Πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων της Ελλάδας

Κατάλογος πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων στην Ελλάδα

Οι πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τα γράμματα Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ, που είναι κοινά στο ελληνικό και στο λατινικό αλφάβητο.

Ελληνική πινακίδα αυτοκινήτου (2004 - σήμερα)

Στο τρέχον σύστημα, οι πινακίδες για τα αυτοκίνητα αποτελούνται από τρία γράμματα και τέσσερις αριθμούς και έχουν τη μορφή ΧΧΧ-0000. Στις μοτοσικλέτες οι πινακίδες αποτελούνται από τρία γράμματα και από έναν έως τρεις αριθμούς και έχουν τις μορφές ΧΧΧ-0, ΧΧΧ-00 και ΧΧΧ-000. Τα δύο πρώτα γράμματα αντιπροσωπεύουν τον νομό, ακριβέστερα την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικoινωνιών της Νομαρχίας, όπου εκδόθηκε η πινακίδα ή υποδεικνύουν ειδική κατηγορία.

Οι πινακίδες είναι λευκού χρώματος με μαύρα γράμματα. Για μερικές ειδικές κατηγορίες εκδίδονται πινακίδες με άλλο χρωματισμό. Οι νεότερες πινακίδες «ευρωπαϊκού τύπου», από το 2004 και μετά, αριστερά έχουν ένα μπλε πεδίο με την ευρωπαϊκή σημαία και το διεθνές αυτοκινητιστικό σήμα της Ελλάδας (GR). Σε κάθε πινακίδα υπάρχει ανάγλυφη η σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο και με την ένδειξη: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Μ.Ε.». Στην επιφάνειά τους τίθεται επίσης, ως σήμανση ασφαλείας, το εθνόσημο της Ελλάδας στο μέσον της πινακίδας ως προς το ύψος, είτε επαναλαμβανόμενο ανά εκατό χιλιοστά στον οριζόντιο άξονα, είτε μία φορά ανάμεσα στο αριστερό μπλε πεδίο και το πρώτο γράμμα του συνδυασμού.

Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1984 έως σήμερα

Επεξεργασία
 
Ελληνική πινακίδα 2004-σήμερα
 
Ελληνική πινακίδα 1984-2004

Στις ομάδες συνδυασμών της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, το τρίτο γράμμα ακολουθεί πιστά την αλφαβητική σειρά Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ, Χ. Στους υπόλοιπους νομούς, η αλφαβητική σειρά δεν ακολουθείται πιστά. Για παράδειγμα, στο νομό Τρικάλων ακολουθείται η αλφαβητική σειρά Α, Β, Ε, Ζ, Η, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ι, Κ, Ο, Υ. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά για τον νομό Τρικάλων, για το τρίτο γράμμα είχε προβλεφθεί η αλφαβητική σειρά Α, Β, Ε, Ζ, Η, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ και τα γράμματα Ι, Κ, Ο, Υ ανήκαν στην κατηγορία "Προσωρινά εξαιρούμενοι συνδυασμοί", δηλαδή εξαιρούνταν από τη σειρά εκτύπωσης και διάθεσης των πινακίδων, τα οποία εκ των υστέρων προστέθηκαν στο τέλος της αλφαβητικής σειράς, με αποτέλεσμα η αλφαβητική σειρά του τρίτου γράμματος στον νομό Τρικάλων να είναι Α, Β, Ε, Ζ, Η, Μ, Ν, Ρ, Τ, Χ, Ι, Κ, Ο, Υ.

Στην Αττική, το πρώτο γράμμα του συνδυασμου ΧΧΧ-0000 είναι τα Β, Ζ, Ι, Ο, Υ, Χ. Το Β αντιστοιχεί στην Ανατολική Αττική, το Ζ στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Ανατολική Αττική, το Ι και το Ο στην Αθήνα, το Υ στην Αθήνα, στη Δυτική και την Ανατολική Αττική, και το Χ στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο γράμμα του συνδυασμου ΧΧΧ-0000 είναι το Ν. Τέτοιοι συνδυασμοί είναι οπωσδήποτε όσοι έχουν τρίτο γράμμα το Ι (πλην Αχαΐας), το Ο ή το Υ, όσοι έχουν τρίτο γράμμα ίδιο με το δεύτερο γράμμα του συνδυασμού (πλην Αχαΐας), ενώ σε κάποιους νομούς, κυρίως αυτούς με μικρό αριθμό ταξινομήσεων και άρα αργό ρυθμό εξέλιξης των συνδυασμών, εξαιρούνται και μερικοί ακόμα.

