Βικιπαίδεια:Επιχειρήματα που πρέπει να αποφεύγετε σε συζητήσεις διαγραφής

Η ιεράρχηση της διαφωνίας του Graham. Προσπαθήστε να μείνετε στα τρία κορυφαία τμήματα αυτής της ιεραρχίας.

Αυτή η σελίδα περιγράφει τα επιχειρήματα που εμφανίζονται συνήθως σε συζητήσεις διαγραφής που γενικά έχουν αναγνωριστεί ως αδόκιμα και μη πειστικά. Αυτά είναι επιχειρήματα τα οποία πρέπει γενικά να αποφεύγονται - ή τουλάχιστον να συμπληρώνονται με μια πιο αιτιολογημένη λογική για τη θέση που υποστηρίζεται, είτε πρόκειται για «διατήρηση», «διαγραφή», είτε για κάποιο άλλο στόχο. Μερικά από τα ασυμβίβαστα επιχειρήματα που καλύπτονται είναι εκείνα που είναι άσχετα ή στην καλύτερη περίπτωση δευτερεύοντα ζητήματα, δεν εξετάζουν τα πλεονεκτήματα του λόγου για τη διατήρηση ή διαγραφή, βασίζονται σε ανέκδοτα και όχι σε αποδεικτικά στοιχεία, εμπλέκονται σε κλασσικές λογικές πλάνες και περισσότερα - και σχεδόν όλα έχουν το χαρακτηριστικό ότι δεν βασίζονται στα ζητήματα που αναφέρονται στην Πολιτική διαγραφής. Είναι σημαντικό όταν συμμετέχετε σε συζητήσεις διαγραφής να στηρίξετε το σκεπτικό σας στις σχετικές πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές της Βικιπαίδειας, όπως εγκυκλοπαιδικότητα, επαληθευσιμότητα, τι δεν είναι η Βικιπαίδεια, ουδέτερη οπτική γωνία, όχι πρωτότυπη έρευνα και βιογραφίες ζωντανών ανθρώπων. Τα επιχειρήματα που καλύπτει αυτή η σελίδα δεν είναι εξαντλητικά. Εάν ένα επιχείρημα που σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε παρατίθεται εδώ, ίσως να θέλετε να επανεξετάσετε τη χρήση του. Ωστόσο, μόνο επειδή ένα επιχείρημα εμφανίζεται σε αυτόν τον κατάλογο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι πάντα άκυρο.

Θυμηθείτε ότι ένα επιχείρημα συζήτησης που αναμφισβήτητα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «επιχείρημα για αποφυγή», μπορεί ακόμα να περιέχει ένα σπόρο ενός έγκυρου σημείου. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο υποστηρίζει ότι ένα άρθρο είναι ενδιαφέρον και καταλήγει σε αυτό το σημείο, παραθέτοντας στοιχεία που θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τον προσδιορισμό της εγκυκλοπαιδικότητας, είναι λάθος να απορρίπτουμε συνοπτικά αυτό το επιχείρημα μόνο επειδή το ΒΠ:ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ είναι ενότητα σε αυτό το δοκίμιο. Καθώς αυτό το δοκίμιο προσπαθεί να παροτρύνει τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν υγιή επιχειρήματα σε συζητήσεις διαγραφής, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η αντιπαράθεση στα επιχειρήματα διατήρησης ή τη διαγραφής άλλων ανθρώπων ή η απρόσκοπτη απόρριψή τους απλά με την παραπομπή τους σε αυτό το δοκίμιο δεν ενθαρρύνεται.

Ενώ αυτή η σελίδα είναι προσαρμοσμένη στη συζήτηση διαγραφής, είτε πρόκειται για λήμματα, πρότυπα, εικόνες, κατηγορίες, ή ανακατευθύνσεις, αυτά τα επιχειρήματα που πρέπει να αποφύγετε ενδέχεται να ισχύουν και για άλλες συζητήσεις, όπως σχετικά με τη διαγραφή περιεχομένου λήμματος, τη μετακίνηση σελίδων κ.λπ.

Επιχειρήματα χωρίς επιχειρήματαΕπεξεργασία

Αυτή η ενότητα αφορά τα επιχειρήματα διαγραφής τα οποία δεν φαίνεται να έχουν νόημα και όπως και να έχει δεν επικαλούνται ή ακόμη και δεν κάνουν σωστή χρήση πολιτικών ή κατευθυντήριων γραμμών.

Απλά μια ψήφοςΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση - ThoughtlessMcKeep, 01:01, 1 Ιανουαρίου 2001 (UTC)
 • Διαγραφή - DeleteyMcSheep, 23:28, 3 Ιανουαρίου 2009 (UTC)

Αυτό δεν είναι ένα επιχείρημα υπέρ ή κατά της διαγραφής, είναι μια ψήφος. Όπως δηλώνει η Βικιπαίδεια: Σελίδες για διαγραφή: «Η συζήτηση δεν είναι ψηφοφορία, παρακαλούμε να διατυπώνετε συστάσεις σχετικά με την πορεία δράσης που πρέπει να ακολουθηθεί, υποστηριζόμενη από επιχειρήματα» και το ίδιο ισχύει για όλες τις συζητήσεις διαγραφής. Κάθε δήλωση που απλά αποτελείται από «Διατήρηση» ή «Διαγραφή» με υπογραφή μπορεί εύκολα να απορριφθεί από το διαχειριστή κατά λήψη της τελικής απόφασης, και η αλλαγή του «Διατήρηση» σε «Ισχυρή διατήρηση» ή «Γρήγορη διατήρηση» ή ακόμα και «Αδύναμη διατήρηση» θα δεν το καθιστούν πιο σχετικό. Προσπαθήστε να παρουσιάσετε πειστικούς λόγους σύμφωνα με την πολιτική ή τη συναίνεση ως προς το γιατί το λήμμα/πρότυπο/κατηγορία/ό,τι πρέπει να διατηρηθεί/διαγραφεί, και προσπαθήστε να βεβαιωθείτε ότι είναι ένα επιχείρημα που βασίζεται στους σωστούς λόγους.

Κατά τον προτείνοντα/τάδεΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διαγραφή σύμφωνα με την πρόταση. - Trustfull, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)
 • Διατήρηση σύμφωνα με το επιχείρημα του Χρήστη:IvanIdea . - Suckup, 11:38, 1 Απριλίου 2004 (UTC)

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η διαδικασία ΣγΔ έχει σχεδιαστεί για να επιζητεί τη συζήτηση, όχι ψηφοφορία . Τα σχόλια που δεν προσθέτουν τίποτα παρά μια δήλωση υποστήριξης σε ένα προηγούμενο σχόλιο προσθέτουν ελάχιστα στη συζήτηση. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται πάντοτε να παρέχουν αποδείξεις ή επιχειρήματα που βασίζονται στην πολιτική, στην πρακτική ή στην απλή λογική για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους.

Εάν το σκεπτικό που παρατίθεται στην πρόταση περιλαμβάνει ένα περιεκτικό επιχείρημα, συγκεκριμένες παραπομπές προς την πολιτική ή/και μια επιτακτική παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων υπέρ της διατήρησης ή διαγραφής, μπορεί να αρκεί η θεώρηση του επιχειρήματος του προτείνοντος.

Όταν στη συζήτηση έχουν τεθεί εύλογα αντεπιχειρήματα για την υποψηφιότητα, μπορεί να θέλετε να εξηγήσετε πώς δικαιολογείτε την υποστήριξή σας με τα δικά σας λόγια και, ει δυνατόν, να κατατάξετε τα δικά σας στοιχεία. Η δήλωση της πραγματικής σας θέσης με τα δικά σας λόγια θα εξασφαλίσει και σε άλλους ότι δεν κρύβετε μια θέση ΒΠ:ΔΕΝΜΟΥΑΡΕΣΕΙ ή ΒΠ:ΜΟΥΑΡΕΣΕΙ.

Κατά πλειοψηφίαΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση σύμφωνα με όλους τους άλλους. - Ομαδικός, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)
 • Διαγραφή γιατί οι περισσότεροι άλλοι πιστεύουν ότι αυτό πρέπει να διαγραφεί. - Copycat, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)
 • Διαγραφή Οι περισσότεροι λένε ότι πρέπει να διαγραφεί και φαίνεται ότι αυτό θα συμβεί. - SelfFulfillingProphecy, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)

Η ΣγΔ είναι μια συζήτηση στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να δώσουν τη δική τους ανεξάρτητη γνώμη. Είναι οι ιδέες των ατόμων, και όχι η προπαγάνδα των άλλων, που υποτίθεται ότι συμβάλλουν στον προσδιορισμό του αποτελέσματος. Εκείνος που βασίζει τη δήλωση του σε ολόκληρο το πλήθος δεν κάνει καμία χρήσιμη συμβολή στη συζήτηση, αλλά μπλοκάρει την πρόοδο νέων απόψεων.

Η συναίνεση μπορεί να αλλάξει και δεν είναι ασυνήθιστο να μετατοπιστούν οι νοοτροπίες κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης διαγραφής. Όταν μετά από λίγες μέρες φαίνεται ότι θα πάει σίγουρα προς μια μεριά, συχνά μία μόνο δήλωση μπορεί να αντιστρέψει το κύμα. Επίσης, τα λήμματα μπορούν να βελτιωθούν κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, οδηγώντας τους άλλους να αλλάξουν γνώμη. Μπορεί να είναι η δήλωση ή το έργο διάσωσης από ένα πρόσωπο που είναι στην αρχή στη μειονότητα που κάνει όλη τη διαφορά.

Απλά μη εγκυκλοπαιδικό / δεν ανήκειΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διαγραφή ως μη εγκυκλοπαιδικό. - Cyclops, 06:26, 1 Αυγούστου 2006 (UTC)
 • Διαγραφή κατά ΒΠ:ΟΧΙ - NotSpecific, 22:53, 3 Αυγούστου 2008 (UTC)
 • Διαγραφή Δεν ανήκει εδώ. - MembersOnly, 16:25, 5 Φεβρουαρίου 2007 (UTC)
 • Διατήρηση Αυτό σίγουρα ανήκει σε εγκυκλοπαίδεια. - TrustMeItFits, 22:53, 3 Αυγούστου 2008 (UTC)

Αυτό που δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην εγκυκλοπαίδεια, αυτό που δεν είναι η Βικιπαίδεια, έχει καθοριστεί με συναίνεση. Ωστόσο, αυτό περιλαμβάνει πολλούς τύπους πραγμάτων, καθένα από τα οποία έχει το δικό του τμήμα εντός αυτής ή της άλλης πολιτικής. Ως εκ τούτου, οι όροι «μη εγκυκλοπαιδικό», και το αντίστροφο «εγκυκλοπαιδικό», είναι πολύ γενικοί για να είναι χρήσιμοι σε συζητήσεις διαγραφής. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι οι συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους το λήμμα πρέπει ή δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Διαφορετικά, απλώς αφήνετε να μαντέψουμε τι εννοούσατε. Απλά απαντήστε στην ερώτηση: Ποια πολιτική (ή κατευθυντήρια γραμμή) παραβιάζει ή συναντά και πώς; Ένα παράδειγμα σαφώς καθορισμένης πρότασης διαγραφής είναι «Το λήμμα δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν ορισμό λεξικού και ως εκ τούτου παραβιάζει το ΒΠ:ΟΧΙ#ΛΕΞΙΚΟ ».

Σίγουρα υπάρχουν πηγέςΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση. Αυτό είναι προφανώς αξιοσημείωτο, οπότε θα μπορούσε να τεκμηριωθεί. – Prejudger 01:01, 1 Ιανουαρίου 2001 (UTC)
 • Διατήρηση. Πρέπει να υπάρχουν πολλές πηγές. – Presumer 01:01, 1 Ιανουαρίου 2001 (UTC)
 • Διατήρηση. Δεν πρέπει να το διαγράψουμε, επειδή είναι πιθανό να υπάρχουν πηγές που δεν βρήκαμε. – Speculator 01:01, 1 Ιανουαρίου 2001 (UTC)
 • Διατήρηση. Θα πρέπει να βρείτε πηγές, αντί να το διαγράψετε. – ItsUpToYou 01:01, 1 Ιανουαρίου 2001 (UTC)

Διατηρούμε λήμματα διότι γνωρίζουμε ότι έχουν πηγές, όχι επειδή υποθέτουμε ότι έχουν, χωρίς να τις έχουμε δει. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι υπάρχουν πηγές πρέπει να είναι επαληθεύσιμος, και αν δεν μπορείτε να αναφέρετε τι και πού είναι οι πηγές, δεν είναι επαληθεύσιμες.

Απλά αξιοσημείωτο / Απλά όχι αξιοσημείωτοΕπεξεργασία

 • Παραδείγματα:
 • Διαγραφή ως μη αξιοσημείωτο. - NotableGuru, 16:25, 5 Φεβρουαρίου 2007 (UTC)
 • Διαγραφή : ΒΠ:Ε . - NNDeclarer, 12:01, 18 Δεκεμβρίου 2006 (UTC)
 • Διατήρηση: Πληροί την ΒΠ:Ε - DialNforNotability, 12:02, 18 Δεκεμβρίου 2006 (UTC)
 • Διατήρηση Είναι ξεκάθαρα εγκυκλοπαιδικό. - NotabilityDiviner, 01:21, 7 Μαρτίου 2006 (UTC)
 • Διατήρηση Το θέμα είναι αξιοσημείωτο. - OracleOfNote, 09:17, 4 Ιουνίου 2009 (UTC)

Απλώς δηλώνοντας ότι το αντικείμενο ενός άρθρου δεν είναι αξιοσημείωτο δεν παρέχει αιτιολογία ως προς το γιατί το θέμα μπορεί να μην είναι αξιοσημείωτο. Αυτή η συμπεριφορά περιβάλλει τόσο το «Απλά μη εγκυκλοπαιδικό » όσο και το «Απλά παράθεση μιας πολιτικής ή οδηγίας».

Αντί απλά να πείτε, «Μη εγκυκλοπαιδικό», σκεφτείτε αντ' αυτού να πείτε, «Δεν βρέθηκαν αξιόπιστες πηγές που να επαληθεύουν την εγκυκλοπαιδικότητα», ή «Οι πηγές δεν είναι ανεξάρτητες, και έτσι δεν μπορούν να αποδείξει ότι το θέμα περνάει τις προδιαγραφές μας για εγκυκλοπαιδικότητα», ή «Οι πηγές δεν παρέχουν τη σημαντική κάλυψη που απαιτείται από την πολιτική εγκυκλοπαιδικότητας." Η παροχή ειδικών λόγων για τους οποίους το θέμα μπορεί να μην είναι εγκυκλοπαιδικό δίνει σε άλλους συντάκτες την ευκαιρία να ερευνήσουν και να προμηθεύσουν πηγές που μπορούν να υποστηρίξουν ή να επιβεβαιώσουν την εγκυκλοπαιδικότητα του υποκειμένου.

