Η Θεοδοσιανή δυναστεία ήταν αυτοκρατορικός Βυζαντινός Οίκος - Δυναστεία με διάρκεια 78 χρόνια (379-457) . Ιδρυτής και γενάρχης της ήταν ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α'.

Αυτοκράτορες της δυναστείας Επεξεργασία

  • Θεοδόσιος Α΄ ο Μέγας (379-392) στην Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και (392-395) σε όλη τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία

Στην Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία:

Στη Δυτική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία:

Τα σημαντικότερα γεγονότα Επεξεργασία

Γενεαλογία της Δυναστείας του Θεοδοσίου Α΄ Επεξεργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φλ. Ονώριος
σύζ. Φλαβία Ακτία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
κόμης Θεοδόσιος
μάγιστρος του ιππικού
σύζ. Φλαβία Θερμαντία
 
Ουαλεντινιανός Α΄
αυτ. Δύσης (364-375)
ΔΥΝ. ΒΑΛΕΝΤΙΝΙΑΝΟΥ Α΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Αιλία Φλασίλλα
 
Θεοδόσιος Α΄
Αυτ. Ανατολής (379-392)
Αυτ. Ρωμαίων (392-395)
 
2.Γάλλα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στιλίχων
μάγιστρος του στρατού
σύζ. Σερένα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αιλία Ευδοξία
(κόρη Μπάουτο)
 
(1) Αρκάδιος
Αυτ. Ανατολής (395-408)
 
(2) Γάλλα Πλακιδία
σύζ.1.Αταούλφος των Βησιγότθων
 
2.Κωνστάντιος Γ΄
αυτ. Δύσης (421)
 
(1) Ονώριος
αυτ. Δύσης (393-423)
 
1.Μαρία
2.Θερμαντία
 
Κωνστάντιος Γάλλος
σύζ. Κωνσταντίνα
ΟΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.(σύζυγος)
 
Μαρκιανός
Αυτ. Ανατολής
(450-457)
 
2.Πουλχερία
 
Αιλία Ευδοκία
αγία
 
Θεοδόσιος Β΄
Αυτ. Ανατολής (408-450)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναστασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέων Α΄ ο Θράκας
Αυτ. Ρωμαίων (457-474)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανθέμιος
αυτ. Δύσης (467-472)
 
(1) Μαρκία Ευφημία
 
 
 
 
 
2.Πετρώνιος Μάξιμος
αυτ. Δύσης (455)
 
Λικινία Ευδοξία
 
1.Ουαλεντινιανός Γ΄
αυτ. Δύσης (425-455)
 
Γιούστα Γκράτα Ονωρία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(γιος)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λεοντία
ΔΥΝ. ΛΕΟΝΤΟΣ Α΄
 
Μαρκιανός
σφετεριστής
 
Ανθεμίολος
 
Προκόπιος Ανθέμιος
 
Ρόμουλος
 
Αλυπία
σύζ. Ρικίμερ
μάγιστρος στρατού
 
Παλλάδιος
καίσαρ
 
Ευδοκία
 
Ονώριχος
βασ. Βανδάλων Β. Αφρικής
 
Πλακιδία
 
Ανίκιος Ολύβριος
αυτ. Δύσης (472)
 
Πομπήιος
ευγενής Δυρραχίου
 
Αναστασία Κωνσταντίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χιλδέριχος
βασ. Βαλδάλων Β. Αφρικής
 
Αρεόβινδος
στρατηγός
 
Ανικία Ιουλιανή
 
Φλάβιος Παύλος
ύπατος
σύζ. Μάγκνα
 
Αναστάσιος Α΄ ο Δίκορος
Αυτ. Ρωμαίων (491-518)
 
Αριάδνη
ΔΥΝ. ΛΕΟΝΤΑ Α΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φλάβιος Ολύβριος
ύπατος
 
 
 
 
 
Ειρήνη
 
 
 
 
 

Διαδοχή Επεξεργασία

Τη Δυναστεία του Θεοδοσίου διαδέχθηκε η Δυναστεία του Λέοντος Α' (518-610)

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • R. C. Blockley, "The dynasty of Theodosius" in A. Cameron et al. (eds.), The Cambridge Ancient History, vol. 2, Cambridge 1998, pp. 111-137.
  • R. García-Gasco – S. González Sánchez – D. Hernández de la Fuente (eds.), The Theodosian Age (A.D. 379–455): Power, Place, Belief and Learning at the End of the Western Empire, Archaeopress, Oxford 2013.
  • H. Leppin, Theodosius der Große, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2003.

Δείτε επίσης Επεξεργασία