Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας - Άλλες γλώσσες