Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης

(Ανακατεύθυνση από Π.Ο.Π.)

Ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) νοείται το όνομα μιας περιοχής, που χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός αγροτικού προϊόντος που παράγεται σε αυτήν και η ποιότητα του ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον. Το καθεστώς για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992 με τον κανονισμό 2081/92[1]

Ένδειξη προϊόντων «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης».

Οίνοι Π.Ο.Π. Επεξεργασία

Για τους οίνους μιας περιοχής οι όροι καθορίζουν:

  • Τη ζώνη παραγωγής του οίνου
  • Τη ποικιλιακή σύνθεση του αμπελώνα
  • Τις καλλιεργητικές τεχνικές
  • Τις μεθόδους οινοποίησης
  • Τον ελάχιστο αλκοολικό τίτλο
  • Τη στρεμματική απόδοση

Οι οίνοι ονομασίας προέλευσης αποτελούνται από τους οίνους Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης και από τους οίνους Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (O.Π.Α.Π). Οι παραπάνω όροι διαφέρουν για κάθε μία κατηγορία.

Άλλα προϊόντα Π.Ο.Π. Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Προϊόντα ΠΟΠ ΠΓΕ ΙΠΠ
  2. «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης». Κατάλογος Ελληνικών Τυριών ΠΟΠ. Ανακτήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2016. 
  3. BISHOP, Stephen (26 Απριλίου 2018). «Krokos Kozanis PDO - Ευρωπαϊκή Επιτροπή - European Commission». Ευρωπαϊκή Επιτροπή - European Commission (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2018. 
  4. «Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης». Κατάλογος ΠΟΠ ελαιολάδων και Ελιών. Ανακτήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2016. 

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι Επεξεργασία