Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (τηλεοπτικές σειρές)


Η σελίδα παρέχει οδηγίες στους συντάκτες της Βικιπαίδειας έτσι ώστε να τους βοηθήσει να αποφασίσουν εάν θα έπρεπε ή όχι να υπάρχει λήμμα στη Βικιπαίδεια για μια τηλεοπτική σειρά. Σκοπός της οδηγίας αυτής είναι η παροχή ενός αποδεκτού πλαισίου διάκρισης για τηλεοπτικές σειρές και την θέση τους στην Βικιπαίδεια. Οι παρακάτω οδηγίες αποτελούν αποτέλεσμα συζήτησης που κατέληξε σε συναίνεση στα παρακάτω:

Για να είναι εγκυκλοπαιδικό ένα λήμμα για τηλεοπτική σειρά, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης ή προβολής της πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Να υπήρξε θέμα πολλαπλών, μη τετριμμένων δημοσιευμένων πηγών ανεξάρτητων από το μέσο από το οποίο μεταδίδεται η σειρά και με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον κάποιες από αυτές τις δημοσιευμένες πηγές απευθύνονται σε ένα γενικό κοινό. Σε κάποιες από αυτές τις δημοσιεύσεις πρέπει να υπάρχουν στοιχεία κριτικής παρουσίασης της σειράς. Από τις πηγές αυτές εξαιρούνται αναδημοσιεύσεις δελτίων τύπου που αφορούν τη σειρά, λίστες τηλεοπτικών προγραμμάτων, και διαφημιστικές ενέργειες.
  2. Η σειρά να έχει τύχει κάποιας βράβευσης σχετική με την ποιότητά της.
  3. Να αναμεταδίδεται ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία χώρες (όχι μέσω διαδικτύου).
  4. Να έχει σημειώσει αξιοσημείωτη επιτυχία η οποία να πιστοποιείται από ανεξάρτητες δημοσιεύσεις του τύπου.