Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (φανταστικοί χαρακτήρες)


Στην παρούσα οδηγία περιγράφεται ο τρόπος συμπερίληψης περιεχομένου που εμφανίζεται σε έργα μυθοπλασίας.[1] Τα κριτήρια συμπερίληψης για τα ίδια τα έργα είναι τα ειδικά κριτήρια όπου υπάρχουν (Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (βιβλία), Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (ταινίες), Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (περιοδικά), Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (τηλεοπτικές σειρές)), ή το γενικό κριτήριο εγκυκλοπαιδικότητας όπου δεν υπάρχουν ειδικά κριτήρια.

Ανεξάρτητα λήμματα για φανταστικούς χαρακτήρες ή φανταστικές τοποθεσίες εν γένει δεν επιτρέπονται στην ελληνική Βικιπαίδεια. Οι φανταστικοί χαρακτήρες ή φανταστικές τοποθεσίες είναι δυνατόν να περιγράφονται συνολικά σε ειδικό λήμμα σχετικό με ένα λογοτεχνικό έργο, για παράδειγμα: Φανταστικοί χαρακτήρες του Χάρυ Πότερ. Εξαίρεση στη συγκεκριμένη οδηγία αποτελούν χαρακτήρες ή τοποθεσίες που αποτελούν τμήμα μιας μακρόχρονης λαϊκής παράδοσης, μυθολογίας, θρησκείας ή φιλοσοφικού συστήματος.

Στην κρίση τέτοιων λημμάτων για συμπερίληψη ή μη στη Βικιπαίδεια ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένα. Αποφεύγονται ιδιαίτερα οι συνοπτικές περιλήψεις -παράγωγα έργα ουσιαστικά- περιγραφών του πρωτότυπου έργου.

Κριτήρια Επεξεργασία

  1. Εν γένει χαρακτήρες ή τοποθεσίες από έργα μυθοπλασίας,[1] που δεν αποτελούν μέρος μιας μακρόχρονης λαϊκής παράδοσης, μυθολογίας ή θρησκείας δεν συμπεριλαμβάνονται ως διακριτά λήμματα στη Βικιπαίδεια. Αντίθετα μπορούν να περιγράφονται και να αναλύονται στο λήμμα για το έργο στο οποίο εμφανίζονται. Για παράδειγμα ο χαρακτήρας του Παρασκευά θα περιγράφεται στο λήμμα για το βιβλίο Ροβινσώνας Κρούσος και όχι σε ξεχωριστό λήμμα. Σε περίπτωση έργου μεγάλου μεγέθους ή πολύπλοκου όπου κρίνεται ότι χρειάζεται να παρουσιαστεί ένας μεγάλος αριθμός χαρακτήρων για να γίνει κατανοητό το έργο στον αναγνώστη, τότε μπορεί να δικαιολογηθεί η ξεχωριστή ανάλυση σε ένα λήμμα όπως Χαρακτήρες της σειράς Χάρι Πότερ, με προσοχή ώστε τέτοιου είδους λήμματα να περιλαμβάνουν τις κατάλληλες αναφορές και σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο και τον δημιουργό και να μην αποτελούν απλή περίληψη ή αναμάσημα της πλοκής. Σε κάθε περίπτωση η περιγραφή της πλοκής και των χαρακτήρων της θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό που κάνει κατανοητό το έργο στον αναγνώστη, και να μην επιχειρείται η αναδόμηση του έργου και οποιοσδήποτε πλεονασμός.
  2. Φανταστικοί τόποι ή χαρακτήρες που προκύπτουν από μείζονα φιλοσοφικά συστήματα είναι δυνατόν να διαθέτουν το δικό τους ξεχωριστό λήμμα εφόσον στηρίζεται από συστηματικές διαχρονικές αναλύσεις ή μελετήματα που τους προσδίδουν το ανάλογο κύρος και εύρος.


  • Περίληψη πλοκής γραμμένη σαν πραγματική ιστορία
  • Περιγραφή ενός χαρακτήρα γραμμένη σαν βιογραφία
  • Περιγραφή ενός τόπου γραμμένη σαν γεωγραφική αναφορά
  • Αναφορά σε γεγονότα ή ημερομηνίες που αναφέρονται στην πλοκή, αντί αναφορά στην ίδια την πλοκή.

Και γενικά η παράθεση μιας αναμασημένης και ανασυγκροτημένης περίληψης της πλοκής που απλώς περιγράφουν την πλοκή του έργου χωρίς καμμία αναφορά σε κριτικές αναλύσεις για το έργο, την σημασία των στοιχείων, δεν ξεχωρίζει ένα λήμμα από την ετικέτα ενός DVD σε video-club. Τα λήμματα θα πρέπει να περιέχουν και άλλες πληροφορίες πέρα από την πλοκή, τους ηθοποιούς (αν είναι ταινία) και πότε κυκλοφόρησε το έργο.

Σημειώσεις Επεξεργασία

  1. 1,0 1,1 Ως έργα μυθοπλασίας για τους σκοπούς της οδηγίας νοούνται μυθιστορήματα, διηγήματα, ποιήματα, θεατρικά έργα, ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, κόμικς, βιντεοπαιχνίδια κλπ. (μη περιοριστικά).