Άνοιγμα κυρίου μενού

Η εκπαίδευση στην Ελλάδα χωρίζεται κυρίως σε τρία επίπεδα, ονομασμένα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ένα επιπρόσθετο μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο στο οποίο παρέχεται επαγγελματική εκπαίδευση.

Πίνακας περιεχομένων

Πρωτοβάθμια εκπαίδευσηΕπεξεργασία

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελείται από το Νηπιαγωγείο, το οποίο διαρκεί ένα με δύο χρόνια, και το Δημοτικό σχολείο, το οποίο εκτείνεται σε έξι τάξεις: Α', Β', Γ', Δ', Ε', ΣΤ' (ηλικίες 6 ως 12 ετών). Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο είναι πλέον υποχρεωτική. Στα πρώτα δύο χρόνια του Δημοτικού τα παιδιά δεν βαθμολογούνται επισήμως. Κυριαρχεί η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό. Οι γονείς πληροφορούνται για την επίδοση των παιδιών τους μέσω προφορικής επικοινωνίας με τους δασκάλους.

Η βαθμολογία ξεκινάει από την Γ' τάξη. Στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου προβλέπεται περιγραφική αξιολόγηση, σε συνδυασμό με κλίμακα βαθμολογίας. Στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις προβλέπεται περιγραφική αξιολόγηση σε συνδυασμό με κλίμακα βαθμολογίας, η οποία είναι λεκτική και αριθμητική. Το πέρασμα από τη μία τάξη στην άλλη, μετά την προαγωγή του μαθητή, είναι αυτόματο. Στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία. Ένας μαθητής είναι δυνατόν επαναλάβει τη φοίτησή του στην ίδια τάξη.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευσηΕπεξεργασία

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από δύο βαθμίδες. Πρώτα είναι το Γυμνάσιο, ένα υποχρεωτικό σχολείο διάρκειας τριών ετών, μετά από το οποίο οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν είτε το Λύκειο είτε επαγγελματική εκπαίδευση. Το Λύκειο δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο γίνεται κατόπιν εγγραφής. Επίσης, η επιλογή γυμνασίου από το σχολείο γίνεται με βάση την συμπεριφορά των μαθητών, και αυτό γίνεται μερικούς μήνες πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Γυμνάσιο (ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

 • Α' τάξη, 12 - 13 ετών
 • Β' τάξη, 13 - 14 ετών
 • Γ' τάξη, 14 - 15 ετών

Λύκειο (Γενικό ή Επαγγελματικό)

 • Α' τάξη, 15 - 16 ετών
 • Β' τάξη, 16 - 17 ετών
 • Γ' τάξη, 17 - 18 ετών

Η Α' τάξη, τόσο του Γενικού όσο και του Επαγγελματικού Λυκείου, θεωρείται τάξη αποκλειστικά Γενικής Παιδείας. Στη Β' Τάξη Γενικού Λυκείου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις δύο Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών και Θετικών Σπουδών. Στη Γ' τάξη Γενικού Λυκείου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις τρεις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών, Θετικών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Υπάρχουν όμως και μαθήματα Γενικής Παιδείας και στις δύο τάξεις. Η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται με την επιτυχία των μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις που διεξάγονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Τριτοβάθμια εκπαίδευσηΕπεξεργασία

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)

Η ανώτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ, 1983 ως σήμερα) και τις Ακαδημίες, οι οποίες κυρίως καλύπτουν τον στρατό και τον κλήρο. Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών τυπικά κρατούν για τέσσερα χρόνια (πέντε στα πολυτεχνεία και σε κάποιες τεχνικές ή καλλιτεχνικές σχολές, έξι στις ιατρικές σχολές), ενώ τα μεταπτυχιακά διαρκούν από ένα ως δύο χρόνια, και τα διδακτορικά από τρία ως έξι χρόνια.

Ιδιωτική ΕκπαίδευσηΕπεξεργασία

 • Υπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Μερικά από αυτά είναι για τους ξένους, συνήθως για τα παιδιά των Βρετανικών και Αμερικανικών οικογενειών.
 • Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 16 (παράγραφοι 5, 6 και κυρίως 8) του Ελληνικού Συντάγματος, η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως κάποια εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, τα οποία επικυρώνονται κι επιβλέπονται από Πανεπιστήμια άλλων χωρών και μερικές φορές είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι οποίες παρουσιάζονται ως ιδιωτικά πανεπιστήμια.
 • Στην ιδιωτική εκπαίδευση ανήκουν και τα φροντιστήρια.

Όλες οι σχολές, ανεξαρτήτως επιπέδου, επιβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Υπουργείο ασκεί συγκεντρωτικό έλεγχο στις κρατικές σχολές, με την διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών, τον διορισμό του προσωπικού και τον έλεγχο της χρηματοδότησης. Οι ιδιωτικές σχολές επίσης εμπίπτουν στον έλεγχο του Υπουργείου, το οποίο ασκεί εποπτικό έλεγχο σε αυτές. Σε τοπικό επίπεδο, ο εποπτικός ρόλος του Υπουργείου ασκείται διαμέσου των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες λειτουργούν σε κάθε νομό. Τα τριτοβάθμια ιδρύματα είναι ονομαστικά αυτόνομα, αλλά το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για την χρηματοδότησή τους, και την κατανομή των μαθητών στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Η Ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει μόνο τα πτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από τα κρατικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά πανεπιστήμια και κολέγια που προσφέρουν πτυχιακά προγράμματα που επικυρώνονται και επιβλέπονται από Αμερικανικά, Βρετανικά και άλλα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Η Ελληνική κυβέρνηση πιέζεται να αναγνωρίσει αυτά τα υπερπόντια προγράμματα.

Όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης καλύπτονται και από ιδιωτικές και από δημόσιες σχολές. Οι κρατικές σχολές και τα πανεπιστήμια δεν χρεώνουν δίδακτρα και τα συγγράμματα παρέχονται δωρεάν σε όλους τους μαθητές και φοιτητές. Υπάρχει επίσης ένας αριθμός εκπαιδευτηρίων τα οποία λειτουργούν παράλληλα με την κρατική εκπαίδευση και παρέχουν συμπληρωματικά μαθήματα. Αυτά τα εκπαιδευτήρια χωρίζονται σε δυο κατηγορίες ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών που προσφέρουν. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που παρέχουν μαθήματα ξένων γλωσσών και τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης που παρέχουν συμπληρωματικά μαθήματα για αδύναμους μαθητές καθώς και προγράμματα μαθημάτων τα οποία είναι προπαρασκευαστικά για τις ανταγωνιστικές πανελλήνιες εξετάσεις. Οι περισσότεροι από τους μαθητές τυπικά παρακολουθούν τέτοιες τάξεις (και εξετάσεις) στα φροντιστήρια το μεσημέρι και το απόγευμα, επιπρόσθετα των κανονικών σχολικών μαθημάτων.

Επαγγελματική εκπαίδευσηΕπεξεργασία

Πρώην εκπαιδευτικά ιδρύματαΕπεξεργασία

 • Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Αντικαταστάθηκε από το ΕΠΑΛ το 2009
 • Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ) Αντικαταστάθηκε από τα ΤΕΕ το 2000
 • Τεχνική Επαγγελματική Σχολή (ΤΕΣ) Αντικαταστάθηκε από τα ΤΕΕ το 2000
 • Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ) Καταργήθηκε
 • Ενιαίο Λύκειο. Αντικαταστάθηκε από το Γενικό Λύκειο το 2007


Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία

Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Education in Greece (έκδοση 381007736) της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).