Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 1997

Με τη διοικητική διαίρεση του 1997, που προέκυψε με την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας», πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1999[1] η συνένωση παλαιότερων δήμων και κοινοτήτων σε μεγαλύτερους δήμους, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της δημόσιας διοίκησης στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετά το σχέδιο «Καποδίστριας» η Ελλάδα απαρτιζόταν από 13 περιφέρειες, 51 νομούς και 1.033 δήμους και κοινότητες (900 δήμους και 133 κοινότητες). Παράλληλα καταργήθηκαν οι επαρχίες. Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και οι δήμοι ήταν αυτοδιοικούμενοι, καθώς οι αρχές τους εκλέγονταν με καθολική ψηφοφορία ανάμεσα στους μόνιμους κατοίκους.

Τα γεωγραφικά όρια των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ταυτίζονταν με αυτά των αντίστοιχων νομών. Εξαίρεση αποτελούσαν ο νομός Αττικής, που υποδιαιρείτο σε τρεις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (Αθηνών - Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής), καθώς και οι νομοί της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που συγκροτούσαν δύο νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (κοινώς υπερνομαρχίες), την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου - Ροδόπης και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης. Έτσι ο νομός Αττικής περιλάμβανε 4 νομαρχίες, καθώς η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών - Πειραιώς περιλαμβάνε τις νομαρχίες (επισήμως «νομαρχιακά διαμερίσματα») Αθηνών και Πειραιώς, ενώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι 5 νομαρχίες (νομαρχιακά διαμερίσματα) αντιστοιχούσαν με τους νομούς.

