Παράδειγμα παρτίδας σκακιού

Αυτό είναι ένα παράδειγμα σκακιστικού παιχνιδιού. Καταγράφεται σε αλγεβρική σκακιστική γραφή και συνοδεύεται από σχόλια.

Η παρτίδα που παρουσιάζεται εδώ προέρχεται από μια συλλογή του Γκρέκο (Gioacchino Greco), ενός σημαντικού σκακιστή του 17ου αιώνα. Η παρτίδα όμως έχει παιχθεί πολλές φορές.

Τα λευκά έχουν την πρώτη κίνηση και χάρις σε αυτήν σημαντική πρωτοβουλία. Τα λευκά στατιστικά κερδίζουν 10% συχνότερα από τα μαύρα, εξαιτίας αυτής της πρωτοβουλίας. Αυτό είναι ενδεικτικό και του πόσο σημαντικό είναι να μην χαραμιστούν κινήσεις άσκοπα στο ξεκίνημα (άνοιγμα) της παρτίδας.

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess kdl40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess qll40.png Chess kld40.png Chess bll40.png Chess nld40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

1. ε4

Τα λευκά επιλέγουν μια λογική και δημοφιλή κίνηση τόσο για τους αρχάριους, όσο και για τους έμπειρους παίκτες.

  1. Διεκδικεί άμεσα το κέντρο. Όποιος παίκτης ελέγχει το κέντρο με τα πιόνια του, θα μπορέσει πιθανότατα να τοποθετήσει τα κομμάτια σε καλά τετράγωνα.
  2. Ανοίγει τις διαγώνιες για την βασίλισσα και αξιωματικό του βασιλιά για να κινηθούν επιθετικά.
8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess kdl40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess qll40.png Chess kld40.png Chess bll40.png Chess nld40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

1... ε5

Συμμετρική απάντηση. Τα πιόνια μπλοκάρουν το ένα το άλλο χωρίς να αλληλοαπειλούνται.

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess kdl40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess nll40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess qll40.png Chess kld40.png Chess bll40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

2. Ιζ3

Άλλη μια λογική κίνηση από τα λευκά. Τα λευκά κινητοποιούν τις δυνάμεις τους προχωρώντας έναν ίππο σε θέση μάχης. Το μαύρο πιόνι στο ε5 απειλείται.


8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess kdl40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess l40.png Chess d40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess nll40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess qll40.png Chess kld40.png Chess bll40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

2... ζ6;

Κίνηση των μαύρων που δεν χαρακτηρίζεται καλή. Τα μαύρα θα μπορούσαν αποτελεσματικότερα να προστατεύσουν το πιόνι τους με 2...Ιγ6 ή 2...δ6, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν και άλλες δυνατότητες όπως 2...Ιζ6. Τα μαύρα θα μπορούσαν ακόμα να δοκιμάσουν το γκαμπί του 2...ζ5.

Η κίνηση 2... ζ6 αδυνατίζει την πτέρυγα του βασιλιά, όπως θα φανεί με τον αμεσότερο τρόπο στο παιχνίδι.

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess kdl40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess l40.png Chess d40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess nld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess qll40.png Chess kld40.png Chess bll40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

3. Ι:ε5!;

Τα λευκά επιτίθενται αμέσως, θυσιάζοντας τον ίππο για δυο πιόνια. Συμβατικά ο ίππος αξίζει 3 πιόνια, τα λευκά όμως χωρίς να έχουν μετρήσει ακόμα με ακρίβεια πώς θα κερδίσουν, κρίνουν ότι η επίθεση και το αποφασιστικό αδυνάτισμα στην πτέρυγα του βασιλιά είναι αρκετό αντάλλαγμα. Αυτός είναι ο αμεσότερος τρόπος να δείξουν στα μαύρα γιατί το πιόνι δεν προστατεύεται με την κίνηση ζ6.

