12 Βικτώρια

αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών
12 Βικτώρια
Ανακάλυψη
Ανακαλύφθηκε από Τζον Ράσελ Χιντ
Ανακαλύφθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1850
Χαρακτηριστικά τροχιάς
Αφήλιο 426.234.000 km
(2,849 AU)
Περιήλιο 272.097.000 km
(1,819 AU)
Ημιάξονας τροχιάς 349.166.000 km
(2,334 AU)
Εκκεντρότητα 0,221
Περίοδος περιφοράς 1.302,439 ημέρες
(3,57 χρόνια)
Μέση Ταχύτητα Τροχιάς 19,50 km/s
Κλίση 8,363° ως προς την Εκλειπτική
Μήκος του ανερχόμενου σημείου 235,547°
Όρισμα του περιηλίου 69,747°
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Ακτίνα 56,4 km
Μάζα 1,5 ×1018 kg
Μέση πυκνότητα 2 g/cm3
Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό 0,0315 m/s2
Ταχύτητα Διαφυγής 0,0596 km/s
Αστρονομική περίοδος περιστροφής 0,3608 ημέρες
8,6599 h
Λευκαύγεια 0,177
Φασματικός τύπος S
Φαινόμενο μέγεθος 8,53 ως 12,82
Απόλυτο μέγεθος 7,24
Θερμοκρασία
ελάχ.μέσημεγ.
~178 K

Η Βικτώρια (Victoria) είναι ο αστεροειδής (μικρός πλανήτης) με αύξοντα αριθμό ανακαλύψεως 12. Ανήκει στην Κύρια Ζώνη Αστεροειδών. Ανακαλύφθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1850 από τον Βρετανό αστρονόμο Τζον Ράσελ Χιντ, που παρατηρούσε από το Λονδίνο, και πήρε το όνομά της από τη ρωμαϊκή θεά, προσωποποίηση της Νίκης στη ρωμαϊκή μυθολογία. Η Βικτώρια περιφέρεται περί τον Ήλιο σε μέση απόσταση (μεγάλο ημιάξονα της τροχιάς της) 2,334 αστρονομικών μονάδων ή 349,2 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, απόσταση όμως που κυμαίνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια του «έτους» της, από 272 μέχρι 426 εκατομ. χλμ., καθώς η εκκεντρότητα της τροχιάς της είναι πολύ μεγάλη, e = 0,221. Μία περιφορά της Βικτώριας περί τον Ήλιο συμπληρώνεται σε 1.302,4 ημέρες. Η κλίση της τροχιάς της Βικτώριας ως προς την εκλειπτική είναι 8,4 μοίρες.

Η μέση «διάμετρος» της Βικτώριας είναι 112,8 χλμ., αλλά το σχήμα της, όπως προσδιορίζεται από παρατηρήσεις ραντάρ και συμβολομετρίας κηλίδων, είναι πολύ επίμηκες και πιθανότατα είναι διπλός αστεροειδής (δύο σώματα που σχεδόν αγγίζουν το ένα το άλλο). Η μάζα της Βικτώριας είναι 1,5 τετράκις εκατομμύριο τόνοι, με πυκνότητα περί τα 2 γραμμάρια ανά κυβικό cm. Η Βικτώρια περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της μία φορά κάθε 8 ώρες και 40 λεπτά. Η λευκαύγειά της (0,177) αντιστοιχεί στον τύπο S (λιθώδης).