Διαίρεση

Επεξεργασία
Περιφέρεια Νομοί Νομαρχίες Οι δήμοι αναλυτικά
Περιφέρεια Αττικής Νομός Αττικής Νομαρχία Αθηνών Διοικητική διαίρεση νομαρχίας Αθηνών
Νομαρχία Πειραιώς Διοικητική διαίρεση νομαρχίας Πειραιώς
Νομαρχία Ανατολικής Αττικής Διοικητική διαίρεση νομαρχίας Ανατολικής Αττικής
Νομαρχία Δυτικής Αττικής Διοικητική διαίρεση νομαρχίας Δυτικής Αττικής
Περιφέρεια Νομοί Οι δήμοι αναλυτικά
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Νομός Βοιωτίας Διοικητική διαίρεση νομού Βοιωτίας
Νομός Εύβοιας Διοικητική διαίρεση νομού Εύβοιας
Νομός Ευρυτανίας Διοικητική διαίρεση νομού Ευρυτανίας
Νομός Φωκίδας Διοικητική διαίρεση νομού Φωκίδας
Νομός Φθιώτιδας Διοικητική διαίρεση νομού Φθιώτιδας
Περιφέρεια Νομοί Οι δήμοι αναλυτικά
Περιφέρεια Πελοποννήσου Νομός Αρκαδίας Διοικητική διαίρεση νομού Αρκαδίας
Νομός Αργολίδας Διοικητική διαίρεση νομού Αργολίδας
Νομός Κορινθίας Διοικητική διαίρεση νομού Κορινθίας
Νομός Λακωνίας Διοικητική διαίρεση νομού Λακωνίας
Νομός Μεσσηνίας Διοικητική διαίρεση νομού Μεσσηνίας
Περιφέρεια Νομοί Οι δήμοι αναλυτικά
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Νομός Θεσσαλονίκης Διοικητική διαίρεση νομού Θεσσαλονίκης
Νομός Χαλκιδικής Διοικητική διαίρεση νομού Χαλκιδικής
Νομός Ημαθίας Διοικητική διαίρεση νομού Ημαθίας
Νομός Κιλκίς Διοικητική διαίρεση νομού Κιλκίς
Νομός Πέλλας Διοικητική διαίρεση νομού Πέλλας
Νομός Πιερίας Διοικητική διαίρεση νομού Πιερίας
Νομός Σερρών Διοικητική διαίρεση νομού Σερρών
Περιφέρεια Νομοί Οι δήμοι αναλυτικά
Περιφέρεια Κρήτης Νομός Χανίων Διοικητική διαίρεση νομού Χανίων
Νομός Ηρακλείου Διοικητική διαίρεση νομού Ηρακλείου
Νομός Λασιθίου Διοικητική διαίρεση νομού Λασιθίου
Νομός Ρεθύμνης Διοικητική διαίρεση νομού Ρεθύμνης
Περιφέρεια Νομοί Οι δήμοι αναλυτικά
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Νομός Δράμας Διοικητική διαίρεση νομού Δράμας
Νομός Έβρου Διοικητική διαίρεση νομού Έβρου
Νομός Καβάλας Διοικητική διαίρεση νομού Καβάλας
Νομός Ροδόπης Διοικητική διαίρεση νομού Ροδόπης
Νομός Ξάνθης Διοικητική διαίρεση νομού Ξάνθης
Περιφέρεια Νομοί Οι δήμοι αναλυτικά
Περιφέρεια Ηπείρου Νομός Άρτας Διοικητική διαίρεση νομού Άρτας
Νομός Ιωαννίνων Διοικητική διαίρεση νομού Ιωαννίνων
Νομός Πρέβεζας Διοικητική διαίρεση νομού Πρέβεζας
Νομός Θεσπρωτίας Διοικητική διαίρεση νομού Θεσπρωτίας
Περιφέρεια Νομοί Οι δήμοι αναλυτικά
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Νομός Κέρκυρας Διοικητική διαίρεση νομού Κέρκυρας
Νομός Κεφαλληνίας Διοικητική διαίρεση νομού Κεφαλληνίας
Νομός Λευκάδας Διοικητική διαίρεση νομού Λευκάδας
Νομός Ζακύνθου Διοικητική διαίρεση νομού Ζακύνθου
Περιφέρεια Νομοί Οι δήμοι αναλυτικά
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Νομός Χίου Διοικητική διαίρεση νομού Χίου
Νομός Λέσβου Διοικητική διαίρεση νομού Λέσβου
Νομός Σάμου Διοικητική διαίρεση νομού Σάμου
Περιφέρειες Νομοί Οι δήμοι αναλυτικά
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Νομός Κυκλάδων Διοικητική διαίρεση νομού Κυκλάδων
Νομός Δωδεκανήσου Διοικητική διαίρεση νομού Δωδεκανήσου
Περιφέρεια Νομοί Οι δήμοι αναλυτικά
Περιφέρεια Θεσσαλίας Νομός Καρδίτσας Διοικητική διαίρεση νομού Καρδίτσας
Νομός Λάρισας Διοικητική διαίρεση νομού Λάρισας
Νομός Μαγνησίας Διοικητική διαίρεση νομού Μαγνησίας
Νομός Τρικάλων Διοικητική διαίρεση νομού Τρικάλων
Περιφέρεια Νομοί Οι δήμοι αναλυτικά
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Νομός Αχαΐας Διοικητική διαίρεση νομού Αχαΐας
Νομός Αιτωλίας και Ακαρνανίας Διοικητική διαίρεση νομού Αιτωλοακαρνανίας
Νομός Ηλείας Διοικητική διαίρεση νομού Ηλείας
Περιφέρεια Νομοί Οι δήμοι αναλυτικά
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Νομός Φλώρινας Διοικητική διαίρεση νομού Φλώρινας
Νομός Γρεβενών Διοικητική διαίρεση νομού Γρεβενών
Νομός Καστοριάς Διοικητική διαίρεση νομού Καστοριάς
Νομός Κοζάνης Διοικητική διαίρεση νομού Κοζάνης

Αναφορές

Επεξεργασία
  1. Φ.Ε.Κ. Α΄ 244/1997, Νόμος 2539/1997, «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», Εθνικό Τυπογραφείο, σελ. 8834, Μέρος δεύτερο, Διοίκηση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κεφάλαιο Α΄, Άρθρο 2, Εκλογές αρχών και λειτουργία Ο.Τ.Α. Διοικητική Περιφέρεια, παράγραφος 4: «Οι νέοι δήμοι και οι κοινότητες, που συνιστώνται με το άρθρο 1, αρχίζουν να λειτουργούν από την εγκατάσταση των αρχών τους, που θα προκύψουν από τις γενικές δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1998. Η εγκατάσταση γίνεται την 1.1.1999...»

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία