Οι Φλάβιοι (λατινικά: Flavii) αποτελούσαν γένος πληβείων της δημοκρατικής Ρώμης, αρχαιοτάτης προέλευσης, ίσως προρωμαϊκής. Οι κλάδοι της οικογένειας αυτής είναι πολυάριθμοι, σκορπισμένοι σε ολόκληρο το ρωμαϊκό έδαφος, ασφαλώς ύστερα από τις στρατιωτικές κατακτήσεις και την απελευθέρωση δούλων, οι οποίοι έπαιρναν το όνομα του απελευθερωτή. Καταγράφονται, εκτός από πολλές ιταλικές περιοχές, στην Ελλάδα, στην Ανατολή, στην Αίγυπτο και στη Νουμιδία.

Φλάβιοι
Γενικές πληροφορίες
Όνομα στη
μητρική γλώσσα
gens Flavia (Λατινικά)
Πληροφορίες ασχολίας
Commons page Σχετικά πολυμέσα
Ο Βεσπανσιανός, 69-79.

Κατά τις αρχές της χριστιανικής χρονολογίας, το όνομα των Φλαβίων ανήκε ήδη σε πολλά σπουδαία πρόσωπα της τάξεως των ιππέων και των συγκλητικών και κατά τον 1ο και 4ο αιώνα μ.Χ. το έφεραν δύο δυναστείες Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Οι Φλάβιοι που ανέβηκαν στον αυτοκρατορικό θρόνο τον 1ο αιώνα μ.Χ., προερχόταν από έναν ετρουσκικό κορμό του Ριέτι και καταγόταν από τον Τίτο Φλάβιο Πετρώνιο, που πολέμησε στα Φάρσαλα με το στρατό του Πομπηίου. Ο γιος του, Τίτος Φλάβιος Σαβίνος Ι, ο οποίος είχε αναλάβει την είσπραξη των λιμενικών φόρων της Ασίας, συσσώρευσε μεγάλα πλούτη, που χρησίμευσαν αργότερα στον Βεσπασιανό για να γίνει αυτοκράτορας. Τον διαδέχθηκαν οι γιοί του Τίτος και Δομιτιανός.

Αντίθετα οι Φλάβιοι που ανήλθαν στην ηγεσία της αυτοκρατορίας στις αρχές του 4ου αιώνα, καταγόταν ίσως από απελεύθερους, όπως αφήνει να εννοηθεί το διπλό αριστοκρατικό όνομα Φλάβιος Βαλέριος, που είχαν. Πρώτος από τους Φλαβίους αυτούς υπήρξε ο (Μάρκος Φλάβιος Βαλέριος) Κωνστάντιος ο Χλωρός και τελευταίος ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αλλά σημαντικότερος υπήρξε ο Μέγας Κωνσταντίνος.

Γενεαλογία του Γένους των Φλαβίων

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγριππίνα η Πρεσβύτερη
ΓΕΝΟΣ ΒΙΨΑΝΙΩΝ
 
 
 
 
 
Ιουλία η Νεότερη
σύζ. Λούκιος Αιμίλιος Παύλος
ΓΕΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τίτος Φλάβιος Πέτρο
εισπράκτορας φόρων
σύζ. Τερτούλλα
 
Γερμανικός
στρατηγός
ΓΕΝΟΣ ΚΛΑΥΔΙΩΝ-ΝΕΡΩΝΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αιμιλία Λεπίδα
σύζ. Μάρκος Ιούνιος Σιλανός Τορκουάτος
ΓΕΝΟΣ ΙΟΥΝΙΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κουίντος Μάρκιος Βάρεα Σοράνος
 
 
 
 
 
Τίτος Φλάβιος Σαβίνος Ι
ιππέας, επί των φόρων, τραπεζίτης
σύζ. Βεσπασία Πόλλα
 
Καλιγούλας
Αυτ. των Ρωμαίων
 
 
 
 
 
 
Βιστιλία
σύζ. Γναίος Δομίτιος Κόρβουλο
ΓΕΝΟΣ ΔΟΜΙΤΙΩΝ
 
Ιουνία Λεπίδα
σύζ. Γάιος Κάσσιος Λογγίνος
ΓΕΝΟΣ ΚΑΣΣΙΩΝ
 
Ιουλία Λιβίλλα
 
Μάρκος Βινίκιος
ύπατος το 30
ΓΕΝΟΣ ΒΙΝΙΚΙΩΝ
 
Βινικία
σύζ. Γάιος Άννιος Πολλίο
αντικαταστάτης ύπατος
ΓΕΝΟΣ ΑΝΝΙΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τίτος Φλάβιος Σαβίνος II
ύπατος το 47
 
 
 
 
 
Κουίντος Μάρκιος Βάρεα Σούρα
σύζ. Αντωνία Φουρνίλλα
 
 
 
 
 
ΦΛΑΒΙΟΙ
 
Τίτος Φλάβιος Βεσπασιανός
σύζ.1.Δομιτίλλα η Πρεσβύτερη
2.Καινίς
 
 
 
 
 
 
Μιλωνία Καισωνία
 
Γναίος Δομίτιος Κόρβουλο
 
Κασσία Λογγίνα
 
Τιβέριος Πλαύτιος Σιλβάνος Αιλιανός
ύπατος το 45, 74
ΓΕΝΟΣ ΠΛΑΥΤΙΩΝ
 
 
 
 
 
Λούκιος Άννιος Βινικιανός Ι
αντικαταστάτης ύπατος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γναίος Αρουλένος Καίλιος Σαβίνος
αντικαταστάτης ύπατος
 
Τίτος Φλάβιος Σαβίνος III
ύπατος το 69
 
Μαρκία
 
2.Μαρκία Φουρνίλλα
 
 
(1) Τίτος Φλάβιος Βεσπασιανός
σύζ.1.Αρρεσίνα Τερτούλλα
 
Δομιτίλλα η Νεότερη
σύζ. Κόιντος Πετίλιος Σεριάλις
ΓΕΝΟΣ ΠΕΤΙΛΙΩΝ
 
 
 
 
 
 
(1) 2.Τίτος Φλάβιος Δομιτιανός
 
Δομιτία Λογγίνα
 
 
 
 
 
1.Λούκιος Αίλιος Λάμια Πλαύτιος Αιλιανός
 
Δομιτία
 
Λούκιος Άννιος Βινικιανός ΙΙ
αντιπρόσωπος λεγεώνας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τίτος Φλάβιος Κλήμης
ύπατος το 95
 
Τίτος Φλάβιος Σαβίνος IV
ύπατος το 82
 
Τραϊανός
Αυτ. των Ρωμαίων
ΔΥΝ. ΑΝΤΩΝΙΝΩΝ
 
 
 
 
 
(2) Ιουλία Φλαβία
 
Φλαβία Δομιτίλλα
αγία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λούκιος Φουνδάνιος Λάμια Αιλιανός
ύπατος το 116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Έγχρωμη Εγκυκλοπαίδεια Δομή, Τόμος 15ος, λήμμα «Φλάβιοι».