Κοινοβούλιο της Αλβανίας

Το Κοινοβούλιο της Αλβανίας (αλβανικά: Kuvendi i Shqipërisë‎‎) ή Κουβέντι είναι το μονοθάλαμο αντιπροσωπευτικό όργανο των πολιτών της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Είναι το νομοθετικό σώμα της Αλβανίας. Το Κοινοβούλιο απαρτίζεται από τουλάχιστον 140 βουλευτές που εκλέγονται με τετραετή θητεία με βάση τις άμεσες, καθολικές, περιοδικές και ισότιμες εκλογές μέσω μυστικής ψηφοφορίας.[1] Το Κοινοβούλιο προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο οποίος επικουρείται από τουλάχιστον έναν αναπληρωτή πρόεδρο. Το εκλογικό σύστημα βασίζεται στην αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων. Υπάρχουν 12 εκλογικές περιφέρειες που αντιστοιχούν στους νομούς της χώρας.

Το λογότυπο του Αλβανικού Κοινοβουλίου

Οι εξουσίες του Κοινοβουλίου ορίζονται από το Σύνταγμα της Αλβανίας. Είναι αρμόδιο να τροποποιεί τα σύνορα της Αλβανίας ή το Σύνταγμα, να ψηφίζει όλους τους νόμους, να εγκρίνει το υπουργικό συμβούλιο, να επιβλέπει το έργο της κυβέρνησης, να δηλώνει πόλεμο, να αποφασίζει για την παύση των πολέμων, να εγκρίνει τους προϋπολογισμούς και τους απολογισμούς του κράτους. Σε άλλα καθήκοντα περιλαμβάνονται, η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, εκλογών και οι διορισμοί σύμφωνα με το σύνταγμα και την εφαρμοστέα νομοθεσία, η εποπτεία των πράξεων της κυβέρνησης και άλλων δημόσιων υπηρεσιών που είναι υπό τον έλεγχο του κοινοβουλίου, χορηγεί αμνηστία για ποινικά αδικήματα και εκτελεί άλλα καθήκοντα που ορίζει το σύνταγμα. Το Κοινοβούλιο εκλέγει επίσης τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όταν εκλέγεται το Κοινοβούλιο, η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιείται το αργότερο 20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εκλογών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως προεδρεύοντα της Βουλής.[1] Ωστόσο, όλοι οι νόμοι που εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο δημοσιεύονται στην Αλβανική Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αλβανικά: Fletorja Zyrtare‎‎).[2]

Το παλαιότερο Κοινοβούλιο με υπάρχοντα αρχεία υπήρχε στη Λέζα στις 2 Μαρτίου 1444. Ο Σύνδεσμος της Λέζα (αλβανικά: Kuvëndi i Lezhës‎‎) κυριάρχησε στη Λέζα με τον Σκεντέρμπεη ως ηγέτη κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.[3]

Ιστορία του Κοινοβουλίου Επεξεργασία

 
Το κτίριο του Αλβανικού Κοινοβουλίου

Σύγχρονη Επεξεργασία

Το νομοθετικό σύστημα στην Αλβανία εξελίχθηκε κάτω από πολλά διαφορετικά καθεστώτα, κυρίως στην περίοδο πριν από το 1947. Από το 1920 έως το 1923, το νομοθετικό σώμα της Αλβανίας ήταν γνωστό ως Εθνικό Συμβούλιο (αλβανικά: Këshillit Kombëtar‎‎).[4] Κατά την περίοδο της αλβανικής δημοκρατίας, η χώρα είχε διθάλαμο νομοθετικό σώμα, αποτελούμενο από μια Γερουσία (αλβανικά: Senati‎‎) και μια Βουλή των Αντιπροσώπων (αλβανικά: Dhoma e Deputetëve‎‎).[4] Από το 1928 έως το 1939, κατά την εποχή της Αλβανικής Μοναρχίας, το αλβανικό νομοθετικό σώμα ήταν γνωστό απλά ως Κοινοβούλιο (αλβανικά: Parlamenti‎‎).[4]

