Εντός του σεληνιακού μήνα ο οποίος διαρκεί 29,53 ημέρες όπως φαίνεται από την Γη, η σεληνιακή φάση είναι το σχήμα του άμεσα φωτισμένου τμήματος της Σελήνης, όπου μπορεί να εκφραστεί με την χρήση περιοχών ή γωνιών ή να περιγραφτεί με την χρήση των τεσσάρων πιο γνωστών φάσεων (Νέα Σελήνη, Πρώτο Τέταρτο, Πανσέληνος, Τελευταίο Τέταρτο) και τις ενδιάμεσες μεταξύ τους φάσεις (Αύξων Μηνίσκος, Αύξων Αμφίκυρτος, Φθίνων Αμφίκυρτος, Φθίνων Μηνίσκος).

Όταν η Σελήνη είναι φωτισμένη κατά 0%, τότε βρίσκεται σε Νέα Σελήνη. Όταν είναι φωτισμένη 100% βρίσκεται σε Πανσέληνο.

Φάσεις της Σελήνης Επεξεργασία

Υπάρχουν τέσσερις γενικές σεληνιακές φάσεις: Νέα Σελήνη, Πρώτο Τέταρτο, Πανσέληνος, Τελευταίο Τέταρτο, όταν το εκλειπτικό γεωγραφικό μήκος της Σελήνης βρίσκεται σε γωνία προς τον Ήλιο (όπως φαίνεται από το κέντρο της Γης) 0, 90, 180, και 270 μοιρών αντίστοιχα.

Η διάρκεια από Νέα Σελήνη σε Πανσέληνο (και το αντίθετο) διαφέρει από περίπου 13 ημέρες, 22 ώρες και 30 λεπτά σε περίπου 15 ημέρες, 14 ώρες και 30 λεπτά.

Σεληνιακή λίκνηση Επεξεργασία

Η εκκεντρική τροχιά της Σελήνης την κάνει να αλλάζει ελαφρώς το μέγεθός της όπως φαίνεται από την Γη, και το να μπορεί να φανεί από ελαφρώς διαφορετικές γωνίες. Η Λίκνηση προκαλεί ένα μικρό μέρος της αόρατης πλευράς της Σελήνης να είναι ορατή στην Γη για κάποιο χρονικό διάστημα. Ως αποτέλεσμα, το 59% της Σεληνιακής επιφάνειας έχει φωτογραφηθεί από την Γη.


Γενικές και ενδιάμεσες σεληνιακές φάσεις Επεξεργασία

Σεληνιακή Φάση Φωτισμένος Τομέας Ορατότητα Μέσος Χρόνος Ανατολής Υψηλότερο Σημείο Μέσος Χρόνος Δύσης Απεικόνηση Εικόνα από το Βόρειο Ημισφαίριο
Βόρειο Ημισφαίριο Νότιο Ημισφαίριο Βόρειο Ημισφαίριο Νότιο Ημισφαίριο
Νέα Σελήνη
Ο Σεληνιακός δίσκος είναι κρυμμένος από την σκιά του Ήλιου
Αόρατη (πολύ κοντά στον Ήλιο). Ορατή μόνο από έκλειψη. 06:00 12:00 18:00
Αόρατη
Αύξων Μηνίσκος Δεξιά πλευρά, (0%–50%) φωτισμένη Αριστερή πλευρά, (0%–50%) φωτισμένη Τέλη πρωινού εώς λίγη ώρα μετά την δύση του Ηλίου 09:00 15:00 21:00  
Πρώτο Τέταρτο Δεξιά πλευρά, 50,1% φωτισμένη Αριστερή πλευρά, 50,1% φωτισμένη Απόγευμα εώς αρχή της νύχτας 12:00 18:00 00:00  
Αύξων Αμφίκυρτος Δεξιά πλευρά, (50%–100%) φωτισμένη Αριστερή πλευρά, (50%–100%) φωτισμένη Τέλη απογεύματος εώς την περισσότερη νύχτα 15:00 21:00 03:00  
Πανσέληνος
100% φωτισμένη
Δύση εώς ανατολή (όλη τη νύχτα) 18:00 00:00 06:00  
Φθίνων Αμφίκυρτος Αριστερή πλευρά, (100%–50%) φωτισμένη Δεξιά πλευρά, (100%–50%) φωτισμένη Περισσότερη νύχτα εώς αρχές ξημερώματος 21:00 03:00 09:00  
Τελευταίο Τέταρτο Αριστερή πλευρά, 50,1% φωτισμένη Δεξιά πλευρά, 50,1% φωτισμένη Αργά την νύχτα εώς το ξημέρωμα 00:00 06:00 12:00  
Φθίνων Μηνίσκος Αριστερή πλευρά, (50%–0%) φωτισμένη Δεξιά πλευρά, (50%–0%) φωτισμένη Λίγο πριν το ξημέρωμα εώς αρχές του απογεύματος 03:00 09:00 15:00