Το ίδιο προβληματικός είναι ο ισχυρισμός ότι κάτι είναι αξιοσημείωτο χωρίς να παρέχεται μια εξήγηση ή πηγή για μια τέτοια αξίωση εγκυκλοπαιδικότητας. αυτό συμβαίνει συχνά όταν προσπαθείτε να επιβεβαιώσετε την εγκυλοπαιδικότητα υπό μια υπο-κατευθυντήρια γραμμή (όπως μουσική ή περιεχόμενο στο διαδίκτυο ). Επιπλέον, το θέμα ενδέχεται να περνάει το ΒΠ:Ε, αλλά αποτυγχάνει με ένα πιο αυστηρό σύνολο προτύπων: για παράδειγμα, άρθρα σχετικά με εγκυκλοπαδικούς ζωντανούς ανθρώπους μπορούν να διαγραφούν αν είναι οριακά αξιοσημείωτα και πρέπει να διαγραφούν αν είναι δυσφημιστικά. Οι οδηγίες συμπερίληψης δεν απαιτούν συμπερίληψη· την προτείνουν μόνο.

Απλά επίδειξη μιας πολιτικής ή οδηγίαςΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

Ενώ απλώς η αναφορά μιας πολιτικής ή μιας οδηγίας μπορεί να δώσει στους άλλους συντάκτες μια ένδειξη ως προς το ποια είναι η συλλογιστική, δεν εξηγεί συγκεκριμένα πώς σχετίζεται και εφαρμόζει η πολιτική στην παρούσα συζήτηση. Όταν διαβεβαιώνετε ότι ένα λήμμα πρέπει να διαγραφεί, είναι σημαντικό να εξηγήσετε γιατί. Το ίδιο ισχύει και όταν ισχυρίζεται ότι κάτι ακολουθεί πολιτική.

Όπως προαναφέρθηκε, οι συζητήσεις διαγραφής δεν είναι «ψήφοι». Πρόκειται για συζητήσεις με στόχο τον καθορισμό συναίνεσης. Αντί απλώς να γράψετε «Πρωτότυπη έρευνα» ή «Δεν πληροί τη Βικιπαίδεια:Επαληθευσιμότητα» , εξετάστε το ενδεχόμενο να γράψετε μια λεπτομερέστερη περίληψη, π.χ. «Πρωτότυπη έρευνα: Περιέχει εικασία που δεν αποδίδεται σε καμία πηγή» ή «Δεν πληροί τη Βικιπαίδεια:Επαληθευσιμότητα - οι μόνες πηγές που αναφέρονται είναι blogs και αναρτήσεις σε φόρουμ συζητήσεων». Παρέχοντας συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους το θέμα μπορεί να είναι πρωτότυπη έρευνα ή ακατάλληλη προέλευση παρέχει στους άλλους συντάκτες την ευκαιρία να παρέχουν πηγές που υποστηρίζουν καλύτερα τους ισχυρισμούς του λήμματος.

Λάβετε υπόψη ότι συχνά μπορεί τα λήμματα να βελτιωθούν, και να μπορεί μην να χρειαστεί να διαγραφούν εάν μπορούν να εντοπιστούν και να διορθωθούν τα ειδικά προβλήματα (βλ υπερβατά προβλήματα, παρακάτω. )

Επίσης, ενώ η αναφορά δοκιμίων που συνοψίζουν μια θέση μπορεί να είναι χρήσιμη στενογραφία, η αναφορά ενός δοκιμίου (όπως αυτό) μόνο με μία από τις πολλές συντομεύσεις (π.χ. ΒΠ:ΜΟΥΑΡΕΣΕΙ ή ΒΠ:ΔΕΝΜΟΥΑΡΕΣΕΙ), χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις, είναι εξίσου άστοχη, για τους λόγους που εξηγούνται παραπάνω.

Ισχυρισμός εγκυκλοπαιδικότηταςΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διαγραφή Δεν υπάρχει ισχυρισμός εγκυκλοπαιδικότητας. - Αν ήταν έτσι, 01:10, 28 Ιουλίου 2011 (UTC)
 • Διαγραφή Δεν υπάρχει κανένας τρόπος που κάποιος θα μπορούσε να είναι αξιοσημείωτος απλά κάνοντας αυτό . - Not a chance, 01:10, 28 Ιουλίου 2011 (UTC)
 • Διατήρηση Το κείμενο του λήμματος εξηγεί γιατί είναι αξιοσημείωτο, αυτό είναι αρκετό - VouchingForMyself, 01:10, 28 Ιουλίου 2011 (UTC)
 • Διατήρηση Το λήμμα λέει ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό για την ιστορία της υποβρύχιας καλαθουργίας. - RightOnTheTin, 23:05, 28 Ιουλίου 2011 (UTC)
 • Διατήρηση Το περιεχόμενο του λήμματος επιβεβαιώνει τη σημασία και τη σημαντικότητας του θέματος. - WhoNeedsProof, 23:05, 28 Ιουλίου 2011 (UTC)

Μια επιβεβαίωση της σπουδαιότητας ή σημασίας (όχι «εγκυκλοπαιδικότητας», αν και αυτά συχνά και δυστυχώς συγχωνεύονται και συγχέονται), σχετίζεται με μια πιθανή αιτία για να διαγραφεί ένα λήμμα, αλλά όχι αυτό που είναι σχετικό με τις Σελίδες για Διαγραφή, όπου καθορίζονται τα προσόντα της εγκυκλοπαιδικότητας. Αυτός ο τύπος είναι το πεδίο εφαρμογής του ΒΠ:ΓΔ Α5, ένα από τα κριτήρια για γρήγορη διαγραφή. Αυτά τα κριτήρια είναι μια δοκιμασία όσων εμφανίζονται στο περιεχόμενο του άρθρου και ισχύουν μόνο για συγκεκριμένους τομείς και προϋποθέσεις. Εάν ένα λήμμα σχετικά με ένα θέμα που είναι επιλέξιμο για το Α5 δεν κάνει αξιόπιστη διαπίστωση σπουδαιότητας ή σημασίας για το θέμα αυτό, θα πρέπει να προταθεί για ταχεία διαγραφή, διαδικασία πολύ πιο γρήγορη και απλούστερη από την υποβολή πρότασης στις Σελίδες για Διαγραφή. Η εγκυκλοπαιδικότητα, από την άλλη πλευρά, βασίζεται στο εάν το ίδιο το θέμα ικανοποιεί τα κριτήρια - όχι σε αυτό που είναι ή δεν υπάρχει στο άρθρο. Έτσι, εάν ένα λήμμα επιβεβαιώνει τη σημασία του θέματος του, δεν είναι συναφές όταν η εγκυκλοπαιδικότητα είναι το θέμα σε μια συζήτηση στις ΣγΔ. αυτό που έχει σημασία είναι η ύπαρξη αξιόπιστων δευτερευουσών πηγών που είναι εντελώς ανεξάρτητες από το θέμα που έχουν δημοσιεύσει λεπτομερές περιεχόμενο γι 'αυτό, ανεξάρτητα από την παρούσα κατάσταση του άρθρου.

Παράκληση για έλεοςΕπεξεργασία

 • Διατήρηση Δούλευα τόσο σκληρά σε αυτό το λήμμα. Θέλετε πραγματικά να πετάξετε τις συνεισφορές μου στα σκουπίδια; - DoNotHurtMe, 01:01, 1 Ιανουαρίου 2001 (UTC)
 • Διατήρηση Θα ήθελα να μου κάνετε μια μεγάλη χάρη αν αλλάξατε τα «διαγραφή» σας σε «διατήρηση» - Mindchanger, 01:01, 1 Ιανουαρίου 2001 (UTC)
 • Διατήρηση Χρειάζομαι περισσότερο χρόνο για να εργαστώ σε αυτό - NotFinishedYet, 01:01, 1 Ιανουαρίου 2001 (UTC)
 • Διατήρηση Είμαι σε διακοπές τώρα και δεν θα μπορώ να το δουλέψω μέχρι να επιστρέψω σπίτι μου - InTahiti, 01:01, 1 Ιανουαρίου 2001 (UTC)
 • Διατήρηση Έβαλα αυτό το πρότυπο στο πάνω μέρος της σελίδας, ώστε να μην διαγραφεί - ConstructionSign, 01:01, 1 Ιανουαρίου 2001 (UTC)
 • Διατήρηση Έβαλα κρυφό κείμενο στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας λέγοντας στους άλλους ότι δεν έπρεπε να το διαγράψουν - WarningMarker, 01:01, 1 Ιανουαρίου 2001 (UTC)

Αυτά τα επιχειρήματα δεν χρησιμοποιούν καμιά πολιτική ή κατευθυντήριες γραμμές. Είναι απλώς μια εκστρατεία εκ μέρους του σχολιαστή για να αλλάξει τις απόψεις των άλλων. Δεν βοηθούν στην επίτευξη συναίνεσης και ο καθένας που απαντά σε τέτοιες εκκλήσεις δεν βοηθά.

Θα πρέπει επίσης να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες περί ψηφοθηρίας στη Βικιπαίδεια πριν ψαρέψετε «ψήφους» με οποιαδήποτε τρόπο σε μια συζήτηση.

Εάν αισθάνεστε ότι χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να εργαστείτε σε ένα λήμμα που μόλις δημιουργήσατε και το οποίο έχει τεθεί για διαγραφή νωρίς, μια επιλογή μπορεί να είναι να ζητήσετε να μεταφερθεί στο χώρο χρήστη σας, όπου μπορείτε να αφιερώσετε όσο χρόνο θέλετε να βελτιώσετε το λήμμα μέχρι να ανταποκρίνεται στις οδηγίες συμπερίληψης της Βικιπαίδειας. Μόλις ολοκληρωθεί αυτό, μπορείτε να το επαναφέρετε στο κύριο χώρο λημμάτων.

Προσωπική οπτική γωνίαΕπεξεργασία

Αυτή η ενότητα καλύπτει επιχειρήματα διαγραφής που βασίζονται σε προσωπικές προκαταλήψεις και όχι σε πολιτικές ή οδηγίες.

Μου αρέσειΕπεξεργασία

Με άλλα λόγια, ένα πρόσωπο ή μια ομάδα μπορεί να είναι το καλύτερο παράδειγμα του τι κάνουν στην ιστορία των πάντων, αλλά αν δεν έχουν γραφτεί άλλες επαληθεύσιμες αξιόπιστες πηγές σχετικά με αυτά που σχετίζονται με το πεδίο του λήμματος, δεν μπορούν να συμπεριληφθούν . Εάν το αγαπημένο σας τραγούδι / παιχνίδι στον υπολογιστή / webcomic / ό, τι είναι τόσο υπέροχο όσο πιστεύετε, κάποιος πιθανότατα θα γράψει για αυτό τελικά, οπότε απλώς υπομονή.

 • Διατήρηση Οι Angry Young Popes είναι το καλύτερο ροκ συγκρότημα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. - Superbestfan, 02:02, 2 Φεβρουαρίου 2002 (UTC)
 • Διατήρηση Γιατί είναι τόσο καταπληκτικός! - CoolestGuyEver, 02:03, 2 Φεβρουαρίου 2002 (UTC)
 • Διατήρηση Αυτό είναι ένα πολύ καλό άρθρο και νομίζω ότι πρέπει να μείνει. - Peacock, 02:02, 2 Φεβρουαρίου 2002 (UTC)
 • Διατήρηση Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό το άρθρο είναι αξιοσημείωτο. - EpicBeliever, 18:38, 17 Σεπτεμβρίου 2018 (UTC)

Οι συντάκτες της Βικιπαίδειας είναι μια αρκετά ποικίλη ομάδα ατόμων, και ενδεχομένως οποιοδήποτε θέμα ή ζήτημα μπορεί να αρέσει ή να μην αρέσει σε κάποιο συντάκτης κάπου. Ωστόσο, η προσωπική προτίμηση δεν είναι έγκυρος λόγος για τη διατήρηση ή τη διαγραφή ενός λήμματος ή άλλου περιεχομένου.

Όπως αναφέρεται στη Βικιπαίδεια:Επαληθευσιμότητα :

Στη Βικιπαίδεια, η δυνατότητα επαλήθευσης σημαίνει ότι οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί την εγκυκλοπαίδεια μπορεί να ελέγξει ότι οι πληροφορίες προέρχονται από μια αξιόπιστη πηγή. Η Βικιπαίδεια δεν δημοσιεύει πρωτότυπη έρευνα. Το περιεχόμενό της καθορίζεται από προηγούμενες δημοσιευμένες πληροφορίες και όχι από τις πεποιθήσεις ή τις εμπειρίες των συντακτών της. Ακόμα κι αν είστε βέβαιοι ότι κάτι είναι αληθινό, πρέπει να είναι επαληθεύσιμο για να το προσθέσετε.

Σε γενικές γραμμές, το πεδίο και ο σκοπός του λήμματος πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εξέταση της συμπερίληψης ή του αποκλεισμού πληροφοριών ή πηγών. Όταν οι πηγές αποκλίνουν σημαντικά από το πεδίο του θέματος ή του θέματος ενός λήμματος, αυτό μπορεί να δημιουργήσει περιθώρια για διαφωνίες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη προσεκτικά ζητήματα όπως το βάρος και η συνάφεια κατά τη λήψη αποφάσεων.

Δεν μου αρέσειΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διαγραφή: Οι Great White Dopes είναι το χειρότερο ροκ συγκρότημα που υπήρξε ποτέ. – SuperCritic, 02:03, 2 February 2002 (UTC)
 • Διαγραφή: Είναι ενοχλητικό. – IAmReallyAnnoyed, 03:03, 3 March 2003 (UTC)
 • Διαγραφή: Δεν χρειάζεται . – NecessityIsTheMotherOfInvention, 06:07, 5 April 2004 (UTC)
 • Διαγραφή ως απομεινάρι. – Cruftbane, 16:16, 24 June 2006 (UTC)
 • Διαγραφή ως λεπτομέρειες. – NoTriviaHere, 01:56, 4 August 2008 (UTC)
 • Διαγραφή: Ντρέπομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτό το λήμμα στη Βικιπαίδεια. – Mortified_Molly, 01:31, 16 February 2010 (UTC)
 • Διαγραφή: Βαρέθηκα που το διάβασα. Δεν ενδιαφέρει τους Ελληνόγλωσσους. – HastyHannigan, 03:07, 25 July 2011 (UTC)
 • Διαγραφή: Αυτό με κάνει να φαίνομαι βλάκας! – Reputation Defender, 19:10, 25 February 2016 (UTC)
 • Διαγραφή Με προσβάλλει. – OnTheDefense, 11:47, 1 February 2015 (UTC)
 • Διαγραφή Προσβάλλει τη θρησκεία μου. – MyGodIsBetterThanYours, 16:56, 18 December 2009 (UTC)

Αυτό είναι το αντίθετο στο Μου αρέσει ακριβώς παραπάνω. Ενώ ορισμένοι συντάκτες μπορεί να μην τους αρέσουν ορισμένα είδη πληροφοριών, αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να διαγραφεί κάτι. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με (ή να αντικατασταθεί από) τον ανεξήγητο ισχυρισμό ότι πιστεύουν ότι οι πληροφορίες είναι «μη εγκυκλοπαιδικές» (βλ. Απλώς μη εγκυκλοπαιδικό, παραπάνω). Οι εν λόγω ισχυρισμοί απαιτούν μια εξήγηση του ποια σε πολιτική αποτυγχάνει το περιεχόμενο και εξήγηση του γιατί η πολιτική ισχύει ως το σκεπτικό για διαγραφή.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει υποκειμενικές απόψεις σχετικά με τη χρήση εικόνων εύλογης χρήσης και τη συμπερίληψη όσων μπορεί να θεωρηθούν ασήμαντα ή τετριμμένα.

Δεν τους αρέσειΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση: Θα ήταν λογοκρισία να το διαγράψετε. - For We Are Many, 13:37, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)
 • Διατήρηση. Οι Ταδήτες δεν θέλουν κανέναν να το ξέρει αυτό, δεν πρέπει να υποκύπτουμε στα ενδιαφέροντα των Ταδητών. - AntiFooian, 12:08, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)
 • Διατήρηση. Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από ένα λήμμα μόνο και μόνο επειδή κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν άβολα. - PoliticallyIncorrectHero, 17:26, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)
 • Διατήρηση . Οι υποστηρικτές του Τάδε θέλουν να το διαγράψουν επειδή κάνει τον Τάδε να φαίνεται κακός. - OccupyBaz, 23:42, 27 Φεβρουαρίου 2012 (UTC)

Και στο αντίστροφο αυτού του αντίστροφου (βλ. Δεν μου αρέσει, ακριβώς πάνω), ενώ ορισμένοι συντάκτες μπορεί να πιστεύουν ότι η διαγραφή μιας σελίδας θα είναι εμπαιγμός στα χέρια μιας συγκεκριμένης ομάδας, αυτό από μόνο του δεν αρκεί από μόνο του για κάτι να διατηρηθεί. Η Βικιπαίδεια δεν λογοκρίνεται, αλλά το γεγονός αυτό δεν αντικαθιστά τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με την αξιοπιστία, την επαληθευσιμότηα, την ουδέτερη άποψη, την πρωτότυπη έρευνα κ.λπ. Επιπλέον, εάν ένα τέτοιο επιχείρημα χρησιμοποιείται συγκεκριμένα κατά του προτείνοντα, συνιστά αποτυχία να υποθέσουμε την καλή πίστη του προτείνοντα και εάν είναι αρκετά σοβαρό μπορεί να συνιστά προσωπική επίθεση.

Μερικές φορές συμβαίνει, φυσικά, ότι ένας χρήστης θα προτείνει ένα λήμμα για διαγραφή λόγω επιθυμίας λογοκρισίας ή απόκρυψης του περιεχομένου, αλλά κάποιος πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις προτάσεις με αξιόπιστες πηγές και επιχειρήματα που βασίζονται στην πολιτική. Εάν το σκεπτικό διαγραφής είναι πραγματικά τόσο αδύναμο, θα πρέπει να είναι εύκολο να αντικρούσετε.

Είναι ενδιαφέρονΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση ενδιαφέρον. - Γοητευμένος, 05:05, 5 Μαΐου 2005 (UTC)
 • Διαγραφή Όχι ενδιαφέρον. - Borrrrrinnnnng, 05:05, 5 Μαΐου 2005 (UTC)
 • Διαγραφή Ποιος νοιάζεται για αυτά τα πράγματα ούτως ή άλλως; - Αδιάφορος, 17:28, 19 Φεβρουαρίου 2007 (UTC)

Οι συντάκτες της Βικιπαίδειας είναι μια αρκετά ποικίλη ομάδα ατόμων και οι αναγνώστες μας και οι πιθανοί αναγνώστες μας περιλαμβάνουν όλους στον πλανήτη. Οποιοδήποτε θέμα ή ζήτημα μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον, κάπου. Και στο αντίστροφο, υπάρχει οποιοσδήποτε αριθμός θεμάτων ή ζητημάτων για τα οποία ένας μεμονωμένος συντάκτης μπορεί να μην ενδιαφέρεται. Ωστόσο, το προσωπικό ενδιαφέρον ή η απάθεια δεν είναι έγκυρος λόγος για τη διατήρηση ή τη διαγραφή ενός λήμματος.

Δείτε επίσης Μου αρέσει και Δεν μου αρέσει, παραπάνω.

Είναι χρήσιμο/άχρηστοΕπεξεργασία

Παράδειγμα:

 • Διατήρηση Αυτό δεν είναι εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο, αλλά εξακολουθεί να είναι χρήσιμο. - Usefulisgood, 05:05, 5 Μαΐου 2005 (UTC)
 • Διαγραφή : Κανείς δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτό το περιεχόμενο, επομένως δεν το χρειαζόμαστε. - Judgmental, 03:03, 3 Μαρτίου 2003 (UTC)

Η Βικιπαίδεια είναι εγκυκλοπαίδεια, επομένως θα πρέπει να περιλαμβάνει χρήσιμο εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο. Αλλά πολλά χρήσιμα πράγματα δεν ανήκουν στην εγκυκλοπαίδεια και εξαιρούνται. Το να λέτε ότι κάτι είναι χρήσιμο ή άχρηστο χωρίς να παρέχετε εξηγήσεις και πλαίσιο δεν είναι χρήσιμο ή πειστικό στη συζήτηση. Θυμηθείτε, πρέπει να πείτε γιατί το λήμμα είναι χρήσιμο ή άχρηστο. Με αυτόν τον τρόπο άλλοι συντάκτες μπορούν να κρίνουν εάν είναι χρήσιμο και εγκυκλοπαιδικό και αν πληροί τις πολιτικές της Βικιπαίδειας. Χωρίς αυτήν την εξήγηση, δεν κάνει βάσιμο επιχείρημα.

Μια λίστα με όλους τους αριθμούς τηλεφώνου στην Αθήνα θα ήταν χρήσιμη, αλλά δεν περιλαμβάνεται επειδή η Βικιπαίδεια δεν είναι κατάλογος. Μια σελίδα που ορίζει απλώς τη λέξη χρήσιμο θα ήταν χρήσιμη, αλλά δεν περιλαμβάνεται επειδή η Βικιπαίδεια δεν είναι λεξικό (έχουμε το Βικιλεξικό για αυτό). Ένας οδηγός για τα καλύτερα εστιατόρια στο Παρίσι θα ήταν χρήσιμος αλλά δεν περιλαμβάνεται επειδή η η Βικιπαίδεια δεν είναι ταξιδιωτικός οδηγός (υπάρχουν τα Βικιταξίδια για αυτό). Η χρησιμότητα είναι μια υποκειμενική κρίση και θα πρέπει να αποφεύγεται σε συζητήσεις διαγραφής, εκτός εάν υποστηρίζει ένα συνεκτικό επιχείρημα.

Εάν δοθούν λόγοι, η «χρησιμότητα» μπορεί να αποτελέσει τη βάση ενός έγκυρου επιχειρήματος για συμπερίληψη. Μια εγκυκλοπαίδεια πρέπει εξ ορισμού να είναι ενημερωτική και χρήσιμη για τους αναγνώστες της. Προσπαθήστε να ασκήσετε κοινή λογική και σκεφτείτε πώς ένας μη ασήμαντος αριθμός ατόμων θα θεωρήσει τις πληροφορίες «χρήσιμες». Οι πληροφορίες που βρίσκονται κυρίως σε πίνακες εστιάζονται στη χρησιμότητα του αναγνώστη. Ένα επιχείρημα που βασίζεται στη χρησιμότητα μπορεί να είναι έγκυρο εάν τεθεί σε κάποιο πλαίσιο.

Υπάρχουν μερικές σελίδες στη Βικιπαίδεια που υποτίθεται ότι είναι χρήσιμα εργαλεία πλοήγησης και τίποτα περισσότερο - για παράδειγμα, σελίδες αποσαφήνισης, κατηγορίες και ανακατευθύνσεις - έτσι η χρησιμότητα είναι η βάση της συμπερίληψής τους. για αυτούς τους τύπους σελίδων, η χρησιμότητα είναι ένα έγκυρο επιχείρημα.

Η οικοδόμηση μιας σταθερής υπόθεσης για διαγραφή με βάση την αχρηστία είναι απίθανη λόγω της πολιτικής εγκυκλοπαιδικότητας της Βικιπαίδειας. Όλα τα κριτήρια αξιοπιστίας αυτού του έργου υποδηλώνουν ότι η γνώση σχετικά με ένα θέμα που τους ικανοποιεί είναι χρήσιμη. Είτε μέσω ουσιαστικής κάλυψης σε αξιόπιστες πηγές, λήψη σημαντικών βραβείων, νίκη σε διεθνείς διαγωνισμούς ή συγγραφή επιστημονικών εργασιών που αναφέρονται συχνά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κάποιος έχει βρει το θέμα να παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον. Επομένως, εάν οι πληροφορίες για ένα θέμα είναι πραγματικά άχρηστες εδώ, το καλύτερο στοίχημα είναι να υποστηρίξουμε κατά της συμπερίληψης λόγω έλλειψης εγκυκλοπαιδικότητας.

Είναι επιβλαβές / αβλαβέςΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση Γιατί να διαγραφεί αυτό, δεν βλάπτει κανέναν. - Hippocrates2, 05:05, 6 Ιουνίου 2006 (UTC)
 • Διαγραφή Αυτό το λήμμα είναι πολύ επιβλαβές για πολλά άτομα. Ξεφορτωθείτε το τώρα! - Biography, 15:01, 5 Σεπτεμβρίου 2013 (UTC)

Κανένα περιεχόμενο στη Βικιπαίδεια δεν λογοκρίνεται . Ακριβώς επειδή ένα λήμμα δεν βλάπτει άμεσα κανέναν δεν σημαίνει ότι το λήμμα πρέπει να διατηρηθεί. Για παράδειγμα, εάν δεν έχουν δημοσιευθεί επαληθεύσιμες πληροφορίες σε αξιόπιστες πηγές σχετικά με το θέμα, τότε δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξετε αν οι πληροφορίες στο λήμμα είναι αληθινές και μπορεί να βλάψει τη φήμη του θέματος και του έργου. Ακόμα κι αν είναι αλήθεια, χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου, οι ψευδείς πληροφορίες θα μπορούσαν να αρχίσουν να διαρρέουν και να εδραιώνονται.

Όσον αφορά τα λήμματα που δεν συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές μας (δυνατότητα επαλήθευσης, εγκυκλοπαιδικότητα και χρήση αξιόπιστων πηγών), η διατήρησή τους στην πραγματικότητα μπορεί να κάνει περισσότερο κακό από ό,τι συνειδητοποιεί κάποιος - θέτει ένα προηγούμενο που υπαγορεύει ότι κυριολεκτικά οτιδήποτε μπορεί να περάσει εδώ. (Δείτε παρακάτω για αυτό.)

Αλλά ο σκοπός μιας εγκυκλοπαίδειας είναι να παρέχει πληροφορίες: η πιθανή αναγνωσιμότητα ή η υποκειμενική χρησιμότητα κάθε αντικειμένου δεν χρειάζεται να δικαιολογείται εάν το υλικό είναι αξιοσημείωτο.

Λάβετε υπόψη ότι στις συζητήσεις διαγραφής για άλλα εκτός λημμάτων, το αν κάτι είναι επιβλαβές ή όχι είναι συχνά ένα σχετικό ζήτημα, καθώς οι κανόνες προβλέπουν ότι οι εγγενώς διαταρακτικές σελίδες, για παράδειγμα, μπορεί να διαγραφούν. Το επιχείρημα «δεν βλάπτει τίποτα» είναι λιγότερο πειστικό, ωστόσο, όταν το ΒΠ:ΟΧΙ απαγορεύει με σαφήνεια το εν λόγω περιεχόμενο (π.χ. ένα πλήρες ιστολόγιο στον χώρο χρηστών) να φιλοξενείται εδώ.

Το αν κάτι είναι επιβλαβές ή αβλαβές είναι επίσης έγκυρα επιχειρήματα υπέρ και κατά της διαγραφής ανακατευθύνσεων. Αυτό συνήθως επικεντρώνεται γύρω από βλάβη (ή έλλειψη αυτής) στην εγκυκλοπαίδεια, π.χ. από μια ανακατεύθυνση που είναι παραπλανητική ή στο δρόμο άλλου περιεχόμενου.

Φαίνεται ωραίοΕπεξεργασία

Παραδείγματα

 • Διατήρηση Το λήμμα έχει καλή μορφοποίηση με καλά γραφικά - Styleoversubstance
 • Διατήρηση πολύ ωραία μορφή και σχεδιασμός, ειδικά η χρήση πολύχρωμης διάταξης - Bauhaus11: 0
 • Διατήρηση έχει γραφτεί από έναν έμπειρο Βικιπαιδιστή. είναι πλήρες με ένα πλαίσιο πληροφοριών, εικόνες και ένα πλαίσια πλοήγησης. - CompleteWellwrittenPage
 • Διαγραφή Αυτό το άρθρο έχει τόσο άσχημη μορφή - FormatCritic

Αν και είναι σίγουρα καλό για τα λήμματα της Βικιπαίδειας να είναι αισθητικά ευχάριστα ή καλά διαμορφωμένα από την οπτική του γραφικού σχεδιασμού, απλώς η εμφάνιση ενός λήμματος δεν αποτελεί παράγοντα για το αν το θέμα του λήμματος είναι δικαιολογημένα κατάλληλο για ένα λήμμα στη Βικιπαίδεια.

Περιέχει πολύτιμες πληροφορίεςΕπεξεργασία

Παραδείγματα

 • Διατήρηση: Αυτή δεν ήταν μια διαφήμιση, αλλά ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για το πρωτοποριακό προϊόν μας που όλοι στο Διαδίκτυο αναζητούν στη Βικιπαίδεια! - I. Wanda Publicize-Sumthin
 • Διατήρηση: Αυτό το λήμμα είναι για ένα πολύ καλό σκοπό ... αφορά μια φιλανθρωπική ομάδα που προσπαθεί να σώσει παιδιά - SaveTheKids!Please!
 • Διαγραφή : Η κυβέρνηση του Ουτοπιστάν σημειώνει ότι οι στρατιωτικές πληροφορίες σε αυτό το λήμμα βοηθούν τους αντάρτες να σχεδιάσουν επιθέσεις. - SaveTheTroops!Please!

Η Βικιπαίδεια δεν είναι το μέρος για να αναζητήσετε δημοσιότητα για σκοπό, προϊόν, άτομο, ιδεολογία κ.λπ. Οι προωθητικές ή μεροληπτικές «πληροφορίες» ειδικότερα αποτυγχάνουν στις απαιτήσεις ουδετερότητας και επαληθευσιμότητας της Βικιπαίδειας. Βλέπε επίσης ΒΠ:ΟΧΙ#ΑΔΙΑΚΡΙΤΗΣΥΛΛΟΓΗ, WP: NOBLECAUSE και «Είναι χρήσιμο».

