10 Υγιεία

αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών
10 Υγιεία ⯚ ()

Ανακάλυψη
Ανακαλύφθηκε από Ανιμπάλε ντε Γκάσπαρις
Ανακαλύφθηκε στις 12 Απριλίου 1849
Χαρακτηριστικά τροχιάς
Αφήλιο 524.630.000 km
(3,507 AU)
Περιήλιο 414.380.000 km
(2,770 AU)
Ημιάξονας τροχιάς 469.580.000 km
(2,770 AU)
Εκκεντρότητα 0,117
Περίοδος περιφοράς 2.031,01 ημέρες
(5,56 χρόνια)
Μέση Ταχύτητα Τροχιάς 16,76 km/s
Κλίση 3,842° ως προς την Εκλειπτική
Μήκος του ανερχόμενου σημείου 283,45°
Όρισμα του περιηλίου 313,19°
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Ακτίνα 215,5 km
Μάζα 8,85 ×1019 kg
Μέση πυκνότητα 2,12 ± 0,11 g/cm3
Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό 0,091 m/s2
Ταχύτητα Διαφυγής 0,21 km/s
Αστρονομική περίοδος περιστροφής 27,623 h
Λευκαύγεια 0,0717
Φασματικός τύπος C
Φαινόμενο μέγεθος 9,1 ως 11,97
Απόλυτο μέγεθος 5,43
Θερμοκρασία
ελάχ.μέσημεγ.
~164 K 247 K

Η Υγιεία (λατινικά και διεθνώς: Hygiea) είναι ο δέκατος κατά σειρά αστεροειδής (μικρός πλανήτης). Ανακαλύφθηκε στις 12 Απριλίου 1849 από τον αστρονόμο Ανιμπάλε ντε Γκάσπαρις, που παρατηρούσε από τη Νάπολη της Ιταλίας. Η Υγιεία περιφέρεται περί τον Ήλιο σε μέση απόσταση (μεγάλος ημιάξονας της τροχιάς της) 3,1351 αστρονομικών μονάδων ή 469,0 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Η εκκεντρότητα της τροχιάς της είναι e = 0,1206.

Η Υγιεία έχει διαμέτρους, ως προσεγγιστικά σφαιρικό σώμα, 407 και 429 χλμ.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία