγρελωπός, ο 5701080503 96
Λαγκάδα, η 5701080501 760
Τοπική Κοινότητα Ανάβατου 57010802 1
Ανάβατος, ο 5701080201 1
Τοπική Κοινότητα Αυγώνυμων 57010803 14
Αυγώνυμα, τα 5701080301 14
Τοπική Κοινότητα Καρυών 57010804 676
Αγία Παρασκευή, η 5701080402 13
Άγιος Δημήτριος, ο 5701080403 37
Καρυαί, αι 5701080401 618
Μονή Αγίου Μάρκου, η 5701080404 2
Μονή Αγίων Πατέρων, η 5701080405 4
Νέα Μονή, η 5701080406 2
Τοπική Κοινότητα Σιδηρούντος 57010806 38
Σιδηρούντα, η 5701080601 38
Τοπική Κοινότητα Συκιάδας 57010807 610
Παντουκιός, ο 5701080702 48
Συκιάδα, η 5701080701 562
Δημοτική Ενότητα Χίου 570101 26.850
Δημοτική Κοινότητα Χίου 57010101 26.850
Χίος, η 5701010101 26.850
(Έδρα: Ψαρά, τα) 5703 458
Άγιο Νικολάκι, το (νησίς) 5703000002 0
Αντίψαρα, τα (νησίς) 5703000003 4
Δακαλιό, το (νησίς) 5703000004 0
Κάτω Νησί, το (νησίς) 5703000005 0
Μαστρογιώργη, το (νησίς) 5703000006 0
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η 5703000007 0
Πρασονήσι, το (νησίς) 5703000008 0
Ψαρά, τα 5703000001 454