Μετά το όνομα του νομού, δίνεται η πόλη όπου εδρεύει η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικoινωνιών της εκάστοτε Νομαρχίας. Η πόλη αυτή είναι η πρωτεύουσα του νομού. Ωστόσο σε ορισμένες νομαρχίες που λειτουργούν τέτοιες υπηρεσίες σε περισσότερες από μία πόλεις, είτε δίνονται 2 διαφορετικές ομάδες συνδυασμών σαν να επρόκειτο για διαφορετικό νομό, π.χ. στο νομό Λέσβου δίνονται οι συνδυασμοί ΜΥ*, ενώ στη νήσο Λήμνο, που ανήκει στον ίδιο νομό, δίνονται οι συνδυασμοί ΜΗ*, είτε δίνονται διαφορετικά τμήματα των συνδυασμών από την ίδια ομάδα. Η πρώτη περίπτωση αφορά νομούς όπου είχαν δημιουργηθεί τμήματα συγκοινωνιών εκτός της πρωτεύουσας του νομού πριν την υπουργική απόφαση του 1982 που καθόριζε τις προδιαγραφές των πινακίδων κυκλοφορίας με τρία γράμματα και τις κατανομές των αντίστοιχων συνδυασμών γραμμάτων (τέτοια τμήματα είναι του Αγρινίου, της Ορεστιάδας, της Κω και της Λήμνου), ενώ στη δεύτερη περίπτωση τα τμήματα δημιουργήθηκαν μετά το 1982 (π.χ. Ναύπακτος, Θήβα, Αλιβέρι κλπ) και σε παρένθεση αναφέρονται όλες οι πόλεις όπου αυτά λειτουργούν.

Η διαδικασία μετάβασης από το παλαιό σύστημα ΧΧ-0000 στο νέο ΧΧΧ-0000 ξεκίνησε το 1984 από τις μεγάλες περιφέρειες όπως η Αττική, ενώ σε περιοχές περιορισμένων ταξινομήσεων οχημάτων, το νέο σύστημα ΧΧΧ-0000 ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του '80 όταν και εξαντλήθηκαν οι συνδυασμοί του προηγούμενου συστήματος ΧΧ-0000.

Ο ακόλουθος κατάλογος περιέχει όλες τις ομάδες συνδυασμών πινακίδων που ακολουθούν το σύστημα ΧΧΧ-0000 (όπου Χ ένας χαρακτήρας (γράμμα) από τους Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ, Χ, και όπου 0 ένα από τα ψηφία 0 έως 9). Στους καταλόγους αναφέρονται μόνο οι 2 πρώτοι χαρακτήρες (εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπου ορισμένοι συνδυασμοί έχουν διατεθεί είτε σε άλλες περιοχές σε σχέση με την κανονική σειρά, είτε για ειδικές κατηγορίες οχημάτων, όπως τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ή και ατελώς, τα φορτηγά Δ.Χ. Εθνικών Μεταφορών (κόκκινες πινακίδες) και τα οχήματα Κρατικών Υπηρεσιών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ (πορτοκαλί πινακίδες)).

Κατάλογος ταξινομήσεων ανά νομό και περιοχή

Επεξεργασία

Πινακίδες μοτοσικλετών

Επεξεργασία
 
Πινακίδα μοτοσυκλέτας

Οι πινακίδες αυτές ακολουθούν το σύστημα αρίθμησης των αυτοκινήτων αλλά έχουν από έναν έως τρεις αριθμούς και είναι της μορφής ΧΧΧ-1, ΧΧΧ-99, ΧΧΧ-999 (όπου Χ, χαρακτήρας) με λευκό χρώμα και μαύρα γράμματα. Στο τρίτο γράμμα ακολουθεί την αλφαβητική σειρά (Α,Β,Ε,Ζ,Η,Ι,Κ,Μ,Ν,Ο,Ρ,Τ,Υ,Χ) και ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 1990. Μέχρι το Φθινόπωρο του 2005 υπήρχε μόνο εθνόσημο αριστερά κάτω. Έκτοτε, υπάρχει μπλε τμήμα με την ευρωπαϊκή σημαία και τον κωδικό της Ελλάδας (GR) στα αριστερά επάνω, εθνόσημο στα αριστερά κάτω καθώς και νέα γραμματοσειρά ακολουθώντας το σχέδιο των πινακίδων αυτοκινήτου "ευρωπαϊκού τύπου" που εισήχθησαν το 2004.

Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1972 έως το 1984

Επεξεργασία
 
Ελληνική πινακίδα αυτοκινήτου 1972-1984

Πινακίδες με 2 χαρακτήρες και 4 ψηφία.

Οι ακόλουθοι κατάλογοι περιέχουν όλους τους συνδυασμούς πινακίδων που ακολουθούν το σύστημα ΧΧ-0000, όπου Χ χαρακτήρας και 0 ψηφίο.

Ταξινόμηση ανά νομό

Επεξεργασία

Ταξινόμηση αυτοκινήτων (και μοτοσικλετών) ΙΧ και ΔΧ, ανά κωδικό αριθμό γραφείου συγκοινωνιών, από το 1972 έως το 1984 περίπου. Η διαδικασία μετάβασης από το παλαιό σύστημα ΧΧ-0000 στο νέο ΧΧΧ-0000 ξεκίνησε το 1984 από τις μεγάλες περιφέρειες όπως η Αττική[1], ενώ σε περιοχές περιορισμένων ταξινομήσεων το νέο σύστημα ΧΧΧ-0000 ξεκίνησε αργότερα, έως και τα τέλη της δεκαετίας του '80 σε κάποιες περιπτώσεις όταν και εξαντλήθηκαν οι συνδυασμοί του προηγούμενου συστήματος ΧΧ-0000.

Περιοχές Αττικής (2 γραφεία συγκοινωνιών):

 • Αθήνα "1": ΒΑ, ΒΒ, ΒΕ, ΒΖ, ΒΗ, ΒΙ, ΒΚ, ΒΜ, ΒΝ, ΒΟ, ΒΡ, ΒΤ, ΒΥ, ΒΧ, ΕΑ, ΕΒ, ΕΕ, ΕΖ, ΕΗ, ΕΙ, ΕΚ, ΕΜ, ΕΝ, ΕΟ, ΕΡ, ΕΤ, ΖΑ, ΖΒ, ΖΕ, ΖΖ, ΖΗ, ΖΙ, ΖΚ, ΖΜ, ΖΝ, ΖΟ, ΖΡ, ΖΤ, ΖΥ, ΖΧ, ΗΕ, ΗΗ, ΙΙ, ΙΚ, ΙΥ, ΟΑ, ΟΒ, ΟΕ, ΟΖ, ΟΗ, ΟΙ, ΟΚ, ΟΜ, ΟΝ, ΟΟ, ΟΡ, ΟΤ, ΟΥ, ΟΧ, ΤΤ, ΥΑ, ΥΒ, ΥΕ, ΥΖ, ΥΗ, ΥΙ, ΥΚ, ΥΜ, ΥΝ, ΥΟ, ΥΡ, ΥΤ, ΥΥ, ΥΧ, ΧΑ, ΧΒ, ΧΕ, ΧΖ, ΧΗ, ΧΙ, ΧΚ, ΧΜ
 • Πειραιάς, Ανατολική και Δυτική Αττική "2": ΑΑ, ΑΒ, ΑΕ (Πειραιάς), ΑΖ, ΑΗ (Ανατολική Αττική) και ΗΥ, ΗΧ (Δυτική Αττική)
 • "3": Δε δόθηκε ποτέ

Περιοχές Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων (περισσότερο Α) (7 γραφεία συγκοινωνιών):

 • Βοιωτία "4": ΑΙ, ΧΝ
 • Εύβοια "5": ΑΚ, ΑΜ
 • Λέσβος "6": ΑΝ, ΧΝ, ΧΟ
 • Χίος "7": ΑΡ, ΧΟ
 • Σάμος "8": ΑΤ
 • Δωδεκάνησα "9": ΑΟ, ΑΥ
 • Κυκλάδες "10": ΑΧ

Περιοχές Μακεδονίας (περισσότερο Ν) (9 γραφεία συγκοινωνιών):

 • Χαλκιδική "11": ΝΗ,ΧΟ
 • Θεσσαλονίκη "12": ΜΑ, ΜΒ, ΜΕ, ΜΖ, ΜΗ, ΜΙ, ΜΚ, ΜΜ, ΜΝ, ΜΟ, ΜΡ, ΜΤ, ΜΥ, ΜΧ, ΝΑ, ΝΒ, ΝΕ
 • Κιλκίς "13": ΝΙ
 • Πέλλα "14": ΝΚ,ΝΖ
 • Φλώρινα "15": ΝΜ
 • Καστοριά "16": ΝΝ
 • Κοζάνη "17": ΝΡ, ΝΤ, ΧΡ
 • Ημαθία "18": ΝΟ, ΝΥ, ΚΗ
 • Πιερία "19": ΝΧ

Περιοχές Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίων Επτανήσων (περισσότερο Ρ) (11 γραφεία συγκοινωνιών):

 • Αχαΐα "20": ΡΑ, ΡΒ, ΡΕ
 • Ηλεία "21": ΡΖ, ΧΤ
 • Μεσσηνία "22": ΡΗ
 • Λακωνία "23": ΡΙ
 • Αρκαδία "24": ΡΚ, ΧΥ
 • Αργολίδα "25": ΡΜ
 • Κορινθία "26": ΡΝ, ΧΧ
 • Φωκίδα "27": ΡΟ
 • Νότια Αιτωλοακαρνανία (Μεσολόγγι) "28": ΡΡ, ΡΤ
 • Βόρεια Αιτωλοακαρνανία (Αγρίνιο)"60": ΡΡ, ΡΤ
 • Κεφαλλονιά "29": ΡΥ
 • Ζάκυνθος "30": ΡΧ

Περιοχές Θεσσαλίας, Βόρειας Στερεάς Ελλάδας (περισσότερο Τ) (7 γραφεία συγκοινωνιών):

 • Μαγνησία "31": ΤΑ, ΤΒ, ΤΕ
 • Λάρισα "32": ΤΖ, ΤΗ, ΤΙ, ΤΚ
 • Γρεβενά "33": ΤΜ
 • Τρίκαλα "34": ΤΝ, ΙΡ
 • Καρδίτσα "35": ΤΟ, ΙΤ
 • Ευρυτανία "36": ΤΡ
 • Φθιώτιδα "37": ΤΥ, ΤΧ

Περιοχές Ηπείρου και Β. Ιονίων Νήσων (Περρισότερο Ι) (6 γραφεία συγκοινωνιών):

 • Ιωάννινα "38": ΙΑ, ΙΒ
 • Θεσπρωτία "39": ΙΕ
 • Πρέβεζα "40": ΙΖ
 • Άρτα "41": ΙΗ
 • Κέρκυρα "42": ΙΜ, ΙΟ
 • Λευκάδα "43": ΙΝ

Περιοχές Κρήτης (περισσότερο Η) (4 γραφεία συγκοινωνιών):

 • Χανιά "44": ΗΑ, ΗΒ
 • Ρέθυμνο "45": ΗΖ, ΗΡ
 • Ηράκλειο "46": ΗΙ, ΗΚ, ΗΜ, ΗΝ
 • Λασίθι "47": ΗΟ, ΗΤ

Περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (περισσότερο Κ) (6 γραφεία συγκοινωνιών):

 • Έβρος "48": ΚΑ, ΚΒ
 • Ροδόπη "49": ΚΕ, ΚΤ
 • Ξάνθη "50": ΚΖ, ΚΧ
 • Δράμα "51": ΚΙ
 • Καβάλα "52": ΚΜ, ΚΝ
 • Σέρρες "53": ΚΟ, ΚΡ
 • 55: Δε δόθηκε ποτέ
 • 58: Δε δόθηκε ποτέ
 • 59: Δε δόθηκε ποτέ
 • 61: Δε δόθηκε ποτέ

Ειδικές κατηγορίες: ΕΥ (αφορολόγητα οχήματα υπεράκτιων εταιριών), ΚΥ (Κρατικές Υπηρεσίες).

