Δυναστεία του Θεοδοσίου

Η Θεοδοσιανή δυναστεία ήταν αυτοκρατορικός Βυζαντινός Οίκος - Δυναστεία (379-457) με διάρκεια 78 χρόνια. Ιδρυτής και γενάρχης της ήταν ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α'.

Αυτοκράτορες της δυναστείαςΕπεξεργασία

  • Θεοδόσιος Α΄ ο Μέγας (379-392) στην Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και (392-395) σε όλη τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία

Στην Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία:

Στη Δυτική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία:

Τα σημαντικότερα γεγονόταΕπεξεργασία

ΓενεαλογίαΕπεξεργασία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φλ. Ονώριος
σύζ. Φλαβία Ακτία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
κόμης Θεοδόσιος
μάγιστρος του ιππικού
σύζ. Φλαβία Θερμαντία
 
Ουαλεντινιανός Α΄
αυτ. Δύσης (364-375)
ΔΥΝ. ΒΑΛΕΝΤΙΝΙΑΝΟΥ Α΄
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Αιλία Φλασίλλα
 
Θεοδόσιος Α΄
Αυτ. Ανατολής (379-392)
Αυτ. Ρωμαίων (392-395)
 
2.Γάλλα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στιλίχων
μάγιστρος του στρατού
σύζ. Σερένα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αιλία Ευδοξία
(κόρη Μπάουτο)
 
(1) Αρκάδιος
Αυτ. Ανατολής (395-408)
 
(2) Γάλλα Πλακιδία
σύζ.1.Αταούλφος των Βησιγότθων
 
2.Κωνστάντιος Γ΄
αυτ. Δύσης (421)
 
(1) Ονώριος
αυτ. Δύσης (393-423)
 
1.Μαρία
2.Θερμαντία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.(σύζυγος)
 
Μαρκιανός
Αυτ. Ανατολής
(450-457)
 
2.Πουλχερία
 
Αιλία Ευδοκία
αγία
 
Θεοδόσιος Β΄
Αυτ. Ανατολής (408-450)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέων Α΄ ο Θράκας
Αυτ. Ρωμαίων (457-474)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανθέμιος
αυτ. Δύσης (467-472)
 
(1) Μαρκία Ευφημία
 
 
 
 
 
2.Πετρώνιος Μάξιμος
αυτ. Δύσης (455)
 
Λικινία Ευδοξία
 
1.Ουαλεντινιανός Γ΄
αυτ. Δύσης (425-455)
 
Γιούστα Γκράτα Ονωρία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λεοντία
ΔΥΝ. ΛΕΟΝΤΟΣ Α΄
 
Μαρκιανός
σφετεριστής
 
Ανθεμίολος
 
Προκόπιος Ανθέμιος
 
Ρόμουλος
 
Αλυπία
σύζ. Ρικίμερ
μάγιστρος στρατού
 
Παλλάδιος
καίσαρ
 
Ευδοκία
 
Ουνέρικ
βασ. Βανδάλων Β. Αφρικής
 
Πλακιδία
 
Ολύβριος
αυτ. Δύσης (472)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιλδέριχος
βασ. Βαλδάλων Β. Αφρικής
 
Αρεόβινδος
στρατηγός
 
Ανικία Ιουλιανή
 
(ανώνυμ.)
 
Αναστάσιος Α΄ ο Δίκορος
Αυτ. Ρωμαίων (491-518)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανίκιος Ολύβριος
 
Ειρήνη
 

ΔιαδοχήΕπεξεργασία

Τη Δυναστεία του Θεοδοσίου διαδέχθηκε η Δυναστεία του Λέοντος Α' (518-610)

ΒιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • R. C. Blockley, "The dynasty of Theodosius" in A. Cameron et al. (eds.), The Cambridge Ancient History, vol. 2, Cambridge 1998, pp. 111-137.
  • R. García-Gasco – S. González Sánchez – D. Hernández de la Fuente (eds.), The Theodosian Age (A.D. 379–455): Power, Place, Belief and Learning at the End of the Western Empire, Archaeopress, Oxford 2013.
  • H. Leppin, Theodosius der Große, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2003.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία