Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (θίασοι)

Η παρακάτω είναι προτεινόμενη πολιτική, οδηγία ή διαδικασία της Βικιπαίδειας. Η πρόταση βρίσκεται πιθανώς υπό ανάπτυξη, υπό συζήτηση ή στη διαδικασία εξασφάλισης συναίνεσης για υιοθέτηση. (Η πλειοψηφία σε μια πρόταση δεν συνιστά συναίνεση). Αναφορές ή σύνδεσμοι προς αυτή τη σελίδα δεν θα πρέπει να την περιγράφουν ως «πολιτική».
Error: no shortcuts were specified and the |msg= parameter was not set.


Ερασιτεχνικοί θίασοι Επεξεργασία

Γενικά οι ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες δε χρειάζονται ξεχωριστό λήμμα, αλλά αναφορά ως υποενότητα στο λήμμα για τον φορέα που τις υποστηρίζει.

Γίνονται αποδεκτά ξεχωριστά λήμματα σε περίπτωση που καλύπτουν τουλαχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Υπάρχουν αρκετές αναφορές του έργου τους σε ανεξάρτητες, αξιόπιστες και έγκυρες πηγές.
    1. Ως ανεξάρτητες εννοούνται πηγές που δεν σχετίζονται με τον ίδιο τον θίασο, τα μέλη του, τον φορέα ή την κοινότητα που υποστηρίζει τον θίασο.
    2. Το κριτήριο παραπέμπει γενικά σε αξιόπιστες δημοσιεύσεις με αναφορές στο θίασο, όπως λήμματα και αφιερώματα εφημερίδων ή περιοδικών και βιβλία. Εξαιρούνται τα δελτία τύπου του θιάσου ή άλλου τύπου διαφημιστικές καταχωρήσεις, καθώς και απλές αναφορές σε μελλοντικές παραστάσεις και παραστάσεις που απλά επιβεβαιώνουν την ύπαρξή τους. Απλή αναφορά του θιάσου σε γενικές βάσεις δεδομένων ή άλλου τύπου γενικούς καταλόγους δεν αποτελούν τεκμήριο σπουδαιότητας.
  2. Έχουν διακριθεί με ένα τουλάχιστον επίσημο θεατρικό βραβείο για ερασιτεχνικούς θιάσους.