Η Ιουλιο-Κλαυδιανή δυναστεία ήταν η πρώτη Ρωμαϊκή αυτοκρατορική δυναστεία και περιλαμβάνει τους πέντε πρώτους αυτοκράτορες -Αύγουστο, Τιβέριο, Καλιγούλα, Κλαύδιο, Νέρωνα- ή την οικογένεια στην οποία ανήκουν. Αυτοί κυβέρνησαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από την ίδρυσή της το 27 π.Χ. ως την αυτοκτονία τού Νέρωνα το 68 μ.Χ. Το όνομα "Ιουλιο-Κλαυδιανή δυναστεία" είναι ιστοριογραφικός όρος και προέρχεται από τους δύο κλάδους της αυτοκρατορικής οικογένειας: το γένος των Ιουλίων (Καισάρων) και το γένος των Κλαυδίων (Νερόνων).

Ο Αύγουστος (υιοθετήθηκε από το Ιούλιο γένος). Το μόνο τέκνο του, η Ιουλία η Πρεσβύτερη, παντρεύτηκε τον Τιβέριο (τού Κλαύδιου γένους). Από προηγούμενο γάμο της είχε κόρη την Αγριππίνα την πρεσβύτερη, μητέρα τού Καλιγούλα (τού Κλαύδιου γένους) και γιαγιά τού Νέρωνα (υιοθετήθηκε από το Κλαύδιο γένος). Μικρανιψιός τού Αυγούστου ήταν ο Κλαύδιος (τού Κλαύδιου γένους).

Η πρωτοτοκία είναι αξιοσημείωτα απούσα από την ιστορία της Ιουλιο-Κλαυδιανής δυναστείας. Ούτε ο Αύγουστος, ούτε ο Καλιγούλας, ούτε ο Νέρων απέκτησαν νόμιμους γιους. Ο γιος τού Τιβέριου απεβίωσε πριν από αυτόν. Μόνο ο γιος τού Κλαύδιου, ο Βρεττανικός, επέζησε αυτού, ωστόσο ο Κλαύδιος προτίμησε να τον διαδεχθεί ο μικρανιψιός του Νέρων στον θρόνο, τον οποίο υιοθέτησε. Τελικά οι περισσότεροι αυτοκράτορες της Ιουλιο-Κλαυδιανής δυναστείας χρησιμοποίησαν την υιοθεσία ως εργαλείο με σκοπό να προωθήσουν τον επιλεγμένο διάδοχό τους στη διαδοχή: Ο ίδιος ο Αύγουστος είχε υιοθετηθεί από τον μεγάλο θείο του δικτάτορα Ιούλιο Καίσαρα και υιοθέτησε τον προγονό του Τιβέριο ως κληρονόμο. Αυτός με τη σειρά του υιοθέτησε τον ανιψιό του Γερμανικό, πατέρα τού Καλιγούλα και αδελφό τού Κλαύδιου. Ο τελευταίος υιοθέτησε τον μικρανιψιό και προγονό του Νέρωνα, που ήταν άτεκνος. Με την πτώση τού Νέρωνα από την εξουσία και την επακόλουθη αυτοκτονία του, έληξε η δυναστεία.

Οι παλαιοί ιστορικοί που ασχολήθηκαν με την εποχή, όπως ο Σουητώνιος (π. 69 μ.Χ.- μετά το 122) και ο Τάκιτος (π. 56 - μ.Χ. μετά το 117), γράφουν αρνητικά για τις βασιλείες τους. Ο δεύτερος αναφέρει: "τους διανοούμενους που δεν ήθελαν να περιγράψουν την εποχή τού Αυγούστου, η συκοφαντία τους φόβισε. Οι ιστορίες τού Τιβέριου, τού Γάιου (Καλιγούλα), τού Καύδιου και τού Νέρωνα, όταν ήταν στην εξουσία γράφτηκαν ψεύτικες από τον τρόμο και μετά την αποβίωσή τους γράφτηκαν με οργή και μίσος".

