Άνοιγμα κυρίου μενού

Οι Αγριάνες ή Αγρίες ήταν αρχαίο παιονικό φύλο της Θράκης που κατοικούσε στην άνω κοιλάδα του Στρυμόνα, μεταξύ των βουνών Αίμου και Ροδόπης.

Παιονία

Αναφέρονται από τον ΘουκυδίδηΣιτάλκης, ο Τηρέως, Οδρύσσης, Θρακών βασιλεύς ανίστη δε και Αγριάνες και Λαϊαίους και άλλα όσα έθνη...»1), τον ΘεόπομποΆγρίαι, αρσενικώς, έθνος Παιονίας μεταξύ Αίμου καί Ροδόπης. Λέγονται καί Αγράϊοι καί Αγριεΐς»2), τον Αρριανό και τον Στράβωνα.

Οι Αγριάνες ήταν γνωστοί ως πολεμική φυλή και ειδικότερα ως επιδέξιοι ακοντιστές. Εγκατεστημένοι σε άγονη περιοχή και ζώντας κυρίως με την κτηνοτροφία κατατάσσονταν συχνά ως μισθοφόροι για λογαριασμό των Οδρυσών, των Αθηναίων, των Μακεδόνων και των Ρωμαίων. Απετέλεσαν μέρος του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου που τους πήρε μαζί του στην εκστρατεία κατά των Περσών, ως σώματα ελαφρά οπλισμένων πεζών (ψιλών).

Πόλεις της χώρας των Αγριανών αναφέρονται η Ορθόπολη και η Παρορβηλία. Ο Λάγγαρος ήταν ο διασημότερος βασιλιάς τους και φίλος του Αλέξανδρου.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία