Ο Οίκος των Πρεμυσλιδών ήταν ένας Βοημικός (Τσεχικός) δυναστικός Οίκος που από τον 9ο ως τον 13ο αιώνα ήταν δούκες και μετά βασιλείς της Βοημίας. Είχαν τίτλους στη Μοραβία, την Αυστρία, και αλλού· οι δύο τελευταίοι του Οίκου ήταν και βασιλείς της Πολωνίας. Οι διάδοχοί τους ήταν από τον Οίκο του Λουξεμβούργου και μετά από τον Οίκο των Αψβούργων.

Ο θυρεός των Πρεμυσλιδών της Βοημίας

Ιστορία Επεξεργασία

Αρχικά ήταν τον 9ο αιώνα κυρίαρχοι μιας μικρής περιοχής γύρω από την Πράγα, στους Δυτικούς Σλάβους.

Πρώτος αναφέρεται ο Μπορίβογ Α', Δούκας της Βοημίας. Ο γιος του Βρατίσλαος Α' ίδρυσε το Βρότσουαφ (γερμ. Μπρεσλάου) στη Σιλεσία της Πολωνίας. Ο γιος τού προηγουμένου, Μπολέσλαος Α΄, και ο γιος αυτού, Μπολέσλαος Β΄, επέκτειναν την κυριαρχία τους ως τη Λευκορωσία. Από την Πράγα περνούσαν εμπορικοί δρόμοι και πολλοί έμποροι ήρθαν να μείνουν εκεί, όπως Εβραίοι, κ.ά. Έγινε η πιο πλούσια πόλη της περιοχής. Όμως το 1002 ο Μπολέσλαφ Α΄ των Πιάστ, βασιλιάς της Πολωνίας, κατέλαβε το δουκάτο. Ο εγγονός τού Μπολεσλάου Β΄, ο Βρετίσλαος Α΄, πήρε την εκδίκησή του: λεηλάτησε την Κρακοβία. Ο γιος του Βρατίσλαος Β΄ έγινε ο πρώτος βασιλιάς της Βοημίας.

Γιός αυτού ήταν ο Βλαδίσλαος Α΄, που ο αδελφός του κατανίκησε το 1126 το στρατό τού Λοθάριου Β', βασιλιά της Γερμανίας. Ο υιός του, Βλαδίσλαος Β΄, ίδρυσε πολλά μοναστήρια και έκτισε το πρώτο πέτρινο γεφύρι επί του ποταμού Μολδάβα. Μετά επήλθε παρακμή και κρίση, ο γιός του προηγούμενου όμως, ο Ότακαρ Α΄ με τις αλλαγές που απέφερε, ξεκίνησε μια περίοδο ακμής. Ο γιός του Βενκέσλαος Α΄ προσάρτησε την Αυστρία.

Το 13ο αι. οι Πρεμυσλίδες ήταν από τους πιο ισχυρούς. Ο γιος του τελευταίου, ο Ότακαρ Β΄, ήταν ισχυρός στρατιωτικά και με πλούτο· τον αποκαλούσαν ο σιδηρούς και χρυσός βασιλιάς. Νικώντας τους Ούγγρους, απέσπασε, εκτός από την Αυστρία, τις περιοχές Στυρία, Καρινθία και Καρίνολα, φθάνοντας ως την Αδριατική. Σκέφτηκε να γίνει βασιλιάς των Γερμανών και γι' αυτό συγκρούστηκε με τον Ροδόλφο Α΄ των Αψβούργων. Σκοτώθηκε στη μάχη του Μάρτσφελντ το 1278 και οι Αψβούργοι κράτησαν από τότε την Αυστρία. Ο γιος του, Βεντσέσλαος Β΄, έγινε και βασιλιάς της Πολωνίας: η περιοχή του εκτεινόταν από το Δούναβη ως τη Βαλτική. Ίδρυσε το Πίλσεν και πολλές άλλες πόλεις.

Στην εποχή του ανακαλύφθηκε ένα μεγάλο κοίτασμα αργύρου και έτσι η Βοημία έγινε μια πλούσια χώρα. Έκοψε νόμισμα, που έμεινε ως ένα σημαντικό μέσο συναλλαγής στην Ευρώπη για αιώνες. Η παρακμή άρχισε αμέσως μετά· ο γιος του Βεντσέσλαος Γ΄ δολοφονήθηκε το 1306 και ήταν ο τελευταίος των Πρεμυσλιδών. Τον διαδέχθηκε ο γιός της αδελφής του Ελισάβετ, ο Κάρολος Δ΄ του Οίκου του Λουξεμβούργου, βασιλιάς της Γερμανίας. Ο γιος αυτού, Σιγισμούνδος, θα νυμφευτεί τη Μαρία των Καπετιδών-Ανζού βασίλισσα της Ουγγαρίας και από τότε θα ενωθεί και η Ουγγαρία στις κτήσεις του Οίκου. Η 4η απόγονός τους, Άννα των Γιαγκελλόνων, θα παντρευτεί τον Φερδινάνδο Α΄ των Αψβούργων, ενώνοντας τη Βοημία και την Ουγγαρία με τις Αυστριακές κτήσεις των Αψβούργων.

Γενεαλογία των Πρεμυσλιδών της Βοημίας Επεξεργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
Πρέμυσλ
ηγεμόνας των Βοημών
ΟΙΚΟΣ ΠΡΕΜΥΣΛΙΔΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νεζαμύσλ, Μνάτα, Βόηεν, Βνισλάβ, Κρζεσομύσλ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νεκάν
ηγεμόνας των Βοημών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χοστίβιτ
ηγεμόνας των Βοημών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μποζιβόι Α΄
δούκας της Βοημίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σπυτίνιεφ Α΄
δούκας της Βοημίας
 
Βρατίσλαος Α΄
δούκας της Βοημίας
 
Στρεζισλάβα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
άγιος Βεντσέσλαος Α΄ ο καλός
δούκας της Βοημίας
 
Μπολέσλαος Α΄ο ανηλεής
δούκας της Βοημίας
 
άγιος Αδαλβέρτος
επίσκοπος της Πράγας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπολέσλαος Β΄ ο ευσεβής
δούκας της Βοημίας
 
Στράτσκβας
επίσκοπος Πράγας
 
Ντουμπράβκα
σύζ. Μιέσκο Α΄
δούκας της Πολωνίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπολέσλαος Γ΄ ο ερυθρός
δούκας της Βοημίας
 
Γιαρομίρ
δούκας της Βοημίας
 
Όλντριχ
δούκας της Βοημίας
 
 
 
 
 
Βλαντιβόι των Πιαστ
δούκας της Βοημίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπρετίσλαφ Α΄
δούκας της Βοημίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σπυτίνιεφ Β΄
δούκας της Βοημίας
 
Βρατίσλαος Β΄
βασ. της Βοημίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γιαρομίρ
επίσκοπος της Πράγας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κορράδος Α΄
δούκας της Βοημίας
ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΡΑΒΙΑΣ
 
 
 
 
 
Όθων Α΄
δούκας του Ολομόουτς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μπρετίσλαφ Β΄
δούκας της Βοημίας
 
Μποζιβόι Β΄
δούκας τη Βοημίας
 
Βλαδίσλαος Α΄
δούκας της Βοημίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σομπιέσλαφ Α΄
δούκας της Βοημίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όλντριχ
πρίγκιπας του Μπρνο
 
Λεοπόλδος
κόμης του Ζνόιμο
 
Σβατοπλούκ ο λέων
δούκας της Βοημίας
 
Όθων Β΄ ο μέλας
πρίγκιπας του Ολομόουτς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βλαδίσλαος Β΄
βασ. της Βοημίας
 
 
 
 
 
Ντιεπόλτ Α΄
δούκας του Γιάμνιτς
 
Ερρίκος
 
Σομπιέσλαφ Β΄
δούκας της Βοημίας
 
Όλντριχ
πρίγκιπας του Ολομόουτς
 
Βεντσέσλαος Β΄
δούκας της Βοημίας
 
Βρατίσλαος
πρίγκιπας του Μπρνο
 
Κορράδος
πρίγκιπας του Ζνόιμο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος
δούκας της Βοημίας
 
Αδαλβέρτος Γ΄
αρχιεπίσκοπος τού Ζάλτσμπουρκ
 
Ότακαρ Α΄
βασ. της Βοημίας
 
Βλαδίσλαος Γ΄
δούκας της Βοημίας
 
Ντιεπόλτ Β΄
Σταυροφόρος
 
Βρατίσλαος Γ΄
δούκας της Βοημίας,
επίσκοπος της Πράγας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κορράδος Β΄
δούκας της Βοημίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουντμίλλα
 
 
 
 
 
Βεγκέσλαος Α΄
βασ. της Βοημίας
σύζ.Κουνιγκούντε των Χοενστάουφεν
 
Βλαδίσλαος Β΄
μάργραβος της Μοραβίας
 
Μπολέσλαος
ευγενής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όθων Β΄
δούκας της Βαυρίας
 
Βλαδίσλαος Γ΄
μάργραβος της Μοραβίας
 
Ότακαρ Β΄
βασ. της Βοημίας
σύζ.1.Μαργαρίτα των Μπάμπενμπερκ
2.Κουνιγκούντα Ρουρικιδών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ελισάβετ των Βίττελσμπαχ
 
 
 
 
 
Βεγκέσλαος Β΄
βασ. της Βοημία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(νόθος) Νικόλαος Α΄
δούκας της Οπάβα
ΚΛΑΔΟΣ ΟΠΑΒΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος
βασ. της Βοημίας
ΟΙΚΟΣ ΓΚΟΡΙΤΣΙΑ
 
Άννα
βασ. της Βοημίας
 
Βεγκέσλαος Γ΄
βασ. της Βοημίας
 
Ελισάβετ
σύζ.Ιωάννης
ΟΙΚΟΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Β΄
δούκας της Οπάβα, Ράτιμπορ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Α΄
δούκας του Ράτιμπορ, Κρνοβ
ΚΛΑΔΟΣ ΡΑΤΙΜΠΟΡ
 
 
 
 
 
Νικόλαος Γ΄
δούκας του Γκουμπτσύτσε Οπάβας
 
Βεντσέσλαος Α΄
δούκας του 1/2 της Οπάβα
 
Πρέμυσλ Α΄
δούκας του 1/2, μετά όλης της Οπάβα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Β΄
δούκας του Ράτιμπορ, Κρνοβ
 
Νικόλαος Δ΄
κύριος του Ράτιμπορ-Μπρούνταλ
 
Βεντσέσλαος Β΄
δούκας του Γκλουμπτσύτσε
και του 1/3 της Οπάβα
 
Νικόλαος Δ΄
κύριος του Ζλάτε-Χόρυ
 
Γουλιέλμος
δούκας του Μύνστερμπερκ και του 1/3 της Οπάβα
 
Ερνέστος
δούκας του 1/3 της Οπάβα
 
Πρέμυσλ Β΄
κοσμήτωρ Συλλόγου καθεδρικού
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βεντσέσλαος Β΄
δούκας του Ράτιμπορ
 
Νικόλαος Ε΄
δούκας του Κρνοβ
 
Ιωάννης Α΄
δούκας του Γκλουμπτσύτσε και του 1/3 της Οπάβα
 
Ιωάννης Β΄
δούκας του Γκλουμπτσύτσε και του 1/3 της Οπάβα
 
 
 
 
 
Φρειδερίκος
δούκας των 2/3 της Οπάβα
 
Πρέμυσλ Γ΄
κοσμήτωρ Συλλόγου καθεδρικού
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Δ΄
δούκας του Κρνοβ
 
Βεντσέσλαος Γ΄
δούκας του Ρύμπνικ

Πηγές Επεξεργασία

  • Přemyslid Dynasty". Czech Republic Government. Retrieved 2013-06-26.
  • "House of Přemysl". Encyclopaedia Britannica. Retrieved 2013-06-26.
  • Peter Demetz. Prague in Black and Gold: Scenes from the Life of a European City. Hill and Wang, 1997. p. 3. ISBN 978-0-8090-1609-9

Εικόνες Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία