Ιπποθοωντίδα φυλή

Φυλή της αρχαίας Αθήνας
(Ανακατεύθυνση από Ιπποθοντίς (φυλή))

Με την ονομασία Ιπποθοωντίς ή Ιπποθωντίς ή Ιπποθοντίς (αρχαία ελληνικά: Ἱπποθοωντίς ή Ἱπποθοντίς ή Ἱπποθωντίς)[1] ή Ιπποθοωντίδα φυλή ή Ιπποθωντίδα ή Ιπποθοντίδα (σύγχρονα ελληνικά) για την φυλή και Ιπποθοωντίδα ή Ιπποθωντίδα ή Ιπποθοντίδα [2] (γενική: Ιπποθοωντίδος ή Ιπποθωντίδος ή Ιπποθοντίδος) για την περιοχή και με το όνομα (άρθρο: ο) Ιπποθοωντίδης ή Ιπποθωντίδης ή Ιπποθοντίδης (αρχαία ελληνικά: Ἱπποθοωντίδης), ή (άρθρο πληθυντικού: οι) Ιπποθοωντίδες (αρχαία ελληνικά: Ἱπποθοωντίδαι), για τα μέλη της φυλής και τους κατοίκους της περιοχής αυτής, αναφέρεται μια από τις φυλές της Αρχαίας Ελλάδας και μία από τις 10 φυλές της Αρχαίας Αθήνας, οι οποίοι κατοικούσαν στην ομώνυμη περιοχή της Ιπποθοωντίδας, η οποία περιλάμβανε μια σειρά από δήμους της περιοχής της σύγχρονης Ελλάδας που είναι γνωστή ως Αττική.

Ονομασία

Επεξεργασία

Η Ιπποθοωντίδα, πήρε το όνομά της από τον μυθικό Ιπποθόωντα, γιος της Αλόπης και του Ποσειδώνα.

Οι 10 φυλές της Αρχαίας Αθήνας

Επεξεργασία

Η φυλή και η περιοχή των Ιπποθοωντιδών δήμων ήταν μέρος της μεγάλης πόλης-κράτους της αρχαίας Αθήνας, η οποία διοικούταν από εκπροσώπους των 10 φυλών της Αττικής, με βάση τη διαίρεση του Κλεισθένη, οι οποίες ήταν οι εξής:

 1. Ἐρεχθηΐς, (ονομάστηκε από τον Ερεχθέα),
 2. Αἰγηΐς, (ονομάστηκε από τον Αιγέα),
 3. Πανδιονίς, (ονομάστηκε από τον Πανδίονα),
 4. Λεοντίς, (ονομάστηκε από τον Λέω, γιο του Ορφέα),
 5. Ἀκαμαντίς, (ονομάστηκε από τον Ακάμα, γιο του Θησέα),
 6. Οἰνηΐς, (ονομάστηκε από τον Οινέα),
 7. Κεκροπίς, (ονομάστηκε από τον Κέκροπα),
 8. Ἱπποθοντίς, (ονομάστηκε από τον Ιπποθόωντα),
 9. Αἰαντίς, (ονομάστηκε από τον Αίαντα),
 10. Ἀντιοχίς, (ονομάστηκε από τον Αντίοχο, γιο του Ηρακλή).

Οι δήμοι Ιπποθοωντίδος

Επεξεργασία

Η φυλή Ιπποθοωντίς, με βάση τη διαίρεση του Κλεισθένη, είχε κατανεμηθεί σε διάφορες περιοχές, που καταλάμβαναν οι δήμοι,[3][4][5] που ανήκαν σε αυτήν[6].[7][8] και έφεραν τις ονομασίες:

 1. Αζηνία, ο δημότης Αζηνιεύς,[9]
 2. Αμαξάντεια, ο δημότης Αμαξαντεύς,[10][11]
 3. Ανακαία ή Ανάκαια, ο δημότης Ανακαιεύς,[12] [13]
 4. Αυρίδαι, ο δημότης Αυρίδης,[14][15][16]
 5. Αχερδούς, ο δημότης Αχερδούσιος.[17] [18] Ο δήμος αναφέρεται και ως Αχραδούς ή Αχραδείς, ο δημότης Αχραδούσιος,[19]
 6. Δεκέλεια, ο δημότης Δεκελειεύς,[20]
 7. Ελαιούς, ο δημότης Ελαιούσιος,[21][22][23]
 8. Ελευσίς, ο δημότης Ελευσίνιος,[24]
 9. Εροιάδαι ή Ερωίδαι, ο δημότης Εροιάδης ή Ερωίδης,[25][26][27]
 10. Θυμαιτάδαι, ο δημότης Θυματάδης,[28][29]
 11. Κειριάδαι (Κειριάδες), ο δημότης Κειριάδης, [30][31][32] (αναφέρεται και ως δήμος της Οινηίδος φυλής)
 12. Κοίλη, ο δημότης εκ Κοίλης (προερχόμενος από την Κοίλη),[33]
 13. Κόπρος, ο δημότης Κόπρειος,[34]
 14. Κορυδαλλός ή Κορύδαλλος ή Κορυδαλός, ο δημότης Κορυδαλλεύς ή Κορυδαλεύς,[35][36] [37]
 15. Οινόη, ο δημότης Οινεύς,[38]
 16. Οίον Δεκελεικόν, ο δημότης εξ Οίου (=προέρχεται από το Οίο),[39]
 17. Πειραιεύς ή Πειραιός, ο δημότης Πειραιεύς,[40]

Ιστορικές ασάφειες

Επεξεργασία

Υπάρχουν μερικές ιστορικές ασάφειες σχετικά με την ταύτιση ή τα ονόματα μερικών δήμων αυτής της φυλής, σε σχέση με άλλες:

 1. Εροιάδαι ή Ερωίδαι, ο δημότης Εροιάδης ή Ερωίδης,[41][42][43] (αναφέρεται και ως δήμος της Αντιοχίδος φυλής)
 2. Κειριάδαι (Κειριάδες), ο δημότης Κειριάδης, [44] [45] (αναφέρεται και ως δήμος της Οινηίδος φυλής)
 3. Κοδωκίδαι, ο δημότης Κοδωκίδης.[46] Ο Δανιήλ ο Μάγνης τον αναφέρει ως δήμο της Ιπποθοωντίδος φυλής , αλλά είναι πιθανό να έχει υπάρξει σύγχυση πηγών με τον δήμο της Οινηίδας φυλής, τον αναφερόμενο ως Κοθωκίδαι.
 4. Σφενδάλη, ο δημότης Σφενδαλεύς.[47][48] Αναφέρεται ως δήμος της Ιπποθοωντίδος φυλής, αλλά δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί.

Η συμμετοχή των δήμων στην αρχαία Βουλή

Επεξεργασία

Η αντιπροσωπευτική ποσόστωση των εκπροσώπων - βουλευτών των δήμων της Ιπποθοωντίδας (στον παρακάτω πίνακα) αποδεικνύει και τη σημαντική συμμετοχή της φυλής αυτής, κατά την πρώτη (508 π.Χ. - 306 π.Χ.) και τη δεύτερη περίοδο (306 π.Χ. - 223 π.Χ.) της διακυβέρνησής της, μέσω της αρχαίας αθηναϊκής Βουλής και της Εκκλησίας του δήμου, ειδικότερα την περίοδο μεταξύ των ετών 343 π.Χ. - 253 π.Χ..[49]

Ἱπποθοωντίς

Επεξεργασία
Δήμοι #[50] #[51] Σημειώσεις
Πειραιεύς πόλεις
Αμαξάντεια 2 2
Κειριάδαι 2 2
Κοίλη 3 ενσωμάτωση στη φυλή Δημητριάς
στη 2η και 3η περίοδο (υπό Μακεδονική κατοχή)
Κορυδαλλός 1 1 ενσωμάτωση στη φυλή Ατταλίς
στη 4η περίοδο (υπό Μακεδονική κατοχή)
Πειραιεύς 9 10
Θυμαιτάδαι 2 2
Ελευσίς παραθαλάσσιοι δήμοι
Αχερδούς 1 1
Αυρίδαι 1 ενσωμάτωση στη φυλή Αντιγονίς
στη 2η και 3η περίοδο (υπό Μακεδονική κατοχή)
Αζηνία 2 2
Ελαιούς 1 1 ενσωμάτωση στη φυλή Αδριανίς
στη 5η περίοδο (ελληνιστικοί - ρωμαϊκοί χρόνοι)
Ελευσίς 11 12
Κόπρος 2 2
Οινόη 2 ενσωμάτωση στη φυλή Δημητριάς
στη 2η περίοδο και στη φυλή Πτολεμαΐς
στη 3η περίοδο (υπό Μακεδονική κατοχή)
Δεκέλεια (;) Ενδοχώρα ή μεσόγειοι (μη παραθαλάσσιοι δήμοι)
Ανακαία 3 3
Εροιάδαι 1 2
Δεκέλεια 4 6
Οίον Δεκελεικόν 3 3 ενσωμάτωση στη φυλή Πτολεμαΐς
στη 3η περίοδο και στη φυλή Ατταλίς]
στη 4η περίοδο (υπό Μακεδονική κατοχή)

Προσωπικότητες από την Ιπποθοωντίδα

Επεξεργασία

Με καταγωγή από τον αρχαίο δήμο Ελευσίνος, αναφέρονται οι εξής:

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Παραπομπές - σημειώσεις

Επεξεργασία
 1. Ἱπποθωντίς[νεκρός σύνδεσμος]
 2. [...] "Ιπποθοωντίδα: Μία από τις 10 φυλές της Αττικής, που ιδρύθηκαν γύρω στο 508 π.Χ. από τον Κλεισθένη, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεών του. Το όνομά της οφείλεται στον Ιπποθόοντα και είναι γνωστό πως στη φυλή αυτή ανήκαν και οι δήμοι της Δεκέλειας, της Ελευσίνας, του Koρυδαλλού, της Οινόης και του Πειραιά. Η φυλή ονομαζόταν και Ιπποθωντίς". [...] Ιπποθοωντίδα
 3. JS. Traill - The Political Organization of Attica: A Study of the Demes, Trittyes, and Phylai, and Their Representation in the Athenian Council, Volumes 14-16 (p.13) ASCSA, 1975 ISBN 0876615140 [Retrieved 2015-04-17]
 4. D Whitehead. The Demes of Attica, 508/7 -ca. 250 B.C.: A Political and Social Study. Princeton University Press,July 14 2014 ISBN 1400857686. Ανακτήθηκε στις 9 Μαΐου 2015. 
 5. Bradley Hudson McLean. An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from Alexander the Great Down to the Reign of Constantine (323 B.C.-A.D. 337). University of Michigan Press, 2002 reprint (516 pages) ISBN 0472112384. Ανακτήθηκε στις 29 Μαΐου 2015. 
 6. B. Hudson McLean - An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from Alexander the Great Down to the Reign of Constantine (323 B.C.-A.D. 337) published by University of Michigan Press 2002 (reprint), 516 pages, ISBN 0472112384 [Retrieved 2015-12-22]
 7. N Papazarkadas. Sacred and Public Land in Ancient Athens (p.295). OUP Oxford, 13 Oct 2011 (395 pages) Oxford Classical Monographs. ISBN 0199694001.  Η παράμετρος |access-date= χρειάζεται |url= (βοήθεια)
 8. JS. Traill - The Political Organization of Attica: A Study of the Demes, Trittyes, and Phylai, and Their Representation in the Athenian Council, Volumes 14-16 (p.13) ASCSA, 1975 ISBN 0876615140 [Retrieved 2015-04-17]
 9. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Αζηνία, δήμος της Αττικής, εκ τής Ιπποθοωντίδος φυλής (Κάτοικ. Αζηνιεύς)". [...], σελ. 9.
 10. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Αμαξάντεια, δήμος της Ιπποθοωντίδος φυλής. ο δημότης Αμαξαντεύς. τα τοπικά Αμαξαντίαθεν και Αμαξαντίανδε και Αμαξαντιάσιν". [...], σελ. 37.
 11. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Αμαξάντεια, δήμος της Αττικής, εκ της Ιπποθοωντίδος φυλής (Κάτοικ. Αμαξαντες, και Επιρρ. Αμαξαντιαθεν)". [...], σελ. 30.
 12. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Ανακαία, δήμος της Ιπποθοωντίδος φυλής. ο δημότης Ανακαιεύς. τα τοπικά Ανακαίαθεν, Ανακαίανδε, Ανακαιάσι. οι δε λέγοντες Ανακωνόθεν, Ανακωνάνδε, Ανακωνάσι ου καλώς φασίν". [...], σελ. 41.
 13. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Ανάκαια, δήμος της Αττικής, εκ της Ιπποθοωντίδος φυλής (Κάτοικ. Ανακαιεύς, και Eπιρρ. Ανακαιάθεν)". [...], σελ. 34.
 14. John S. Traill, "Persons of Ancient Athens: Alexarchos to Apōnios", Athenians, 1994, Αμεινίας Αυρίδης (Ιππο), πατέρας του Πυθόδωρου[νεκρός σύνδεσμος]
 15. Αuridai[νεκρός σύνδεσμος]
 16. Auridai[νεκρός σύνδεσμος]
 17. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Αχερδούς, δήμος της Ιπποθοωντίδος φυλής. ο δημότης Αχερδούσιος. τα τοπικά δήλα, Αχερδουντόθεν". [...], σελ. 67.
 18. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Αχερδούς, δήμος της Αττικής, εκ της Ιπποθοωντίδος φυλής (Κάτοικ. Αχερδούσιος, και Επιρρ. Αχερδουντόθεν)". [...], σελ. 65.
 19. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Αχραδούς, ή Αχραδείς, δήμος της Αττικής, εκ της Ιπποθοωντίδος φυλής (Κάτοικ. Αχραδούσιος)". [...], σελ. 67.
 20. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Δεκέλεια, δήμος της Ιπποθοωντίδος φυλής, από Δεκέλου του ηγησαμένου τοις Διοσκούροις εις Αφίδνας, ως Ηρόδοτος εννάτω. (c.73). ο δημότης Δεκελειεύς. το τοπικον Δεκελειάθεν' τα γάρ από οξυτόνων εις α ή εις η γιγνόμενα δια του ηθεν ή αθεν προπερισπάται. παρά δε Καλλιμάχω Δεκελειόθεν. Δεκελειάζε, Δεκελειάσι". [...], σελ. 100.
 21. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Ελαιεύς, δήμος τής Ιπποθοωντίδος φυλής, ως Διονύσιος. Διόδωρος δ' Ελαιούς, αφ' ου ο δημότης Ελαιούσιος. τα τοπικά Ελαιουντόθεν και Ελαιουντάδε και Ελαιούσι. λέγεται και εξ Ελαιέως". [...], σελ. 116.
 22. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Ελαιεύς, ή Ελαιούς, δήμος της Αττικής, εκ της Ιπποθοωντίδος φυλής (Κάτοικ. Ελαιούσιος)". [...], σελ. 116.
 23. [...] "Ελαιεύς: Αρχαίος δήμος της Αττικής, που ανήκε στην Ιπποθοωντίδα φυλή. Ταυτίζεται από πολλούς με τον δήμο της Ελαιούντας". [...] Ελαιεύς Αρχειοθετήθηκε 2016-06-02 στο Wayback Machine.
 24. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Ελευσίς, δήμος της Ιπποθοωντίδος φυλής. ο δημότης Ελευσίνιος, τα τοπικά Ελευσινόθεν, Ελευσίναδε και Ελευσίνισε, λέγεται και Ελευσινιακός και Ελευσινιάς. έστι και Δήμητρος και Κόρης Ελευσινίας ιερόν". [...], σελ. 116.
 25. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii ?θνικων qu? supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Εροιάδαι, δήμος της Ιπποθοωντίδος, φυλής. ο δημότης Εροιάδης, τα τοπικά έξ Εροιάδων, εις Εροιάδων, εν Εροιάδων". [...], σελ. 123.
 26. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Εροιάδαι, δήμος της Αττικής, εκ της Ιπποθοωντίδος φυλής (Κάτοικ. Εροιάδης)". [...], σελ. 129.
 27. [...] "Εροιάδες ή Ερωίδες: Δήμος της αρχαίας Αττικής, που ανήκε στην Ιπποθοωντίδα φυλή. Μετά τον 4o αι. π.Χ., αναφέρεται ότι ανήκε στην Αντιοχίδα φυλή. Τον τοποθετούν είτε στον Κορυδαλλό, Δ του Πειραιά, είτε κοντά στον Γέρακα του Χαρβατιού". [...] Εροιάδες ή Ερωίδες[νεκρός σύνδεσμος]
 28. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Θυματάδαι, δήμος της Ιπποθοωντίδος φυλής. ο δημότης Θυματάδης. τα τοπικά εκ Θυματαδών, και τα όμοια". [...], σελ. 140.
 29. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Θυματάδαι, δήμος της Αττικής, εκ της Ιπποθοωντίδος φυλής (Κάτοικ. Θυματάδης)". [...], σελ. 168.
 30. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Κειριάδαι, δήμος της Ιπποθοωντίδος φυλής. ο δημότης Κειριάδης. τα τοπικά εκ Κειριαδών, εις Κειριαδών, εν Κειριαδών". [...], σελ. 164.
 31. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Κειριάδαι, δήμος της Αττικής, εκ της Ιπποθοωντίδος φυλής (Κάτοικ. Κειριάδης)". [...], σελ. 202.
 32. [...] "Κειριάδες: Αρχαίος δήμος της Αττικής. Κατά την επικρατέστερη γνώμη ανήκε στην Ιπποθοωντίδα φυλή, ενώ σύμφωνα με άλλη εκδοχή στην Οινηίδα φυλή, που ζούσε δυτικά του λόφου των Νυμφών". [...] Κειριάδες[νεκρός σύνδεσμος]
 33. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Κοίλη, δήμος της Αττικής, εκ της Ιπποθοωντίδος φυλής (Κάτοικ. Εκ Κοίλης)". [...], σελ. 213.
 34. Σκαρλάτος Βυζάντιος, "Λεξικόν Επίτομον των εν τοις Ελλήσι συγγραφεύσιν απαντωμένων κυρίων ονομάτων, συντεθέν μεν υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου. Εκδοθέν δε στερεοτύπως υπό Ανδρέου Κορομηλά". Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά. Εν Αθήναις 1852, [...] "Κόπρος (ο), δήμος της Αττ., ανήκων εις την Ιπποθοωντίδα φυλήν, (ο δημ.Κόπρειος)". [...], σελ. 94.
 35. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Κορύδαλλος, δήμος της Ιπποθοωντίδος φυλής. ο δημότης Κορυδαλλεύς. τα τοπικά Κορυδαλλόθεν, Κορυδαλλόνδε, Κορυδαλλοί". [...], σελ. 166.
 36. Σκαρλάτος Βυζάντιος, "Λεξικόν Επίτομον των εν τοις Ελλήσι συγγραφεύσιν απαντωμένων κυρίων ονομάτων, συντεθέν μεν υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου. Εκδοθέν δε στερεοτύπως υπό Ανδρέου Κορομηλά". Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά. Εν Αθήναις 1852, [...] "Κορυδαλλός (ορθότ. του) Κορυδαλός (ο), χωρ. και δήμος της Αττ., επί του ομωνύμου όρους, κειμένου αντικρύ της Σαλαμίνος, ανήκων εις την Ιπποθοωντίδα φυλήν, (ο δημ. Κορυδαλεύς)". [...], σελ. 95.
 37. [...] "Κορυδαλλός: I. Αρχαίος δήμος της Αττικής που βρισκόταν, κατά τον Στράβωνα, στον λόφο του Κορυδαλλού, απέναντι από τη Σαλαμίνα. Ο δήμος αυτός ανήκε αρχικά στην Ιπποθοωντίδα φυλή και αργότερα στην Ατταλίδα. Οι κάτοικοί του ονομάζονταν Κορυδαλλείς". [...] Κορυδαλλός Αρχειοθετήθηκε 2020-08-10 στο Wayback Machine.
 38. Σκαρλάτος Βυζάντιος, "Λεξικόν Επίτομον των εν τοις Ελλήσι συγγραφεύσιν απαντωμένων κυρίων ονομάτων, συντεθέν μεν υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου. Εκδοθέν δε στερεοτύπως υπό Ανδρέου Κορομηλά". Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά. Εν Αθήναις 1852, [...] "Οινόη (η) 2) (γεωγρφ.) φρούρ. και δήμος της Αττικής παρά τας Ελευθέρας της Βοιωτίας, ανήκων εις την Ιπποθοωντίδα φυλήν". [...], σελ. 131.
 39. Σκαρλάτος Βυζάντιος, "Λεξικόν Επίτομον των εν τοις Ελλήσι συγγραφεύσιν απαντωμένων κυρίων ονομάτων, συντεθέν μεν υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου. Εκδοθέν δε στερεοτύπως υπό Ανδρέου Κορομηλά". Εκ της τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά. Εν Αθήναις 1852, [...] "Οίον (τό), υο Δεκελεικόν, δήμος της Αττικής, ανήκων εις την Ιπποθοωντίδα φυλήν. 2) το Κεραμεικόν, έτερος δήμος της Αττικής, ανήκων εις την Λεοντίδα φυλήν, (ο δημ. Εξ Οίου). 3) κώμη τις ορεινή των επικνημιδίων Λοκρών". [...], σελ. 132.