Οι ηγέτες τού Ρωμαϊκου ΚράτουςΕπεξεργασία

Γένος Ιουλίων:

Γένος Οκταβίων:

Γένος Κλαυδίων:

Γένος Αηνοβάρβων:

Γενεαλογίες της Ιουλιο-Κλαυδιανής δυναστείαςΕπεξεργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αφροδίτη
σύζ. Αγχίσης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αινείας
σύζ. Κρέουσα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ίουλος (Ασκάνιος)
ιδρυτής της Άλβα Λόνγκα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. . .
1000 έτη μετά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σέξτος Ιούλιος Καίσαρ Ι
πραίτωρ 208 π.Χ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γάιος Ιούλιος Καίσαρ Ι
ιστορικός
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σέξτος Ιούλιος Καίσαρ ΙΙ
ύπατος 157 π.Χ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γάιος Ιούλιος Καίσαρ ΙΙ
ΓΕΝΟΣ ΙΟΥΛΙΩΝ
 
Μαρκία Ρέγκια
(απόγονος Άνκους Μάρκιους
4ου βασ. της Ρώμης)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γάιος Μάριος
στρατηγός, πολιτικός
 
Ιουλία Μαρία
 
Γάιος Ιούλιος Καίσαρ ΙΙΙ
ανθύπατος
σύζ. Αυρηλία Κόττα
 
 
 
 
 
Γάιος Οκτάβιος Ρούφος II
τριβούνος
ΓΕΝΟΣ ΟΚΤΑΒΙΩΝ
 
 
 
 
 
Σέξτος Ιούλιος Καίσαρ ΙΙΙ
 
 
 
 
 
Λούκιος Ιούλιος Καίσαρ ΙΙ
σύζ. Ποπιλλία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιουλία η Πρεσβύτερη
σύζ.1.Λούκιος Πινάριος
2.Κουίντος Πέντιος
 
1.Κορνηλία Κίννα η Νεότερη
 
 
Γάιος Ιούλιος Καίσαρ
στρατηγός, δικτάτωρ
σύζ. 2.Πομπηία Σύλλα
3.Καλπουρνία
 
Ιουλία η Νεότερη
σύζ. Mάρκος Άτιος Βάλβος
 
Γάιος Οκτάβιος III
μαγκιστράτους
 
 
 
 
 
Σέξτος Ιούλιος Καίσαρ
 
 
 
 
 
Λούκιος Ιούλιος Καίσαρ ΙΙΙ
ύπατος 90 π.Χ.
σύζ. Φουλβία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πομπήιος ο μέγας
στρατηγός, πολιτικός
 
Ιουλία Καισαρίς
 
Καισαρίων
(γιος της Κλεοπάτρας Ζ΄ της Αιγύπτου)
 
2.Ατία Βάλβα Καισονία
 
Γάιος Οκτάβιος IV
ανθύπατος
 
1.Ανχαρία
 
Σέξτος Ιούλιος Καίσαρ ΙV
κυβερνήτης της Συρίας
 
Λεύκιος Ιούλιος Καίσαρ
ύπατος το 64 π.Χ.
 
Ιουλία Αντωνία
 
Μάρκος Αντώνιος Κρητικός
ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Οκταβία η Πρεσβύτερη
σύζ. Σέξτος Αππουλείος Ι
 
Τιβέριος Κλαύδιος Νέρων
πραίτωρ
ΓΕΝΟΣ ΚΛΑΥΔΙΩΝ ΝΕΡΩΝΩΝ
 
 
 
 
 
3.Λιβία Δρουσίλλα
 
 
(2) Οκταβιανός Αύγουστος
Αυτ. των Ρωμαίων
2. Σκριβονία
 
1.Κλοδία Πούλχρα
 
 
 
 
 
1.Γάιος Κλαύδιος Μάρκελλος ο Νεότερος
ΓΕΝΟΣ ΚΛΑΥΔΙΩΝ ΜΑΡΚΕΛΛΩΝ
 
(2) Οκταβία η Νεότερη
 
2.Μάρκος Αντώνιος
στρατηγός, πολιτικός
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Τιβέριος
Αυτ. των Ρωμαίων
σύζ.1.Βιψανία Αγριππίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νέρων Κλαύδιος Δρούσος
ο πρεσβύτερος
σύζ. Αντωνία η Νεότερη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ιουλία η Πρεσβύτερη
σύζ. 2.Μάρκος Βιψάνιος Αγρίππας
ΓΕΝΟΣ ΒΙΨΑΝΙΟΥ
 
