Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων η εν συντομία ΕΑΑΤ (Αγγλικά: European Food Safety Authority) είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει επιστημονικές συμβουλές και γνωστοποιεί τους υπάρχοντες και τους αναδυόμενους κινδύνους που συνδέονται με την τροφική αλυσίδα.[3][4] Η ΕΑΑΤ συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2002 με έδρα την Πάρμα της Ιταλίας και είχε προϋπολογισμό το 2016 ύψους 79,5 εκ. ευρώ,[2] ενώ το συνολικό προσωπικό της είναι 447.[1]

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ)

Κεντρικά γραφεία στην Πάρμα της Ιταλίας
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση21 Ιανουαρίου 2002
ΈδραΠάρμα, Ιταλία
Ρητό"Δέσμευση μας είναι να διασφαλίσουμε ότι τα τρόφιμα της Ευρώπης είναι ασφαλή."
Υπάλληλοι447 [1]
Ετήσιος προϋπολογισμός79,5 εκ. ευρώ (2016)[2]
Εκτελεστικός διευθυντήςΜπέρναρντ Ουρλ
ΙστότοποςΕπίσημος ιστότοπος

Το έργο της ΕΑΑΤ καλύπτει όλα τα θέματα που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, της προστασίας και υγείας των φυτών και της διατροφής. Η ΕΑΑΤ υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν αποτελεσματικές και έγκαιρες αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου που να διασφαλίζουν την προστασία της υγείας των Ευρωπαίων καταναλωτών και την ασφάλεια της αλυσίδας τροφίμων και ζωοτροφών.

Δομή και σκοπός

Επεξεργασία

Η ΕΑΑΤ είναι χωρισμένη σε 4 τομείς:[4]

  • Το διοικητικό συμβούλιο
  • Τον εκτελεστικό διευθυντή
  • Το συμβουλευτικό φόρουμ και
  • Την επιστημονική επιτροπή

Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τον προϋπολογισμό, εγκρίνει τα προγράμματα εργασίας και είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας της ΕΑΑΤ με συνεταίρους οργανισμούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν. Αποτελείται από δεκατέσσερα μέλη που διορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κατάλογο που καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο εκπρόσωπος της ΕΑΑΤ και είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διοίκηση, τη σύνταξη και την εφαρμογή προγραμμάτων εργασίας και άλλων αποφάσεων που εκδίδει το διοικητικό συμβούλιο.

Το συμβουλευτικό φόρουμ συμβουλεύει τον εκτελεστικό διευθυντή. Αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των κινδύνων στα κράτη μέλη, με παρατηρητές από τη Νορβηγία, την Ισλανδία, την Ελβετία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η επιστημονική επιτροπή της παρέχει επιστημονικές γνώμες και συμβουλές, καθεμιά από τις οποίες ανήκουν στο δικό τους πεδίο αρμοδιοτήτων, και αποτελούνται από ανεξάρτητους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες. Ο αριθμός και τα ονόματα των επιστημονικών ομάδων προσαρμόζονται υπό το φως της τεχνικής και επιστημονικής ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος της ΕΑΑΤ. Οι εμπειρογνώμονες διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν προτάσεως του εκτελεστικού διευθυντή για τριετή θητεία.

Οι εθνικές αρχές ασφάλειας των τροφίμων των ακόλουθων χωρών είναι μέλη του εστιακού δικτύου της ΕΑΑΤ:[5]

Χώρα Αρχή ασφάλειας τροφίμων
  Αυστρία Αυστριακός Οργανισμός Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (AGES)
  Βέλγιο Βελγική Ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία υγείας
  Βουλγαρία Βουλγαρική Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων
  Κροατία Κροατική Υπηρεσία Τροφίμων (HAH)
  Κύπρος Υπουργείο Υγείας
  Τσεχία Υπουργείο Γεωργίας - Τμήμα Ασφάλειας Τροφίμων
  Δανία Εθνικό Ινστιτούτο Τροφίμων
  Εσθονία Υπουργείο Γεωργίας - Τμήμα Ασφάλειας Τροφίμων
  Φινλανδία Φινλανδική αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (Evira)
  Γαλλία Γαλλική Υπηρεσία Τροφίμων, Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Υγείας (ANSES)
  Γερμανία Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνου (BfR)
  Ελλάδα Ελληνική Αρχή Τροφίμων (EFET)
  Ουγγαρία Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφικών Αλυσίδων και Αξιολόγησης Κινδύνου Ασφάλειας Τροφίμων
  Ισλανδία Ισλανδική Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων
  Δημοκρατία της Ιρλανδίας Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων της Ιρλανδίας (FSAI)
  Ιταλία Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (ISS)
  Λετονία Ινστιτούτο Ασφάλειας Τροφίμων, Υγείας των Ζώων και Περιβάλλοντος “BIOR”
  Λιθουανία Κρατική Υπηρεσία Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων
  Λουξεμβούργο Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Υγείας
  Μάλτα Αρχή ανταγωνισμού και καταναλωτών της Μάλτας
  Ολλανδία Ολλανδική Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (NVWA)
  Νορβηγία Νορβηγική Επιστημονική Επιτροπή για τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (VKM)
  Πολωνία Υπεύθυνη Υγειονομική Επιθεώρηση (GIS)
  Πορτογαλία Αρχή Οικονομίας και Ασφάλειας Τροφίμων (ASAE)
  Ρουμανία Εθνική υγειονομική υπηρεσία για την κτηνιατρική και την ασφάλεια των τροφίμων
  Σλοβακία Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
  Σλοβενία Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων
  Ισπανία Ισπανική υπηρεσία καταναλωτών, ασφάλειας τροφίμων και διατροφής (AECOSAN)
  Σουηδία Σουηδική Εθνική Υπηρεσία Τροφίμων
  Ηνωμένο Βασίλειο Οργανισμός Τυποποίησης Τροφίμων (FSA)

Παρατηρητές

Επεξεργασία

Οι εθνικές αρχές ασφάλειας των τροφίμων των ακόλουθων χωρών είναι παρατηρητές του εστιακού δικτύου της ΕΑΑΤ:[5]

Χώρα Αρχή ασφάλειας τροφίμων
  Αλβανία Εθνική Υπηρεσία Τροφίμων
  Βοσνία και Ερζεγοβίνη Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης
  Κοσσυφοπέδιο Οργανισμός Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων
  Μαυροβούνιο Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
  Βόρεια Μακεδονία Οργανισμός Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων
  Σερβία Υπουργείο Γεωργίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος
  Ελβετία Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων και Κτηνιατρικών θεμάτων
  Τουρκία Υπουργείο Γεωργίας και Δασών

Παραπομπές

Επεξεργασία