Το ανθρώπινο πέος σε έξι στάδια, από την κατάσταση πλήρους χαλάρωσης έως τη στύση.

Η στύση είναι ένα αντανακλαστικό φαινόμενο γι'αυτόν τον λόγο και χαρακτηρίζεται ανδρολογικά ως αυθόρμητη.

Κατά την στύση εισέρχεται με συγκεκριμένη πίεση αρτηριακό αίμα στα σηραγγώδη σώματα του πέους, έχοντας ως αποτέλεσμα την ανέγερση του πέους

Κατά την στύση ασκείται πίεση στο φλεβικό δίκτυο του πέους , δηλαδή η μη επιστροφή, αποχέτευση του αίματος με σκοπό την διατήρηση της στύσης. Η στύση μπορεί να προκληθεί από την λειτουργία του αυνανισμού.