 40. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Πειραιός, ούτως εκαλείτο ο λιμήν της Αττικής, Πειραιός δε και το εθνικόν, ύστερον δε Πειραιεύς δήμος της Ιπποθοωντίδος φυλής. ό δημότης Πειραιεύς, τα τοπικά εκ, Πειραιώς, εις τόπον εις Πειραιά, εν τόπω εν Πειραιεί και Πειραιοί. λέγεται και κτητικώς Πειραϊκός μετά συστολής του α. έστι και της Κορινθίας λιμήν. λέγεται δε και Πειρητίδος ιερός όρνις ως από του πειρήτης αρσενικού. έστι δε δήλον ως από του Πειραιά Πειραιάτης και Πειραιείτης και καθ’ υφαίρεσιν τής ει διφθόγγου Πειραίτης". [...], σελ. 228.
 41. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Εροιάδαι, δήμος της Ιπποθοωντίδος, φυλής. ο δημότης Εροιάδης, τα τοπικά έξ Εροιάδων, εις Εροιάδων, εν Εροιάδων". [...], σελ. 123.
 42. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Εροιάδαι, δήμος της Αττικής, εκ της Ιπποθοωντίδος φυλής (Κάτοικ. Εροιάδης)". [...], σελ. 129.
 43. [...] "Εροιάδες ή Ερωίδες: Δήμος της αρχαίας Αττικής, που ανήκε στην Ιπποθοωντίδα φυλή. Μετά τον 4o αι. π.Χ., αναφέρεται ότι ανήκε στην Αντιοχίδα φυλή. Τον τοποθετούν είτε στον Κορυδαλλό, Δ του Πειραιά, είτε κοντά στον Γέρακα του Χαρβατιού". [...] Εροιάδες ή Ερωίδες[νεκρός σύνδεσμος]
 44. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Κειριάδαι, δήμος της Ιπποθοωντίδος φυλής. ο δημότης Κειριάδης. τα τοπικά εκ Κειριαδών, εις Κειριαδών, εν Κειριαδών". [...], σελ. 164.
 45. [...] "Κειριάδες: Αρχαίος δήμος της Αττικής. Κατά την επικρατέστερη γνώμη ανήκε στην Ιπποθοωντίδα φυλή, ενώ σύμφωνα με άλλη εκδοχή στην Οινηίδα φυλή, που ζούσε δυτικά του λόφου των Νυμφών". [...] Κειριάδες[νεκρός σύνδεσμος]
 46. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Κοδωκίδαι, δήμος της Αττικής, εκ της Ιπποθοωντίδος φυλής (Κάτοικ. Κοδωκίδης)". [...], σελ. 213.
 47. Στέφανος Βυζάντιος, "Εθνικά", ("Stephani Byzantii Ἐθνικων quæ supersunt." Gr. Edidit Anton Westermann, Λειψία 1839), [...] "Σφενδάλη, δήμος [της] Ιπποθοωντίδος φυλής. ο δημότης Σφενδαλεύς. τα τοπικά Σφενδαλήθεν, Σφενδαλήνδε, Σφενδαλήσι". [...], σελ. 264.
 48. Δανιήλ ο Μάγνης, "Λεξικόν Ιστορικομυθικόν και Γεωγραφικόν, συντεθέν υπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος του εκ του Πηλίου όρους εκ κωμοπόλεως Αγίου Λαυρεντίου, εις χρήσιν της ελληνικής νεολαίας". Εκ της Ελληνικής τυπογραφίας Φραγκίσκου Ανδρεώλα. Εν Βενετία 1834. Lexikon historikomythikon kai geographikon (etc.)(Historisch-mythologisches und geographisches Worterbuch etc.) neograece, Daniel Demetrios Magnes, Andreola, 1834, [...] "Σφενδάλη, δήμος της Αττικής, εκ της Ιπποθοωντίδος φυλής (Κάτοικ. Σφενδαλεύς, και Επιρρ. Σφενδαλήθεν)". [...], σελ. 360.
 49. 49,0 49,1 J.S. Traill. The Political Organization of Attica: A Study of the Demes, Trittyes, and Phylai, and Their Representation in the Athenian Council, Volumes 14-16. ASCSA, 1975 ISBN 0876615140 (134 pages) Volume 14 of Hesperia (Princeton, N.J.) Monographs (Archaeological Institute of America). Ανακτήθηκε στις 29 Μαΐου 2015. 
 50. Βουλευτές - εκπρόσωποι στη πρώτη περίοδο
 51. Βουλευτές - εκπρόσωποι στη δεύτερη περίοδο

Αρχαίες πηγές

Επεξεργασία
 • Στέφανος Βυζάντιος, «Εθνικών», Έκδοση 1839: Stephanus (Byzantius), Anton Westermann: “Stephani Byzantii Ethnikōn quae supersunt”, Sumptibus et typis B.G. Teubneri, Λειψία 1839.