Κατά την ιταλική κατοχή της Αλβανίας και την ύπαρξη του Αλβανικού Βασιλείου του 1939-43, το νομοθετικό σώμα της Αλβανίας νομοθέτης ήταν γνωστό ως ο Ανώτατος Φασιστικός Συνεταιρισμός (αλβανικά: Korporativi i Epërm Fashist‎‎).[4] Από το 1943 έως το 1944, κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής της Αλβανίας και τον σχηματισμό του αλβανικού Βασιλείου του 1943-44, το νομοθετικό σώμα της Αλβανίας ήταν γνωστό ως Εθνοσυνέλευση (αλβανικά: Kuvendi Kombëtar‎‎).[4] Από το 1944 έως τα τέλη του 1945, ένα Εθνικό Αντιφασιστικό Απελευθερωτικό Συμβούλιο (αλβανικά: Këshilli Antifashist Nacional Çlirimtar‎‎) σχηματίστηκε από πολιτικούς που ήταν αντίθετοι στη ναζιστική διακυβέρνηση.[5]

Αργότερα κατά τη διάρκεια πολλαπλών περιόδων αλλαγών του καθεστώτος, το αλβανικό νομοθετικό σώμα ήταν γνωστό ως Συντακτική Συνέλευση (αλβανικά: Asambleja Kushtetuese‎‎ ή Kuvendi Kushtetues). Αυτή σχηματίστηκε το 1924, πριν από τη συγκρότηση της Αλβανικής Δημοκρατίας, το 1928, πριν από τη δημιουργία του πρώτου αλβανικού βασιλείου και από το 1946 έως το 1947, πριν από την εποχή της Δημοκρατικής Κυβέρνησης της Αλβανίας και πριν από τη δημιουργία της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας.[4]

Πρόσφατη Επεξεργασία

Από το 1947 έως το 1999, κατά την εποχή της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας, το αλβανικό νομοθετικό σώμα ήταν γνωστό ως Λαϊκή Συνέλευση (αλβανικά: Kuvendi Popullor‎‎).[4] Από το 1997, το κοινοβούλιο είναι γνωστό απλά ως Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Αλβανίας (αλβανικά: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë‎‎).[4][α] Σήμερα ο Πρόεδρος εκλέγεται από το κοινοβούλιο.

Εξουσίες, καθήκοντα και ευθύνες Επεξεργασία

Οι εξουσίες του Κοινοβουλίου ορίζονται από το Σύνταγμα της Αλβανίας. Το Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τους πολίτες της Δημοκρατίας της Αλβανίας και ενεργεί ως νομοθετικό σώμα της χώρας. Συνέρχεται τακτικά σε δύο συνεδρίες ετησίως. Η πρώτη συνεδρίαση την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου και η δεύτερη συνεδρίαση την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου.[1] Εντούτοις, έκτακτες συνόδοι μπορούν να συγκληθούν από τον Πρόεδρο της Αλβανίας, τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας ή το ένα πέμπτο των βουλευτών.[1] Οι συνεδρίες είναι ανοικτές για το κοινό.[1] Το κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία, με την παρουσία περισσότερων από το ήμισυ των μελών του, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το Σύνταγμα προβλέπει ειδική πλειοψηφία. Ωστόσο, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών πέμπτων.[1]

Σε άλλες εξουσίες του κοινοβουλίου περιλαμβάνονται ο καθορισμός των οικονομικών, νομικών και πολιτικών σχέσεων στην Αλβανία, η διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Αλβανίας και η εκμετάλλευσή της, και η σύναψη συμμαχιών με άλλα έθνη. Το κοινοβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και χωρίς συζήτηση από τα τρία πέμπτα των μελών. Ο πρόεδρος απευθύνει διαγγέλματα στο Κοινοβούλιο και ορίζει την ημερομηνία των κοινοβουλευτικών εκλογών, τα όργανα τοπικής εξουσίας και τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων. Ο πρόεδρος διορίζει τον πρωθυπουργό μετά από πρόταση του κοινοβουλίου. αν ο πρωθυπουργός δεν εγκριθεί, το κοινοβούλιο εκλέγει άλλον πρωθυπουργό εντός 10 ημερών. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, καμία ξένη στρατιωτική δύναμη δεν μπορεί να βρίσκεται στα σύνορα της Αλβανίας ή να περάσει από χωρίς νόμο που έχει εγκριθεί από το κοινοβούλιο. Λόγω αυτού, έχει το δικαίωμα να παρατάξει τις Αλβανικές Ένοπλες Δυνάμεις εκτός των συνόρων της.[1]