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess kdl40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess qll40.png Chess kld40.png Chess bll40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

3... ζ:ε5;

Η κίνηση, παρόλο που φαίνεται να αποτελεί την φυσική συνέχεια του προηγούμενου σχεδίου των μαύρων, δεν είναι η καλύτερη. Η καλύτερη προσπάθεια για να ισορροπήσει το παιχνίδι θα ήταν 3... Βε7 καρφώνοντας τον λευκό ίππο και το λευκό πιόνι στην κάθετο του βασιλιά. Αυτό σημαίνει ότι η βασίλισσα θα επιτίθετο εμμέσως σε ό,τι βρίσκεται στην στήλη ε. Μετά την απομάκρυνση του ίππου η βασίλισσα θα μπορούσε να κόψει το πιόνι στο ε4, ανακτώντας το χαμένο πιόνι.

Το γεγονός ότι δεν είναι καλό για τα μαύρα να κόψουν τον ίππο, καταδεικνύει ότι η κίνηση ζ6 ήταν άστοχη, καθώς αδυνατίζει περαιτέρω την πτέρυγα του βασιλιά, όπως θα φανεί στην επόμενη κίνηση.

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess kdl40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess qll40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess l40.png Chess kld40.png Chess bll40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

4. Βθ5+

Σαχ. Υπάρχουν τρεις τρόποι απάντησης σε ένα σαχ:

  1. Η αιχμαλωσία του κομματιού που το εκτελεί. Εδώ είναι αδύνατο.
  2. Παρεμβολή ενός κομματιού μεταξύ του βασιλιά και του κομματιού που δίνει το σαχ. Τα μαύρα μπορούν να παίξουν 4... η6. Αυτό όμως θα έχει αποτέλεσμα να χαθεί ο πύργος μετά από 5.Β:ε5+ and 6.Β:θ8.
  3. Μετακίνηση του βασιλιά σε ασφαλές τετράγωνο. Εδώ το μόνο νόμιμο είναι το τετράγωνο ε7.

Σημειώστε ότι τα λευκά κάνουν διπλό χτύπημα (πιρούνι) στον βασιλιά και στο πιόνι ε5. Τα μαύρα δεν προλαβαίνουν να προστατέψουν και τα δυο, και έτσι σε κάθε περίπτωση το πιόνι στο ε5 χάνεται

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess l40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess kdd40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess qll40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess l40.png Chess kld40.png Chess bll40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

4... Ρε7;!

Προτιμότερο για τα μαύρα θα ήταν να έπαιζαν η6. Έτσι θα έχαναν υλικό και οπωσδήποτε θα ήταν σε άσχημη θέση, αλλά τώρα αφήνουν τον βασιλιά τους υπερβολικά εκτεθειμένο. Τα μαύρα δεν έχουν τοποθετήσει σε θέση μάχης κανένα κομμάτι. Όλα τα κομμάτια τους είναι εκεί που βρισκόντουσαν στην αρχή της παρτίδας. Όχι μόνο αυτό, αλλά επιπλέον ο βασιλιάς έχει βγει σε επικίνδυνους περιπάτους.

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess l40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess kdd40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess qld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess l40.png Chess kld40.png Chess bll40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

5. Β:ε5+

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess l40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess kdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess qld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess l40.png Chess kld40.png Chess bll40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

5... Ρζ7

Φορσέ (μοναδική δυνατή κίνηση για τα μαύρα).

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess l40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess kdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess qld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess bll40.png Chess d40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess l40.png Chess kld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

6. Αγ4+!

Εξαιρετική κίνηση για να κρατηθεί η πίεση στον μαύρο. Ακόμα και η βασίλισσα χρειάζεται την συνδρομή άλλων κομματιών. Τα λευκά αναπτύσσουν ένα ακόμα κομμάτι και ταυτοχρόνως δίνουν σαχ. Έτσι προλαβαίνουν πιθανή ανασυγκρότηση των μαύρων.


