Ένας υπαξιωματικός, σε ορισμένες χώρες, είναι ένας στρατιωτικός βαθμοφόρος, με βαθμό κάτω από την κατηγορία των αξιωματικών που συνήθως αποκτά τη θέση εξουσίας του με προώθηση μέσα από τις στρατολογημένες τάξεις.[1] Σε αντίθεση, οι αξιωματικοί κατέχουν υψηλότερο βαθμό από ό, τι υπαξιωματικούς, αμείβονται περισσότερο, και συχνά έχουν περισσότερη κατάρτιση και τα προσόντα, όπως πανεπιστημιακό δίπλωμα.

Κοινοί στρατιωτικοί βαθμοί στα ελληνικά
Στρατός Ξηράς Πολεμικό Ναυτικό Πολεμική Αεροπορία
Aξιωματικοί
Ανώτατοι Αξιωματικοί
Στρατάρχης Αρχιναύαρχος Αρχιπτέραρχος
Στρατηγός Ναύαρχος Πτέραρχος
Αντιστράτηγος Αντιναύαρχος Αντιπτέραρχος
Υποστράτηγος Υποναύαρχος Υποπτέραρχος
Ταξίαρχος Σ.Ξ. Αρχιπλοίαρχος Ταξίαρχος Π.Α.
Ανώτεροι Αξιωματικοί
Συνταγματάρχης Πλοίαρχος Σμήναρχος
Αντισυνταγματάρχης Αντιπλοίαρχος Αντισμήναρχος
Ταγματάρχης Πλωτάρχης Επισμηναγός
Κατώτεροι Αξιωματικοί
Λοχαγός Υποπλοίαρχος Σμηναγός
Υπολοχαγός Ανθυποπλοίαρχος Υποσμηναγός
Ανθυπολοχαγός Σημαιοφόρος Ανθυποσμηναγός
Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Σ.Ξ. Σημαιοφόρος Επίκουρος Αξιωματικός Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός Π.Α.
Ανθυπασπιστές
Ανθυπασπιστής Σ.Ξ. Ανθυπασπιστής Π.Ν. Ανθυπασπιστής Π.Α.
Υπαξιωματικοί
Αρχιλοχίας Αρχικελευστής Αρχισμηνίας
Επιλοχίας Επικελευστής Επισμηνίας
Λοχίας Κελευστής Σμηνίας
Δεκανέας Δίοπος Υποσμηνίας
Οπλίτες
Υποδεκανέας Υποδίοπος Ανθυποσμηνίας
Στρατιώτης Ναύτης Σμηνίτης
π  σ  ε

Το σώμα των υπαξιωματικών συνήθως περιλαμβάνει όλους τους βαθμούς του δεκανέα και λοχία, και σε ορισμένες χώρες, οι ανθυπασπιστές εκτελούν χρέη Aξιωματικών. Το ναυτικό ισοδύναμο περιλαμβάνει μερικές ή όλες τις τάξης του κελευστή, αν και δεν ταξινομούν ως υπαξιωματικούς τους κελευστές όλα τα πολεμικά ναυτικά. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες υπαξιωματικών, κατώτερων και ανώτερων.

Το σώμα των υπαξιωματικών συχνά αναφέρεται ως «ραχοκοκαλιά» των ενόπλων δυνάμεων,[2][3]  δεδομένου ότι είναι οι βασικοί και πιο ορατοί ηγέτες του στρατιωτικού προσωπικού. Επιπλέον, αυτοί είναι οι ηγέτες κυρίως υπεύθυνοι για την εκτέλεση της αποστολής ενός στρατιωτικού οργανισμού και για την εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού, ώστε να είναι έτοιμοι να εκτελέσουν την αποστολή τους. Η κατάρτιση και εκπαίδευση των αξιωματικών περιλαμβάνει συνήθως την ηγεσία και τη διαχείριση, καθώς και για εξειδικευμένη υπηρεσία και εκπαίδευση μάχης.

Οι ανώτεροι υπαξιωματικοί θεωρούνται η κύρια σύνδεση μεταξύ στρατολογημένου προσωπικού και αξιωματικών σε μια στρατιωτική οργάνωση. Οι συμβουλές και η καθοδήγησή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους κατώτερους αξιωματικούς, οι οποίοι αρχίζουν τη σταδιοδρομία τους σε μια θέση εξουσίας, αλλά γενικά έχουν έλλειψη πρακτικής εμπειρίας.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. «Chambers | Free English Dictionary». Chambersharrap.co.uk. Ανακτήθηκε στις 10 Ιουλίου 2012. 
  2. General Sir Mike Jackson (Σεπτεμβρίου 2003). «Cream Paper 46: The Role of the Non Commissioned Officer in the British Army» (PDF). UK Defence Forum. Ανακτήθηκε στις 19 Αυγούστου 2010. [νεκρός σύνδεσμος]
  3. Chapman, Jordan (18 Αυγούστου 2009). «Building the NCO Backbone». United States Army. Ανακτήθηκε στις 19 Αυγούστου 2010.