Είναι πολύτιμοΕπεξεργασία

 • Διατήρηση Είναι πολύτιμο. - My precious, 05:05, 16 Δεκεμβρίου 2012 (UTC)
 • Διαγραφή Δεν προσθέτει τίποτα με αξία - Scrouge, 05:05, 16 Δεκεμβρίου 2012 (UTC)

Η αξία είναι υποκειμενική. Απλώς λέγοντας ότι έχει αξία ή καμία αξία χωρίς να τεκμηριώνεται η θέση του γιατί ή πώς δεν είναι χρήσιμο ή πειστική συμβολή σε μια συζήτηση. Θυμηθείτε, πρέπει να πείτε γιατί το λήμμα ή η προσθήκη έχει αξία ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο άλλοι συντάκτες μπορούν να κρίνουν την αξία του σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και αν πληροί τις πολιτικές της Βικιπαίδειας. Χωρίς αυτήν την εξήγηση, δεν κάνει βάσιμο επιχείρημα.

Πλάνες εγκυκλοπαιδικότηταςΕπεξεργασία

ΎπαρξηΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση υπάρχει. - LuitzenB, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)
 • Διατήρηση δεν είναι φάρσα. Είναι πραγματικά αληθινό. - DavidH, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)
 • Διατήρηση Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το συγκρότημα υπάρχει ... υπάρχουν 3 άρθρα τοπικών εφημερίδων σχετικά με τις ημερομηνίες εμφάνισής τους, καθώς και μια σελίδα MySpace. - LoveGarageBandz, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)
 • Διατήρηση Είναι κοινό οικιακό λεξιλόγιο τι είναι ένα σπρέι. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει ένα άρθρο για αυτό. - Everyone knows Mr. Fresh, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC) </br>
 • Διατήρηση ξέρω πολλά για αυτό το θέμα, οπότε πρέπει να είναι αξιοσημείωτο. - Know-it-all, 04:04 4 Απριλίου 2004 (UTC)
 • Διατήρηση ότι έχει 10.000 συνδρομητές στο YouTube, επομένως δεν χρειαζόμαστε αξιόπιστες πηγές, επειδή πολλοί άνθρωποι θέλουν να μάθουν περισσότερα για αυτόν. - YouTubeIsTheWorld
 • Διατήρηση αυτό πέρασε από τις ρωγμές και δεν πήρε ποτέ κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, οπότε η χρήση της δικής του αυτοδημοσιευμένης τεκμηρίωσης είναι ο μόνος τρόπος για να το σώσουμε από την αφάνεια. - FixingTheOversights
 • Διατήρηση Εξακολουθώ να αναδεικνύομαι και δεν έχω λάβει ακόμα κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, οπότε δημοσίευσα ένα δελτίο τύπου για τον εαυτό μου σε μια πλατφόρμα δημοσίων σχέσεων για να καλύψω τις απαιτήσεις επαληθεστιμότητας - Circularity Rules

Η ύπαρξη είναι σημαντική. Ο κύριος σκοπός της απαίτησης να προέρχονται όλα τα λήμματα και οι πληροφορίες από αναγνωρίσιμες πηγές (ΒΠ:Ε) είναι να αποδεικνύεται ότι όλα είναι αληθή και ακριβή. Αλλά η απλή ύπαρξη δεν καθιστά αυτόματα ένα θέμα άξιο να συμπεριληφθεί . Υπάρχουν διάφορες άλλες κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να τηρηθούν, κυρίως στο ΒΠ:Ε. Αλλά υπερβαίνει αυτό. Εάν γράφαμε λήμματα για όλα όσα υπήρχαν, θα καταλήξαμε να γράφουμε για εσάς, τον υπολογιστή σας, ή το φύλλο που έπεσε στην πισίνα σας προχθές, ή ακόμα και εκείνο το βράχο που σας εμποδίζει να περπατάτε στις πρωινές σας βόλτες. Το τελευταίο ήταν κάπως γελοίο, αλλά ελπίζουμε ότι καταλαβαίνετε τι προσπαθούμε να πούμε εδώ: η ύπαρξη δεν αποδίδει πάντα αξιοσημείωτη!

Όσον αφορά την έλλειψη ύπαρξης, υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου αυτό μπορεί να είναι αξιοσημείωτο. Υπήρξαν, για παράδειγμα, φάρσες που είχαν αξιοσημείωτα επειδή ήταν φάρσες, όπως ο Άνθρωπος του Πίλτνταουν.

Ένα σχετικό φαινόμενο είναι η πλάνη του δικαιώματος: η ιδέα ότι η απλή ύπαρξη δίνει αυτόματα σε κάποιον ή κάτι δικαίωμα σε ένα λήμμα της Βικιπαίδεια και, συνεπώς, η ανάγκη δημιουργίας ενός λήμματος είναι τόσο σημαντική ώστε οποιαδήποτε μορφή τεκμηρίωσης είναι αποδεκτή ανεξάρτητα από το αν πληροί πρότυπα αξιοπιστίας. Ωστόσο, ο ρόλος της Βικιπαίδειας δεν είναι να είναι για τα πάντα ή να βοηθάει τα καλυμμένα θέματα να δημιουργούν την παρουσία τους στα μέσα ενημέρωσης. Δεν είμαστε μια δωρεάν πλατφόρμα δημοσίων σχέσεων για να διαφημίσουμε θέματα που δεν έχουν ήδη λάβει προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης - ο ρόλος μας εδώ είναι να παρακολουθούμε την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης και όχι να την καθοδηγούμε. Πριν από την αντιμετώπιση του «πώς μπορεί αυτό το θέμα να μπει στη Βικιπαίδεια εάν δεν έχει ακόμη κάλυψη από τα μέσα;», πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση «γιατί πρέπει αυτό το θέμα να μπει στη Wikipedia;».

Δοκιμή GoogleΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση Έχει 345.400 αποτελέσματα στο Google, οπότε είναι σαφώς ενδιαφέρον. - GoogleBoy, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)
 • Διαγράψτε μόνο 10 αποτελέσματα στο Google, μη-αξιοσημείωτο. - GoogleGirl, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)
 • Διαγραφή μηδενικά αποτελέσματα στο Google, πρέπει να είναι φάρσα. - MustBeAHoax, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)
 • Διαγραφή μηδενικά αποτελέσματα στο Google, οπότε ακόμα κι αν είναι καθηγητής στο Χάρβαρντ, πρέπει να είναι μη-αξιοσημείωτη. - GoogleMeasuresWorth, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)
 • Διαγραφή μιας αναζήτηση στα Βιβλία Google που δεν επέστρεψε καμία επιτυχία, επομένως δεν πρέπει να είναι αξιοσημείωτη - PrintIsDead, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)
 • Διατήρηση Είναι το πρώτο αποτέλεσμα της Google για το όνομά της, έτσι είναι προφανές ότι είναι σημαντική. - FirstIsBest, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)

Παρόλο που η χρήση μιας μηχανής αναζήτησης όπως το Google μπορεί να είναι χρήσιμη για τον καθορισμό του πόσο συνηθισμένο ή γνωστό είναι ένα συγκεκριμένο θέμα, ένας μεγάλος αριθμός επισκέψεων σε μια μηχανή αναζήτησης δεν αποτελεί εγγύηση ότι το θέμα είναι κατάλληλο για συμπερίληψη στη Βικιπαίδεια. Παρομοίως, η έλλειψη αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης μπορεί να υποδηλώνει μόνο ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο ή γενικά δεν μπορεί να προέλθει μέσω του Διαδικτύου. Η ΒΠ:ΒΙΟ, για παράδειγμα, δηλώνει συγκεκριμένα, Αποφύγετε κριτήρια που βασίζονται σε στατιστικά στοιχεία μηχανών αναζήτησης (π.χ. επισκέψεις Google ή κατάταξη Alexa) . Δεν θα περίμενε κανείς να βρει χιλιάδες επιτυχίες σε έναν αρχαίο θεό της Εσθονίας.

Η δοκιμή της μηχανής αναζήτησης μπορεί, ωστόσο, να είναι χρήσιμη ως αρνητική δοκιμή δημοφιλών θεμάτων πολιτισμού που θα περίμενε κανείς να δει προερχόμενα από το Διαδίκτυο. Μια αναζήτηση για ένα υποτιθέμενο «διαδικτυακό μιμίδιο» που επιστρέφει μόνο μία ή δύο ξεχωριστές πηγές είναι μια λογική ένδειξη ότι το θέμα δεν είναι τόσο αξιοσημείωτο όσο έχει αξιωθεί. Επίσης, πολλές επιτυχίες που αναφέρονται στο Χ ως «Υ» μπορούν να αποδείξουν ότι το «Υ» είναι μια εύλογη ανακατεύθυνση στο λήμμα σχετικά με το Χ.

Πάνω από όλα, η ποιότητα των αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης έχει μεγαλύτερη σημασία από τον αρχικό αριθμό. Μια πιο λεπτομερής περιγραφή των προβλημάτων που μπορούν να συναντηθούν χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης για να προσδιοριστεί η καταλληλότητά τους μπορείτε να βρείτε στο Wikipedia: Δοκιμή μηχανών αναζήτησης

Σημειώστε επίσης ότι οι αναζητήσεις που χρησιμοποιούν τα ειδικά εργαλεία της Google, όπως τα Βιβλία Google, το Google Scholar και οι Ειδήσεις Google, είναι πιο πιθανό να επιστρέψουν αξιόπιστες πηγές που μπορεί να είναι χρήσιμες για τη βελτίωση των λημμάτων από ότι η προεπιλεγμένη αναζήτηση στον Ιστό Google. Ωστόσο, δεδομένου ότι ένα λήμμα μπορεί να επαληθευτεί ως αξιοσημείωτο εξ ολοκλήρου από πηγές εκτός διαδικτύου όπως βιβλία και εφημερίδες, η έλλειψη αποτελεσμάτων αναζήτησης δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι ένα λήμμα πρέπει να διατηρηθεί ή να διαγραφεί.

Ηλικία του άρθρουΕπεξεργασία

Παραδείγματα

 • Διατήρηση. Το λήμμα υπάρχει από το 2004. - Age Before Beauty, 01:10, 1 Ιανουαρίου 2010 (UTC)
 • Διατήρηση. Το λήμμα δημιουργήθηκε μόλις χθες, το δουλεύω ακόμα! - Think of the New Articles, 12:10, 25 Μαΐου 2010 (UTC)
 • Διαγραφή το λήμμα είναι ολοκαίνουργιο, δεν έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου - Catch22, 01:10, 1 Ιανουαρίου 2010 (UTC)

Η συμπερίληψη δεν αποτελεί ένδειξη εγκυκλοπαιδικότητας. Πάρτε, για παράδειγμα, τον Gaius Flavius Antoninus, ένα λήμμα-φάρσα που διήρκεσε πάνω από οκτώ χρόνια πριν ανακαλυφθεί και διαγραφεί. Η επιβίωση για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Βικιπαίδεια δεν εγγυάται ότι το λήμμα θα έχει μόνιμη θέση. Το λήμμα μπορεί να έχει φτάσει στην ηλικία του είτε επειδή η έλλειψη εγκυκλοπαιδικότητας δεν ανακαλύφθηκε μέχρι πρόσφατα, είτε επειδή η συλλογική ερμηνεία μας των κριτηρίων συμπερίληψης έχει εξελιχθεί. Η συναίνεση μπορεί να αλλάξει, και ένα λήμμα που κάποτε έγινε αποδεκτό σύμφωνα με τις οδηγίες της Βικιπαίδειας ή απλώς με ντε φάκτο πρακτική θα μπορούσε να διατεθεί για διαγραφή.

Ωστόσο, σημειώστε ότι το γεγονός ότι ένα λήμμα δεν έχει υποστεί επεξεργασία εδώ και πολύ καιρό δεν αποτελεί επίσης λόγο διαγραφής, όπως εξηγείται παραπάνω.

Αντιστρόφως, το ότι είναι νέα δημιουργία δεν προστατεύει ένα λήμμα από την υποψηφιότητα για διαγραφή. Όλα τα λήμματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές συμπερίληψης από τη στιγμή της δημιουργίας τους. Εάν ένα λήμμα δεν είναι κατάλληλο για τη Βικιπαίδεια, θα διαγραφεί, ανεξάρτητα από το πόσο νέο είναι. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα λήμματα βρίσκονται σε εξέλιξη, και αυτός δεν είναι από μόνος του λόγος να διατηρήσετε ένα λήμμα.

Ωστόσο, σημειώστε επίσης ότι η τρέχουσα χαμηλή ποιότητα ενός λήμματος δεν είναι επίσης λόγος να διαγραφεί, όπως εξηγείται παραπάνω. Τα λήμματα πρέπει να κρίνονται ως προς τις δυνατότητές τους και όχι μόνο με την τρέχουσα κατάσταση.

Ηλικία του θέματοςΕπεξεργασία

Παραδείγματα

 • Διαγραφή - Είναι μια νέα εταιρεία, οπότε δεν είναι αξιοσημείωτη. NewCompanyNoGood , 01:10, 1 Ιανουαρίου 2010 (UTC)
 • Διατήρηση αυτός ο στύλος φράχτη στέκεται όρθιος εδώ και περισσότερα από διακόσια χρόνια - οτιδήποτε τόσο παλιό είναι σίγουρα αξιόλογο. - BetterWithAge , 09:10, 1 Ιανουαρίου 2016 (UTC)
 • Διατήρηση Αυτή η εταιρεία διδάσκει στους ανθρώπους να χορεύουν σαν γερανοι πριν καν γεννηθώ. Μια παράδοση τόσων ετών γίνεται θεσμός μετά από τόσο καιρό. - OldFeet , 12:10, 4 Φεβρουαρίου 2015 (UTC)
 • Διαγραφή Οποιοσδήποτε ερμηνευτής που δεν έχει κάνει θεατρικές παραστάσεις για τουλάχιστον έξι μήνες δεν μπορεί να έχει καταφέρει ακόμη να γίνει αξιόλογος. Δεν έχει βάση θαυμαστών, ούτε ατζέντη. - Incredulitiousness, 07:30, 17 Μαρτίου 2015 (UTC)
 • Διαγραφή Το μελάνι σε αυτό το βιβλίο δεν στέγνωσε ακόμη - δεν θα έπρεπε να του δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες να αποδείξει τον εαυτό του προτού έχουμε ένα λήμμα σχετικά με αυτό; - WetBehindTheEars , 01:10, 1 Ιανουαρίου 2010 (UTC)
 • Διατήρηση βρήκα αρχεία εδώ και εδώ που δείχνουν ότι αυτό το σαμπουάν χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες, γεγονός που το καθιστά παλαιότερο από οποιοδήποτε άλλο σαμπουάν γνωστό στον άνθρωπο. Αυτό το λήμμα χρειάζεται βελτίωση, όχι διαγραφή. - GrecianFormula , 04:13 , 12 Αυγούστου 2013 (UTC)

Αυτά τα επιχειρήματα είναι ανάλογα με τα παραπάνω όσον αφορά την ηλικία του λήμματος. Η εγκυκλοπαιδικότητα δεν αποδεικνύεται από το πόσο καιρό υπάρχει ένα πράγμα, ή πόσο πίσω στο παρελθόν μπορεί να πάει μια παράδοση, ή πόσο αξιοσέβαστοι είναι οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτήν, ή πόσο κιτρινωπές είναι οι σελίδες που κάποτε το ανέφεραν. Ούτε μπορεί να αμφισβητηθεί το αξιόλογο με βάση το καινούργιο, ή την απειρία ή τη νεότητα του θέματος. Τα κριτήρια εγκυκλοπαιδικότητας περιλαμβάνουν στοιχεία της μη τετριμμένης συζήτησης επί του θέματος σε πολλαπλές αξιόπιστες επαληθεύσιμες ανεξάρτητες δευτερεύουσες πηγές. Οι ισχυρισμοί που βασίζονται στην ηλικία ή στην απόδειξη της ηλικίας είναι, από μόνοι τους, τόσο σημαντικοί όσο αυτοί που βασίζονται σε προσωπικές γνώσεις ή σε αντιπάθεια προς το θέμα. Σίγουρα αυτό που είναι παλιό είχε περισσότερες πιθανότητες να αναφέρεται, και αυτό που είναι νέο γενικά δεν έχει. Αλλά δεν αποφασίζουμε για το ποια λήμματα θα διατηρήσουμε και ποια θα διαγράψουμε με βάση τις πιθανότητες, το βασίζουμε στην ποιότητα και την φύση των παραπομπών τους.