Δεν δόθηκαν ποτέ: ΕΧ, ΙΧ, ΚΚ

Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1956 έως το 1972

Επεξεργασία

Από το 1956 έως και το 1972 το σύστημα ήταν σχετικά απλό. Η αρίθμηση ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1956 από τον αριθμό "1" και έφτασε την άνοιξη του 1972 στον εξαψήφιο αριθμό 451.000 περίπου. Οι χαρακτήρες ήταν μαύροι το φόντο λευκό. Μια ξεχωριστή λωρίδα υπήρχε στο επάνω τμήμα των πινακίδων όπου υποδεικνυόταν η πόλη ή η περιφέρεια της εγγραφής του οχήματος (π.χ. "Α" για την Αθήνα, "Θ" για την Θεσσαλονίκη, "Ηπ" για την Ήπειρο κλπ), ο αριθμός "56" και τέλος ο τύπος χρήσης του οχήματος (ΙΧ, ΔΧ κλπ). Μετά το 1960 η λωρίδα στην μπροστινή πινακίδα αφαιρέθηκε και η πινακίδα έγινε μικρότερη σε ύψος, ενώ στην πίσω πινακίδα η λωρίδα απέκτησε μπλε χρώμα. Τέλος γύρω στο 1962-63 το "56" στο άνω τμήμα της πινακίδας άλλαξε σε "60" (καθώς είχε προβλεφθεί νέα απογραφή το 1960 -με διατήρηση όμως της υπάρχουσας αριθμοδότησης- η οποία όμως και πάλι καθυστέρησε 2-3 χρόνια). Αυτή η τελευταία αλλαγή ήταν και υποχρεωτική αν και ουσιαστικά τα οχήματα δεν άλλαξαν αριθμό κυκλοφορίας. Το 1972 όταν και άλλαξε εντελώς το σύστημα αριθμοδότησης (σε γράμματα και αριθμούς) δεν ήταν υποχρεωτική η αλλαγή αυτών των πινακίδων στα υπάρχοντα οχήματα, ως εκ τούτου, οι λεγόμενες "εξαψήφιες" πινακίδες (που στην πραγματικότητα δύναται να έχουν από 1 έως και 6 ψηφία) μπορούν ακόμα περιστασιακά να εντοπιστούν σε μερικά παλιά οχήματα.

Περιφέρειες εγγραφής οχημάτων

Επεξεργασία

Οι περιφέρειες εγγραφής των οχημάτων υποδεικνυόταν με τα αντίστοιχα γράμματα στο επάνω τμήμα των πινακίδων και ήταν:

 • A - Αθήνα
 • B - Βόλος
 • Δ - Δράμα
 • Ηπ - Ήπειρος
 • Θ - Θεσσαλονίκη
 • Θρ - Θράκη
 • Κ - Κοζάνη
 • Κρ - Κρήτη
 • Λ - Λαμία
 • Λρ - Λάρισα
 • Μ - Μυτιλήνη
 • Π - Πάτρα
 • Ρ - Ρόδος
 • Τ - Τρίκαλα
 • Τρ - Τρίπολη

Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1954 έως το 1956

Επεξεργασία

Οι πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων την περίοδο 1954-1956 ήταν της μορφής Χ-00, Χ-000, Χ-0000 και Χ-00000, αποτελούνταν από ένα γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου που ήταν το αρχικό γράμμα της πόλης στην οποία είχαν λάβει την άδεια (π.χ. "Α" για την Αθήνα, "Θ" για την Θεσσαλονίκη, "Π" για την Πάτρα κλπ.) και δύο, τρεις, τέσσερις ή πέντε αριθμούς. Οι χαρακτήρες ήταν μαύροι και το φόντο κίτρινο. Αυτές οι πινακίδες είχαν και μια λευκή λωρίδα στο επάνω μέρος χωρισμένη στη μέση που στο αριστερό τμήμα εμφανίζουν το "1953-54" (την αρχική χρονική περίοδο για την αλλαγή η οποία δεν τηρήθηκε) και στο δεξί τον τύπο του οχήματος (π.χ. ΙΧ) και το εθνόσημο της χώρας με μαύρους χαρακτήρες χρησιμοποιώντας μικρότερα τυπογραφικά στοιχεία. Αυτές οι πινακίδες αποσύρθηκαν υποχρεωτικά τον Απρίλιο του 1956.

