Ένας Υπαξιωματικός, σε ορισμένες χώρες, είναι ένας στρατιωτικός βαθμοφόρος, με βαθμό διαφορετική κατηγορία από αυτή των αξιωματικών που συνήθως αποκτά τη θέση εξουσίας του με προώθηση μέσα από τις στρατολογημένες τάξεις.[1] Είναι απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών ή εθελοντές Υπαξιωματικοί απόφοιτοι σχολών πριν την ένταξή τους στις ΕΔ όπως και οι αξιωματικοί οι οποίοι κατέχουν διαφορετικό βαθμό από ό,τι οι Υπαξιωματικοί , αμείβονται με διαφορετικό μισθολόγιο, ενώ έχουν κατάρτιση και προσόντα, όπως πανεπιστημιακό δίπλωμα.

Κοινοί στρατιωτικοί βαθμοί στα ελληνικά
ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
AΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΝΩΤΑΤΟΙ
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Σ.Ξ. Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Π.Α.
ΑΝΩΤΕΡΟΙ
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός
ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ
Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
ΔΟΚΙΜΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Σ.Ξ. Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Π.Α.
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ
Ανθυπασπιστής Σ.Ξ. Ανθυπασπιστής Π.Ν. Ανθυπασπιστής Π.Α.
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας
ΟΠΛΙΤΕΣ
Υποδεκανέας Υποδίοπος Ανθυποσμηνίας
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
π  σ  ε

Το σώμα των Υπαξιωματικών συνήθως περιλαμβάνει όλους τους βαθμούς του Δεκανέα, Λοχία, Επιλοχία και Αρχιλοχία ενώ σε ορισμένες χώρες, οι Ανθυπασπιστές εκτελούν χρέη Aξιωματικών. Το ναυτικό ισοδύναμο περιλαμβάνει μερικές ή όλες τις τάξεις του κελευστή, αν και δεν ταξινομούν ως Υπαξιωματικούς τους κελευστές όλα τα πολεμικά ναυτικά. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες Υπαξιωματικών, κατώτερων και ανώτερων.

Το σώμα των Υπαξιωματικών συχνά αναφέρεται ως «ραχοκοκαλιά» των ενόπλων δυνάμεων,[2][3]  δεδομένου ότι είναι οι βασικοί και πιο ορατοί ηγέτες του στρατιωτικού προσωπικού. Επιπλέον, αυτοί είναι οι ηγέτες κυρίως υπεύθυνοι για την εκτέλεση της αποστολής ενός στρατιωτικού οργανισμού και για την εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού, ώστε να είναι έτοιμοι να εκτελέσουν την αποστολή τους. Η κατάρτιση και εκπαίδευση των Υπαξιωματικών περιλαμβάνει συνήθως την ηγεσία και τη διαχείριση, καθώς και για εξειδικευμένη υπηρεσία και εκπαίδευση μάχης.

Οι ανώτεροι Υπαξιωματικοί θεωρούνται η κύρια σύνδεση μεταξύ στρατολογημένου προσωπικού και αξιωματικών σε μια στρατιωτική οργάνωση. Οι συμβουλές και η καθοδήγησή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους κατώτερους αξιωματικούς, οι οποίοι αρχίζουν τη σταδιοδρομία τους σε μια θέση εξουσίας, αλλά γενικά έχουν έλλειψη πρακτικής εμπειρίας.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. «Chambers | Free English Dictionary». Chambersharrap.co.uk. Ανακτήθηκε στις 10 Ιουλίου 2012. 
  2. General Sir Mike Jackson (Σεπτεμβρίου 2003). «Cream Paper 46: The Role of the Non Commissioned Officer in the British Army» (PDF). UK Defence Forum. Ανακτήθηκε στις 19 Αυγούστου 2010. [νεκρός σύνδεσμος]
  3. Chapman, Jordan (18 Αυγούστου 2009). «Building the NCO Backbone». United States Army. Ανακτήθηκε στις 19 Αυγούστου 2010.