Τετριμμένη κάλυψηΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση Σε όλη τη δημοσιότητα που έχει λάβει αυτό το σχολείο, αναφέρουν αυτό το μαθητή μαθητή - WayToGo! , 13:13, 08 Ιουνίου 2007 (UTC)
 • Διατήρηση Είναι εστιατόριο που έχει αρκετές κριτικές στην εφημερίδα της κοινότητας - HighRatings , 13:13, 08 Ιουνίου 2007 (UTC)
 • Διαγραφή Είναι εστιατόριοπου έχει μόνο κριτικές περιοδικών - DidSeeTheTimesFrontPage , 13:13, 08 Ιουνίου 2007 (UTC)
 • Διατήρηση Φυσικά αυτή η εκκλησία είναι αξιοσημείωτη. Αυτή είναι όπου το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει πάντα κάθε Τρίτη βράδυ. - EveryWordCounts , 13:13, 08 Ιουνίου 2007 (UTC)
 • Διατήρηση πάντα ακούω τις ειδήσεις στις 5 η ώρα ότι η αστυνομία κλήθηκε σε αυτό το βενζινάδικο - NuisanceProperty, 13:13, 08 Ιουνίου 2007 (UTC)
 • Διατήρηση Η Οδός Σφαγέων ήταν ο τόπος όπου έγιναν 3 ανθρωποκτονίες τα τελευταία 10 χρόνια που έχουν λάβει όλες τις ειδήσεις που αναφέρουν αυτήν την τοποθεσία - DangerZone , 13:13, 08 Ιουνίου 2007 (UTC)
 • Διαγραφή Μία πρόταση είναι ασήμαντη κάλυψη. HennyYoungman , 13:13, 08 Ιουνίου 2007 (UTC)

Η γενική οδηγία εγκυκλοπαιδικότητας ορίζει ότι για να είναι ένα αντικείμενο ικανό για ένα αυτόνομο λήμμα, απαιτείται σημαντική κάλυψη που εξετάζει το θέμα λεπτομερώς, στο σημείο που δεν απαιτείται πρωτότυπη έρευνα που περιλαμβάνει εξαγωγή πληροφοριών. Μόνη η αναφορά σε μια πηγή της οποίας πρωταρχικός σκοπός είναι να καλύψει ένα εντελώς διαφορετικό θέμα δεν ικανοποιεί απαραίτητα αυτήν την οδηγία. Μόλις διαπιστωθεί η εγκυκλοπαιδικότητα, ορισμένες από αυτές τις πηγές μπορεί να είναι χρήσιμες για την επαλήθευση πρόσθετων πληροφοριών, αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως λόγος για τον οποίο το θέμα είναι εγκυκλοπαιδικό.

Από την άλλη πλευρά, η οδηγία εγκυκλοπαιδικότητας δεν απαιτεί το θέμα να είναι το κύριο θέμα του αρχικού υλικού, μόνο ότι είναι παραπάνω από μια ασήμαντη αναφορά. Το πνεύμα και το γράμμα της κατευθυντήριας γραμμής ασχολούνται με το ότι υπάρχει αρκετό περιεχόμενο για να γράφει λήμμα από ουδέτερη άποψη. Κύριας σημασίας σχόλια από αξιόπιστους επαγγελματίες κριτικούς και σπουδαία βραβεία είναι παραδείγματα σύντομων αλλά σημαντικών (δηλ. μη τετριμμένων) αναφορών που έχουν χρησιμοποιηθεί για να αποδείξουν την εγκυκλοπαιδικότητα και είναι χρήσιμες για τη σύνταξη ενοτήτων Αποδοχής. Η κοινή λογική και η συντακτική κρίση πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τις διαθέσιμες πηγές.

Υποστήριξη για το λήμμαΕπεξεργασία

Παραδείγματα

 • Διατήρηση Υπάρχουν περισσότερα «Διατήρηση» από τα « Διαγραφή» - OutVoting, 13:37, 1 Μαΐου 2008 (UTC)
 • Διατήρηση Υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος που σπεύδει για να διατηρηθεί αυτό το λήμμα. - Petition Drive, 13:37, 1 Μαΐου 2008 (UTC)
 • Διατήρηση Ο αγώνας διατήρησης αυτού έγινε ιογενής. - YouTube Fan, 13:37, 1 Μαΐου 2008 (UTC)
 • Διατήρηση Αυτή η υποψηφιότητα έχει φτάσει στις ειδήσεις και έχει επικριθεί έντονα. Θα ήταν κρίμα για τη Βικιπαίδεια να το διαγράψει. - Public Appeal, 13:37, 1 Μαΐου 2008 (UTC)
 • Διαγραφή 25 άτομα θέλουν να διαγραφεί αυτή η σελίδα. - Down The Well, 13:37, 1 Μαΐου 2008 (UTC)
 • Διαγραφή Τα μόνα άτομα που ψηφίζουν «διατήρηση» είναι spammers - IDontLikeSpam, 13:37, 1 Μαΐου 2008 (UTC)

Οι ΣΓΔ δεν αφορούν ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα μιας συζήτησης διαγραφής καθορίζεται με βάση την αναφορά σε πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές και όχι σε απλή καταμέτρηση κεφαλιών. Εάν σχολιάζετε με βάση τους αριθμούς όπως φαίνεται στα παραπάνω παραδείγματα, προσθέτετε απλώς μια ψήφο σε αυτούς τους αριθμούς και δεν συνεισφέρετε κάτι χρήσιμο στη συζήτηση. Και το να προσελκύεις άλλους να ρίχνουν τέτοιες ψήφους μπορεί να είναι ψηφοθηρία.

Πολλές ΣΓΔ στο παρελθόν είχαν τελικό αποτέλεσμα που έρχεται σε αντίθεση με τους αριθμούς και παρομοίως στο μέλλον. Είναι πιθανό ένα ΛΓΔ που έχει 1 διατήρηση και 10 διαγραφή να διατηρηθεί (ή το αντίστροφο) εάν αυτό το μεμονωμένο επιχείρημα είναι πραγματικά καλό και τα υπόλοιπα είναι απλώς ψήφοι. Ωστόσο, η συναίνεση της κοινότητας λαμβάνεται συχνά υπόψη κατά το κλείσιμο της συζήτησης για τη διαγραφή ενός άρθρου, και παρόλο που η συναίνεση δεν είναι πανομοιότυπη με την ψηφοφορία, ένδειξη συναίνεσης όπως αποδεικνύεται από ένα μεγάλο μέρος των καλά τεκμηριωμένων απόψεων στη μία ή την άλλη συζήτηση. είναι πιθανό να επηρεάσει σημαντικά την τελική απόφαση.

Αριθμός συντακτών που εμπλέκονταιΕπεξεργασία

 • Διατήρηση Το έχουν επεξεργαστεί πολλά άτομα - Busy at work, 13:37, 1 Μαΐου 2008 (UTC)
 • Διατήρηση Αυτό είναι ένα τεράστιο έργο που πολλοί συντάκτες ενδιαφέρονται και εργάζονται καθημερινά - Teamwork, 13:37, 1 Μαΐου 2008 (UTC)
 • Διατήρηση σίγουρα εάν σε αυτό πολλοί άνθρωποι έχουν συνεισφέρει στο θέμα, κάποιος πρέπει να ξέρει πού να βρει πηγές - Who has the secret?, 13:37, 1 Μαΐου 2008 (UTC)
 • Διαγραφή Μόνο ένα άτομο έχει κάνει όλες τις επεξεργασίες σε αυτήν τη σελίδα - My Personal Article, 13:37, 1 Μαΐου 2008 (UTC)
 • Διαγραφή Ο μόνος συντάκτης που συνέβαλε ποτέ σε αυτό το λήμμα δεν έχει πραγματοποιήσει επεξεργασίες εδώ και 3 χρόνια, οπότε αν διαγραφεί, δεν θα το χάσει - Who Cares?;, 13:37, 1 Μαΐου 2008 (UTC)

Ο αριθμός των συντακτών που εμπλέκονται μπορεί να επισημάνει το επίπεδο ενδιαφέροντος για το θέμα, αλλά δεν μετρά την εγκυκλοπαιδικότητα, τον αριθμό των αξιόπιστων πηγών ή τη συμμόρφωσή του με άλλες οδηγίες συμπερίληψης . Ένα λήμμα μπορεί να μετατραπεί σε ένα καλό άρθρο, είτε από ένα άτομο είτε από δώδεκα. Και αν δεν υπάρχουν καθόλου αξιόπιστες πηγές, τότε ανεξάρτητα από το πόσοι συντάκτες είναι, δεν θα βρεθούν.

Τα άρθρα δεν ανήκουν, ακόμη και στον δημιουργό τους, και δεν κρίνονται με βάση το ποιος τα δημιούργησε, πόσο ενεργός είναι αυτός ή ήταν στη Βικιπαίδεια, ή πόσα άτομα εκτός από αυτά ενδιαφέρονται να τα επεξεργαστούν. Δεν είναι ασυνήθιστο για ένα άτομο να δημιουργεί ή να επεξεργάζεται ένα λήμμα στη διάρκεια της ζωής του, παρέχοντας παράλληλα πολύτιμες πληροφορίες και, στη συνέχεια, να μην το επεξεργάζεται ξανά.

Αναξιόπιστες πηγέςΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση Βρήκα όλες αυτές τις πληροφορίες σε άλλο λήμμα της Βικιπαίδειας - Wikifan, 13:13, 08 Ιουνίου 2007 (UTC)
 • Διαγραφή Τα ιστολόγια δεν είναι αξιόπιστες πηγές - Format Error, 13:13, 08 Ιουνίου 2007 (UTC)
 • Διατήρηση Ο ιστότοπος του θέματος έχει πολλές λεπτομέρειες - Propaganda=Gospel, 13:13, 08 Ιουνίου 2007 (UTC)
 • Διατήρηση Υπάρχει ένας ολόκληρος ιστότοπος αφιερωμένος σε αυτό το θέμα - Make It Notable Yourself, 13:13, 08 Ιουνίου 2007 (UTC)
 • Διατήρηση Ο κόσμος συζητά για αυτό σε όλα τα ιστολόγια - Talk of the Town, 13:13, 08 Ιουνίου 2007 (UTC)
 • Διατήρηση Η σελίδα MySpace λέει τα πάντα - Say What You Want, 13:13, 08 Ιουνίου 2007 (UTC)
 • Διατήρηση Δείτε τι βρήκα στο Twitter - Tweet Me, 13:13, 08 Ιουνίου 2007 (UTC)
 • Διατήρηση Υπάρχει μια καταχώριση στο Urban Dictionary σχετικά με το θέμα - Street Speech, 13:13, 08 Ιουνίου 2007 (UTC)

Η γενική οδηγία εγκυκλοπαιδικότητας της Βικιπαίδειας απαιτεί ότι για να είναι αξιοσημείωτο ένα θέμα, πρέπει να προέρχεται από πολλαπλές αξιόπιστες πηγές, ανεξάρτητες από το θέμα. Κατά την αναγνώριση της εγκυκλοπαιδικότητας, αυτές οι πηγές πρέπει να πληρούν τις οδηγίες που βρίσκονται στη σελίδα αξιόπιστων πηγών. Ο ιστότοπος ενός θέματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση ορισμένων πληροφοριών, αλλά σίγουρα όχι για να αποδείξει την εγκυκλοπαιδικότητα. Ιστότοποι όπως ιστολόγια και προσωπικές σελίδες που μπορούν να δημιουργηθούν ή να επεξεργαστούν από οποιονδήποτε με ελάχιστο ή καθόλου περιορισμό, γενικά δεν θεωρούνται αξιόπιστες πηγές πληροφοριών. Παρόλο που τέτοιοι ιστότοποι μπορεί να είναι γραμμένοι με καλή πίστη και ορισμένοι να θεωρούνται ακριβείς ή / και ουδέτεροι, υπάρχει ελάχιστος ή καθόλου έλεγχος ή απόδειξη αυτών των λεπτομερειών, και υπάρχει ακόμη και η πιθανότητα να έχουν δημιουργηθεί ή να επεξεργαστεί από το ίδιο άτομο που δημιούργησε ή συνέβαλε στο άρθρο της Βικιπαίδειας.

Από την άλλη πλευρά, τα ιστολόγια μπορούν να συντάσσονται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και υπόκεινται σε συντακτικό έλεγχο και οι προσωπικοί ιστότοποι μπορούν να ανήκουν σε αναγνωρισμένους ειδικούς στο θέμα. Υπάρχουν επίσης σελίδες που φέρουν τις διευθύνσεις URL ιστολογίων που αντικατοπτρίζουν άρθρα ειδήσεων που αποτελούν αξιόπιστες πηγές. Για ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες, εκτιμήστε εάν το περιεχόμενο είναι αυτοδημοσιευμένο ή μπορεί να αποδοθεί σε ανεξάρτητο επαγγελματία συγγραφέα με ιστορικό αξιόπιστων εκδόσεων. Οι πηγές ειδήσεων που δημοσιεύουν σε μορφή ιστολογίου μπορεί να είναι εξίσου αξιόπιστες με μια παραδοσιακή εφημερίδα.

Και λάβετε υπόψη ότι ενώ πηγές όπως τα ιστολόγια συνήθως δεν είναι κατάλληλες για την αναγνώριση της εγκυκλοπαιδικότητας, μπορεί να είναι απόλυτα κατάλληλες για την επαλήθευση πληροφοριών μέσα σε ένα λήμμα του οποίου η αξιοπιστία έχει ήδη αποδειχθεί με άλλα μέσα. Με άλλα λόγια, η αφαίρεση πληροφοριών που προέρχονται από ένα ιστολόγιο δεν είναι η ίδια με το επιχείρημα για τη διαγραφή ενός λήμματος  – Αυτές είναι ξεχωριστές πράξεις με διαφορετικά σύνολα κριτηρίων για την εκτέλεση τους και δεν πρέπει να συγχέονται.

Αυθαίρετη ποσότηταΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση Ένα διαδικτυακό φόρουμ με 3.000 μέλη / ένα περιοδικό με 37.000 συνδρομητές / ένα μικροέθνος με πληθυσμό 9.400 είναι αξιοσημείωτο. - Countvonnotable, 04:56, 7 Αυγούστου 2006
 • Διαγραφή Ένα διαδικτυακό φόρουμ με 3.000 μέλη / ένα περιοδικό με 37.000 συνδρομητές / ένα μικροέθνος με πληθυσμό 9.400 δεν είναι αξιοσημείωτο. - Notbigenough, 04:56, 7 Αυγούστου 2006
 • Διατήρηση το βίντεο αυτού του ατόμου στο YouTube μόλις πέρασε 1 εκατομμύριο προβολές και πάνω από 1.000 σχόλια που είναι αξιοσημείωτο. - Lotsofviews, 04:56, 7 Αυγούστου 2006
 • Διατήρηση Αυτός ο τόπος υπάρχει για πάνω από 9.000 χρόνια! - Vegeta 16:01, 5 Σεπτεμβρίου 2013 (UTC)

Ένα συνηθισμένο επιχείρημα στις ΣΓΔ είναι «Το θέμα έχει X αριθμό από Y, αυτό είναι αξιοσημείωτο / μη αξιοσημείωτο». Η εγκυκλοπαιδικότητα δεν καθορίζεται από την ποσότητα των μελών, αλλά από την ποιότητα των επαληθεύσιμων και αξιόπιστων πηγών του θέματος. Ένα λήμμα σχετικά με ένα θέμα είναι πιο πιθανό να περάσει τη δοκιμασία εγκυκλοπαιδικότητας με ένα μόνο λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια Britannica παρά επειδή έχει 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube.

Η εγκυκλοπαιδικότητα κληρονομείταιΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση Κάποτε συνεργάστηκε με κάποιον διάσημο - Keeper, 14:15, 03 Μαρτίου 2009 (UTC)
 • Διατήρηση Αυτός ο ποιητής είναι αξιοσημείωτος, οπότε όλα τα μεμονωμένα ποιήματά του πρέπει να είναι επίσης αξιοσημείωτα. - All the trees in the forest, 14:15, 03 Μαρτίου 2009 (UTC)
 • Διατήρηση Βρίσκεται σε ένα πλαίσιο πλοήγησης μαζί με άλλα παρόμοια ή σχετικά λήμματα. - Member of the club, 14:15, 03 Μαρτίου 2009 (UTC)
 • Διατήρηση Είναι ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα σε έναν αξιοσημείωτο ραδιοφωνικό σταθμό, επομένως το πρόγραμμα είναι αυτόματα αξιοσημείωτο. - Wheredoesitend, 15:46, 9 Μαρτίου 2007 (UTC)
 • Διατήρηση ο αδερφός του είναι αξιοσημείωτος αθλητής. - Family Tree, 19:44, 29 Οκτωβρίου 2007 (UTC)
 • Διατήρηση : υπάρχουν πολλοί διάσημοι άνθρωποι σε αυτήν τη λίστα, οπότε είναι αξιοσημείωτη. - Adrian Listmaker, 18:20, 26 Μαρτίου 2009 (UTC)
 • Διατήρηση Ο καλλιτέχνης είναι διάσημος, οπότε το άλμπουμ είναι αξιοσημείωτο. - The internet's busiest music nerd, 9:29 15 Αυγούστου 2015 (UTC)
 • Διατήρηση είναι γυμνάσιο. τα γυμνάσια είναι αξιοσημείωτα. - SchoolDaze, 9:29 15 Σεπτεμβρίου 2015 (UTC)
 • Διαγραφή Όλα τα παραδείγματα του faah είναι άχρηστα. - Class Warfare, 11:22, 3 Ιουλίου 2007 (UTC)
 • Διαγραφή είναι απλά η σύζυγος του Προέδρου των ΗΠΑ - First Lady 18:16, 10 Απριλίου 2015 (UTC)

Εγγενής εγκυκλοπαιδικότητα είναι η ιδέα ότι κάτι πληροί τις προϋποθέσεις για ένα λήμμα μόνο και μόνο επειδή υπάρχει, ακόμη και αν μηδενικές ανεξάρτητες αξιόπιστες πηγές έχουν λάβει ποτέ υπόψη τους το θέμα. Αυτό συνήθως διατυπώνεται ως «Όλα ____ είναι αξιοσημείωτα», για παράδειγμα, «όλα τα γυμνάσια είναι αξιοσημείωτα» ή «κανένα δημοτικό σχολείο δεν είναι αξιοσημείωτο».

Κληρονομική εγκυκλοπαιδικότητα είναι η ιδέα ότι κάτι πληροί τις προϋποθέσεις για ένα λήμμα μόνο και μόνο επειδή σχετίζεται με κάποια άλλα, δόκιμα αξιοσημείωτα θέματα. Συνήθως διατυπώνεται ως «το ____ είναι αξιοσημείωτο, επειδή σχετίζεται με το Σημαντικό Θέμα».

Η εγκυκλοπαιδικότητα απαιτεί επαληθεύσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εγκυκλοπαιδικότητα δεν είναι ούτε κληρονομική ούτε εγγενής: οι αξιώσεις κληρονομικής και εγγενούς εγκυκλοπαιδικότητας δεν μπορούν να επαληθευτούν με αποδεικτικά στοιχεία. Είναι απλώς προσωπική γνώμη όπως στα παραπάνω παραδείγματα.

Η εγκυκλοπαιδικότητα ενός ή περισσοτέρων μελών ορισμένων ομάδων ή κατηγοριών θεμάτων μπορεί ή μπορεί να μην ισχύει για άλλα πιθανά μέλη αυτής της ομάδας. Συζητήστε με βάση το μεμονωμένο θέμα, όχι τη γενική ταξινόμηση ή τον τύπο του θέματος. Εάν ένα υπό συζήτηση θέμα είναι ανεξάρτητα εγκυκλοπαιδικό, δώστε τα αποδεικτικά στοιχεία για να το δείξετε.

Επιπλέον, η εγκυκλοπαιδικότητα μιας μητρικής οντότητας ή ενός θέματος (ενός «δέντρου γονέα-παιδιού») δεν συνεπάγεται πάντα τη σπουδαιότητα των δευτερευουσών οντοτήτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι το δευτερεύον θέμα δεν μπορεί καθόλου να αναφέρεται στην εγκυκλοπαίδεια. Συχνά, δημιουργείται ένα ξεχωριστό λήμμα για σκοπούς μορφοποίησης και εμφάνισης. Ωστόσο, αυτό δεν συνεπάγεται «κληρονομική αξιοσημείωτη» καθαυτή, αλλά είναι συχνά αποδεκτή στο πλαίσιο της ευκολίας μορφοποίησης και πλοήγησης, όπως με δισκογραφίες και βιβλιογραφίες.

Παρομοίως, η αναγνωρισιμότητα των γονέων πρέπει να καθοριστεί ανεξάρτητα. Η αξιοπιστία δεν κληρονομείται «προς τα πάνω», από εγκυκλοπαιδικό δευτερεύον σε μητρικό, ούτε: κάθε ένας κατασκευαστής ενός αξιοσημείωτου προϊόντος είναι ο ίδιος αξιοσημείωτος. Δεν είναι κάθε οργάνωση στον οποίο ανήκει ένα αξιοσημείωτο άτομο (ή στην οποίο ηγείται ένα αξιοσημείωτο άτομο). Για παράδειγμα, επειδή ο Άλμπερτ Αϊνστάιν ήταν ιδρυτικό μέλος μιας συγκεκριμένης τοπικής ένωσης της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών [Τοπική 552, Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Πρίνστον] δεν κάνει εγκυκλοπαιδική αυτή την τοπική ένωση της ΑΟΕ.

Το γεγονός ότι κάποιος έχει έναν διάσημο συγγενή δεν αρκεί από μόνο του για να δικαιολογήσει ένα ανεξάρτητο λήμμα. Τα άτομα που βρίσκονται σε στενές, προσωπικές σχέσεις με διάσημους ανθρώπους (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών) μπορούν να έχουν ένα ανεξάρτητο λήμμα, ακόμη και αν είναι γνωστά αποκλειστικά για μια τέτοια σχέση, αλλά μόνο εάν περνούν την ΒΠ:Ε. Τα νεογέννητα μωρά είναι δεν αξιοσημείωτα εκτός από έναν κληρονόμο ενός θρόνου ή παρόμοιο.

Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου το γεγονός ότι έχει μια σχέση με ένα άλλο πρόσωπο που καθορίζει τη φύση τους μια δημόσια θέση που είναι σημαντική από μόνη της, όπως μια εθνική Πρώτη Κυρία .

Πολλές πηγέςΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

Ενώ η εμφάνιση του θέματος αναφέρεται σε πολλές πηγές, δεν είναι όλες οι πηγές αξιόπιστες και μπορεί να είναι μόνο ασήμαντες αναφορές. Η εγκυκλοπαιδικότητα απαιτεί την παρουσία σημαντικής αντιμετώπισης ενός θέματος σε αξιόπιστες <i id=«mwBoA»>ανεξάρτητες</i> πηγές, όχι μόνο την απλή παρουσία του όρου που αναζητήθηκε. Οι συναθροιστές αναζήτησης είναι επίσης επιρρεπείς στο να συμπεριλαμβάνουν και σχόλια χρηστών. Επομένως, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε τις πραγματικές πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί να συνδέετε μόνο με την αναζήτηση αυτών και να εξετάσετε εάν αυτές οι πηγές παρέχουν αρκετές πληροφορίες για να γραφεί ένα λογικά λεπτομερές λήμμα σχετικά με το θέμα, και όχι ένα απελπιστικό λήμμα που δεν πρόκειται ποτέ να επεκταθεί .

Βικιπαίδειες σε άλλες γλώσσεςΕπεξεργασία

Παραδείγματα

 • Διατήρηση Με δεδομένους έξι συνδέσμους interwiki (de:Foo, es:Foo, fr:Foo, it:Foo, la:Foo, pt:Foo). Δεν μπορούν όλοι να κάνουν λάθος. - Interwikis=Notability, 14:54, 11 Αυγούστου 2009 (UTC)
 • Διαγραφή Χωρίς interwiki - TrappedBehindTheLanguageBarrier, 01:15, 8 Οκτωβρίου 2009 (UTC)

Ένα αξιοσημείωτο θέμα θα καλύπτεται συχνά από λήμματα της Βικιπαίδειας σε πολλές γλώσσες εκτός από τα Ελληνικά . Ωστόσο, η ύπαρξη τέτοιων λημμάτων δεν υποδηλώνει, από μόνη της, ότι ένα θέμα είναι αξιοσημείωτο.

Άλλες Βικιπαίδειες ενδέχεται να έχουν διαφορετικά κριτήρια συμπερίληψης από την ελληνική Βικιπαίδεια. Η εγκυκλοπαιδικότητα απαιτεί κάλυψη σε αξιόπιστες δευτερεύουσες πηγές. Άλλες εκδόσεις της Βικιπαίδεια δεν είναι αξιόπιστες πηγές . Πολλά λήμματα σε άλλες Βικιπαίδειες βασίζονται σε μεταφράσεις αγγλικών λημμάτων της Βικιπαίδειας. Επιπλέον, λόγω της διαθεσιμότητας διαδικτυακών εργαλείων μετάφρασης, είναι ευκολότερο να δημιουργηθεί cross-wiki spam. Το λήμμα-φάρσα Jean Moufot δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην Ολλανδική Βικιιπαίδεια και μετά μεταφράστηκε σε πολλές άλλες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών. Φυσικά, εάν τα άλλα λήμματα της Βικιπαίδειας αναφέρουν αξιόπιστες πηγές που δεν περιλαμβάνονται στο λήμμα της Ελληνικής Βικιπαίδειας, μπορούν να προστεθούν σε αυτό.

Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν interwiki δεν σημαίνει ότι το λήμμα πρέπει να διαγραφεί. Ενδέχεται να κανείς να μην έχει γράψει ακόμη λήμμα σε Βικιπαίδεια άλλης γλώσσας ή ότι δεν έχει συνδεθεί με το λήμμα της ελληνικής γλώσσας.

Ίσως υπάρχουν κάπου καλύτερες πηγέςΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση Είναι πιθανό αυτό να έχει καλυφθεί κάπου, οπότε ας διατηρηθεί. - Anything'sPossible 17:12, 7 Μαΐου 2019 (UTC)

Είναι αλήθεια ότι η Βικιπαίδεια κρίνει την αξιοπιστία με βάση την ύπαρξη κατάλληλων πηγών και όχι απαραίτητα μόνο την τρέχουσα ποιότητα του λήμματος - οπότε μερικές φορές ένα λήμμα με κακή τεκμηρίωση θα διατηρηθεί, εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχουν καλύτερες πηγές για τη βελτίωση του λήμματος με αυτές. Ωστόσο, αυτό το σκεπτικό επικαλείται επίσης μερικές φορές με καθαρά κερδοσκοπικό τρόπο: ίσως να υπάρχουν κάπου καλύτερες πηγές, οπότε πρέπει να το διατηρήσουμε σε κάθε περίπτωση.

Το πρόβλημα με αυτήν τη συλλογιστική, ωστόσο, είναι ότι οποιοσδήποτε μπορεί απλώς να το πει για οτιδήποτε. Ακόμα και οι απλές φάρσες δεν θα μπορούσαν να διαγραφούν από τη Wikipedia αν το μόνο που έπρεπε να κάνετε για να τα σώσετε ήταν να σκεφτούμε την πιθανότητα να υπάρχουν καλύτερες πηγές κάπου που κανείς δεν βρήκε πραγματικά.

Αντίθετα, εάν θέλετε να επικαλεστείτε το ΕΥΠΑΡΧΕΙ ως λόγο για να διασώσετε ένα λήμμα, πρέπει πραγματικά να αναζητήσετε καλύτερες πηγές και να δείξετε τι βρήκατε. Στην πραγματικότητα, η προσθήκη των καλύτερων πηγών στο λήμμα θα ήταν ιδανική, αλλά τουλάχιστον η απαρίθμηση πραγματικών παραδειγμάτων πηγών που υποστηρίζουν την εγκυκλοπαιδικότητα (είτε μέσω του ΒΠ:Ε είτε μέσω των κατευθυντήριων γραμμών αξιολόγησης για συγκεκριμένο θέμα) στη συζήτηση ΣΓΔ είναι ακόμα καλύτερη από το τίποτα - αλλά ούτως ή άλλως, το ΕΥΠΑΡΧΕΙ είναι σχετικό μόνο εάν υποδεικνύετε σκληρές ενδείξεις ότι σίγουρα υπάρχουν πηγές που υποστηρίζουν την αξιοπιστία για να επιδιορθώσετε το λήμμα, και δεν είναι ένα συναρπαστικό επιχείρημα εάν το μόνο που κάνετε είναι να κάνετε αδρανείς εικασίες για το τι μπορεί να είναι δυνατό.

Ένας συντάκτης πρέπει να εξετάσει την επίδραση της δικής του προκατάληψης στην ικανότητά του να βρίσκει πηγές. Εάν ένα λήμμα αφορά ένα θέμα ή σε μια γλώσσα που δεν είναι εξοικειωμένος, σκεφτείτε ποιες πηγές θα έχει ένα παρόμοιο λήμμα στη σφαίρα της κατανόησής σας και αναζητήστε τις. Για παράδειγμα, όταν ερευνά ένα λήμμα σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνει και το θέμα είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτο (ας πούμε έναν αρχηγό κράτους ή τον καλύτερο παίκτη μπάσκετ της Ινδίας), προσπαθήστε να βρείτε πηγές σε άλλες γλώσσες ή παρατήστε το . Όταν εξετάζετε την πρόταση ενός γυμνασίου για μαύρους στις Ηνωμένες Πολιτείες που υπήρχε για 100 χρόνια αλλά έκλεισε όταν ο διαχωρισμός έληξε γύρω στο 1970, σκεφτείτε ότι ίσως αξίζει να αναζητήσετε μαύρες εφημερίδες που δεν είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο πριν προσπαθήσετε να τη διαγράψετε.

Ατομική αξίαΕπεξεργασία

Τι γίνεται με το λήμμα x ;Επεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση Υπάρχει ένα λήμμα για το x, και αυτό είναι εξίσου διάσημο με εκείνο. - EmperorOtherstuff, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)
 • Διατήρηση Κοιτάξτε, αν έχουμε ένα άρθρο για είδη Pokémon, θα πρέπει να έχουμε ένα λήμμα και για αυτή την μπάντα. - PokePerson: O, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)
 • Διατήρηση λέτε ότι αυτό το λήμμα είναι διαφημιστικό, αλλά υπάρχουν και άλλα λήμματα εξίσου διαφημιστικά με αυτό. - Blay Tant Marqueter, 04:04, 25 Δεκεμβρίου 2010 (UTC)
 • Διαγραφή Δεν έχουμε λήμμα σχετικά με το y, επομένως δεν πρέπει να έχουμε λήμμα σχετικά με αυτό. - EmpressOtherstuff, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)
 • Διαγραφή Εσείς με ανάγκασε να διαγράψω το λήμμα ενός CEO, οπότε πρέπει να μου επιτρέψετε να διαγράψω το άρθρο αυτού του ακτιβιστή. - NoFair, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)

Η φύση της Βικιπαίδειας σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε ένα πειστικό επιχείρημα βασισμένο αποκλειστικά στο αν άλλα λήμματα υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει κανέναν να δημιουργήσει οποιοδήποτε λήμμα. (Αυτό μπορεί να είναι ένα επιχείρημα ότι αυτό το λήμμα δεν είναι αρκετά κακό ώστε να διαγραφεί άμεσα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να διατηρηθεί. Ενώ αυτές οι συγκρίσεις δεν είναι μια πειστική δοκιμασία, ενδέχεται να αποτελούν μέρος ενός πειστικού επιχειρήματος. ένα ολόκληρο σχόλιο δεν πρέπει να απορριφθεί επειδή περιλαμβάνει μια συγκριτική δήλωση όπως αυτή. Ενώ η σύγκριση με άλλα λήμματα δεν είναι, σε γενικές γραμμές, πειστικό επιχείρημα, η σύγκριση με λήμματα που έχουν υποβληθεί σε κάποιο είδος ποιοτικής αναθεώρησης, όπως Προτεινόμενο λήμμα, Καλό λήμμα ή έχουν επιτύχει βαθμολογία τάξης A, κάνει μια αρκετά πιο αξιόπιστη υπόθεση .

Υπάρχουν πολλά λήμματα που πιθανότατα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ομοίως, επειδή τα λήμματα πρέπει να περιμένουν κάποιον που ενδιαφέρεται για το θέμα να παρατηρήσει ότι λείπει πριν από τη δημιουργία τους, πολλά λήμματα δεν υπάρχουν ενώ πιθανότατα θα έπρεπε. Έτσι, απλώς επισημαίνοντας ότι υπάρχει ένα λήμμα σε παρόμοιο θέμα δεν αποδεικνύει ότι το εν λόγω λήμμα πρέπει επίσης να υπάρχει. Είναι πολύ πιθανό το άλλο λήμμα να πρέπει να διαγραφεί, αλλά κανείς δεν το έχει παρατηρήσει και το έχει προτείνει για διαγραφή. Μερικές φορές διατυπώνονται επιχειρήματα ότι άλλα λήμματα έχουν προταθεί στις ΣΓΔ και έχουν διατηρηθεί / διαγραφεί (το πιο διάσημο παράδειγμα είναι το τεστ Pokémon). Αυτά μπορεί να είναι αποτελεσματικά επιχειρήματα, αλλά ακόμη και εδώ πρέπει να χρησιμοποιείται προσοχή. Ωστόσο, ένας μικρός αριθμός συζητήσεων λαμβάνει ευρεία συμμετοχή και καταλήγει σε μια απόφαση που είναι ουσιαστικά τελική, έως ότου εμφανιστούν νέα στοιχεία. Εάν αναφέρετε μια τέτοια συζήτηση στο παρελθόν, και είναι σαφώς μια παρόμοια περίπτωση με την τρέχουσα συζήτηση, αυτό μπορεί να είναι ένα ισχυρό επιχείρημα που δεν πρέπει να παραβλεφθεί λόγω της εσφαλμένης αντίληψης ότι αυτή η ενότητα είναι μια γενική απαγόρευση της αναφοράς άλλων λημμάτων ή συζητήσεων διαγραφής.

Σημειώστε ότι αυτό το κριτήριο ισχύει και για το επιχείρημα ότι ένα λήμμα πρέπει να διατηρηθεί επειδή είναι μια ευθεία μετάφραση ενός λήμματος που υπάρχει ήδη σε μια άλλη Βικιπαίδεια σε άλλη γλώσσα. Όλες οι Βικιπαίδειες είναι ευάλωτες στη δημιουργία λημμάτων για μη αξιοσημείωτα θέματα και οι Βικιπαίδειες διαφορετικών γλωσσών ενδέχεται να εφαρμόζουν διαφορετικά πρότυπα εγκυκλοπαιδικότητας σε ορισμένες κατηγορίες θεμάτων - οπότε η ύπαρξη ενός λήμματος στη Γαλλική, ή Σουηδική, ή Ουρντού Βικιπαίδεια δεν είναι και από μόνη της μια αυτόματη εξαίρεση από το να πρέπει να καταδειχθεί καθαρά ότι το θέμα καλύπτει τα κριτήρια τεκμηρίωσης και εγκυκλοπαιδικότητας της Ελληνικής Βικιπαίδειας. Και πάλι, μπορεί να χρειάζεται να διαγραφεί και το λήμμα στην άλλη γλώσσα, και δεν έχει ακόμη παρατηρηθεί από τους υπεύθυνους συντάκτες εκείνης της Βικιπαίδειας.

Οι συζητήσεις διαγραφής μπορεί μερικές φορές να είναι ελαττωματικές, και ακόμη και αν η συζήτηση ήταν σωστή, μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει σύγκριση: θα μπορούσε το γεγονός ότι υπάρχει ένα λήμμα για κάθε χαρακτήρα της Οδύσσειας σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να υπάρχει ένα λήμμα για κάθε χαρακτήρα στο Game of Thrones; Οι συγκρίσεις μπορούν να είναι πολύ υποκειμενικές και, επομένως, είναι καλύτερο να εξετάσουμε τις εν λόγω συζητήσεις και να δούμε ποιες πολιτικές αναφέρθηκαν και να διατυπώσουμε ένα επιχείρημα βάσει του πώς εφαρμόζονται στην τρέχουσα συζήτηση αντί απλώς λέγοντας ότι «το Χ διατηρήθηκε, οπότε πρέπει και αυτό».

Μετα-συλλογισμόςΕπεξεργασία

Η Βικιπαίδεια πρέπει να αφορά τα πάνταΕπεξεργασία

 • Διατήρηση Πίστευα ότι σκοπός της Βικιπαίδεια ήταν να παρέχει πληροφορίες για τα πάντα. - AllInclusive, 12:04, 3 Αυγούστου 2006 (UTC)
 • Διατήρηση Προσπαθείτε να καταργήσετε αληθινές πληροφορίες! - AllTruthful, 15:45, 17 Δεκεμβρίου 2006 (UTC)
 • Διατήρηση Αυτό το πράγμα υπάρχει, επομένως θα πρέπει να συμπεριληφθεί. - JohnPaulSartre & Ringo, 01:14, 14 Ιουνίου 2007 (UTC)
 • Διατήρηση Σύμφωνα με την ΒΠ:ΟΧΙ#ΧΑΡΤΙ, η Βικιπαίδεια έχει χώρο και για αυτό - JohnPaulSartre & Ringo, 01:14, 14 Ιουνίου 2007 (UTC)

Ναι, η Βικιπαίδεια είναι μια εγκυκλοπαίδεια, και ως εκ τούτου, πρέπει να μεταφέρει πληροφορίες για όλους τους κλάδους της γνώσης. Ωστόσο, «όλοι οι κλάδοι της γνώσης» δεν σημαίνει απαραίτητα «τα πάντα». Η Βικιπαίδεια συγκεκριμένα δεν είναι μια συλλογή πληροφοριών χωρίς διακρίσεις, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν πρότυπα για αυτά που συνιστούν πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν στη Βικιπαίδεια, Φανταστείτε πόσο μεγάλη θα ήταν μια εγκυκλοπαίδεια για τα πάντα: τα πάντα θα περιλαμβάνουν κάθε ιδέα που υπήρχε ή θα υπάρχει, κάθε πρόσωπο που έζησε ποτέ, κάθε οργανισμό που υπήρχε ή υπάρχει, κάθε αντίγραφο ενός αντικειμένου που υπήρχε ή υπάρχει, κάθε ιστότοπος που υπήρχε ή υπάρχει, κ.λπ. Το πιο βασικό κατώτατο όριο ένταξης είναι η επαλήθευση, όχι η αλήθεια . Η απαίτηση επαλήθευσης από μόνη της θα αποτρέψει τη γραφή για κάθε σωματίδιο και θα περιορίσει τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να περιληφθούν για κάθε πρόσωπο. Επιπλέον, η κοινότητα αποφάσισε να μην καταγράφει κάθε επαληθεύσιμο γεγονός και, κατά συνέπεια, έχει θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές εγκυκλοπαιδικότητας σχετικά με τα λήμματα που πρέπει να διατηρούνται και μια πολιτική δέουσας βαρύτητας σχετικά με το ποια γεγονότα είναι μειοψηφικές απόψεις . Παρόλο που αυτή η κατευθυντήρια γραμμή είναι ευρύτερη από τις γραμμές των χάρτινων εγκυκλοπαιδειών, δεν είναι επίσης «τα πάντα» και δεν είναι μια αδιάκριτη συλλογή οτιδήποτε επαληθεύσιμου. Επομένως, σκεφτείτε προσεκτικά και ασκήστε κριτική σκέψη όταν καθορίζετε τι πρέπει να συμπεριληφθεί σε μια εγκυκλοπαίδεια.

Μην χαθούν οι πληροφορίες ή η προσπάθειαΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση γιατί διαφορετικά θα χάναμε τις πληροφορίες. - Essential Essential, 13:19, 18 Ιανουαρίου 2007 (UTC)
 • Διαγραφή επειδή οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες αλλού. - Redundant Redundant, 13:19, 18 Ιανουαρίου 2007 (UTC)
 • Διατήρηση πολλοί χρήστες έχουν εργαστεί σε αυτό. - TheyWorked, 16:15, 1 Μαρτίου 2006 (UTC)

Είναι ατυχές το γεγονός ότι συντάκτες καταβάλλουν προσπάθειες για τη σύνταξη ή τη διατήρηση λημμάτων που δεν πληρούν την πολιτική ή τις οδηγίες της Βικιπαίδειας. Πολλοί συντάκτες έχουν δει λήμματα για τα οποία επένδυσαν χρόνο και ενέργεια να διαγράφονται και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό μπορεί να είναι αποθαρρυντικό. Ωστόσο, το γεγονός της προσπάθειας που καταβλήθηκε σε ένα λήμμα δεν εξαιρεί το λήμμα από τις απαιτήσεις της πολιτικής και των κατευθυντήριων γραμμών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το περιεχόμενο μπορεί να συγχωνευτεί με άλλα σχετικά λήμματα ή να συνεισφερθεί σε άλλα wiki. Σημειώστε ότι ένα επιχείρημα από το WP:PRESERVE διατηρεί κάποιο βάρος στις συζητήσεις σχετικά με την πλήρη διαγραφή λήμματος όταν το υλικό έχει συγχωνευτεί, καθώς ενδέχεται να χαθούν όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη συνεισφορά, ακυρώνοντας την άδεια χρήσης για το λήμμα (οπότε μπορεί να διατηρηθεί ως ανακατεύθυνση).

Διαγραμμένη εργασία μπορεί να επαναφερθεί στην προσωπική σας σελίδα κατόπιν αιτήματος σε έναν διαχειριστή. Συνήθως είναι επίσης δυνατό να αποκατασταθούν οι πληροφορίες εάν το λήμμα περάσει από ανάκληση διαγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι το αρχείο διαγραφής δεν έχει διαγραφεί .

Καλύτερα εδώ από ότι εκείΕπεξεργασία

 • Διατήρηση Εάν αυτό το λήμμα διαγραφεί, τότε τα περιεχόμενα σε αυτό θα καταλήξουν στο κύριο λήμμα - APlaceForEverything 06:25, 3 Μαρτίου 2006 (UTC)

Το μη εγκυκλοπαιδικό υλικό δεν ανήκει σε κανένα λήμμα. Το υλικό που μερικές φορές ονομάζεται «trivia» ή «στη λαϊκή κουλτούρα» μπορεί να είναι ή να μην είναι κατάλληλο για συμπερίληψη, είτε ως μέρος ενός κύριου λήμματος είτε σε ένα spin-off λήμμα. Όμως, ατεκμηρίωτο ή εντελώς ασήμαντο υλικό δεν ανήκει ούτε στο κύριο λήμμα ούτε σε ένα υπολήμματα που διαχωρίζεται για να το κρατήσει ξεχωριστό από το κύριο λήμμα.

Αυτή είναι μόνο μια κατευθυντήρια γραμμή, πρόταση ή δοκίμιοΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση Το ΒΠ:ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ είναι ένα δοκίμιο, όχι πολιτική. - DissentingView, 18:49, 13 Ιουνίου 2007 (UTC)
 • Διαγραφή Το ΒΠ:Εγκυκλοπαιδικότητα (ΑΒΓ) είναι μόνο μια πρόταση. - Idontlikeproposals, 18:49, 13 Ιουνίου 2007 (UTC)
 • Διαγραφή Η ΒΠ:ΧΨΩ είναι μόνο μια οδηγία. - GuidelinesNoGood, 18:49, 13 Ιουνίου 2007 (UTC)

Η Βικιπαίδεια δεν είναι ένα σύστημα νόμων . Οι διαδικασίες διαγραφής είναι συζητήσεις, όχι ψηφοφορίες και ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να διατυπώσουν τις απόψεις τους . Μερικές φορές, θα βρουν μια υπάρχουσα σελίδα η οποία συνοψίζει ήδη τη συλλογιστική τους, και αντί να ανακαλύψουν ξανά τον τροχό θα συνδέσουν με αυτόν (με μια κατάλληλη εξήγηση του γιατί ισχύει). Εάν κάποιος συνδέεται με ένα δοκίμιο, μια πρόταση ή μια κατευθυντήρια γραμμή, μάλλον δεν εννοεί «η ΒΠ:ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ λέει ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό", αλλά μάλλον «πιστεύω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό, η ΒΠ:ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ εξηγεί τους λόγους».

Τα δοκίμια, γενικά, χρησιμεύουν για να συνοψίσουν μια θέση, γνώμη ή επιχείρημα. Οι προτάσεις, εκτός από την κύρια λειτουργία τους, συνοψίζουν επίσης θέσεις, απόψεις και επιχειρήματα. Συχνά, αυτό γίνεται με αναφορά σε πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές, οπότε για να τις χαρακτηρίσετε ως «απλώς δοκίμιο» ή «απλώς πρόταση» μπορεί να είναι παραπλανητική. Υποδηλώνει επίσης ουσιαστικά ότι η γνώμη του προσώπου που αναφέρει τη σελίδα (καθώς και εκείνων των προσώπων που έγραψαν αρχικά τη σελίδα) είναι άκυρη όταν ενδέχεται να μην είναι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ορισμένα επιχειρήματα που παρουσιάζονται σε συζητήσεις διαγραφής δεν είναι έγκυρα, με βάση την ουσία του επιχειρήματος ή τη λογική που χρησιμοποιείται για την επίτευξή του. «Η σελίδα με την οποία συνδέεστε είναι δοκίμιο ή πρόταση» δεν είναι μία από αυτές.

Οι οδηγίες έχουν πράγματι εξαιρέσεις. Ωστόσο, είναι άχρηστο να υποδεικνύουμε ότι «η ΒΠ:ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ είναι μόνο μια οδηγία, δεν χρειάζεται να την ακολουθήσουμε». Έχουμε πολιτικές που να μας λένε τι να κάνουμε και γιατί να το κάνουμε, και οδηγίες για να μας βοηθήσουν με το πώς να το κάνουμε. Αντί να χρησιμοποιήσετε τον προσδιορισμό «κατευθυντήριας οδηγίας» μιας σελίδας ως δικαιολογία για την εξαίρεση, προτείνετε λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνει εξαίρεση.

Τώρα, συμβαίνει ότι κάποιος θα είναι υποστηρικτής του να ακολουθεί κάποια οδηγία εγκυκλοπαιδικότητας χωρίς καμία εξαίρεση. Οδηγίες λένε ρητά ότι θα υπάρχουν εξαιρέσεις με βάση την κοινή λογική και για τις ίδιες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι δίκαιο να επισημανθεί ότι δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τις οδηγίες το 100% του χρόνου, εάν υπάρχει καλός λόγος να τις παραβιάσετε. Αλλά πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε ένα λογικό επιχείρημα για το γιατί αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μία από αυτές τις εξαιρέσεις. Οι οδηγίες ακολουθούνται συνήθως για καλούς λόγους, επομένως θα πρέπει να υπάρχει ένας καλός λόγος για την παραβίαση.

Επιχειρήματα ανά πρόσωποΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση Ο δημιουργός του έχει ιστορία στο να γράφει μερικά πολύ καλά λήμματα, επομένως αυτό πρέπει να είναι καλό και πρέπει να διατηρείται. - BrandLoyalty, 11:10, 31 Ιουλίου 2008 (UTC)
 • Διαγραφή Ο δημιουργός του έχει κάνει μόνο 27 επεξεργασίες μέχρι στιγμής. - NewbieHater, 11:10, 31 Ιουλίου 2008 (UTC)
 • Διατήρηση Ο προτείνων είχε προηγουμένως υποδείξει πολλά λήμματα που έχουν διατηρηθεί και ως εκ τούτου έκανε κακές επιλογές. - BadNom, 11:10, 31 Ιουλίου 2008 (UTC)
 • Διαγραφή Ο δημιουργός του έχει δημιουργήσει προηγουμένως πολλά λήμματα που έχουν διαγραφεί, επομένως αυτό πρέπει να διαγραφεί. - BadCreator, 11:10, 31 Ιουλίου 2008 (UTC)
 • Διατήρηση , ο προτείνων είναι ένας αποκλεισμένος χρήστης που προσπαθεί να καταστρέψει τη Βικιπαίδεια. - ΑνθεκτικόςΑμυντικός, 04:18, 2 Αυγούστου 2008 (UTC)
 • Διατήρηση υποψηφιότητα με πολιτικά κίνητρα. - POVPusher 00:02, 16 Απριλίου 2011 (UTC)
 • Διαγραφή Ο δημιουργός αποκλείστηκε επ 'αόριστον από την επεξεργασία της Βικιπαίδεια. Και παρόλο που αυτή η σελίδα δημιουργήθηκε πριν από το μπλοκ τους, ας είναι! - Indefinite Discriminator, 22:38, 3 Μαΐου 2016 (UTC)

Μια συζήτηση διαγραφής αφορά το ίδιο το λήμμα. Αν και η καταλληλότητα άλλων σχετικών λημμάτων μπορεί να αναφέρεται κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ορισμένες διαγραφές συνοδεύονται από άλλα λήμματα, η συζήτηση δεν αφορά τον δημιουργό ή άλλους συντάκτες του λήμματος, ούτε αφορά τον προτείνοντα τη διαγραφή ή οποιονδήποτε έχει σχολιάσει στη ΣγΔ. Ένα λήμμα πρέπει να κριθεί με βάση τα δικά του χαρακτηριστικά και όχι εκείνα των συντακτών ή των επικριτών του. Ακόμα και οι σεβαστοί συντάκτες δημιουργούν μερικές φορές σελίδες που οι άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να διαγραφούν, και ομοίως, οι αρχάριοι και εκείνοι που έχουν δημιουργήσει πολλά αναξιόπιστα άρθρα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν καλά γραπτά και έχουν κάνει πολλές πραγματικά καλές συνεισφορές.

Δεν υπάρχει ντροπή στο να αντιτίθεται η πλειοψηφία σε καλόπιστες προσπάθειες. Η Βικιπαίδεια δεν είναι μια ομάδα νικητών και ηττημένων. Εάν ένας χρήστης διαταράσσει την εγκυκλοπαίδεια δημιουργώντας συνεχώς άρθρα που διαγράφονται ή διορίζει συνεχώς καλά άρθρα για διαγραφή, μπορεί να ζητηθεί έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά του. Αυτό είναι ένα ανεξάρτητο ζήτημα και το αποτέλεσμα του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν πρέπει να επηρεάζει τις συζητήσεις διαγραφής.

Θυμηθείτε, όταν σχολιάζετε, οι προσωπικές επιθέσεις και οι κατηγορίες κακοπιστίας δεν βοηθούν ποτέ.

Ωστόσο, σελίδες που δημιουργούνται από αποκλεισμένους ή υπό φραγή χρήστες κατά παράβαση της φραγής ή του αποκλεισμού τους ενδέχεται να διαγραφούν άμεσα, εάν δεν υπάρχουν σημαντικές τροποποιήσεις από άλλους. Αυτά τα κριτήρια δεν ισχύουν για σελίδες που δημιουργήθηκαν πριν από την φραγή ή αποκλεισμό ή για σελίδες θεμάτων που δεν σχετίζονται με το θέμα του αποκλεισμού (εκτός εάν πρόκειται για πλήρη αποκλεισμό από τον ιστότοπο).

Επίσης, να είστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με τις κατηγορίες για υποτιθέμενη αδυναμία προτείνοντα ή σχολιαστή να ακολουθήσει κάποιους ελέγχους πριν την πρόταση . Δεν έχουν όλοι πρόσβαση στα ίδια ερευνητικά εργαλεία, επομένως το γεγονός ότι ήσασταν σε θέση να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων που παρείχε περισσότερη κάλυψη από ότι κάποιος άλλος που βρέθηκε σε άλλες βάσεις δεδομένων δεν αποτελεί, από μόνη της, απόδειξη ότι ο άλλος συντάκτης ήταν αμελής στα καθήκοντά του. Εάν μπορείτε να σώσετε το άρθρο, τότε απλώς σώστε το και μην επιτεθείτε σε άλλους συντάκτες επειδή δεν βρήκαν αυτό που βρήκατε.

Επαναλαμβανόμενες υποψηφιότητεςΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση Δεν συζητήσαμε όλα αυτά τον τελευταίο μήνα; - DejaVu, 04:04, 4 Απριλίου 2004 (UTC)
 • Άμεση διατήρηση Το λήμμα επέζησε από το προηγούμενο ΣΓΔ και δεν θα έπρεπε να υποβληθεί ξανά σε αυτά τα σκουπίδια. - Yawner, 12:35, 17 Ιουνίου 2006 (UTC)
 • Διαγραφή Είχε ήδη ένα σωρό προτάσεις για διαγραφή, προφανώς οι άνθρωποι θέλουν να διαγραφεί. - TryAgain, 16:32, 29 Μαΐου 2007 (UTC)

Εάν ένα άρθρο έχει προταθεί επανειλημμένα για διαγραφή, μερικές φορές οι χρήστες θα προτείνουν τη «διατήρηση», υποστηρίζοντας ότι επειδή το λήμμα δεν κατάφερε να επιτύχει συναίνεση για διαγραφή στο παρελθόν, δεν υπάρχει λόγος να το προταθεί ξανά. Αυτό είναι ένα καλό επιχείρημα σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά ένα κακό επιχείρημα σε άλλες. Ένα λήμμα που διατηρήθηκε σε μια προηγούμενη συζήτηση διαγραφής ενδέχεται να εξακολουθεί να υπόκειται σε διαγραφή εάν η διαγραφή υποστηρίζεται από ισχυρούς λόγους που δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς στην προηγούμενη συζήτηση διαγραφής. Άλλωστε, η συναίνεση μπορεί να αλλάξει.

Εάν ένα λήμμα προτείνεται (ή επαναπροτείνεται) επιπόλαια για διαγραφή, τότε οι συντάκτες δικαιολογούνται να αντιταχθούν στην πρόταση. Οι επιπόλαιες προτάσεις μπορεί να αποτελούν διαταραχή της Βικιπαίδειας, ειδικά όταν υπήρχε συναίνεση για τη διατήρησή της στο παρελθόν ή όταν έχει παρέλθει μόνο λίγος χρόνος από την τελευταία πρόταση.

ΕκβιασμόςΕπεξεργασία

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση Εάν δεν κρατήσουμε αυτό γιατί να συνεισφέρω τελικά; - It stays or I go, 11:31, 1 Μαΐου 2001 (UTC)
 • Διαγραφή Αυτό είναι το τελευταίο καρφί. Εάν διατηρήσουμε αυτό, η Βικιπαίδεια δεν αξίζει πια τον χρόνο μου. - It goes or I go, 13:31, 1 Ιουνίου 2016 (UTC)
 • Διατήρηση Κανείς δεν συνεισφέρει εάν το διαγράψουμε. Δεν χάνουμε συντάκτες έτσι; - Wikipedia is dying, 01:01, 1 Απριλίου 1900 (UTC)
 • Διαγραφή Ένας αναλυτής των μέσων ενημέρωσης επέκρινε τη Βικιπαίδεια για το ότι έχει τέτοιου είδους λήμματα. - Just want them to like us, 19:89 13 Δεκεμβρίου 1989 (UTC)

Οι συντάκτες μερικές φορές εκδίδουν τελεσίγραφα για να περάσει το δικό τους, απειλώντας να σταματήσουν τη συνεισφορά. Ή θα ισχυριστούν ότι οι τρέχοντες ή οι μελλοντικοί συντάκτες θα απομακρυνθούν λόγω του λάθους αποτελέσματος. Ομοίως, το επιθυμητό αποτέλεσμα ενός συντάκτη συνδέεται με κάποια εξωτερική κριτική για τη Βικιπαίδεια, συχνά σε σχέση με στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη μείωση των νέων συντακτών ή κριτική για την αξιοπιστία της Βικιπαίδειας. Μπορεί να είναι σωστό να υποστηρίξουμε ότι μια απόφαση θα φέρει την εγκυκλοπαίδεια πιο κοντά ή μακριά από αυτό που δεν είναι η Βικιπαίδεια, αλλά ένα σχετικό επιχείρημα θα πρέπει να εστιάζει στα χαρακτηριστικά του λήμματος.

Παραδείγματα:

 • Διατήρηση Δεν έχει σημασία αν είναι πρωτότυπη έρευνα ή μη επαληθεύσιμο. Είναι εγκυκλοπαιδικό. - Original scientist,, 00:44, 10 Οκτωβρίου 2009 (UTC)
 • Διατήρηση Είναι επαληθεύσιμο, επομένως δεν είναι πρωτότυπη έρευνα. - ΕπαληθεύσιμοOR, 00:49, 11 Οκτωβρίου 2009 (UTC)
 • Διατήρηση Το επιχείρημα του προτείνοντα είναι βασικά ΒΠ:ΔΕΝΜΟΥΑΡΕΣΕΙ . - You Know Who Else Had A Toothbrush Moustache, 21:04, 18 Αυγούστου 2013 (UTC)
 • Διαγραφή Τα επιχειρήματα για τη διατήρηση είναι βασικά ΒΠ:ΧΡΗΣΙΜΟ . - I Am Weightless, I Am Rust, 12:18, 6 Σεπτεμβρίου 2013 (UTC)
 • Διατήρηση Ο προτείνοντας δεν έκανε τα βήματα στο ΒΠ:ΠΡΙΝ . Επομένως, το λήμμα είναι εγκυκλοπαιδικό. - Use Head Before Hand 12:18, 6 Σεπτεμβρίου 2013 (UTC)
 • Διαγραφή Τα επιχειρήματα «διατήρησης» περιέχουν μια λογική ΒΠ:ΠΛΑΝΗ. Wholly Chao 12:18, 6 Σεπτεμβρίου 2013 (UTC)

Η άρνηση του ηγούμενου (και οι παραλλαγές του, όπως το επιχείρημα από πλάνης ) είναι μια τυπική πλάνη. Συνίσταται βασικά στη σύγχυση μιας αναγκαίας με μια επαρκή κατάσταση . Όλες οι πολιτικές της Βικιπαίδειας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, όχι απαραίτητα επαρκείς. Εάν το λήμμα πληροί μία προϋπόθεση, δεν σημαίνει ότι δεν παραβιάζει άλλες πολιτικές: η αρχική έρευνα μπορεί να επαληθευτεί. λήμματα που φαίνεται να είναι αξιοσημείωτα μπορεί να είναι πρωτότυπη έρευνα. αξιοσημείωτες βιογραφίες μπορεί να αποτελούν παραβίαση της ΒΠ:ΒΖΠ . Οι πολιτικές πρέπει να ερμηνεύονται όλες μαζί και όχι απομονωμένα.

Επεξεργασία με Οπτικό Επεξεργαστή