Εκλογή Επεξεργασία

Τα 140 μέλη του Κοινοβουλίου υπηρετούν τετραετή θητεία, με εκλογές που διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια ή νωρίτερα στη σχετικά σπάνια περίπτωση που το Κοινοβούλιο διαλύεται πρόωρα από τον Πρόεδρο.[1] 100 μέλη εκλέγονται άμεσα.[1] Οι εκλογές για το Κοινοβούλιο διεξάγονται 60 έως 30 ημέρες πριν από το τέλος της περιόδου και το αργότερο 45 ημέρες μετά τη διάλυσή της. Οι έδρες του Κοινοβουλίου μοιράζονται σε 12 εκλογικές περιφέρειες με αναλογική εκπροσώπηση από κλειστό κατάλογο. Οι έδρες κατανέμονται με τη μέθοδο Ντ'Οντ με εκλογικό όριο 2,5%. Το Κοινοβούλιο μπορεί να διαλυθεί από τον Πρόεδρο μετά από σύσταση του Πρωθυπουργού εάν ο τελευταίος έχει χάσει την εμπιστοσύνη στο Κοινοβούλιο εάν η σύσταση γίνει και εγκριθεί πριν το Κοινοβούλιο ενεργήσει για την εκλογή νέου πρωθυπουργού.[1]

Επιτροπές του Κοινοβουλίου Επεξεργασία

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές διερευνούν συγκεκριμένα θέματα πολιτικής ή κυβερνητικής διοίκησης ή επιδόσεων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα από το Κοινοβούλιο λόγω του όγκου τους. Οι επιτροπές παρέχουν την ευκαιρία σε οργανισμούς και ιδιώτες να συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικής, να καταθέτουν τις απόψεις τους στον δημόσιο λόγο και να εξετάζονται ως μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Το Κοινοβούλιο έχει τις ακόλουθες επιτροπές:[9]

 • Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, Δημόσιας Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένταξη
 • Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής
 • Επιτροπή Οικονομίας και Οικονομικών
 • Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας
 • Επιτροπή Δραστηριοτήτων Παραγωγής, Εμπορίου και Περιβάλλοντος
 • Επιτροπή Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας
 • Επιτροπή για την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ

Πρόεδροι Επεξεργασία

Ο Πρόεδρος (αλβανικά: Kryetar i Kuvendit‎‎) είναι ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου, του οποίου η θητεία διαρκεί όσο αυτή του κοινοβουλίου και εκλέγεται με ψηφοφορία κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση. Εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απουσιάζει προσωρινά ή δεν είναι σε θέση να ασκήσει τις εξουσίες του, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αξιώματος, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα.[1][10]

Πρόεδροι της Συνέλευσης
Α/Α Εικόνα Όνομα Διάρκεια θητείας Κόμμα
1   Τζεμάλ Ναΐπι

(1887–1955)

 
29 Μαρτίου 1920 27 Μαΐου 1920 Ανεξάρτητος
2   Ντιμίτερ Κατσίμπρα

(1875–1950)

 
25 Σεπτεμβρίου 1920 15 Νοεμβρίου 1920 Ανεξάρτητος
3   Παντελί Εβανγκιέλι

(1859–1949)

 
9 Μαΐου 1921 16 Ιουλίου 1921 Ανεξάρτητος
4   Εσρέφ Φράσερι

(1874–1938)

 
16 Ιουλίου 1921 30 Σεπτεμβρίου 1923 Ανεξάρτητος
  Εσρέφ Φράσερι

(1874–1938)

 
21 Ιανουαρίου 1924 17 Απριλίου 1924 Ανεξάρτητος
5   Πέτρο Πόγκα

(1850–1944)