 
 
 
 
1.Μάρκος Κλαύδιος Μάρκελλος
 
Κλαυδία Μαρκέλλα η Νεότερη
σύζ.Μάρκος Βαλέριος Μεσσάλα Αππιανός
 
Λεύκιος Δομίτιος Αηνόβαρβος
ΓΕΝΟΣ ΑΗΝΟΒΑΡΒΩΝ
 
Αντωνία η Πρεσβύτερη
 
Αντωνία η Νεότερη
σύζ. Νέρων Κλαύδιος Δρούσος ο πρεσβύτερος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Δρούσος Ιούλιος Καίσαρας
o νεότερος
σύζ. Λιβίλλα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λιβίλλα
σύζ. 1.Γάιος Καίσαρας
2.Δρούσος Ιούλιος Καίσαρας ο νεότερος
 
Γερμανικός
 
(2) Αγριππίνα η Πρεσβύτερη
 
(2) Γάιος Καίσαρας
σύζ. Λιβίλλα
 
(2) Λούκιος Καίσαρας
 
(2) Ιουλία η Νεότερη
σύζ. Λεύκιος Αιμίλιος Παύλλος
 
(2) Γάιος Βιψάνιος Αγρίππας Πόστουμος
 
Μάρκος Βαλέριος Μεσσάλα Βαρβάτος
ΓΕΝΟΣ ΒΑΛΕΡΙΩΝ
 
Δομιτία Λεπίδα η Νεότερη
 
 
 
 
 
Γναίος Δομίτιος Αηνόβαρβος
σύζ. Αγριππίνα η Νεότερη
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τιβέριος Γέμελλος
 
 
3.Κλαύδιος
Αυτ. των Ρωμαίων
 
4.Αγριππίνα η Νεότερη
σύζ.2.Γάιος Σαλούστιος Κρίσπος Πασσιανός
 
1.Γναίος Δομίτιος Αηνόβαρβος
 
 
Γάιος Καίσαρ Καλιγούλας
Αυτ. των Ρωμαίων
σύζ. Μιλονία Καισονία
 
 
Νέρων Ιούλιος Καίσαρ
 
Δρούσος Καίσαρ
 
Ιουλία Δρουσίλλα
σύζ. 2.Μάρκος Αιμίλιος Λέπιδος
 
Ιουλία Λιβίλλα
σύζ. Μάρκος Βινίκιος
 
Αιμιλία Λεπίδα
σύζ.Μάρκος Ιούνιος Σιλουανός Τορκουάτος
 
2.Αιλία Παιτίνα
 
Κλαύδιος
Αυτ. των Ρωμαίων
σύζ.1.Πλαυτία Ουργουλαντίλλα
 
3.Βαλερία Μεσσαλίνα
 
2.Ποππαία Σαβίνα
 
 
Νέρων
Αυτ. των Ρωμαίων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Στατιλία Μεσσαλίνα
 
Νέρων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιουνία Λεπίδα
 
 
1.(3)Κλαυδία Οκταβία
 
(3)Βρεταννικός
 
(2)Κλαυδία Αντωνία
 
(1)Κλαύδιος Δρούσος
 
Κλαυδία Αυγούστα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιλονία Καισονία
 
 
 
 
 
Γνάιος Δομίτιος Κόρβουλο
 
 
 
 
 
Κασσία Λογγίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δομιτία Λογγίνα
 
Δομιτιανός
Αυτ. Ρωμαίων
ΔΥΝ. ΦΛΑΒΙΩΝ
 

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Astarita, Maria Laura (1983). Avidio Cassio (in Italian). Ed. di Storia e Letteratura.
  • Birley, Anthony (2001). Marcus Aurelius: A Biography. Roman Imperial Biographies. London and New York: Taylor & Francis e-Library. ISBN 978-0-415-17125-0.
  • Smith, William, ed. (1870). Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology Vol I.