8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess l40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess kdl40.png Chess d40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess qld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess bll40.png Chess d40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess l40.png Chess kld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

6.... Ρη6;

Προτιμότερο θα ήταν 6.... δ5 αλλά ακόμα και έτσι τα μαύρα οδηγούνται στην ήττα. Με το δ5 δίνουν ένα πιόνι στα λευκά αλλά η κατάσταση για τα μαύρα είναι πολύ κρίσιμη ώστε η προσπάθεια για είσοδο μαύρων κομματιών στην μάχη είναι πολύ σημαντικότερη από ύπαρξη υλικού που δεν βοηθάει στην άμυνα του βασιλιά. Με την κίνηση δ5 τα μαύρα ανοίγουν τον δρόμο για τα κομμάτια τους. Μετά από αυτό αν τα λευκά δεν μπορέσουν να βρουν αρκετά δυνατή συνέχεια κινδυνεύουν να χάσουν το πλεονέκτημά τους. Μια λογική συνέχεια θα ήταν 6.... δ5! 7.Α:δ5 Ρη6 8.θ4! θ5! 9.Α:β7 Α:β7 (η τελευταία δυνατότητα αποφυγής του ματ είναι 9.... Αδ6 αλλά μετά από 10.Βα5 Ιγ6 11.Α:γ6 Πβ8 τα λευκά έχουν τεράστιο πλεονέκτημα) 10.Βζ5+ Ρθ6 11.δ4+ η5 12.Βζ7!! Βε7 13.θ:η5 Β:η5 Π:θ5#!.

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess l40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess kdl40.png Chess d40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess qll40.png Chess d40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess bll40.png Chess d40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess l40.png Chess kld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

7. Βζ5+

Τα λευκά πια εξαπολύουν άμεσα την επίθεσή τους.

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess l40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess kdd40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess qll40.png Chess d40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess bll40.png Chess d40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess l40.png Chess kld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

7... Ρθ6

Φορσέ.

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess l40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess kdd40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess qll40.png Chess d40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess bll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess l40.png Chess kld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

8. δ4+!

Σαχ εξ αποκαλύψεως. Το σαχ δεν το δίνει το πιόνι που κινείται αλλά ο αξιωματικός που χωρίς να κινηθεί από την θέση του συμμετέχει έτσι ενεργά στο κυνήγι του βασιλιά.

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess l40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess kdd40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess qll40.png Chess pdd40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess bll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess pld40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess l40.png Chess kld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

8... η5

Πρακτικά φορσέ, διότι το 8... Βη5 καταλήγει σε ματ στην επόμενη κίνηση.

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess l40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess kdd40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess qll40.png Chess pdd40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess bll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pld40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess l40.png Chess kld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

9. θ4!

Απειλώντας το καρφωμένο πιόνι. Τα λευκά ρίχνουν στην μάχη για βοήθεια ένα πιόνι και ο λευκός πύργος στο θ1 φαίνεται επίσης έτοιμος να βοηθήσει την κατάσταση. Τα λευκά απειλούν άμεσα με θ:η5++ (από πιόνι και πύργο) και Βζ7 ματ. Απειλούν επίσης Βζ7! (χωρίς σαχ!) και τα μαύρα είναι αδύνατο να προστατευτούν από το θ:η5#

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess l40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess kdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess qll40.png Chess pdd40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess bll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pld40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess l40.png Chess kld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

9... Ρη7

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess l40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess qll40.png Chess kdd40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess bll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pld40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess l40.png Chess kld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

10. Βζ7+

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess l40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess qll40.png Chess d40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess kdd40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pdd40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess bll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pld40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess l40.png Chess kld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

10... Ρθ6

Φορσέ.

8 Chess rdl40.png Chess ndd40.png Chess bdl40.png Chess qdd40.png Chess l40.png Chess bdd40.png Chess ndl40.png Chess rdd40.png
7 Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess pdd40.png Chess pdl40.png Chess d40.png Chess qll40.png Chess d40.png Chess pdl40.png
6 Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess kdd40.png
5 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess l40.png
4 Chess l40.png Chess d40.png Chess bll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png
3 Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess l40.png
2 Chess pll40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png Chess l40.png Chess pld40.png Chess pll40.png Chess d40.png
1 Chess rld40.png Chess nll40.png Chess bld40.png Chess l40.png Chess kld40.png Chess l40.png Chess d40.png Chess rll40.png
α β γ δ ε ζ η θ

11. θ:η5#

Ματ.