Πινακίδες κυκλοφορίας από το 1911 έως το 1954

Επεξεργασία
 
Ελληνική πινακίδα την περίοδο 1911-54

Στην αρχή, από το 1911 και μέχρι το 1954 οι ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας ήταν αρκετά απλές μαύροι αριθμοί σε λευκό φόντο. Οι αριθμοί υποδείκνυαν τον αύξοντα αριθμό που αναγραφόταν στην άδεια του αυτοκινήτου. Ξεκίνησαν από τον αριθμό 1 και έφτασαν στο 75.000 περίπου όταν άλλαξε το σύστημα. Ο ιδιοκτήτης έπρεπε μόνος του να κατασκευάζει τις πινακίδες και οι προδιαγραφές ήταν ελάχιστες και αυτές ήταν: το μέγεθος των πινακίδων, το μέγεθος των αριθμών, καθώς και τα αντίστοιχα χρώματα τους. Αυτό σήμαινε ότι οι πινακίδες δεν ήταν πολύ ομοιόμορφες. Τα ταξί έπρεπε να αναγράφουν στα αριστερά πριν τον αριθμό το αρχικό γράμμα της πόλης στην οποία είχαν λάβει την άδεια (π.χ. "Α" για την Αθήνα). Το 1954 έγινε υποχρεωτικό για όλα τα οχήματα να αλλάξουν πινακίδες στο νέο σύστημα αρίθμησης.

Ειδικές κατηγορίες οχημάτων

Επεξεργασία

Πινακίδες ειδικών κατηγοριών με 3 χαρακτήρες

Επεξεργασία
 
Πινακίδα ταξί
 
Πινακίδα οχήματος κρατικής υπηρεσίας
 
Πινακίδα δοκιμής (για φορτηγά και λεωφορεία "ΦΛ")
 
Πυροσβεστικό Σώμα
 
Πινακίδα αυτοκινήτου της αστυνομίας
 
Πινακίδα του Ελληνικού Στρατού
 
Πινακίδα αυτοκινήτου Διπλωματικού Σώματος. Ο κωδικός 72 αντιστοιχεί στην πρεσβεία της Ταϋλάνδης
 
Πινακίδα για Μηχανήματα Έργων
 
Πινακίδα για ρυμουλκούμενα
 
Πινακίδα αυτοκινήτου με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις

Πινακίδες με 3 χαρακτήρες.

Οχήματα δημόσιας χρήσης

Επεξεργασία

Κρατικά αυτοκίνητα

Επεξεργασία
 • ΚΗ (Ο, Υ, Ι, Η) Κρατικά αυτοκίνητα (πινακίδα πορτοκαλί χρώματος)
 • ΚΤΥ Κρατικά αυτοκίνητα (πινακίδα πορτοκαλί χρώματος)

Πινακίδες δοκιμής

Επεξεργασία
 • ΔΟΚ Πινακίδες δοκιμής, μόνο για εμπόρους αυτοκινήτων. Δίνονται μόνο για τη μεταφορά ή δοκιμή του οχήματος. Το Ε στο αριστερό πεδίο της πινακίδας σημαινει επιβατικό Ι.Χ ενώ το Φ φορτηγό Ι.Χ. (πινακίδα λευκού χρώματος, γράμματα μαύρα).

Ανάπηροι πολέμου

Επεξεργασία
 • ΑΝ.Π. Ανάπηροι Πολέμου (πινακίδα μπλε χρώματος, λευκά γράμματα)

Πινακίδες ειδικών κατηγοριών με 2 χαρακτήρες

Επεξεργασία

Κρατική υπηρεσία

Επεξεργασία
 • ΚΥ Κρατική Υπηρεσία (πορτοκαλί φόντο - μαύρα γράμματα)
 • ΚΚ Κρατική Υπηρεσία (νέου τύπου με πορτοκαλί φόντο - μαύρα γράμματα)

Σώματα ασφαλείας

Επεξεργασία

Ένοπλες δυνάμεις

Επεξεργασία

Διπλωματικό σώμα και ξένες αποστολές

Επεξεργασία
 • ΔΣ Διπλωματικό Σώμα (π.χ. ΔΣ 48 , ΔΣ 48-3) (πινακίδα γαλάζιου χρώματος, λευκά γράμματα)
 • ΞΑ Ξένες Αποστολές (π.χ. ΞΑ-21022) (πινακίδα πορτοκαλί χρώματος, μαύρα γράμματα)

Μηχανήματα έργων

Επεξεργασία
 • ΜΕ Μηχανήματα Έργων (πινακίδα κίτρινου χρώματος)

