86 Σεμέλη

αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών
86 Σεμέλη

Ανακάλυψη
Ανακαλύφθηκε από Φρήντριχ Τίτγεν
Ανακαλύφθηκε στις 4 Ιανουαρίου 1866
Χαρακτηριστικά τροχιάς
Αφήλιο 562.652.000 km
(3,761 AU)
Περιήλιο 369.116.000 km
(2,467 AU)
Ημιάξονας τροχιάς 465.884.000 km
(3,114 AU)
Εκκεντρότητα 0,208
Περίοδος περιφοράς 2.007,366 ημέρες
(5,50 χρόνια)
Μέση Ταχύτητα Τροχιάς 16,69 km/sec
Κλίση 4,822° ως προς την Εκλειπτική
Μήκος του ανερχόμενου σημείου 86,452°
Όρισμα του περιηλίου 307,886°
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Ακτίνα 60,3 km
Μάζα 1,8 ×1018 kgr
Μέση πυκνότητα - gr/cm3
Επιφανειακή Βαρύτητα στον Ισημερινό 0,0337 m/sec2
Ταχύτητα Διαφυγής 63,8 m/sec
Αστρονομική περίοδος περιστροφής 16,634 ώρες
Λευκαύγεια 0,047
Φασματικός τύπος C (ανθρακούχος)
Φαινόμενο μέγεθος -
Απόλυτο μέγεθος 8,54
Θερμοκρασία
ελάχ.μέσημεγ.
~158 K

Η Σεμέλη (αγγλικά:Semele) είναι ένας μεγάλος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 8,54. Ανακαλύφθηκε το 1866 από τον Γερμανό αστρονόμο Φρήντριχ Τίτγεν, που παρατηρούσε από το Βερολίνο, και πήρε το όνομα της μητέρας του θεού Διονύσου, της Σεμέλης, κατά την ελληνική μυθολογία. Υπήρξε ο μοναδικός αστεροειδής που ανεκάλυψε ο συγκεκριμένος αστρονόμος.

Η τροχιά της Σεμέλης βρίσκεται σε ένα μέσο συντονισμό 13:6 με τον πλανήτη Δία, δηλαδή στο ίδιο χρονικό διάστημα κατά το οπίο ο Δίας εκτελεί 6 περιφορές γύρω από τον Ήλιο η Σεμέλη εκτελεί 13. Ο υπολογιζόμενος χρόνος Λιαπούνοφ για τη Σεμέλη είναι μόλις 6000 γήινα έτη, υποδεικνύοντας μία χαοτική τροχιά που μεταβάλλεται πολύπλοκα με την πάροδο του χρόνου εξαιτίας των βαρυτικών διαταραχών από τους πλανήτες. Αυτός ο χρόνος Λιαπούνοφ είναι ο δεύτερος μικρότερος ανάμεσα σε αυτούς των πρώτων 100 αστεροειδών.