Προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία

Προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι ο τύπος κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όπου η εκλεγμένη από τους πολίτες κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις. Αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος δεν έχει ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες και αρμόδιος για τη διοίκηση του κράτους είναι ο αρχηγός της κυβερνήσεως, ο Πρωθυπουργός.

Τα κράτη με προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία (πορτοκαλί).

Τη νομοθετική εξουσία ασκεί το κοινοβούλιο, την εκτελεστική η κυβέρνηση. Η τελευταία πρέπει πάντοτε να έχει την εμπιστοσύνη του κοινοβουλίου.

Ιστορικά είναι συνέχεια της βασιλευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και της συνταγματικής μοναρχίας, αφού η μόνη διαφορά τους είναι ότι στη μεν βασιλευόμενη ο αρχηγός του κράτους είναι κληρονομικός, στη δε προεδρευόμενη είναι αιρετός. Σε όλες τις περιπτώσεις πρόκειται για παράδειγμα αντιπροσωπευτικής και φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Το πολίτευμα της προεδρευομένης συναντάται συνήθως σε χώρες που κατήργησαν το θεσμό της βασιλείας, είτε είχαν δική τους μοναρχία (π.χ. Αυστρία), είτε είχαν μοναρχία σε πλαίσιο κοινοπολιτείας (π.χ. Πακιστάν, Ινδία, Μπανγκλαντές, Μαυρίκιος, Ιρλανδία), είτε ήταν τμήματα αυτοκρατοριών ή βασιλείων (π.χ. Ρωσική Αυτοκρατορία, Γιουγκοσλαβία).

Σε κάποιες χώρες ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας εκλέγεται από το κοινοβούλιο (π.χ. Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές κτλ.), αλλά σε άλλες εκλέγεται κατευθείαν από τον λαό (π.χ. Ιρλανδία, Βουλγαρία, Σλοβακία, Αυστρία κτλ.).

Στην Ελβετία δεν υπάρχει θέση ούτε πρωθυπουργού, ούτε προέδρου. Υπάρχει ο Πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, ο οποίος ορίζεται ως πρώτος μεταξύ ίσων στο επταμελές Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο είναι ταυτόχρονα κυβέρνηση και αρχηγός του κράτους. [εκκρεμεί παραπομπή]

Προεδρευόμενες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες

Επεξεργασία

Παραπομπές

Επεξεργασία