Αγροτικά μηχανήματα

Επεξεργασία
 • ΑΜ Αγροτικά Μηχανήματα

Άλλες ειδικές κατηγορίες

Επεξεργασία
 • ΠΚ Πρόεδρος της Κυβέρνησης
 • Ι.Ο. Ιστορικά Οχήματα: "πινακίδες" ΕΟΦΙΛΠΑ, ΕΛΠΑ, ΕΟΟΕ, ΟΜΑΕ. Δεν είναι πινακίδες του Ελληνικού κράτους και θα λήξη η ισχύς τους στις 31/12/2024. Απαγορεύεται η εκδοσή νέων "πινακίδων" μετά την 3/4/2023 (εκτός των εξαιρέσεων νόμου 4850/21).
 • ΙΟ (ακολουθούν 5 ψηφία) Ιστορικά Οχήματα (πινακίδες Ελληνικού κράτους, άσπρου χρώματος, γαλάζια γράμματα, σε εφαρμογή από το 2023). Θα αντικαταστίσουν τις "πινακίδες" ΕΟΦΙΛΠΑ, ΕΛΠΑ, ΕΟΟΕ, ΟΜΑΕ.
 • ΤΑ/ΤΧ (5 ψηφία) Ρυμουλκούμενα (ιδιωτικής χρήσης, σε ισχύ απ' το 2022)
 • Α Α Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Πινακίδες ειδικών κατηγοριών με 1 χαρακτήρα

Επεξεργασία

Ρυμουλκούμενα

Επεξεργασία
 • Ρ Ρυμουλκούμενα

Η αρίθμηση των πινακίδων για τα ρυμουλκούμενα γίνεται με το γράμμα Ρ και από τον αριθμό 1000 έως τον αριθμό 99999.

Πινακίδες Αγίου Όρους

Επεξεργασία
 
Πινακίδα του Αγίου Όρους

Στο Άγιο Όρος χρησιμοποιούνται διαφορετικού είδους πινακίδες για τα οχήματα και οι οποίες φέρουν τα αρχικά ΑΟ. Οι παλιότερες ήταν της μορφής ΑΟ 000, όπου 000 ένα ως τρία ψηφία. Οι νέες ευρωπαϊκού τύπου, που αριστερά φέρουν το μπλε πεδίο με την ευρωπαϊκή σημαία και το σήμα GR, είναι της μορφής ΑΟ 000 00, όπου 000 τρία ψηφία και 00 δύο ψηφία από το 01 έως το 21. Τα ψηφία 01-20 υποδηλώνουν μία εκ των είκοσι Ιερών Μονών του Αγίου Όρους και το 21 την Ιερά Κοινότητα. Ωστόσο η γραμματοσειρά είναι διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιείται στις πινακίδες της υπόλοιπης Ελλάδας. Μεταξύ γραμμάτων και αριθμών υπάρχει το έμβλημα του Αγίου Όρους, ο δικέφαλος αετός.

Λίστα κωδικών ιερών μονών [2]
Κωδικός Ιερά Μονή
1 Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας
2 Ι.Μ. Βατοπεδίου
3 Ι.Μ. Ιβήρων
4 Ι.Μ. Χιλιανδαρίου
5 Ι.Μ. Διονυσίου
6 Ι.Μ. Κουτλουμουσίου
7 Ι.Μ. Παντοκράτορος
8 Ι.Μ. Ξηροποτάμου
9 Ι.Μ. Ζωγράφου
10 Ι.Μ. Δοχειαρίου
11 Ι.Μ. Καρακάλλου
12 Ι.Μ. Φιλοθέου
13 Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας
14 Ι.Μ. Αγίου Παύλου
15 Ι.Μ. Σταυρονικήτα
16 Ι.Μ. Ξενοφώντος
17 Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου
18 Ι.Μ. Εσφιγμένου
19 Ι.Μ. Αγίου Παντελεήμονος
20 Ι.Μ. Κωνσταμονήτου
21 Ιεράς Κοινότητας / Δημόσιων Υπηρεσιών

Αλφαβητική ταξινόμηση πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων της Ελλάδας

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. http://greeklicenseplates.blogspot.com/2011/02/1972_4136.html?m=1.  Missing or empty |title= (βοήθεια)
 2. Giannis, Keliotis (10 Δεκεμβρίου 2011). «ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ: 385 - Πινακίδες κυκλοφορίας Αγιορειτικών οχημάτων». ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. Ανακτήθηκε στις 18 Ιουνίου 2020. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία