Κοινοβουλευτική Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας - Άλλες γλώσσες