Αλφόνσος Α΄ της Παμπλόνα και της Αραγωνίας - Άλλες γλώσσες