Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (ταινίες)


Αξιόλογη ταινία είναι όποια πληροί τεκμηριωμένα τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

 • Α. Κριτική
 1. Η ταινία έχει λάβει αρκετές πλήρεις και εκτεταμένες κριτικές από γνωστούς κριτικούς σε περιοδικά ή εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας ή κινηματογραφικού περιεχομένου.
 • Β. Περιεχόμενο και είδος
 1. Η ταινία δεν ανήκει σε είδος με περιορισμένο κοινό-στόχο. Γενικά, οι ταινίες που παράγονται με μεγάλη ταχύτητα ή/και για περιορισμένα κοινά (π.χ. πορνογραφικές ταινίες, anime) δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε σε λήμμα ούτε σε χωριστό κατάλογο, εκτός αν ισχύουν κάποια από τα υπόλοιπα κριτήρια.
 2. Η ταινία ή οι συντελεστές της έχουν δημιουργήσει σημαντικό θέμα στη χώρα παραγωγής για πολιτικούς ή κοινωνικούς λόγους (π.χ. λογοκρισία).
 3. Η ταινία δεν πρέπει να είναι ημιτελής ή να θεωρείται από τους δημιουργούς της σαν ημιτελής. Εξαιρείται η περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν υπάρχουν πλήρη αντίγραφα μίας ταινίας που κρίνεται σαν σημαντική με όλα τα υπόλοιπα κριτήρια.
 • Γ. Αναγνώριση
 1. Έχει βραβευτεί σε αναγνωρισμένο, διαγωνιστικό φεστιβάλ, τοπικό (δηλαδή της χώρας όπου έγινε η παραγωγή της ταινίας) ή διεθνές. Η βράβευση μπορεί να αφορά τους ηθοποιούς, τον σκηνοθέτη και τον σεναριογράφο και δευτερευόντως κάποιον άλλο συντελεστή.
 2. Έχει διανεμηθεί στους κινηματογράφους, κατά προτίμηση σε ευρύ κύκλωμα αιθουσών, δηλαδή όχι μόνο σε αίθουσες τέχνης. Η ταινία χρειάζεται να έχει ικανοποιητική εισπρακτική πορεία σε σχέση με την εποχή που γυρίστηκε και σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των θεατών που παρακολουθούν κινηματογράφο. Η αποκλειστική διανομή μόνο σε βίντεο ή DVD από μόνη της δεν αρκεί για να δώσει σημαντικότητα στην ταινία ακόμα και αν οι συντελεστές είναι αξιόλογοι. Οι ταινίες που δημιουργούνται για την τηλεόραση συμπεριλαμβάνονται σε λήμμα μόνο αν συντρέχουν και άλλα κριτήρια.
 • Δ. Διαχρονική αξία
 1. Η ταινία έχει γίνει αντικείμενο ακαδημαϊκής μελέτης ή αποτελεί αναγνωρισμένο παράδειγμα που διδάσκεται σε σπουδαστές κινηματογράφου
 2. Η ταινία είναι ιστορικά αξιόλογη, όπως επιδεικνύεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
 1. Δημοσίευση τουλάχιστον δύο μη τετριμμένων λημμάτων, τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία της ταινίας για ένα ή περισσότερους από τους βασικούς συντελεστές
 2. Τεκμηριωμένη θετική γνώμη μεταξύ σημαντικής μερίδας κριτικών κινηματογράφου ή ακαδημαϊκών ή επαγγελματιών κινηματογράφου, τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας.
 3. Αναφορά ως μέρος ενός ντοκιμαντέρ, προγράμματος ή ανασκόπησης για την ιστορία του κινηματογράφου.

Ας έχουμε ακόμη υπόψη ότι:

 • Αν ένας σημαντικός ηθοποιός έχει συμμετάσχει σε ταινίες που δεν καλύπτουν τα παραπάνω κριτήρια, αυτές είναι δυνατό να συγκεντρωθούν σε ενότητα στο λήμμα για τον ηθοποιό ή σε χωριστό λήμμα αν είναι μεγάλος ο αριθμός. Το ίδιο θα είναι δυνατόν να ισχύει και για τα έτη και συγκέντρωση σε λήμματα όπως πχ. Ελληνικές ταινίες του 1960, Ελληνικές ταινίες του 1987, κλπ όπου θα υπάρχουν όλες οι ταινίες ανεξάρτητα από το αν πληρούν όλα τα κριτήρια.
 • Για τις ταινίες που περιλαμβάνονται τελικά στην Βικιπαίδεια, φροντίζουμε να συμπεριλαμβάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες όπου θα φαίνεται η σημαντικότητα της ταινίας και η επιρροή που είχε στον κλάδο του κινηματογράφου. Πληροφορίες για την παραγωγή και τους συντελεστές όπως επίσης και λεπτομέρειες για την υπόθεση είναι απαραίτητες, αλλά η απουσία άλλων πληροφοριών πέρα από αυτές μπορεί να υπονοεί την μη σημαντικότητα της ταινίας.