 
17 Απριλίου 1924 17 Ιανουαρίου 1925 Ανεξάρτητος
  Εσρέφ Φράσερι

(1874–1938)

 
Ανεξάρτητος
  Παντελί Εβανγκιέλι

(1859–1949)

 
24 Σεπτεμβρίου 1925 15 Σεπτεμβρίου 1926 Ανεξάρτητος
6   Κοστάκ Κότα

(1889–1949)

 
1926 7 Ιουνίου 1928 Ανεξάρτητος
  Παντελί Εβανγκιέλι

(1859–1949)

 
25 Αυγούστου 1928 5 Μαρτίου 1930 Ανεξάρτητος
  Κοστάκ Κότα

(1889–1949)

 
20 Οκτωβρίου 1930 10 Φεβρουαρίου 1937 Ανεξάρτητος
  Παντελί Εβανγκιέλι

(1859–1949)

 
11 Φεβρουαρίου 1937 12 Απριλίου 1939 Ανεξάρτητος
7   Τερέντς Τότσι

(1880–1945)

 
9 Απριλίου 1940 23 Νοεμβρίου 1942 Ανεξάρτητος
8   Ερνέστ Κολίκι

(1903–1975)

 
23 Νοεμβρίου 1942 16 Μαΐου 1943 Ανεξάρτητος
9   Φέιζι Αλιζότι

(1874–1938)

 
16 Μαΐου 1943 4 Αυγούστου 1943 Ανεξάρτητος
10   Λεφ Νόσι

(1877–1946)

 
18 Οκτωβρίου 1943 25 Οκτωβρίου 1943 Ανεξάρτητος
11   Ιδομέν Κοστούρι

(1874–1938)

 
26 Οκτωβρίου 1943 5 Νοεμβρίου 1943 Ανεξάρτητος
12   Μιχάλ Ζαλλάρι

(1894–1976)
9 Νοεμβρίου 1943 14 Σεπτεμβρίου 1944 Ανεξάρτητος
13   Τουκ Τζάκοβα

(1914–1959)  
10 Ιανουαρίου 1946 20 Μαρτίου 1946 Κομμουνιστικό Κόμμα
14   Ουμέρ Ντισνίτσα

(1912–1998)
25 Μαρτίου 1946 12 Ιουλίου 1947 Κομμουνιστικό Κόμμα
15 Μανούς Μουφτίου

(1919–1997)

 
12 Ιουλίου 1947 28 Ιουνίου 1950 Κομμουνιστικό Κόμμα

το 1948 μετονομάστηκε σε

Κόμμα Εργασίας
16 Τεοντόρ Χέμπα

(1914–2001)
28 Ιουνίου 1950 6 Ιουνίου 1951 Κόμμα Εργασίας
17 Μιχάλ Πρίφτι

(1918–1986)
6 Ιουνίου 1951 19 Ιουλίου 1954 Κόμμα Εργασίας
18   Γκόγκο Νούσι

(1913–1970)
19 Ιουλίου 1954 14 Νοεμβρίου 1956 Κόμμα Εργασίας
19 Ρίτα Μάρκο

(1920–2018)
14 Νοεμβρίου 1956 21 Ιουνυίου 1958 Κόμμα Εργασίας
20 Μεντάρ Στούλλα

(1907–1963)
21 Ιουνίου 1958 20 Δεκεμβρίου 1963 Κόμμα Εργασίας
21 Λεφτέρ Γκόγκα

(1921–1997)
20 Νοεμβρίου 1964 10 Σεπτεμβρίου 1966 Κόμμα Εργασίας
22 Αμπντούλ Κελλέζι

(1919–1977)
10 Σεπτεμβρίου 1966 13 Ιανουαρίου 1969 Κόμμα Εργασίας
23 Μπεχάρ Στούλλα

(1918–1994)
13 Ιανουαρίου 1969 20 Νοεμβρίου 1970 Κόμμα Εργασίας
24 Φαντίλ Πατσράμι

(1922–2008)
20 Νοεμβρίου 1970 25 Σεπτεμβρίου 1973 Κόμμα Εργασίας
25 Ιλιάζ Ρέκα

(1924–1975)
25 Σεπτεμβρίου 1973 27 Δεκεμβρίου 1975 Κόμμα Εργασίας
26 Αλί Μανάτζ

(γεν. 1937)
11 Φεβρουαρίου 1976 25 Δεκεμβρίου 1978 Κόμμα Εργασίας
27 Σίμων Στεφανής

(1929–2000)
25 Δεκεμβρίου 1978 22 Νοεμβρίου 1982 Κόμμα Εργασίας
28 Πάλι Μίσκα

(1931-2008)
22 Νοεμβρίου 1982 19 Φεβρουαρίου 1987 Κόμμα Εργασίας
29 Πέτρο Ντόντε

(γεν. 1924)
19 Φεβρουαρίου 1987 15 Απριλίου 1991 Κόμμα Εργασίας
30 Καστριότ Ισλάμι

(γεν. 1952)
17 Απριλίου 1991 6 Απριλίου 1992 Σοσιαλιστικό Κόμμα
31 Πιέτερ Αρμπνόρι

(1935–2006)
6 Απριλίου 1992 24 Ιουλίου 1997 Δημοκρατικό Κόμμα
32 Σκεντέρ Τζινούσι

(γεν. 1949)
24 Ιουλίου 1997 4 Σεπτεμβρίου 2001 Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα
33 Ναμίκ Ντόκλε

(γεν. 1946)
4 Σεπτεμβρίου 2001 30 Απριλίου 2002 Σοσιαλιστικό Κόμμα
34 Σερβέτ Πελούμπι

(γεν. 1936)
30 Απριλίου 2002 3 Σεπτεμβρίου 2005 Σοσιαλιστικό Κόμμα
35   Τζοζεφίνα Τοπάλλι

(γεν. 1963)

 
3 Σεπτεμβρίου 2005 10 Σεπτεμβρίου 2013 Δημοκρατικό Κόμμα
36   Ιλίρ Μέτα

(γεν. 1969)

 
10 Σεπτεμβρίου 2013 24 Ιουλίου 2017 Σοσιαλιστικό Κίνημα για την Ένταξη
37 Γκράμοζ Ρούτσι

(γεν. 1951)

 
9 Σεπτεμβρίου 2017 Σοσιαλιστικό Κόμμα

Σημειώσεις Επεξεργασία

 1. Μία ελεύθερη μετάφραση θα ήταν «Συνέλευση».[6][7] Ωστόσο, η αλβανική Κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον όρο «Κοινοβούλιο».[8]

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 «1998 Constitution of the Republic of Albania» (PDF). osce.org. Ανακτήθηκε στις 13 Αυγούστου 2019. 
 2. «CRL Foreign Official Gazette Database – Albania». apps.crl.edu. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 22 Αυγούστου 2017. Ανακτήθηκε στις 13 Αυγούστου 2019. 
 3. «Kuvendi i Lezhës (1444)». letersia.fajtori.com. Ανακτήθηκε στις 13 Αυγούστου 2019. 
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 «Leaders over the years». parlament.al. Ανακτήθηκε στις 13 Αυγούστου 2019. 
 5. «Kronologji e legjislaturave në Shqipëri (Chronology of legislatures in Albania)». www.parlament.al. Ανακτήθηκε στις 13 Αυγούστου 2019. 
 6. Hysa, Ramazan (2003). Albanian-English, English-Albanian Standard Dictionary. New York, NY: Hippocrene Books. σελ. 184. ISBN 978-0-7818-0979-5. 
 7. Leonard, Newmark, επιμ. (1999). Albanian-English Dictionary. New York, NY: Oxford University Press. σελίδες 431–432. ISBN 0-19-860322-3. 
 8. «Republic of Albania Parliament». Albanian Parliament. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 29 Απριλίου 2021. Ανακτήθηκε στις 13 Αυγούστου 2019. 
 9. «Komisionet». parlament.al. Ανακτήθηκε στις 13 Αυγούστου 2019. [νεκρός σύνδεσμος]
 10. Dervishi, Kastriot (2006). Historia e Shtetit Shqiptar 1912-2005. Tiranë: Shtëpia Botuese "55". σελ. 955. ISBN 9994379933. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία